ORDIN nr. 10 din 17 ianuarie 2023pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațiile comerciale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2023    Văzând Referatul de aprobare nr. 4.810 din 22.10.2022, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,ținând cont de prevederile:– Convenției europene pentru protecția animalelor de fermă; – art. 6^6 alin. (2) și art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 alin. (3) și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațiile comerciale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin preiau recomandările Convenției europene pentru protecția animalelor de fermă, adoptată de Comitetul permanent al acesteia.  +  Articolul 3Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București verifică și dispun măsuri de conformare a exploatațiilor comerciale de bovine la standardele minime precizate în prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Respectarea prevederilor legale privind protecția bovinelor revine în exclusivitate proprietarilor acestora.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
    Alexandru Nicolae Bociu
    București, 17 ianuarie 2023.Nr. 10.  +  ANEXĂNORMA SANITARĂ VETERINARĂce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațiile comerciale