ORDIN nr. 714 din 14 martie 2023privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 15 martie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 5.037 din 13.03.2023 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 28 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare, prețurile prevăzute în anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 14 martie 2023.Nr. 714.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,
  valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață
  a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale
  și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății,
  casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București,
  cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România,
  a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
  1. După poziția nr. 7275 se introduc nouă noi poziții, pozițiile nr. 7276-7284, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn_obsStareCod CIMDenumire produsFormaConcentrațiaFirma/țaraDCIAmbalajGr_atcStat_frmStat_anmPreț prod. (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)ObservațiiValabilitate preț
  7276NW69404001BOTULINUM ANTITOXIN ABE 500 UI + 500 UI + 100 UI/mlSOL. INJ.500 UI + 500 UI + 100 UI/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAANTITOXINĂ BOTULINICĂCutie cu 1 fiolă x 10 ml sol. inj. (3 ani)J06AA04MG3888,003918,004308,77Cant. 100 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 6.02.2024.
  7277NW69336001CLONIDIN-RATIOPHARM 150 mcg/mlSOL. INJ.150 mcg/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIACLONIDINUMCutie cu 5 fiole x 1 ml sol. inj.C02AC01MG27,0030,7840,26Cant. 300.000 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 20.12.2023.
  7278NW59828001NORMOSANGCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAHEMINĂ UMANĂ1 cutie x 4 fiole x 10 ml conc. pt. sol. perf. (2 ani)B06ABMI9675,859705,8510617,53Autorizație pentru furnizare nevoi speciale nr. 764/2022 Cant. 1 cutiePrețurile sunt valabile până la data de 27.11.2023.
  7279W69359001ImmunoHBs 180 UI/1 mlSOL. INJ.180 UI/1 mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L. - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTI-HEPATITA BCutie cu 1 flac. de sticlă tip I, transparent, cu 1 ml sol. conținând 180 UI (3 ani; după prima deschidere se administrează imediat)J06BB04323,42353,42423,38Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2023.
  7280W69360001ImmunoHBs 540 UI/3 mlSOL. INJ.540 UI/3 mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L. - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTI-HEPATITA BCutie cu 1 flac. de sticlă tip I, transparent, cu 3 ml sol. conținând 540 UI (3 ani; după prima deschidere se administrează imediat)J06BB041132,771162,771305,57Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2023.
  7281W69361001ImmunoHBs 1.000 UI/3 mlSOL. INJ.1.000 UI/3 mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L. - ROMÂNIAIMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTI-HEPATITA BCutie cu 1 seringă preumplută cu 3 ml sol. conținând 1.000 UI (3 ani; după prima deschidere se administrează imediat)J06BB041596,491626,491811,02Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2023.
  7282W66818006NORADRENALINĂ KALCEKS 1 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/mlAS KALCEKS - LETONIANORADRENALINUMCutie cu 2 tăvițe din PVC a câte 5 fiole x 4 ml conc. pt. sol. perf. (1 an după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a fiolei se utilizează imediat)C01CA03MGgeneric164,52180,97220,93Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2023.
  7283NW63723001ARTESUN 60 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.60 mgCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAARTESUNATECutie cu 1 flac. cu pulb. artesunat pt. sol. inj. x 1 fiolă cu sol. bicarbonat de sodiu 50 mg/ml - 1 ml + 1 fiolă cu sol. NaCl 9 mg/ml - 5 ml (36 luni)P01BE03MG709,05739,05843,71Autorizație pentru nevoi speciale nr. 779/2023 Cant. 32 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 22.02.2024.
  7284NW69323001ROBINUL 0,2 mg/mlSOL. INJ.0,2 mg/mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAGLICOPIRONIUM BROMIDUMCutie cu 10 fiole a câte 1 ml sol. inj. (3 ani)A03AB02MG107,95118,74144,96Cant. 10.000 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 13.12.2023.
  2. Poziția nr. 6717 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Semn_obsStareCod CIMDenumire produsFormaConcentrațiaFirma/țaraDCIAmbalajGr_atcStat_frmStat_anmPreț prod. (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)ObservațiiValabilitate preț
  6717NW61347001PPD TUBERCULIN MAMMALIAN 5 UT/0,1 mlSOL. INJ.5 U.I./0,1 mlCN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIATUBERCULINUMCutie cu 10 flac. x 1 ml sol. inj. (1 ml conținând 10 doze) (2 ani)V04CF01MI1165,001195,001340,70Cant. 70 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 15.02.2024.
  ------