DECRET nr. 220 din 16 martie 2023privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 16 martie 2023.Nr. 220.-----