ORDIN nr. 173 din 30 septembrie 2020pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 7 octombrie 2020    Având în vedere prevederile art. 99 lit. c),art. 144,art. 175 alin. (1)-(3),art. 178 și ale art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și c) și ale art. 10 alin. (1) lit. z) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii, operatorii și clienții finali de gaze naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 174/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 5 octombrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 24 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 30 septembrie 2020.Nr. 173.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale