ORDIN nr. 3.781 din 3 martie 2023privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 15 martie 2023  În baza prevederilor art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Raportului cu privire la activitatea de control desfășurată la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București nr. 36/DC din 15.11.2022,în baza art. 1 din Legea nr. 238/2002 privind înființarea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir“ din București,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir“ din București, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Monitorizarea specială a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir“ din București se realizează pe o perioadă de 1 an, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3În vederea aplicării prevederilor art. 2, cu ocazia vizitei de monitorizare se va numi prin ordin de serviciu comisia de monitorizare specială a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir“ din București.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ universitar duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 3 martie 2023.Nr. 3.781.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde monitorizare specială a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București