ORDIN nr. 68/C din 19 ianuarie 2023privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene din subordine
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2023  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene din subordine, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene din subordine se actualizează anual.  +  Articolul 3Institutul Național de Expertize Criminalistice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiției nr. 62/C/2020 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene din subordine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 16 ianuarie 2020, se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  București, 19 ianuarie 2023.Nr. 68/C.  +  ANEXĂ
  TARIFELE
  pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
  și al laboratoarelor interjudețene din subordine
  Genul expertizeiSituațiaTariful*) expertizei în funcție de obiectivele dispuse (lei)
  1-3 problemePentru fiecare problemă suplimentară
  Expertiză criminalisticăPrima expertiză1.368137
  Fiecare nouă expertiză1.368137
  *) În funcție de complexitatea expertizei, precum și în raport cu volumul de muncă, aparatura și materialele utilizate, tariful poate fi majorat.
  ----