ORDIN nr. 6.216 din 9 noiembrie 2022pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1140 din 28 noiembrie 2022    Având în vedere:– art. 62 alin. (3) și art. 129 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului educației nr. 5.732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;– Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală managementul resurselor umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“, Direcția minorități, Direcția generală economică, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Organismul intermediar pentru Programul operațional „Capital uman“, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ profesional și tehnic și instituțiile de învățământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Ligia Deca
    București, 9 noiembrie 2022.Nr. 6.216.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual