ORDIN nr. 2.333 din 13 mai 2014privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE nr. 719 din 12 mai 2014
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE nr. 740 din 13 mai 2014
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE nr. M.57 din 13 mai 2014
  • MINISTERUL CULTURII nr. 2.333 din 13 mai 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 30 mai 2014    ORDIN nr. 719 din 12 mai 2014