ORDIN nr. 248 din 2 februarie 2023pentru modificarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 și 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) În vederea atribuirii electronice, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va publica pe site-ul www.arr.ro programul de transport interjudețean.2. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Calendarul atribuirii electronice se publică de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe site-ul www.arr.ro.  +  Articolul IIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 2 februarie 2023.Nr. 248.----