ORDIN nr. 3.790 din 6 martie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023    Având în vedere prevederile:– art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare,luând în considerare dispozițiile Referatului de aprobare nr. 199 din 27.02.2023,în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenția de Credite și Burse de Studii duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Ligia Deca
    București, 6 martie 2023.Nr. 3.790.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctoraleși de cercetare