ANEXE din 27 februarie 2023privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 bis din 28 februarie 2023  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 80 din 27 februarie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 168 din 28 februarie 2023.
   +  Anexa nr. 1
  LISTA speciilor de plante folosite pentru
  culturi principale/secundare și amestecuri ale acestora
  Nr. crt.Denumirea popularăDenumirea științifică
  Graminee:
  1.OvăzAvena sativa
  2.SecarăSecale cereale
  3.TriticaleTriticosecale
  4.MeiPanicum miliaceum
  5.PorumbZea mais
  6.SorgSorgum sp.
  7.HrișcăFagopyrum esculentum
  Leguminoase:
  8.Mazăre de grădinăPisum sativum
  9.FasolePhaseolus vulgaris
  10.FasolițăVigna unguiculata ssp.
  11.MăzăricheVicia sp.
  12.LupinLupinus sp
  13.GhizdeiLotus corniculatus
  14.SchindufTrigonela foenum-graecum
  15.GalegaGalega oficinalis
  16.Sulfină albăMelilothus albus annuus
  17.LucernăMedicago sativa
  18.TrifoiTrfolium pratense
  Proteaginoase:
  19.LinteLens culinaris
  20.BobVicia faba
  21.Mazăre furajerăPisum sativum
  22.FasolePhaseolus vulgaris
  23.FasolițăVigna unguiculata ssp.
  24.NăutCicer arethiun
  25.SoiaGlycine max
  26.ArahideArachis hypogaea
  Oleaginoase:
  27.Floarea-soareluiHelianthus annuus
  28.CamelinăCamelina sativa// camelina sinensis
  29.CânepăCanabis sativa ssp.sativa
  30.Muștar albSinapis alba
  31.SusanSesam indicum
  32.RapițăBrassica carinata
  Plante melifere:
  33.Floarea soareluiHelianthus annuus
  34.Muștarul albSinapis alba
  35.RapițăBrassica carinata
  36.CoriandruCoriandrum sativum
  37.FaceliaPhacelia tanacetifolia
  38.MătăciuneaDracocephalum moldavica
  39.SparcetaOnobrychis sp.
  40.Ridiche salbaticăRaphanus sativus
  41.și altele
  42.HrișcăFagopyrum esculentum
  43.QuinoaChenopodium quinoa
  44.AmaranthAmaranthaceae fam.
  Amestecuri de specii de culturi secundare:
  45.Muștar + ovăzSinapis alba + Avena sativa
  46.Muștar + phaceliaSinapis alba + Phacelia tanacetfolia
  47.Muștar + rapițăSinapis alba + Brassica carinata/Brassica napus
  48.Latir + măzăriche de toamnăLathyrus sativus + Viciapannonica Crantz/ Vicia villosa Roth
  49.Latir + ovăzLathyrus sativus + Avena sativa
  50.Mazăre + ovăzPisum sativum L + Avena sativa
  51.Măzăriche de toamnă + ovăzViciapannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Avena sativa
  52.Măzăriche de toamnă + secarăViciapannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Secale cereale
  53.Măzăriche de toamnă + triticaleViciapannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Triticosecale
  54.Lupin + trifoiLupinus + Trfolium pratense
  55.Rapiță + triticaleBrassica carinata/Brassica napus + Triticosecale
  56.Rapiță + secarăBrassica carinata/Brassica napus + Secale cereale
  57.Bob + ovăzVicia faba + Avena sativa
  58.Secară + trifoiSecale cereale + Trfolium
  59.Trifoi + faceliaTrfolium pratense + Phacelia tanacetfolia
  60.Mazăre + muștarPisum sativum L + Sinapis alba
  61.Măzăriche de toamnă + camelinăViciapannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Camelina sativa
  62.Și altele:
  63.Muștar + rapiță de primăvarăSinapis alba+Brassica sp.
  64.Mazăre+TriticalePisum sativum L+ Triticosecale
  65.Muștar+Ovăz+secarăSinapis alba+ Avena sativa+ Secale cereale
  66.Ridiche+ovăzRaphanus sativus+ Avena sativa
  67.Ridiche+triticaleRaphanus sativus+ Triticosecale
  68.Ridiche+rapițăRaphanus sativus+ Brassica sp.
   +  Anexa nr. 2
  Lista speciilor de plante utilizate
  în cazul intervenției PD-04
  Nr. crt.Denumirea popularăDenumirea științifică
  1Porumb furajerZea mays
  2SecarăSecale
  3LucernăMedicago sp.
  4TrifoiTrfolium sp.
  5OvăzAvena sativa
  6Mazăre*)Pisum sativum
  7MăzăricheVicia sp.
  8OrzHordeum vulgare
  9Sfeclă furajerăBeta sp.
  10SparcetăOnobrychis vicifolia
  11GhizdeiLotus corniculatus
  12LupinLupinus sp.
  13BobVicia faba
  14FaceliaPhacelia
  15RapițăBrassica
  16NapiHelianthus tuberosus
  17CartofSolanum tuberosus
  18SoiaGlycine hyspida
  19GrâuTriticum sp.
  20TriticaleTriticosecale
  21Ridiche sălbaticăRaphanus sativus
  *) mazăre de consum sau mazăre de grădină
   +  Anexa nr. 3
  Lista speciilor furajere erbacee perene
  sau din flora spontană
  Nr. crt.Denumirea popularăDenumirea științifică
  1GolomățDactylis glomerata
  2Păiuș de liveziFestuca pratensis
  3TimofticăPhleum pratense
  4FiruțăPoa pratensis
  5Obsigă nearistatăBromus inermis
  6GhizdeiLotus corniculatus
  7LucernăMedicago sativa
  8SparcetăOnobrychis vicifolia
  9RaigrasLolium sp.
  10TrifoiTrifolium sp.
  11IerbăluțăPhalaris arundinacea
   +  Anexa nr. 4
  Lista speciilor agroforestiere pe teren agricol
  Nr. crt.Denumirea popularăDenumirea științifică
  1.Stejar pedunculatQuercus robur
  2.Stejar pufosQuercus pubesce4ns
  3.Stejar brumăriuQuercus pedunculiflora
  4.Măr sălbaticMalus sylvestris
  5.Piersic sălbaticPrunus persice
  6.Nuc negruJugglans nigra
  7.Ulm de TurkestanUlmus pumila
  8.Tei argintiuTilia tomentosa
  9.Tei de dealTilia cordata
  10.Tei cu frunză mareTilia platyphillos
  11.SalcâmRobinia pseudoacacia
  12.GlădițăGleditsia triacanthos
  13Paltin de câmpAcer platanoides
  14.Paltin de munteAcer pseudoplatanus
  15.Arțar tătărescAcewr tataricum
  16.JugastruAcer campestre
  17.Pin negruPinus nigra
  18.Visin turcescPrunus mahaleb
  19.Prun sălbaticPrunus domestica
  20.PăducelCrataegus monogyna
  21.SălciorăEleagnus angustfolia
  22.Castan sălbaticAesculus hippocastanum
  Alte specii
  23.UlmUlmus sp.
  24.PinPinus sp.
  25.NucJuglans sp.
  26.MărMalus sylvestris
  27.ArțarAcer sp.
  28.MolidPicea sp.
  29.PorumbarPrunus spinosa
  30.MăceșRosa canina
   +  Anexa nr. 5
  StemaRomânieiROMÂNIAStema unitățiiadministrativ-teritoriale
  JUDEȚUL ..................*1)
  PRIMARUL................ *2)
  ..................................... *3)
  *1) Se înscrie denumirea județului. *2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale. *3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale.
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta adeverință se atestă faptul că domnul/doamna/S.C./S.A./Î.I./Î.F./P.F.A. ....., având codul de identificare fiscală*4) ........., figurează pe anul ...., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic*5)........, precum și înscris(ă) în registrul agricol tipul ........ vol ....., poziția nr. ...., satul ......., str. .......... nr. ......*6) *4) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. *5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuții în domeniul administrării impozitelor taxelor locale. *6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole.– Capitolul II b): Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate*8) *8) Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
  SuprafațaCategoria de folosințăNr. bloc fizic
  haari
  ...
  Perioada de pășunat*7) ........ *7) În cazul categoriei de folosință "pajiști permanente" (pășuni + fânețe) se completează perioada de pășunat aprobată pentru fiecare UAT, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  – Capitolul III: Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității*8)
  Cod rândhaariCod rândhaari
  Suprafața agricolă în proprietate = cap. II lit. a)*8) Terenuri aflate în proprietate, cod 10. coloanele 2, 5, 8, 11, 1401,Suprafața agricolă dată (cod 10 +...+ 15)09,
  Suprafața agricolă primită (cod 03 +...+ 08)02,- în arendă10,
  - în arendă03,- în parte11,
  - în parte04,- cu titlu gratuit12,
  - cu titlu gratuit05,- în concesiune13,
  - în concesiune06,- în asociere14,
  - în asociere07,- sub alte forme15,
  - sub alte forme08,din rândul 09 - la unități cu personalitate juridică16,
  ,Suprafața agricolă utilizată (cod 01 + 02 - 09)17,
  *8) Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
  Prezenta adeverință s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, fiind necesară pentru depunerea cererii de plată în anul ........
  Primarul, ...................................*2) (prenumele și numele)L.S.Inspector cu atribuții în domeniul administrării impozitelor și taxelor locale*5),......................................(prenumele și numele)
  Secretarul, ...................................*2) (prenumele și numele)Inspector cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole*6),............................................(prenumele și numele)
  *2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale. *5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuții în domeniul administrării impozitelor taxelor locale. *6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole. NOTĂ: Eliberarea adeverinței nu se condiționează de plata impozitelor și taxelor locale.
   +  Anexa nr. 6
  CENTRALIZATORUL
  privind acordul, datele de identificare,
  numărul de animale pe fiecare membru al asociației și
  suprafața alocată fiecărui membru
  Unitatea administrativ-teritorială (UAT) .......................Vizat UATSemnătura/Ștampila
  Asociația crescătorilor de animale/Cooperativa/Grupul de producători ............................
  Cod/Coduri exploatație ..............................
  Nr. ..... /data .............................
  Nr. crt.Numele și prenumele membrului asociației crescătorilor de animale/cooperativei/ grupului de producătoriCNPCod exploatațieNumăr de animale cu care pășunează pe suprafața de pajiște concesionată/închiriată de asociație/cooperativă / grup de producătoriUVM total echivalent*)Suprafață alocată în blocul fizicBloc fizic/parcela alocatăSuprafața totală alocată/membru (ha)De acord, semnătură membru
  12345678910
  Total-----
  Președinte, .................... (semnătura/ștampila) *) Pentru calculul UVM total echivalent se utilizează coeficienții de conversie a animalelor - UVM de mai jos: Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii și categorii:
  Poziție curentăSpecie de animaleCoeficient conversie (UVM)
  aTauri, vaci și alte bovine de peste 2 ani1,0
  bEcvidee de peste 6 luni1,0
  cBovine între 6 luni și 2 ani0,6
  dOvine/Caprine0,15
   +  Anexa nr. 7
  CENTRALIZATOR
  privind acordul, datele de identificare,
  numărul de animale deținute de către fiecare
  membru al formei asociative
  Unitatea administrativ-teritorială (UAT)..............................................................
  Forma asociativă*) .............................
  Adresa ...........................
  Nr. ......./data .................
  Nr. crt.Numele și prenumele membrului formei asociativeCNPCodul exploatației din Registrul Național al ExploatațiilorNumărul total de animale pe specii și categorii**)Total echivalent UVMDe acord, semnătură membru deținător de animale
  0123456
  abcd
  Total---
  Suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat ............ ha Președinte, Semnătura/Ștampila *) Forma asociativă de proprietate în indiviziune constituită în temeiul Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare. **) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienții de conversie a animalelor în UVM, din tabelul de conversie de mai jos: Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii și categorii:
  Poz. crt.Specie de animaleCoeficient conversie (UVM)
  aTauri, vaci și alte bovine de peste 2 ani1,0
  bEcvidee de peste 6 luni1,0
  cBovine între 6 luni și 2 ani0,6
  dOvine/Caprine0,15
   +  Anexa nr. 8
  CENTRALIZATOR
  privind acordul, datele de identificare,
  numărul de animale deținute de către fiecare
  membru al formei asociative precum și suprafața
  alocată fiecărui membru deținător de animale
  Unitatea administrativ-teritorială (UAT)...............................................................
  Forma asociativă*) ...............................
  Adresa ...........................
  Nr. ....../data.........
  Nr. crt.Numele și prenumele membrului formei asociativeCNPCodul exploatației din Registrul Național al ExploatațiilorNumărul total de animale pe specii și categorii**)Total echivalent UVMSuprafața totală repartizată/membru (ha)Din care destinată cositului (ha)De acord, semnătură membru deținător de animale
  012345678
  abcd
  Total---
  Președinte, Semnătura/Ștampila *) Forma asociativă de proprietate în indiviziune constituită în temeiul Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare. **) Pentru calculul echivalent UVM se utilizează coeficienții de conversie a animalelor în UVM, din tabelul de conversie de mai jos: Tabel de conversie a animalelor în UVM pe specii și categorii:
  Poz. crt.Specie de animaleCoeficient conversie (UVM)
  aTauri, vaci și alte bovine de peste 2 ani1,0
  bEcvidee de peste 6 luni1,0
  cBovine între 6 luni și 2 ani0,6
  dOvine/caprine0,15
   +  Anexa nr. 9Nume persoană juridică/entitate: CUI/CIF: Număr unic de identificare APIA:
  ADEVERINȚĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE***)
  ***) "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii cheltuielilor și impozitelor aferente. Prin prezenta declar pe proprie răspundere că, în vederea verificării de către APIA a îndeplinirii condiției de fermier activ, am realizat, în anul fiscal ............... următoarele venituri: VENIT TOTAL REALIZAT din ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ............ LEI*) *) "Veniturile totale realizate din activități neagricole ale fermierilor rezultă ca diferență între venitul total și venitul total din activități agricole. VENIT TOTAL REALIZAT din ACTIVITĂȚI AGRICOLE .............. LEI**) **) Veniturile realizate din activități agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă, în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii Europene din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole. VENITURI TOTALE ............... LEI****) ****) "venituri totale" înseamnă veniturile realizate din activitățile agricole și neagricole. Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații și declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat, declar pe proprie răspundere că datele și informațiile prezentate corespund situațiilor financiare din ultimul an fiscal.
  Data ............
  Nume și prenume (în clar) .............
  Funcția ................
  Semnătura ..............
   +  Anexa nr. 10
  Lista activităților non-agricole
  Nr. crt.Descriere cod CAENSecțiuneDiviziuneGrupaCodCAENDescriere
  1.Exploatarea forestierăA020220220Exploatarea forestieră
  2.Activități de servicii anexe silviculturiiA020240240Activități de servicii anexe silviculturii
  3.Dezvoltare (promovare) imobiliarăF414114110Dezvoltare (promovare) imobiliară
  4.Activități de servicii anexe transporturilor pe apăH525225222Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  5.Activități de servicii anexe transporturilor aerieneH525225223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  6.Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare propriiL686816810Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  7.Alte activități recreative și distractive n.c.a.R939329329Alte activități recreative și distractiven.c.a.
  8.Captarea, tratarea și distribuția apeiE363603600Captarea, tratarea și distribuția apei
  9.Colectarea și epurarea apelor uzateE373703700Colectarea și epurarea apelor uzate
  10.Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeF414124120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  11.Alte activități anexe transporturilorH525225229Alte activități anexe transporturilor
  12.Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriateL686826820Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliareproprii sau închiriate
  13.Servicii de administrație publică generalăO848418411Servicii de administrație publică generală
  14.Activități ale cluburilor sportiveR939319312Activități ale cluburilor sportive
  15.Activități ale centrelor de fitnessR939319313Activități ale centrelor de fitness
  16.Agenții imobiliareL686836831Agenții imobiliare
  17.Activități ale bazelor sportiveR939319311Activități ale bazelor sportive
  18.Bâlciuri și parcuri de distracțiiR939329321Bâlciuri și parcuri de distracții
  19.Silvicultură și alte activități forestiereA020210210Silvicultură și alte activități forestiere
  20.Activități de servicii anexe pentru transporturi terestreH525225221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  21.Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contractL686836832Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
  22.Activități de justițieO848428423Activități de justiție
  23.Alte activități sportiveR939319319Alte activități sportive
   +  Anexa nr. 11
  StemaRomânieiROMÂNIAStema unitățiiadministrativ-teritoriale
  JUDEȚUL ..................*1)
  PRIMARUL............... *2)
  .................................... *3)
  *1) Se înscrie denumirea județului. *2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale. *3) Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale.
  ADEVERINȚA DE ROL AGRICOL
  Prin prezenta adeverință se atestă faptul că domnul/doamna ..........., având .........., figurează începând cu data ........., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic ..........*5), precum și înscris(ă) în registrul agricol tipul ........ vol. ......., poziția nr. ......., satul ........., str. ....... nr. .....*6) *5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuții în domeniul administrării impozitelor taxelor locale. *6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole.– Capitolul II b): Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate*8) *8) Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
  SuprafațaCategoria de folosințăNr. bloc fizic
  haari
  ...
  Perioada de pășunat*7) ................ *7) În cazul categoriei de folosință "pajiști permanente" (pășuni + fânețe) se completează perioada de pășunat aprobată pentru fiecare UAT, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  – Capitolul III: Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității*8)
  Cod rândhaariCod rândhaari
  Suprafața agricolă în proprietate = cap. II lit. a)*8) Terenuri aflate în proprietate, cod 10. coloanele 2, 5, 8, 11, 1401,Suprafața agricolă dată (cod 10 +...+ 15)09,
  Suprafața agricolă primită (cod 03 +...+ 08)02,- în arendă10,
  - în arendă03,- în parte11,
  - în parte04,- cu titlu gratuit12,
  - cu titlu gratuit05,- în concesiune13,
  - în concesiune06,- în asociere14,
  - în asociere07,- sub alte forme15,
  - sub alte forme08,din rândul 09 - la unități cu personalitate juridică16,
  ,Suprafața agricolă utilizată (cod 01 + 02 - 09)17,
  *8) Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
  Prezenta adeverință s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002, fiind necesară pentru depunerea cererii de plată în anul ..........
  Primarul, ...................................*2) (prenumele și numele)L.S.Inspector cu atribuții în domeniul administrării impozitelor și taxelor locale*5),......................................(prenumele și numele)
  Secretarul, ...................................*2) (prenumele și numele)Inspector cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole*6),............................................(prenumele și numele)
  *2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale. *5) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuții în domeniul administrării impozitelor taxelor locale. *6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuții privind completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele agricole. NOTĂ: Eliberarea adeverinței nu se condiționează de plata impozitelor și taxelor locale.
   +  Anexa nr. 12
  Culturi de leguminoase, fixatoare de azot,
  amestecuri de leguminoase și graminee perene
  Nr. crt.Denumirea popularăDenumirea științifică
  Culturi de leguminoase, bogate în proteină vegetală, fixatoare de azot
  1SoiaGlycine max L.
  2Mazăre de consumPisum sativum
  3Mazăre furajerăPisum arvense
  4MăzăricheVicia sp
  5SparcetăOnobrychis vicifolia
  6TrifoiTrifolium sp
  7FaceliaPhacelia tanacetifolia
  8FasolePhaseolus vulgaris
  9FasolițăVigna unguiculata ssp.
  10GhizdeiLotus corniculatus
  11NăutCicer arethiun
  12LupinLupin sp
  13LinteLens culinaris
  14BobVicia faba
  15ArahideArachis hypogea
  16LucernăMedicago sativa
  Culturi de graminee perene care pot fi utilizate în amestec cu culturi de leguminoase*)
  17GolomățDactylis glomerata
  18Păiuș de liveziFestuca pratensis
  19TimofticăPhleum pratense
  20FiruțăPoa pratensis
  21Obsigă nearistatăBromus inermis
  22RaigrasLolium sp.
  23IerbăluțăPhalaris arundinacea
  *) Acestea se realizează de către fermier prin combinarea culturilor prevăzute în cele două grupe, la alegere
   +  Anexa nr. 13
  Lista plantelor care intră în alcătuirea rațiilor furajere
  Nr. crt.Denumirea popularăDenumirea științifică
  Plante oleaginoase
  1.Floarea-soareluiHelianthus annuus
  2.CamelinăCamelina sativa// camelina sinensis
  3.Muștar albSinapis alba
  4.SusanSesam indicum
  5.RapițăBrassica carinata
  Alte plante
  6.PorumbZea mays
  7.OvăzAvena sativa
  8.OrzHordeum vulgare
  9.GrâuTriticum aestivum
  10.TriticaleTriticosecale
  11.SfeclăBeta vulgaris
  12.Gulie furajerăBrassica napus
   +  Anexa nr. 14
  Lista populațiilor locale de pomi fructiferi și arbori
  Nr. crt.Denumirea popularăDenumirea științifică
  1.MărMalus sylvestris
  2.PiersicPrunus persica
  3.PrunPrunus domestica
  4.CorcodușPrunus cerasifera
  5.ZarzarPrunus armeniaca
  6.CaisPrunus armeniaca
  7.CireșPrunus avium
  8.VișinPrunus cerasus
  9.GutuiCydonia oblonga
  10.NucJuglans regia
  11.StejarQuercus robur
  12.UlmUlmus sp.
  13.TeiTilia sp.
  14.SalcâmRobinia pseudocacia
  15.GlădițăGleditsia triacanthos
  16.PaltinAcersp
  17.Arțar tătărăscAcer tataricum
  18.JugastruAcer campestre
  19.PinPinus silvestris
  20.SălcioarăEleagnus angustfolia
  21.CastanAesculus sp.
  Alte specii
  22.DudMorus sp.
  23.PorumbarPrunus spinosa
  24.Păr pădurețPyrus piraster
   +  Anexa nr. 15
  Centrul Județean APIA .......................Modalitate de depunere
  Nr. și data
  Numele, prenumele și semnătura funcționarului APIA care primește decontul justificativ*1)Personal[ ]Poștă[ ]Format electronic[ ]
  Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ....................................
  *1) Se va bifa căsuța corespunzătoare metodei de depunere. Funcționarul care primește decontul justificativ va semna numai în cazul depunerii "personal".
  DECONT JUSTIFICATIV
  ECO-SCHEME PD-07 VACI LAPTE ȘI/SAU
  PD-08 BUNĂSTARE TINERET BOVIN LA ÎNGRĂȘAT
  I. Date de identificare solicitantPERSOANE FIZICE - PF, PERSOANE JURIDICE - PJ, PFA/II/ IF și SOCIETATEA AGRICOLĂ POTRIVIT LEGII NR. 36/1991 PRIVIND SOCIETĂȚILE AGRICOLE ȘI ALTE FORME DE ASOCIERE ÎN AGRICULTURĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE - SOCIETATE AGRICOLĂ:
  01. Denumire PF/PJ/ PFA/ II/ IF/ SOCIETATE AGRICOLĂ
  02. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal CF)
  03. Nume solicitant/ administrator/ reprezentant04. Prenume solicitant/ administrator/ reprezentant
  05. CNP solicitant/ administrator/ reprezentant
  06. Cod țară și nr. act identitate (pt. altă cetățenie)
  07. Tip de organizare08. Cod CAEN*2)
  DOMICILIUL PF/SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/II/IF/SOCIETATE AGRICOLĂ:
  09. Județ/Sector10. Localitate
  11. Sat / Strada12. Nr.13. Cod poștal14. Bl.15. Sc.16. Ap.
  17. Telefon mobil18. Telefon/Fax19. E-mail
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care decontul este semnat prin împuternicit)
  23. Nume24. Prenume
  25. CNP
  26. Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
  DATE GENERALE
  27. Nr. total de exploatații cu cod ANSVSA
  Solicit acordarea intervenției pentru:a) PD-07 Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte pentru un efectiv mediu de ....... capete, echivalent a ...... UVMb) PD-08 Măsura pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat pentru un efectiv livrat (rulat) de ..... capete, echivalent a ..... UVMPentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA se va completa către o Anexa - model Anexa nr. 1, iar apoi pentru total beneficiar - Anexa nr. 2):  +  Anexa nr. 1(la decontul justificativ pentru PD-07 ECO-SCHEMA VACI LAPTE) Efectivul solicitat pentru exploatația cu cod ANSVSA ....... și autorizația/înregistrarea nr. ......
  Nr. crt.Specificare
  Coeficient conversie in UVM1
  euro/UVM
  1.Sprijinul „Evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului”Cuantum (euro/uvm)50,26
  Efectiv solicitat (nr. capete)
  Efectiv solicitat (UVM)
  Suma solicitată (euro)
  2.Sprijinul „Sănătatea ongloanelor”Cuantum (euro/UVM)29,09
  Efectiv solicitat (nr. de capete)
  Efectiv solicitat (UVM)
  Suma Solicitată (euro)
  3.Sprijinul „Îmbunătățirea zonei de odihnă”Cuantum (euro/uvm)20,83
  Efectiv solicitat (nr. de capete)
  Efectiv solicitat (UVM)
  Suma Solicitată (euro)

  Data
  Semnătura
  Calculul efectivul mediu anual estimat de vaci de lapte (01 ianuarie-31 decembrie a anului de cerere)a) Dacă la 01 ianuarie a anului de cerere există animale în stoc din categoria vacă de lapte în exploatație cu cod ANSVSA, efectivul mediu anual VL = ZAF anual/365 Unde: ZAF anual estimat = zile vaci de lapte furajate pe parcursul unui an, calculate astfel: ZAF anual = A + B - C Unde: A = efectivul VL la începutul anului, capete x 365 B = total intrări VL pe parcursul anului (capete) * 365/2 C = total ieșiri VL pe parcursul anului (capete) * 365/2b) Dacă la 01 ianuarie a anului de cerere nu există animale în stoc din categoria vacă de lapte, în exploatație cu cod ANSVSA, efectivul mediu anual VL = ZAF/365 Unde: ZAF = zile VL furajate, calculate astfel: ZAF anual = A + B - C Unde: A = efectivul VL de la data populării / data autorizației sanitare veterinare (capete) * nr. zile de la data populării/data autorizației sanitare veterinare până la 31 decembrie a anului de cerere, B = total intrări VL de la data populării / data autorizației sanitare veterinare * 1/2 din nr. zile de la data populării/data autorizației sanitare veterinare până la 31 decembrie a anului de cerere, C = total ieșiri VL de la data populării / data autorizației sanitare veterinare * 1/2 din nr. zile de la data populării/data autorizației sanitare veterinare până la 31 decembrie a anului de cerere.
   +  Anexa nr. 2(la decontul justificativ PD-07 ECO-SCHEMA VACI LAPTE)
  TOTALUL EXPLOATAȚIILOR CU COD ANSVSA
  Perioada ............. (se completează numai pentru solicitanții care dețin mai multe exploatații cu cod ANSVSA)
  Exploatații cu cod ANSVASuma solicitată (euro)
  RO …………………….
  RO …………………….
  RO ……………………..
  RO …………………….
  …………………….
  TOTAL
  Atașez următoarele documente conform "listei documentelor atașate și a controlului vizual", în funcție de tipul de sprijin solicitat (se va completa pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA solicitată câte o listă).
  Data .......
  Semnătura ......

  LISTA DOCUMENTELOR ATAȘATE ȘI CONTROLUL VIZUAL AL DECONTULUI JUSTIFICATIV PD-07 VACI LAPTE
  Nr. crt.Documente atașate decontului justificativDANU
  Documente generale
  1- miscarea lunară și cumulată din care rezultă efectivul de vaci de lapte aflat sub angajament[ ][ ]
  Documente specifice tipurilor de sprijin
  Sprijinul - “Evitarea mulsului traumatic si bunastarea ugerului”
  1- copie a contractului de servicii /mentenanță, pentru verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls[ ][ ]
  2- copie a facturii/facturilor pentru serviciile prestate și a documentului care face dovada plății acestora[ ][ ]
  3- copie a raportului emis / a procesului /proceselor verbale din care rezultă verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls
  4- copie a facturii/facturilor de achiziție a manșoanelor[ ][ ]
  5- copie a fișei de magazine, dacă există manșoane pe stoc la data de 1 ianuarie a anului[ ][ ]
  6- copii ale bonurilor de consum[ ][ ]
  7- copii ale proceselor verbale din care rezultă data operațiunii/ operațiunilor de înlocuire a manșoanelor și aparatele de muls pentru care au fost efectuate înlocuirile[ ][ ]
  8- copie a facturii/facturilor de achiziție a produselor folosite pentru igiena ugerului
  9- copie a fișei de magazie, dacă există produse pe stoc la data de 1 ianuarie a anului[ ][ ]
  10- copii ale bonurilor de consum[ ][ ]
  11-copie a registrului de evidență a aplicării produselor, care va cuprinde date despre locația/grajdul în care se află efectivul de animale, data aplicării (înainte /post muls), efectivul de animale pentru care s-au aplicat produse la fiecare mulsoare și cantitatea produselor[ ][ ]
  Sprijinul -“Sanatatea ongloanelor”
  1- copie a contractului de prestări servicii de trimaj[ ][ ]
  2- copie a facturii/ facturilor care atestă efectuarea operațiunilor de trimaj[ ][ ]
  3- copii ale proceselor verbale din care rezultă data acțiunii / acțiunilor de trimaj însoțite de detalierea efectivului pe crotalii[ ][ ]
  Sprijinul-“Imbunatatirea zonei de odihna”[ ][ ]
  1- copie a facturii/facturilor de achiziționare/ a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut;[ ][ ]
  2- copie a fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
  3- copie a registrului de evidență, completat zilnic, din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 4kg/cap/zi.
  4- copii ale bonurilor de consum
  (la 18-05-2023, Tabelul LISTA DOCUMENTELOR ATAȘATE ȘI CONTROLUL VIZUAL AL DECONTULUI JUSTIFICATIV PD-07 VACI LAPTE a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 190 din 16 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 mai 2023 )
  Semnătură beneficiar .........
  Data .........
  Semnătură funcționar APIA care a preluat decontul justificativ ...........
  Prezentul decont justificativ a fost înregistrat în baza electronică de date a APIA Nume, prenume operator .......... Semnătura operator ..........
   +  Anexa nr. 1(la decontul justificativ pentru PD-08 ECO-SCHEMA BUNĂSTARE TINERET BOVIN LA ÎNGRĂȘAT) Efectivul solicitat pentru exploatația cu cod ANSVSA .......... și autorizația/înregistrarea nr. ...... Efectivul pentru exploatația cu cod ANSVSA ...........
  Nr.crt.Specificare
  Coeficient conversie in UVM0,4 < șase luni 0,6 : 6 luni - 2 ani1,0 > 2 ani
  euro/UVM
  1.Sprijinul „Creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal”Cuantum(euro/uvm)98,71
  Efectiv solicitat (nr. capete)
  solicitat(UVM)
  Suma solicitata(euro)
  2.Sprijinul „Asigurare a condițiilor de confort sporite în zona de odihnă a animalelor”Cuantum(euro/UVM)10,81
  Efectiv solicitat (nr. de capete)
  Efectiv solicitat (UVM)
  Suma Solicitata(euro)

  Data .........
  Semnătura ......
   +  Anexa nr. 2(la decontul justificativ PD-08 ECO-SCHEMA BUNĂSTARE TINERET BOVIN LA ÎNGRĂȘAT)
  TOTALUL EXPLOATAȚIILOR CU COD ANSVSA
  Perioada ......... (se completează numai pentru solicitanții care dețin mai multe exploatații cu cod ANSVSA)
  Exploatații cu cod ANSVASuma solicitată (euro)
  RO.................................
  RO.................................
  RO.................................
  RO................................
  ......................
  TOTAL
  Atașez următoarele documente conform "listei documentelor atașate și a controlului vizual", în funcție de tipul de sprijin solicitat (se va completa pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA solicitată câte o listă).
  Data ..........
  Semnătura ........

  LISTA DOCUMENTELOR ATAȘATE ȘI CONTROLUL VIZUAL AL DECONTULUI
  PD-08 ECO-SCHEMA BUNĂSTARE TINERET BOVIN LA ÎNGRĂȘAT
  Nr.crt.Documente atașate decontului justificativDANU
  Documente generale
  1-copia documentelor de intrare în funcție de proveniență (de ex facturi achiziție, documente de circulație, ceretificate sanitar- veterinare, carnet de comercializare + atestat producător, acte mutație, acte fătări)[ ][ ]
  2- copia documentului/lor de ieșire, după caz: copia documentului/lor de livrare către abator, copia documentului/lor de însoțire a animalelor de la exploatația cu cod ANSVSA la destinația de livrare/abator;[ ][ ]
  3- copiile rapoartelor de clasificare[ ][ ]
  4- situatia centralizatoare a intrărilor și ieșirilor pentru perioada aferentă decontului justificativ întocmită pe baza documentelor de intrare - ieșire din care rezultă trasabilitatea de la intrare în exploatație până la livrarea către abator și îndeplinirea cerințelor referitoare la perioada de 6 luni, livrarea către abator la o greutate de minim 450 kg în viu și vârsta la data livrării către abator[ ][ ]
  Documente specifice tipurilor de sprijin
  Sprijinul-“Cresterea cu cel putin 15% a spatiului disponibil alocat fiecarui animal[ ][ ]
  1- situația centralizatoare a evidențelor privind respectarea spațiului disponibil alocat fiecărui animal mai mare cu 15% față de standardul minim[ ][ ]
  Sprijinul-“Asigurarea conditiilor de confort sporite in zona de odihna a animalelor”[ ][ ]
  1- copie a facturii/facturilor de achiziționare / a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut[ ][ ]
  2- copia fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;[ ][ ]
  3- copii ale bonurilor de consum
  4- copie a registrului de evidență de aplicare a materialelor din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 3kg/cap /zi;[ ][ ]

  Semnătură beneficiar ......
  Data ..........
  Semnătură funcționar APIA care a preluat decontul justificativ ........
  Prezentul decont justificativ a fost înregistrat în baza electronică de date a APIA Nume, prenume operator ......... Semnătura operator .........
   +  Anexa nr. 16Denumire solicitant CUI/CF ........... ID APIA ...... Cod ANSVSA RO ......... Localitatea exploatației Cod ANSVSA Județul ........
  Mișcarea lunară și cumulată a efectivelor de vaci de lapte
  în perioada ....... pentru exploatația cu codul ANSVSA .......
  Luna/CumulatEfectiv la începutul perioadei (capete)Total intrări (capete)Efectiv inițial plus intrări (capete)Total ieșiri (capete)Efectiv la sfârșitul perioadei (capete)
  Luna ...........
  Luna ............
  Luna ..........
  ..............
  ..............
  ..............
  ..............
  Cumulat
  Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezentul document sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.
  Data .......
  Semnătura .......
   +  Anexa nr. 17Denumire solicitant CUI/CF ........ ID APIA ......... Cod ANSVSA RO ........ Localitatea exploatației Cod ANSVSA Județul ........
  Situația centralizatoare intrări-ieșiri aferente
  perioadei 01.ianuarie -30 iunie an de angajament
  01 iulie-31 decembrie an de angajament
  Nr. CrtNr. CrotalieData nașteriiProvenienta (furnizor)Data intrariiDocument de intrareData iesiriiDocument de iesireDestinatie (abator/ terti)Date identificare cumparator CUI/CNPExploatatie destina tie (RO)Nr. raport clasificareVarsta (luni) la livrareKg viu la livrare CF raport clasificare
  1
  2
  3
  4
  Situație este întocmită pe baza documentelor atașate în copie la decontul justificativ aferente perioadei
  Reprezentant legal,
  Semnătura
   +  Anexa nr. 18Denumire solicitant CUI/CF ......... ID APIA ........ Cod ANSVSA RO ....... Localitatea exploatației Cod ANSVSA Județul ...........
  Situația centralizatoare a evidențelor privind respectarea suprafeței
  de pardoseală disponibilă în condiții superioare de bunăstare pentru
  categoria tineret la îngrășat (PD-08)
  perioada*) ........ anul .....
  *) Situația centralizatoare va fi întocmită pentru perioada aferentă fiecărui decont justificativ. Din cadrul exploatației cu cod ANSVSA ........
  Nr. crt.LunaSpațiu creștere (grajd/ compartiment/boxă)(mp)**)Nr.maxim animale din luna (cap)Structura de greutate (kg)Suprafața utilăgrajd/ compartiment/ boxa(mp)Suprafața pe cap deanimalasigurată(mp)Efectivulrealizat(stoc + intrări-mortalități)
  **) Se completează în funcție de evidențele beneficiarului
  Reprezentant legal,
  Semnătură
   +  Anexa nr. 19
  Cantitățile minime de sămânță necesare
  la hectar și numărul minim de semințe/gram
  SpecificațieUMCantitatea minimă de sămânță/Nr minim de semințe/ gram
  Soia/Soia lot semincerKg/ha80/705-6
  Lucernă/Lucernă lot semincerKg/ha18/3500
  Mazăre de grădinăKg/ha1803-5
  Fasole boabeKg/ha1502-5
  Fasole păstăiKg/ha1002-5
  Cânepă pentru uleiKg/ha450
  Cânepă pentru fibrăKg/ha2050
  OrezKg/ha12020-33
  Sămânța de cartof*t/ha1,5 pentru calibrul mediu între 25 și 35 mm inclusiv;3,5 pentru calibrul mediu de peste 35 până la 55 mm inclusiv;5,5 pentru calibrul mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv;
  Sfeclă de zahărUG/ha0,930-50
  Legume cultivate în câmp pentru consum în stare proaspătă, din care:
  - tomate prin răsadg/ha150200-250
  - tomate semănate directg/ha300200-250
  - castraveți prin răsadg/ha150025 - 30
  - castraveți semănați directg/ha200025 - 30
  - ardei prin răsadg/ha600130
  -vinete prin răsadg/ha100250
  Legume cultivate în câmp pentru industrializare, din care:
  - tomate prin răsadg/ha150200/250
  - tomate semănate directg/ha300200/250
  - castraveți prin răsadg/ha150025/30
  - castraveți semănați directg/ha200025/30
  - ardei prin răsadg/ha600130
  -vinete prin răsadg/ha100250
  Legume cultivate în sere si solarii, din care:
  - tomate prin răsadg/ha150200/250
  - castraveți prin răsadg/ha150025/30
  - ardei prin răsadg/ha600130
  -vineteg/ha100250
  Semințe pentru plante furajere:
  GolomățKg/ha181000
  Mazăre furajerăKg/ha100l
  MăzăricheKg/ha6520
  SparcetăKg/haS050
  Trifoi roșuKg/ha5500
  FaceliaKg/ha6625
  *) Calibrul mediu se calculează ca medie între dimensiunea minimă și maximă a tuberculului, pe lot, conform documentelor oficiale care menționează calibrele semințelor.
   +  Anexa nr. 20
  Consumul anual maxim de fân de lucernă, șrot de soia pe specii de animale
  SpeciaUVM*)Consum/cap/an fân de lucernă kgConsum anual/cap șrot de soia*) kg
  Vacă de lapte12.190730
  Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee de peste 6 luni1,02.190365
  Bovine între 6 luni și 2 ani0,61.314219
  Bovine de mai puțin de 6 luni0,4876146
  Ovine/Caprine0,1532855
  Cabaline1,02.190365
  Scroafe reproducție0,5200250
  Porci creștere/îngrășare (180 de zile)0,37575
  Pui carne (6 serii/an)0,030,20,7
  Găini ouătoare0,0144,47,5
  Calcul: nr. capete x consum/cap/an *) Un kg șrot de soia este egal cu 1,3 kg boabe de soia.
   +  Anexa nr. 211. Calculul efectivului mediu furajat din fermă și producția de lucernă/soia/fân*)
  Luna/PerioadaEfectivlaînceputulperioadei(cap.)Totalintrări(cap.)Totalieșiri(cap.)Efectivlasfârșitulperioadei(cap.)**)Zileanimalefurajate(nr.)Efectivmediufurajat(cap)Efectivmediufurajat(UVM)Consum lucernă/soia/fân total pe UVM (to)
  123456789
  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  ….
  ….
  ….
  Total perioadă/an
  *) Calculul efectivului mediu furajat din fermă se completează lunar și anual pe fiecare specie și categorie de animale. **) (col. 5) efectiv la sfârșitul perioadei reprezintă și efectiv la începutul lunii/perioadei următoare (col. 6) Zile animale furajate lunar = (col. 2 X nr. zile lună) + (col. 3. X 0,5 X nr. zile lună) - (col. 4 X 0,5 X nr. zile lună) (col. 6) Zile animale furajate an/total perioadă = (col. 2 X 365 sau nr. zile perioadă) + (col. 3 X 0,5 X 365 sau nr. zile perioadă) - (col. 4 X 0,5 X 365 sau nr. zile perioadă) (col. 7) Efectivul mediu furajat lunar = (col. 6) - nr. zile lună (col. 7) Efectivul mediu furajat an/total perioadă = (col. 6) - 365 zile (sau nr. zile perioadă). (col. 8) = col. (7) X coef. de transformare în UVM al categoriei de animale respective din anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015 (col. 9) consum lucernă/soia/fân/lunar = (col. 8) X cantitatea de lucernă/soia consumată pe UVM stabilită prin rație de către fermier X nr. zile lună (col. 9) consum lucernă/soia/fân an/total perioadă = (col. 8) X cantitatea de lucernă/soia/fân consumată pe UVM stabilită prin rație de către fermier X 365 zile (sau nr. zile perioadă). Cantitatea calculată nu poate depăși cantitatea maximă/UVM/an prevăzută în anexa nr. 21
  2. Producția de lucernă/soia/fân și calculul utilizării acesteia
  Luna/perioadaProducția lucernă/soia/fân realizată (tone)(to)din care:
  Totală (to)medie pe hectar (to)LivratăConsumată cu animaleleDepozitată în vederea livrării/consumului cu animalele
  12345***)6
  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  .........
  .........
  Total perioadă/an
  ***) (col. 5) se calculează prin însumarea consumului de lucernă/soia/ total pe UVM prevăzut la col. 9 din tabelul privind Calculul efectivului mediu furajat din fermă și producția de lucernă/soia/fân.

  Conducătorul exploatației,
  .............
  (semnătura și/sau ștampila)
   +  Anexa nr. 22
  LISTA
  cu rasele de taurine de carne
  Nr. crt.Denumirea rasei taurinei de carne
  1Aberdeen Angus
  2Charolaise
  3Limousine
  4Baltata Romaneasca, direcția de exploatare carne
  5Galloway
  6Aubrac
  7Sura de Stepa - Hungaryan Grey
  8Highland
  9Sallers
  10Hereford
  11Blonde d’Aquitaine
   +  Anexa nr. 23 a Asociația/Agenția ............ Date de identificare ......... Nr. ......./data ......
  ADEVERINȚĂ
  (Bivolițe de lapte)
  Prin prezenta adeverință, Asociația/Agenția .........., CUI/CIF ..........., adresa: localitatea .........., str. ........., nr. ....., județul ......., acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei ..........., specia ........., cu Acreditarea nr. ..... data ......., emisă de către Agenția Națională pentru Zootehnie, adeverește că proprietarul animalelor: numele ........., prenumele ........, ID APIA ......... adresa: localitatea .........., str. ........, nr. ......, județul ......., deține un efectiv de ....... capete bivolițe de lapte înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală/suplimentară, în exploatația cu cod ANSVSA ........, pentru care se solicită SCVZ, detaliat pe crotalii după cum urmează*):1. Bivolițe de lapte - înscrise în registrul genealogic, secțiunea principală:
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr de identificare (crotalie)
  2. Bivolițe de lapte - înregistrate în registrul genealogic, secțiunea suplimentară:
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr de identificare (crotalie)
  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la centrul local/județean ........ sau al municipiului București al APIA la dosarul Cererii de plată pentru anul ......
  Președintele Asociației/Agenției,
  ..........
  (numele și prenume/denumire)
  Semnătura
   +  Anexa nr. 23b  +  Partea A: pentru solicitare SCZ berbeci/țapi și femele ovine/caprine înscriși/înscrise în registrul genealogic al rasei ........ Asociația/Agenția .......... Date de identificare ......... Nr. ......../data ........
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta adeverință, Asociația/Agenția ..........., CUI/CIF .........., adresa: localitatea .........., str. ........, nr. ....., județul ........, acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei ......., specia ........., cu Acreditarea nr. ..... data ........., emisă de către Agenția Națională pentru Zootehnie:a) adeverește că proprietarul animalelor: numele .........., prenumele ............., ID APIA ........, adresa: localitatea .........., str. ........, nr. ......., județul .........., deține un efectiv de ......... capete femele ovine/femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală/suplimentară și/sau un efectiv de ....... capete berbeci/țapi înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, în exploatația cu cod ANSVSA .........., pentru care se solicită SCVZ, detaliat pe crotalii după cum urmează*):1. Femele ovine/femele caprine - înscrise în registrul genealogic, secțiunea principală:
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr de identificare (crotalie)
  *) Se vor înscrie maximum 500 de animale (OF/CF + OM/CM) pe beneficiar.
  2. Femele ovine/femele caprine - înregistrate în registrul genealogic, secțiunea suplimentară:
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr de identificare (crotalie)
  *) Se vor înscrie maximum 500 de animale (OF/CF) pe beneficiar.
  3. Berbeci/țapi - înscriși în registrul genealogic, secțiunea principală:
  Nr. crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr de identificare animal (crotalie)Data nașterii (luni)RasaProveniență animal(exploatația cu cod ANSVSA)
  b) confirmă faptul că proprietarul animalelor respectă raportul între sexe de minimum 1 berbec/țap înscris în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, la 35 de femele ovine/caprine, pentru care se solicită SCZ.
  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la centrul local/județean ...... sau al municipiului București al APIA la dosarul Cererii de plată pentru anul ......
  Președintele Asociației/Agenției,
  ..........
  (numele și prenume/denumire)
  Semnătura
   +  Partea B: pentru solicitare SCZ femele ovine/caprine neînscrise/neînregistrate într-un registru genealogic Biroul județean/Oficiul pentru zootehnie al județului ........ Nr. ....../data ..........
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta adeverință, Oficiul pentru Zootehnie al Județului ......., adresa: localitatea ..........., str. ........ nr. ......, județul ........., confirmă faptul că proprietarul animalelor: numele ......... prenumele ......, ID APIA ......., adresa: localitatea ........., str. ........ nr. ......, județul .........., deține în exploatația cu cod ANSVSA ......., un număr de ....... capete femele de ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic pentru care solicită SCVZ și un număr de ...... capete de berbeci/țapi cu certificate de origine/zootehnice prezentate, detaliat pe crotalii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta adeverință*), din care rezultă că se respectă raportul între sexe de minimum 1 berbec/țap cu certificat de origine la 35 de femele ovine/caprine.1. Femele ovine/femele caprine - neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic:
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr de identificare (crotalie)
  *) Se vor înscrie maximum 500 de animale (OF) pe beneficiar. *) Se vor înscrie maximum 500 de animale (CF) pe beneficiar.
  2. Berbeci/țapi cu certificate de origine/zootehnice.
  Nr. crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr de identificare animal (crotalie)Data nașterii (luni)RasaProveniență animal(exploatația cu cod ANSVSA)
  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la centrul local/județean ........ sau al municipiului București al APIA la dosarul Cererii de plată pentru anul .....
   +  Anexa nr. 23c Asociația/Agenția .......... Date de identificare .......... Nr. ...../data .......
  ADEVERINȚĂ
  (Taurine de carne)
  Prin prezenta adeverință, Asociația/Agenția ........., CUI/CIF ........, adresa: localitatea ........., str. ........., nr. ......, județul ......., acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei ....., specia ......, cu Acreditarea nr. ...... data ........, emisă de către Agenția Națională pentru Zootehnie, adeverește că proprietarul animalelor: numele , prenumele ........, ID APIA adresa: localitatea ........, str. ......., nr. ......, județul ......., deține un efectiv de ...... capete vaci de carne înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei ......, secțiunea principală/suplimentară, și/sau un efectiv de capete tauri de carne înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, în exploatația cu cod ANSVSA ......, pentru care se solicită SCVZ, detaliat pe crotalii după cum urmează:1. Vaci de carne - înscrise în registrul genealogic, secțiunea principală:
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr deidentificare(crotalie)DataprimeifătăriNr. identificare descendentData ultimei fătăriNr. identificare descendent
  2. Vaci de carne - înregistrate în registru genealogic, secțiunea suplimentară:
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr deidentificare(crotalie)DataprimeifătăriNr. identificare descendentData ultimei fătăriNr. identificare descendent
  3. Tauri de carne - înscriși în registrul genealogic, secțiunea principală:
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr de identificare (crotalie)
  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la centrul local/județean ...... sau al municipiului București al APIA la dosarul Cererii de plată pentru anul ...
  Președintele Asociației/Agenției,
  ..........
  (numele și prenume/denumire)
  Semnătura
   +  Anexa nr. 23 d Asociația/Agenția ......... Date de identificare ........... Nr. ....../data ..........
  ADEVERINȚĂ
  (Vaci de lapte)
  Prin prezenta adeverință, Asociația/Agenția ......., CUI/CIF ........., adresa: localitatea .........., str. ........., nr. ......, județul ......., acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei ....., specia ........., cu Acreditarea nr. ....... data ......., emisă de către Agenția Națională pentru Zootehnie, adeverește că proprietarul animalelor: numele ........., prenumele ........, ID APIA adresa: localitatea ......., str. ......, nr. ......, județul ......., deține un efectiv de ..... capete vaci de lapte înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală/suplimentară, în exploatația cu cod ANSVSA ......, pentru care se solicită SCVZ, detaliat pe crotalii după cum urmează*):*) Se vor înscrie minimum 5 capete vaci de lapte (VL) sau minimum 10 capete VL, în funcție de zonă, și maximum 250 de capete VL.1. Vaci de lapte - înscrise în registrul genealogic, secțiunea principală:
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr de identificare (crotalie)
  2. Vaci de lapte - înregistrate în registrul genealogic, secțiunea suplimentară:
  Nr.crt.Exploatația cu cod ANSVSANumăr de identificare (crotalie)
  Prezenta adeverință se eliberează pentru a se depune la centrul local/județean ...... sau al municipiului București al APIA la dosarul Cererii de plată pentru anul ....
  Președintele Asociației/Agenției,
  ...........
  (numele și prenume/denumire)
  Semnătura
   +  Anexa nr. 24
  ÎNȘTIINȚAREA
  cu privire la forța majoră
  Subsemnatul .........., cu domiciliul/sediul în ..........., CNP ..........., CUI ............. (după caz), nr. din registrul unic de identificare .........., în calitate de ........., vă aduc la cunoștință următorul caz de forță majoră/circumstanță excepțională:
  Cazul de forță majoră/circumstanța excepționalăBifa
  a)decesul beneficiarului
  b)incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului
  c)o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă [fenomene asimilate catastrofelor naturale grave: fenomene meteorologice (de exemplu, seceta, înghețul etc.), incendiul etc.]
  d)distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă
  e)o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul, respectiv culturile beneficiarului
  f)exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu a putut fi anticipată la data depunerii cererii de plată
  Sectorul vegetal
  Nr.crt.LocalitateaCulturaParcelaSuprafața declarată în cererea de platăSuprafațaafectatăBloc fizicFenomenul
  ...
  Sectorul zootehnic
  Nr.crt.LocalitateaSpeciaRasaCategoriaconformart. …Efectiv solicitat în cererea de platăCapete/ Kg gogoși de mătaseEfectiv animale afectate de forța majorăCapete/Kg gogoși de mătase afectate de forța majorăNr. de identificare (crotalie)Fenomenul
  ...
  Alte detalii .............. Documente doveditoare atașate .............. Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realității. Data depunerii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ........
  Semnătura ........
  Ștampila (după caz)
   +  Anexa nr. 25
  LISTA
  speciilor de plante erbacee utilizate pentru obținerea furajelor grosiere
  de pe pajiști cultivate sau recoltate în sistem de paludicultură
  Nr. crt.Denumirea popularăDenumirea științifică
  1.StufPhragmites
  2.PapurăThypha
  3.RogozCarex
  (la 08-08-2023, Actul a fost completat de Punctul 8., Articolul I din ORDINUL nr. 317 din 4 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 8 august 2023 )
  -----