DECRET nr. 215 din 14 martie 2023pentru promulgarea Legii privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 15 martie 2023    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 14 martie 2023.Nr. 215.-----