HOTĂRÂRE nr. 171 din 1 martie 2023privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 184 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN de 4 cifre aferente acestora, prevăzute în Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.(2) Sectoarele de negociere colectivă și codurile CAEN aferente acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Încadrarea într-un sector de negociere colectivă a unității definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social se realizează conform codului CAEN principal de activitate.(2) În cazul în care unele activități se regăsesc în mai multe sectoare de negociere colectivă, angajatorii pot solicita încadrarea într-unul dintre aceste sectoare a unității de la alin. (1), dacă au codul CAEN principal într-unul dintre sectoarele respective.(3) Procedura de încadrare a unității în sectoarele prevăzute la alin. (1) și (2) se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 29 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan-Eduard Simcea,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul apărării naționale,
  Angel Tîlvăr
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 1 martie 2023.Nr. 171.  +  ANEXĂ
  Sector de negociere colectivăCod CAENDenumirea activității CAEN
  Sector 1 Agricultura0111Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
  0112Cultivarea orezului
  0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
  0114Cultivarea trestiei de zahăr
  0115Cultivarea tutunului
  0116Cultivarea plantelor pentru fibre textile
  0119Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
  0121Cultivarea strugurilor
  0122Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
  0123Cultivarea fructelor citrice
  0124Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
  0125Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
  0126Cultivarea fructelor oleaginoase
  0127Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
  0128Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
  0129Cultivarea altor plante permanente
  0130Cultivarea plantelor pentru înmulțire
  0141Creșterea bovinelor de lapte
  0142Creșterea altor bovine
  0143Creșterea cailor și a altor cabaline
  0144Creșterea cămilelor și a camelidelor
  0145Creșterea ovinelor și caprinelor
  0146Creșterea porcinelor
  0147Creșterea păsărilor
  0149Creșterea altor animale
  0150Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
  0161Activități auxiliare pentru producția vegetală
  0162Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
  0163Activități după recoltare
  0164Pregătirea semințelor
  Sector 2Acvacultură, pescuit și vânat0170Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
  0311Pescuitul maritim
  0312Pescuitul în ape dulci
  0321Acvacultura maritimă
  0322Acvacultura în ape dulci
  Sector 3Silvicultura0210Silvicultură și alte activități forestiere
  0220Exploatarea forestieră
  0230Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
  0240Activități de servicii anexe silviculturii
  Sector 4 Industria extractivă0710Extracția minereurilor feroase
  0729Extracția altor minereuri metalifere neferoase
  0811Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
  0812Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  0891Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
  0892Extracția turbei
  0893Extracția sării
  0899Alte activități extractive n.c.a.
  0990Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  Sector 5 Energie, petrol și gaze și minerit energetic0510Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
  0520Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
  0610Extracția petrolului brut
  0620Extracția gazelor naturale
  0721Extracția minereurilor de uraniu și toriu
  0910Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
  1920Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  2011Fabricarea gazelor industriale
  3821Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
  3511Producția de energie electrică
  3512Transportul energiei electrice
  3513Distribuția energiei electrice
  3514Comercializarea energiei electrice
  3521Producția gazelor
  3522Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
  3523Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
  4950Transporturi prin conducte
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  0990Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
  2420Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
  2892Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
  3312Repararea mașinilor
  3314Repararea echipamentelor electrice
  3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  3530Furnizarea de abur și aer condiționat
  4321Lucrări de instalații electrice
  4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
  4222Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  4299Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
  4329Alte lucrări de instalații pentru construcții
  4671Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
  2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  7022Activități de consultanță pentru afaceri și management
  7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  7219Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  4730Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
  Sector 6 Industria alimentară, a băuturilor1011Prelucrarea și conservarea cărnii
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
  1041Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  1042Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  1052Fabricarea înghețatei
  1061Fabricarea produselor de morărit
  1062Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
  1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  1073Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare
  1081Fabricarea zahărului
  1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
  1083Prelucrarea ceaiului și cafelei
  1084Fabricarea condimentelor și ingredientelor
  1085Fabricarea de mâncăruri preparate
  1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
  1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
  1101Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
  1102Fabricarea vinurilor din struguri
  1103Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
  1104Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
  1105Fabricarea berii
  1106Fabricarea malțului
  1107Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  Sector 7 Industria tutunului1200Fabricarea produselor din tutun
  Sector 8 Industria textilă, produse textile, îmbrăcăminte 1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  1320Producția de țesături
  1330Finisarea materialelor textile
  1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
  1392Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminții și lenjeriei de corp)
  1393Fabricarea de covoare și mochete
  1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
  1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
  1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
  1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
  1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
  1420Fabricarea articolelor din blană
  1431Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
  1439Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
  Sector 9 Industria pielăriei și încălțămintei 1511Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
  1512Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
  1520Fabricarea încălțămintei
  Sector 10 Exploatarea și prelucrarea primară a lemnului1610Tăierea și rindeluirea lemnului
  1621Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
  1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  1624Fabricarea ambalajelor din lemn
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  Sector 11 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie1711Fabricarea celulozei
  1712Fabricarea hârtiei și cartonului
  1721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
  1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
  1723Fabricarea articolelor de papetărie
  1724Fabricarea tapetului
  1729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
  Sector 12 Industria chimică și petrochimică și activități conexe1910Fabricarea produselor de cocserie
  1920Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
  2011Fabricarea gazelor industriale
  2012Fabricarea coloranților și a pigmenților
  2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
  2014Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
  2015Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
  2016Fabricarea materialelor plastice în forme primare
  2017Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
  2020Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
  2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
  2041Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
  2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
  2051Fabricarea explozivilor
  2052Fabricarea cleiurilor
  2053Fabricarea uleiurilor esențiale
  2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
  2060Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
  2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază
  2120Fabricarea preparatelor farmaceutice
  2211Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
  2219Fabricarea altor produse din cauciuc
  Sector 13 Industria materialelor plastice2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
  2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  2229Fabricarea altor produse din material plastic
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
  3530Furnizarea de abur și aer condiționat
  Sector 14 Industria sticlei și a ceramicii fine. Industria materialelor de construcții - fabricarea altor produse din minerale nemetalice2311Fabricarea sticlei plate
  2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
  2313Fabricarea articolelor din sticlă
  2314Fabricarea fibrelor din sticlă
  2319Fabricarea de sticlărie tehnică
  2320Fabricarea de produse refractare
  2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
  2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
  2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
  2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  2351Fabricarea cimentului
  2352Fabricarea varului și ipsosului
  2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
  2363Fabricarea betonului
  2364Fabricarea mortarului
  2365Fabricarea produselor din azbociment
  2369Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
  2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  2391Fabricarea de produse abrazive
  2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
  Sector 15 Fabricarea tâmplăriei izolantePentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
  2512Fabricarea de uși și ferestre din metal
  Sector 16 Industria metalurgică2410Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
  2420Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
  2431Tragere la rece a barelor
  2432Laminare la rece a benzilor înguste
  2433Producția de profile obținute la rece
  2434Trefilarea firelor la rece
  2441Producția metalelor prețioase
  2442Metalurgia aluminiului
  2443Producția plumbului, zincului și cositorului
  2444Metalurgia cuprului
  2445Producția altor metale neferoase
  2446Prelucrarea combustibililor nucleari
  2451Turnarea fontei
  2452Turnarea oțelului
  2453Turnarea metalelor neferoase ușoare
  2454Turnarea altor metale neferoase
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  2320Fabricarea de produse refractare
  Sector 17 Industria construcțiilor metalice și construcțiilor de mașini2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  2521Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  2529Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
  2530Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
  2550Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  2561Tratarea și acoperirea metalelor
  2562Operațiuni de mecanică generală
  2571Fabricarea produselor de tăiat
  2572Fabricarea articolelor de feronerie
  2573Fabricarea uneltelor
  2591Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  2592Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
  2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
  2594Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
  2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  2811Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
  2812Fabricarea de motoare hidraulice
  2813Fabricarea de pompe și compresoare
  2814Fabricarea de articole de robinetărie
  2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
  2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
  2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
  2823Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
  2824Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
  2825Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
  2829Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  2830Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
  2849Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
  2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
  2892Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
  2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
  2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminții și a pielăriei
  2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
  2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
  2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  2512Fabricarea de uși și ferestre din metal
  2540Fabricarea armamentului și muniției
  2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
  2652Producția de ceasuri
  2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
  2712Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
  2720Fabricarea de acumulatori și baterii
  2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
  2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
  2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
  2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  2751Fabricarea de aparate electrocasnice
  2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
  2790Fabricarea altor echipamente electrice
  2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  2920Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  3091Fabricarea de motociclete
  3092Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
  3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
  3311Repararea articolelor fabricate din metal
  3312Repararea mașinilor
  3313Repararea echipamentelor electronice și optice
  3314Repararea echipamentelor electrice
  3315Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
  3316Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
  3317Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
  3319Repararea altor echipamente
  3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  4511Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
  4519Comerț cu alte autovehicule
  7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  Sector 18 Industria construcțiilor de mașini și construcțiilor metalice2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  2920Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  3091Fabricarea de motociclete
  3092Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
  3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  2712Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
  2720Fabricarea de acumulatori și baterii
  2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
  2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
  2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
  2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
  2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  2751Fabricarea de aparate electrocasnice
  2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
  2790Fabricarea altor echipamente electrice
  2512Fabricarea de uși și ferestre din metal
  2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  2521Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  2529Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
  2530Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
  2540Fabricarea armamentului și muniției
  2550Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  2561Tratarea și acoperirea metalelor
  2562Operațiuni de mecanică generală
  2571Fabricarea produselor de tăiat
  2572Fabricarea articolelor de feronerie
  2573Fabricarea uneltelor
  2591Fabricarea uneltelor
  2592Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  2593Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
  2594Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
  2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
  2652Producția de ceasuri
  2811Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
  2812Fabricarea de motoare hidraulice
  2813Fabricarea de pompe și compresoare
  2814Fabricarea de articole de robinetărie
  2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
  2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
  2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
  2823Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
  2824Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
  2825Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
  2829Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  2830Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
  2849Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
  2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
  2892Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
  2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
  2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
  2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
  2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
  2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  3011Construcția de nave și structuri plutitoare
  3012Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
  3020Fabricarea materialului rulant
  3030Fabricarea de aeronave și nave spațiale
  3040Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  3311Repararea articolelor fabricate din metal
  3312Repararea mașinilor
  3313Repararea echipamentelor electronice și optice
  3314Repararea echipamentelor electrice
  3315Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
  3316Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
  3317Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
  3319Repararea altor echipamente
  3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  4511Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
  4519Comerț cu alte autovehicule
  7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  Sector 19 Construcția de nave3011Construcția de nave și structuri plutitoare
  3012Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
  Sector 20 Industria echipamentelor electrice, electronice și mecanică fină2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
  2652Producția de ceasuri
  2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
  2712Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
  2720Fabricarea de acumulatori și baterii
  2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică
  2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
  2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
  2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  2751Fabricarea de aparate electrocasnice
  2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
  2790Fabricarea altor echipamente electrice
  3020Fabricarea materialului rulant
  3030Fabricarea de aeronave și nave spațiale
  3040Fabricarea vehiculelor militare de luptă
  Sector 21 Industria mobilei. Alte activități industriale3101Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
  3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării
  3103Fabricarea de saltele și somiere
  3109Fabricarea de mobilă n.c.a.
  3230Fabricarea articolelor pentru sport
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  1621Fabricarea de furnire și panouri de lemn
  1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  7410Activități de design specializat
  Sector 22 Servicii de apă3600Captarea, tratarea și distribuția apei
  3700Colectarea și epurarea apelor uzate
  Sector 23 Servicii comunitare și utilități publice. Gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare și de protecție a mediului3530Furnizarea de abur și aer condiționat
  3811Colectarea deșeurilor nepericuloase
  3812Colectarea deșeurilor periculoase
  3822Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
  3831Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
  3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate
  3900Activități și servicii de decontaminare
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  3600Captarea, tratarea și distribuția apei
  3700Colectarea și epurarea apelor uzate
  4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători* - cu capital de stat
  3821Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
  Sector 24 Transport de călători în sectorul public4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
  Sector 25 Construcții civile și industriale4110Dezvoltare (promovare) imobiliară
  4120Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  4210Lucrări de construcții ale drumurilor și ale căilor ferate
  4211Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  4212Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
  4213Construcția de poduri și tuneluri
  4220Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare
  4221Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  4222Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  4290Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești
  4291Construcții hidrotehnice
  4299Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.
  4311Lucrări de demolare a construcțiilor
  4312Lucrări de pregătire a terenului
  4313Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  4120Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  4321Lucrări de instalații electrice
  4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  4329Alte lucrări de instalații pentru construcții
  4331Lucrări de ipsoserie
  4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  4333Lucrări de pardosire și placare a pereților
  4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  4339Alte lucrări de finisare
  4391Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  4212Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
  Sector 26 Comerț cu ridicata și/sau cu amănuntul desfășurat de unități economice care au puncte de lucru în cel puțin două județe sau într-un județ și municipiul București4613Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  4615Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  4616Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  4617Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
  4619Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  4632Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
  4633Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  4634Comerț cu ridicata al băuturilor
  4635Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4636Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  4637Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  4638Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
  4639Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  4641Comerț cu ridicata al produselor textile
  4642Comerț cu ridicata al îmbrăcăminții și încălțămintei
  4643Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  4644Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, al sticlăriei și produselor de întreținere
  4645Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  4646Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
  4647Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat
  4648Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  4651Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
  4652Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
  4661Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  4662Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  4663Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  4664Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
  4665Comerț cu ridicata al mobilei de birou
  4666Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
  4669Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  4672Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
  4673Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  4674Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
  4675Comerț cu ridicata al produselor chimice
  4676Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  4677Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  4690Comerț cu ridicata nespecializat
  4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  4721Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
  4722Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
  4723Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
  4724Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
  4725Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
  4726Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
  4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  4741Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
  4742Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
  4743Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
  4751Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
  4752Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate
  4753Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
  4754Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
  4759Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
  4764Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
  4765Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
  4771Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții, în magazine specializate
  4772Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
  4773Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
  4774Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
  4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
  4776Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate
  4777Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  4779Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
  4781Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  4782Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminții și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  4789Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  Sector 27 Sector mici comercianți care au puncte de lucru într-un singur județ sau în municipiul București4611Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  4612Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  4613Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  4614Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  4615Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  4616Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  4617Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  4618Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  4619Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  4632Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
  4633Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  4634Comerț cu ridicata al băuturilor
  4635Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4636Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  4637Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  4638Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
  4639Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  4641Comerț cu ridicata al produselor textile
  4642Comerț cu ridicata al îmbrăcăminții și încălțămintei
  4643Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  4644Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, al sticlăriei și produselor de întreținere
  4645Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  4646Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
  4647Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat
  4648Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  4651Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
  4652Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
  4661Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  4662Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  4663Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  4664Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
  4665Comerț cu ridicata al mobilei de birou
  4666Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
  4669Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  4672Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
  4673Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  4674Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
  4675Comerț cu ridicata al produselor chimice
  4676Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  4677Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  4690Comerț cu ridicata nespecializat
  4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  4721Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
  4722Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
  4723Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
  4724Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
  4725Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
  4726Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
  4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  4741Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
  4742Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
  4743Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
  4751Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
  4752Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate
  4753Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
  4754Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
  4759Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
  4764Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
  4765Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
  4771Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții, în magazine specializate
  4772Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
  4773Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
  4774Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
  4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
  4776Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate
  4777Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  4779Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
  4781Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  4782Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminții și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  4789Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
  4799Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
  Sector 28 Transporturi pe calea ferată și servicii conexe4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
  4920Transporturi de marfă pe calea ferată
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  3317Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
  4212Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
  4213Construcția de poduri și tuneluri
  5210Depozitări
  5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  5224Manipulări
  5229Alte activități anexe transporturilor
  Sector 29 Transporturi rutiere și servicii conexe4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători* - cu capital privat
  4932Transporturi cu taxiuri
  4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  4941Transporturi rutiere de mărfuri
  4942Servicii de mutare
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  5210Depozitări
  5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  5224Manipulări
  5229Alte activități anexe transporturilor
  4520Întreținerea și repararea autovehiculelor
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  8553Școli de conducere (pilotaj)
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  Sector 30 Transporturi pe apă și servicii conexe5010Transporturi maritime și costiere de pasageri
  5020Transporturi maritime și costiere de marfă
  5030Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
  3315Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  0910Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor realizate cu nave
  5210Depozitări
  5222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  5224Manipulări - încărcarea/descărcarea navelor, stivuirea și amararea mărfurilor
  5229Alte activități anexe transporturilor
  3811Curățarea magaziilor navelor
  3812Curățarea și degazarea tancurilor navelor. Activitățile de depoluare pe apă
  3700Activitatea de preluare reziduuri și ape uzate de la nave
  4291Activitatea de dragaj
  8413Reglementarea și eficientizarea activităților economice* - pentru naval
  Sector 31 Transporturi aeriene și servicii conexe5110Transporturi aeriene de pasageri
  5121Transporturi aeriene de marfă
  5122Transporturi spațiale
  5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  3316Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  5210Depozitări
  5224Manipulări
  5229Alte activități anexe transporturilor
  Sector 32 Poștă și curierat5310Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
  5320Alte activități poștale și de curier
  Sector 33 Turism, hoteluri și restaurante5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5590Alte servicii de cazare
  5610Restaurante
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  5629Alte servicii de alimentație n.c.a.
  5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  7911Activități ale agențiilor turistice
  7912Activități ale tur-operatorilor
  7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  Sector 34 Servicii de editare tipărire, difuzare1811Tipărirea ziarelor
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814Legătorie și servicii conexe
  1820Reproducerea înregistrărilor
  5811Activități de editare a cărților
  5812Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813Activități de editare a ziarelor
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819Alte activități de editare
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  7311Activități ale agențiilor de publicitate
  7312Servicii de reprezentare media
  Sector 35 Mass-media5829Activități de editare a altor produse software
  6391Activități ale agențiilor de știri
  6010Activități de difuzare a programelor de radio
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune
  9329Alte activități recreative și distractive
  7410Activități de design specializat
  7420Activități fotografice
  Sector 36 Cultură5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914Proiecția de filme cinematografice
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
  9003Activități de creație artistică
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102Activități ale muzeelor
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
  Sector 37 Tehnologia informației5821Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829Activități de editare a altor produse software
  6201Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
  6202Activități de consultanță în tehnologia informației
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312Activități ale portalurilor web
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  9511Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  9512Repararea echipamentelor de comunicații
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  6190Alte activități de telecomunicații
  Sector 38 Telecomunicații6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
  6130Activități de telecomunicații prin satelit
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  6190Alte activități de telecomunicații
  Sector 39 Radiocomunicații6190Alte activități de telecomunicații
  Sector 40 Activități bancare6419Alte activități de intermedieri monetare
  Sector 41 Activități ale instituțiilor financiare nebancare6491Leasing financiar
  6492Alte activități de creditare
  6499Alte intermedieri financiare n.c.a.
  Sector 42 Activități de asigurări și reasigurări6511Activități de asigurări de viață
  6512Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
  6520Activități de reasigurare
  Sector 43 Activități de administrare și intermediere asociate serviciilor financiare și de asigurări6430Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
  6611Administrarea piețelor financiare
  6612Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
  6619Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
  6530Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
  6630Activități de administrare a fondurilor
  Sector 44 Activități de brokeraj6621Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
  6622Activități ale agenților și brokerilor de asigurări
  Sector 45 Activități și servicii de pază8010Activități de protecție și gardă
  8020Activități de servicii privind sistemele de securizare
  8030Activități de investigații
  8425Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
  Sector 46 Ordine publică și apărare națională8422Activități de apărare națională
  8424 Activități de ordine publică și protecție civilă
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  8421Activități de afaceri externe
  Sector 47 Administrație publică8411Servicii de administrație publică generală
  8412Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  8413Reglementarea și eficientizarea activităților economice
  8421Activități de afaceri externe
  Sector 48 Activități de justiție8423Activități de justiție
  Sector 49 Învățământ preuniversitar8510Învățământ preșcolar
  8520Învățământ primar
  8531Învățământ secundar general
  8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  8560Activități de servicii suport pentru învățământ
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.
  8891Activități de îngrijire zilnică pentru copii* - include și activitățile desfășurate în creșe cu personalitate juridică care fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar
  8899Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.* - include și activitățile desfășurate în creșe cu personalitate juridică care fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar
  Sector 50 Învățământ superior8541Învățământ superior nonuniversitar
  8542Învățământ superior universitar
  Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizațiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze și de către unități care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate și în care se desfășoară una dintre următoarele activități:
  8560Activități de servicii suport pentru învățământ
  Sector 51 Sănătate8610Activități de asistență spitalicească
  8621Activități de asistență medicală generală
  8622Activități de asistență medicală specializată
  8623Activități de asistență stomatologică
  8690Alte activități referitoare la sănătatea umană
  8710Activități ale centrelor de îngrijire medicală
  8720Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
  Sector 52 Activități sanitar-veterinare7500Activități veterinare
  Sector 53 Asistență socială8730Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  8790Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.* - include și servicii/centre de zi de tip creșă care nu au statut de unități de învățământ
  8810Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  8891Activități de îngrijire zilnică pentru copii
  8899Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
  Sector 54 Jocuri de noroc și pariuri9200Activități de jocuri de noroc și pariuri
  Sector 55 Activități sportive9311Activități ale bazelor sportive
  9312Activități ale cluburilor sportive
  9319Alte activități sportive
  9313Activități ale centrelor de fitness
  Sector 56 Activități sportive de fotbal9312Activități ale cluburilor sportive de fotbal
  Sector 57 Activități sportive de handbal 9312Activități ale cluburilor sportive de handbal
  Sector 58 Cercetare-dezvoltare 7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
  7219Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
  -----