ORDIN nr. 649 din 3 martie 2023pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.393/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitățile radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/4.226/2023 al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.393/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitățile radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2011.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 3 martie 2023.Nr. 649.-----