HOTĂRÂRE nr. 172 din 1 martie 2023privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2023, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 6 martie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește numărul biletelor de tratament balnear care se pot acorda în anul 2023, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice, precum și modul de acordare, distribuire și decontare a acestora.  +  Articolul 2În unitățile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, pentru anul 2023, este asigurat un număr de maximum 60.420 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.  +  Articolul 3La numărul de bilete prevăzut la art. 2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, numărul biletelor de tratament balnear contractat cu alte unități de profil, număr care se stabilește prin încheierea unor contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru atribuite în anul 2023.  +  Articolul 4Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu se stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 și 3.  +  Articolul 5În anul 2023, fiecare solicitant îndreptățit conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear, acordat în condițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 6(1) Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.(2) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 369/2022 la capitolul „Asigurări și asistență socială“, titlul „Asistență socială“, articolul „Ajutoare sociale“, alineatul „Ajutoare sociale în natură“, către prestatorii de servicii, potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 1 martie 2023.Nr. 172.-----