ORDIN nr. 3.711 din 20 februarie 2023privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Copilăriei" din municipiul Arad, județul Arad
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 10 martie 2023  Având în vedere prevederile:– art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar;– Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.508/2019*) privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Bimbo Evenimente - S.R.L. din municipiul Arad pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Căsuța Copilăriei“ din municipiul Arad;*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.508/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.– Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 11 din 29.11.2022; – Referatului de aprobare nr. 9.045 din 14.12.2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Copilăriei“ din municipiul Arad, județul Arad,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Copilăriei“, cu sediul în municipiul Arad, Calea Timișorii nr. 74, județul Arad, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, începând cu anul școlar 2023-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Copilăriei“ din municipiul Arad, județul Arad, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular autorizată Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Copilăriei“ din municipiul Arad, județul Arad, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Copilăriei“ din municipiul Arad, județul Arad.  +  Articolul 4Capacitatea maximă de școlarizare este de 3 formațiuni de studiu într-un schimb, maximum 3 formațiuni de studiu în schimbul unu.  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Copilăriei“ din municipiul Arad, județul Arad, dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Copilăriei“ din municipiul Arad, județul Arad, revine fondatorilor.  +  Articolul 6Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Copilăriei“ din municipiul Arad, județul Arad, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 7Unitatea de învățământ preuniversitar particular menționată la art. 1 are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2027-2028.  +  Articolul 8S.C. Bimbo Evenimente - S.R.L., în calitate de persoană juridică inițiatoare, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Copilăriei“ din municipiul Arad, județul Arad, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Arad duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 20 februarie 2023.Nr. 3.711.  +  ANEXĂJudețul Arad
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNr. și data ordinului ministrului educației/deciziei inspectoratului școlar județean de autorizareHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Copilăriei“4.508/18.07.201915/17.11.2022S.C. Bimbo Evenimente - S.R.L.Municipiul Arad, Calea Timișorii nr. 74 Tel./Fax: 0357410759 casutacopilariei@yahoo.comPreșcolar   RomânăPP
  Capacitate maximă de școlarizare - 3 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 1)
  -----