ORDIN nr. 1.588 din 21 decembrie 2022privind aprobarea recunoașterii unui organism de inspecție tehnică și pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2023  În baza prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, precum și ale Ordinului ministrului economiei și comerțului și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecția tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o stație de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din operațiile de încărcare, transport, descărcare și distribuție a benzinei la terminale și la stațiile de benzină,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul I(1) Se aprobă recunoașterea organismului de inspecție tehnică Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR, organism independent în cadrul Autorității Feroviare Române - AFER, pentru a efectua inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă.(2) Încetează recunoașterea organismului de inspecție tehnică Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani.(3) Anexa la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  București, 21 decembrie 2022.Nr. 1.588.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 488/2006)
  LISTA
  cuprinzând organismele de inspecție recunoscute pentru efectuarea
  inspecțiilor tehnice în exploatare privind instalațiile de încărcare și descărcare
  a benzinei, amplasate pe containerele mobile
  Nr. crt.Organismul de inspecțieAdresaActivități pentru care a fost desemnat
  1.Societatea Comercială „DEAL IMPEX“ - S.R.L., nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/17.505/1992Municipiul București, calea Floreasca nr. 90-111, bl. F 1, sc. 2, ap. 17, sectorul 1- inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și protecția de supraîncărcare a acestora; - inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă
  2.Societatea Comercială „COV- INSPECT“ - S.R.L., nr. de înregistrare la registrul comerțului J13/2.336/2005Municipiul Constanța, str. Decebal nr. 67, județul Constanța- inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și protecția de supraîncărcare a acestora; - inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă
  3.Societatea Comercială „LAJEDO“ - S.R.L., nr. de înregistrare la registrul comerțului J29/2.036/1993Municipiul Ploiești, str. Dr. Carol Davila nr. 4, județul Prahova- inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și protecția de supraîncărcare a acestora; - inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă
  4.Societatea Comercială „IPROCHIM“ - S.A. - Departamentul utilaje, nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/6.485/1991Municipiul București, Calea Plevnei nr. 137, sectorul 6- inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și protecția de supraîncărcare a acestora; - inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă
  5.Societatea Comercială ADR INSPECT - S.R.L., București, nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/445/17.01.2014Municipiul București, bulevardul Regina Elisabeta nr. 7-9, etaj 2, sectorul 3- inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și protecția de supraîncărcare a acestora
  6.Societatea Comercială ATMP INSPECT - S.R.L., nr. de înregistrare la registrul comerțului J4/606/11.06.2015Municipiul Onești, Str. Gării nr. 16A, județul Bacău- inspecția tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o stație de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din operațiile de încărcare, transport, descărcare și distribuție a benzinei la terminale și la stațiile de benzină; - inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă
  7.Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. (CNCIR - S.A.), nr. de înregistrare la registrul comerțului J40/11976/08.12.2010Municipiul București, Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1 Sediu secundar: municipiul București, str. Promoroacă nr. 9-11, sectorul 1- inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor și protecția de supraîncărcare a acestora; - inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă
  8.Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR din cadrul Autorității Feroviare Române - AFERMunicipiul București, Calea Griviței nr. 393, sectorul 1- inspecția tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă
  -----