DECRET nr. 225 din 17 martie 2023privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 17 martie 2023  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului culturii,cu prilejul Zilei Mondiale a Scriitorilor, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită adusă la promovarea literaturii române în lume,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Ofițer domnului Cristea Dan Teodor.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 17 martie 2023.Nr. 225.-----