NORME METODOLOGICE din 13 mai 2014pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Culturii
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 30 mai 2014    NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014