HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 ianuarie 2023pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și a anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 12 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎn anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, poziția 3 de la punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:3. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate - 60 de posturi, inclusiv directorul general și directorul general adjunct  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Agenția dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de servicii și birouri.2. Referirea la numărul de posturi din anexa nr. 2 se elimină.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 11 ianuarie 2023.Nr. 9.-----