DECRET nr. 315 din 21 august 1959privind graţierea unor pedepse şi încetarea procesului penal pentru unele infracţiuni
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 23 din 21 august 1959    În cei 15 ani care au trecut de la eliberarea patriei noastre, orînduirea democrat-populara s-a consolidat, realizindu-se noi şi marete succese în construirea socialismului.Poporul nostru munceste cu abnegatie şi elan, manifestînd activ o atitudine socialistă faţă de muncă şi de apărare a ordinii de stat.În aceste condiţii a devenit posibila acordarea unei largi gratieri de pedepse şi încetarea procesului penal pentru unele infracţiuni care nu prezintă un pericol deosebit pentru stat.Prin aceasta se da posibilitatea celor ce au savirsit infracţiuni să se reintoarca la o viaţa cinstita, utila întregii societăţi, revizuindu-şi astfel atitudinea faţă de îndatoririle sociale.În acest scop,Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul 1Vor fi puşi în libertate, fiind gratiati, cei condamnaţi la pedepse pînă la 5 ani inclusiv.Se reduc cu 1/2 pedepsele între 5-8 ani inclusiv.Se reduc cu 1/3 pedepsele între 8-12 ani inclusiv.  +  Articolul 2Vor fi puşi în libertate, fiind gratiati, cei condamnaţi pentru infracţiuni neintentionate.  +  Articolul 3Vor fi puşi în libertate, fiind gratiati, cei care au împlinit vîrsta de 60 ani şi femeile gravide sau cu copii pînă la 5 ani, condamnaţi la pedepse pînă la 10 ani inclusiv.Se reduc cu 2/3 pedepsele peste 10 ani la care au fost condamnaţi cei prevăzuţi la alineatul precedent.  +  Articolul 4Pedepsele cu amendă se gratiaza în întregime.  +  Articolul 5Dispoziţiile prezentului decret se aplică şi pedepselor reduse ca efect al unor gratieri anterioare.  +  Articolul 6Se încetează procesul penal pentru infracţiunile încercate sau săvîrşite pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret, pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd pedeapsa amenzii sau o pedeapsă privativă de libertate pînă la 5 ani inclusiv, precum şi pentru infracţiunile neintentionate chiar dacă pentru acestea se prevede o pedeapsă mai mare.  +  Articolul 7Nu beneficiază de dispoziţiile prezentului decret cei care au savirsit sub orice formă infracţiuni ce periclitează securitatea statului, cei ce au savirsit omor, infracţiuni de delapidare, furt, tilharie sau înşelăciune în dăuna avutului obştesc, care au produs un prejudiciu mai mare de 10.000 lei, incendiu intentionat, dare şi luare de mită, contrabanda calificată, specula şi denunţare calomnioasă, precum şi participanţii sub orice formă la toate aceste infracţiuni.De asemenea nu beneficiază recidivistii şi cei care pînă la data prezentului decret n-au început executarea pedepsei, deoarece s-au sustras de la aceasta.  +  Articolul 8Ministerul Afacerilor Interne este însărcinat a face propuneri nominale şi pentru alţi condamnaţi care nu beneficiază de prevederile prezentului decret, dar care au avut în timpul executării pedepsei comportare buna, dovedind ca s-au reeducat.------------