DECIZIE nr. 4 din 10 martie 2023privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 13 martie 2023    În temeiul art. 34 și 35 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,președintele Camerei Deputaților emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎn perioada 13-14 martie 2023, atribuțiile președintelui Camerei Deputaților vor fi exercitate de domnul deputat Ciprian-Constantin Șerban, vicepreședinte al Camerei Deputaților.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ION-MARCEL CIOLACU
    București, 10 martie 2023.Nr. 4.-----