HOTĂRÂRE nr. 266 din 16 februarie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a judecătorilor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 21 februarie 2023    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii,având în vedere dispozițiile art. 150 alin. (7) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate de membrii prezenți,Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a judecătorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 188/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a judecătorilor și revocarea din aceste funcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 4 martie 2020.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Daniel Grădinaru
    București, 16 februarie 2023.Nr. 266.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind numirea în funcții de conducere a judecătorilor