HOTĂRÂRE nr. 161 din 22 februarie 2023privind aprobarea Programului statistic național anual 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 2 martie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (6) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul statistic național anual 2023, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Autoritățile și instituțiile publice care desfășoară activități statistice cuprinse în cadrul Programului statistic național anual 2023 sunt responsabile de realizarea acestora în condițiile descrise în fișele statistice proprii, prevăzute în Programul statistic național anual 2023.  +  Articolul 3Furnizorii de date au obligația să raporteze date și informații statistice potrivit modalităților de colectare a acestora prevăzute în fișele Programului statistic național anual 2023. În cazul în care sunt prevăzute modalități multiple de raportare se utilizează cu prioritate modalitatea de transmitere electronică, prin utilizarea portalului web de preluare online a datelor statistice, denumit e-Survey Online Portal.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Președintele Institutului Național de Statistică,
  Beatrix Gered
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Aneta Matei,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Ionuț Sorin Banciu,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Răulea,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 22 februarie 2023.Nr. 161.  +  ANEXĂPROGRAMULstatistic național anual 2023