HOTĂRÂRE nr. 857 din 31 octombrie 2018privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", județele Brăila și Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 7 noiembrie 2018  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 612/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, potrivit planului de amplasament/hărții topografice prevăzut/prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, aflate pe coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, sunt în cuantum total de 10.348,1 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 31 octombrie 2018.Nr. 857.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
  de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila
  și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, proprietarii sau deținătorii acestora,
  precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.U.A.T.Nume și prenume proprietar/ deținătorNr. tarlaNr. parcelăPoziția față de localitateCategoria de folosințăNr. cad.Nr. CFNr. cad. dezmembrare 2009Suprafață teren de expropriat (mp)Construcții de expropriatValoare de despăgubire construcții investiții (lei)Valoare de despăgubire terenTotal valoare de despăgubire construcții + teren (lei)
  01234567891011121314
  1BrăilaS.C. Lukoil România - S.R.L.23218intravilanCC561381495 347  59.85859.858
  2BrăilaS.C. SOROLI COLA - S.A. - BRĂILA221IntravilanCurți- construcții94982 - Lot 294982 - Lot 31922023--4830,002.637.390,00
  94983 - Lot 394983 - Lot 412.536--2.632.560,00
  3Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 2, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  4Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 2, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  5BrăilaS.C. Confmetal - S.R.L. 1intravilanCC7546575465 1.720platformă betonată și împrejmuire39.240296.700335.940
  6BrăilaS.A. Nador Com - S.R.L.15166/1/3intravilanarabil158498699619225989  130.511130.511
  7BrăilaS.A. Nador Com - S.R.L.15166/1/4intravilanarabil1584986996192261.960  258.647258.647
  8BrăilaS.A. Nador Com - S.R.L.15166/1/5intravilanarabil1584986996192271.926  254.160254.160
  9BrăilaCojan Gheorghe15166/1/2intravilanarabil19245 20008950  125.365125.365
  10BrăilaCojan Gheorghe15166/1/2intravilanarabil19245 200091.772  233.838233.838
  11BrăilaCojan Gheorghe15166/1/2intravilanarabil19245 200101.566  206.654206.654
  12BrăilaRadu Joita15166/1/1intravilanarabil1629086955192281.109  146.347146.347
  13BrăilaRadu Joita15166/1/1intravilanarabil1629086955192291.392  183.692183.692
  14BrăilaRadu Joita15166/1/1intravilanarabil162908695519230243  32.06732.067
  15BrăilaDumitru Petra16173/2intravilanarabil16967857281966018  2.3762.376
  16BrăilaDumitru Petra16173/2intravilanarabil1696785728196611.953  257.723257.723
  17BrăilaDumitru Petra16173/2intravilanarabil1696785728196622.336  308.264308.264
  18BrăilaZarimba Rodica, Costea Cristian16173/3intravilanarabil8484184841 224  29.56029.560
  19BrăilaVerdet Moise16173/1intravilanarabil79898701019656555  73.23973.239
  20BrăilaVerdet Moise16173/1intravilanarabil798987010196572.340  308.792308.792
  21BrăilaVerdet Moise16173/1intravilanarabil798987010196581.989  262.474262.474
  22BrăilaCostea Stefan16173/5intravilanarabil1726777673197562.865  378.073378.073
  23BrăilaCostea Stefan16173/6intravilanarabil1726777673197572.691  355.111355.111
  24BrăilaCostia Dumitru16173/6intravilanarabil172938699219758357  47.11147.111
  25BrăilaCostia Dumitru16173/6intravilanarabil1729386992197591.517  200.187200.187
  26BrăilaS.C. HORTICOLA DUNĂREA - S.A.Calea GalațiNr. 374IntravilanCurți- construcții74996 - Lot 1; 95165 - Lot 374996 - Lot 1; 95165 - Lot 4-2.400  414.000,00466.799,00
   împrejmuire12.164  
    platformă betonată 387 mp40.635,00  
  27BrăilaDanketer Impex - S.R.L.  intravilanCC119572130192371.713hala de prod. + împrejmuire1.917.458295.4932.212.951
  28BrăilaDanketer Impex - S.R.L.  intravilanCC119572130192381.743  300.668300.668
  29BrăilaDanketer Impex - S.R.L.  intravilanCC1195 19239671cabină porta. + împrejmuire21.798115.748137.546
  30BrăilaCapbun Neculai1117-18intravilanarabil8944189441 2.374  348.088348.088
  31BrăilaScarlet Gheorghe; Scarlet Georgeta1116intravilanarabil7554675546 2  265265
  32BrăilaS.C. Agrozootehnica Vădeni - S.A.  intravilanCC9688806881924025  4.3134.313
  33BrăilaS.C. Agrozootehnica Vădeni - S.A.  intravilanCC96888068819241429împrejmuire din metal7.88874.00381.891
  34BrăilaAilutoae Nicolaea, Ailutoae Ionica-Safta  intravilanCC968980689 100casă de locuit46.00017.25063.250
  34^1BrăilaCAPBUN NECULAI11/ Calea Galați17,18/ Nr. 378 + 378AIntravilanArabil95102 - Lot 1; 95103; 95104 - Lot 3; 95105 - Lot 4 (302)--302--63.420,0063.420,00
  35VădeniBogza Nedealca2001extravilanarabil9907235646031.574  3.9833.983
  36VădeniBogza Nedealca2001extravilanarabil9907235646042.109  5.3365.336
  37VădeniBogza Nedealca2001extravilanarabil990723564605989  2.5022.502
  38VădeniS.C. Lanul Auriu - S.R.L.2002\2extravilanarabil7536975369 4.880  12.34612.346
  39VădeniGazdaru Daniel20018extravilanarabil4608 4638605  1.5311.531
  40VădeniGazdaru Daniel20018extravilanarabil4608 4639611  1.5461.546
  41VădeniGazdaru Daniel20018extravilanarabil4608 464023  5959
  42VădeniTanase Viorel; Tanase Marioara20017 Lot 1extravilanarabil7094770947 945  2.3912.391
  43VădeniPotlog Coculeana; Potlog Dorian20017 Lot 2extravilanarabil7094870948 873  2.2092.209
  44VădeniDumitrache Paraschiv20016extravilanarabil4610 46481.332  3.3703.370
  45VădeniDumitrache Paraschiv20016extravilanarabil4610 4649248  628628
  46VădeniAnghel Costica20015extravilanarabil   49  124124
  47VădeniSCARLET RAUL PETRE2002/1ExtravilanArabilLot 2-46419.231  29.723,8229.723,82
  48Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 47, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  49VădeniBroasca Rodica2003extravilanarabil2153730664606650  1.6451.645
  50VădeniBroasca Rodica2003extravilanarabil21537306646072.800  7.0847.084
  51VădeniMizileanu Cristina2004extravilanarabil   451  1.1411.141
  52VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/16extravilanarabil7565875658 474  1.2001.200
  53VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/15extravilanarabil1528728014652995  2.5172.517
  54VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/16extravilanarabil1528728014653367  928928
  55VădeniS.C. Contecoman Serv - S.R.L.1991301/14extravilanarabil7570175701 1.986  5.0245.024
  56VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/13extravilanarabil7566075660 2.004  5.0705.070
  57VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/12extravilanarabil7565975659 2.617  6.6216.621
  58VădeniDan Dumitru1991301/11extravilanarabil4616 46641.890  4.7824.782
  59VădeniDan Dumitru1991301/11extravilanarabil4616 466585  215215
  60VădeniDan Dumitru1991301/11extravilanarabil4616 46661.944  4.9194.919
  61VădeniS.C. CONTECOMAN SERV - S.R.L.1991301/10ExtravilanArabil76693 - Lot 2 76694 - Lot 3-46675.013--16.141,8616.141,86
  62Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 61, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  63Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 61, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  64VădeniGavrila Luciu1991301/9extravilanarabil4618 46702.002  5.0655.065
  65VădeniGavrila Luciu1991301/9extravilanarabil4618 4671917  2.3202.320
  66VădeniGavrila Luciu1991301/9extravilanarabil4618 46722.117  5.3565.356
  67VădeniPopa Gogu1991301/8extravilanarabil4619 46732.061  5.2145.214
  68VădeniPopa Gogu1991301/9extravilanarabil4619 4674936  2.3682.368
  69VădeniPopa Gogu1991301/10extravilanarabil4619 46751.125  2.8462.846
  70VădeniChivu Iulian1991301/7extravilanarabil8247243746762.116  5.3535.353
  71VădeniChivu Iulian1991301/7extravilanarabil8247243746771.069  2.7052.705
  72VădeniPavel Constantin1991301/6extravilanarabil4620 4678165  418418
  73VădeniPavel Constantin1991301/6extravilanarabil4620 46792.091  5.2905.290
  74VădeniDutu Dumitra și alții1991301/5extravilanarabil   1.324  3.3503.350
  75VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/4extravilanarabil7130271302 503  1.2731.273
  76VădeniChivu Iulian; Chivu Madalina Mariana1991301/3extravilanarabil7130371303 47  119119
  77VădeniTomescu Veronica și alții1991301/26extravilanarabil7579175791 1.384  3.5023.502
  78VădeniZamfirescu Floarea1991301/25extravilanarabil4621 468089  225225
  79VădeniZamfirescu Floarea1991301/25extravilanarabil4621 4681184  466466
  80VădeniCopaciu Dorin1991301/24extravilanarabil4622 4682231  584584
  81VădeniCopaciu Dorin1991301/24extravilanarabil4622 4683219  554554
  82VădeniFilip Cristian1991301/23extravilanarabil4623 48251.314  3.3253.325
  83VădeniFilip Cristian1991301/23extravilanarabil4623 4826108  274274
  84VădeniMehedinta Costel1991301/22extravilanarabil4624 46852.605  6.5916.591
  85VădeniMehedinta Costel1991301/22extravilanarabil4624 46867  1717
  86VădeniAngheluta Mihalache1991301/21extravilanarabil4625 46883.321  8.4028.402
  87VădeniCioran Anton1991301/20extravilanarabil4626 46913.764  9.5239.523
  88VădeniCHIVU IULIAN1981299/8ExtravilanArabil76703 - Lot 1; 76705 - Lot 3-46947.413--23.869,8623.869,86
  89Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 88, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  90VădeniCOMUNA VĂDENI (DOMENIUL PRIVAT)1961285/38ExtravilanArabil---6.641--16.802,0016.802,00
  91VădeniSTENCAU SORIN; STENCAU DORINA; BUSURCA GEORGICA; BUSURCA MARIANA1961285/37ExtravilanArabil76672 - Lot 1; 76674 - Lot 3-48186.219 -20.025,1820.025,18
  92VădeniPopescu Jenica1961285/36extravilanarabil4828  1.946  4.9234.923
  93VădeniNicolau Epure Elena1961285/35extravilanarabil   5.025  12.71312.713
  94VădeniBucurescu Lucretia1961285/34extravilanarabil7073570735 330  835835
  95VădeniManolescu Alexandru Yves1961285/17/6extravilanarabil7575475754 1.659  4.1984.198
  96VădeniCOMUNA VĂDENI (DOMENIUL PRIVAT)196/134ExtravilanNeproductiv-3.947  4.973,224.973,22 
  96^1VădeniSCARLET RAUL PETRE2002/1ExtravilanArabil76731 - Lot 1; 76732 - Lot 4; 76733 - Lot 5--699--2.935,802.935,80
  97SmârdanPREDA CONSTANTIN33121ExtravilanArabil31861 - Lot 2; 33787 - Lot 3; 33788 - Lot 4--13.097--34.485,9934.485,99
  98SmârdanSANDU AURELIA33121ExtravilanArabil31862 - Lot 2--8.703--22.916,0522.916,05
  99SmârdanSANDU VASILE33121ExtravilanArabil31863--11.963--31.500,0331.500,03
  100Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 102, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  101Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 102, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale
  102SmârdanBOGDAN SANDA33222ExtravilanArabil31937 - Lot 1; 33789 - Lot 3--19.813--52.170,0352.170,03
  103SmârdanBOGDAN GHEORGHE; BOGDAN TUDORACHE; BOGDAN STEFAN; BOGDAN DUMITRU; BOGDAN ANGELICA33222ExtravilanArabil31938 - Lot 1--8.538--22.481,5922.481,59
  104SmârdanJIPA GHEORGHE; GALATEANU SUSANA; JIPA AUREL; SILIFON PAVEL; BORADATENCU NICULINA33222ExtravilanArabil31972 - Lot 1--13.434--35.373,3535.373,35
  105SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32219/1ExtravilanArabil32045 - Lot 2--8.443--22.231,4422.231,44
  106SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32217/1ExtravilanArabil32048 - Lot 1--845--2.224,992.224,99
  107SmârdanMARCU MARCEL; MARCU ANISOARA32217/2ExtravilanArabil32049 - Lot 1--13--34,2334,23
  108SmârdanMarcu Marcel  extravilanarabil217/3  46  4646
  109SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32219/2ExtravilanArabil32046 - Lot 1--2.453--6.459,046.459,04
  110SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32217/7ExtravilanArabil32053 - Lot 2--1.446--3.807,503.807,50
  111SmârdanLAZAR CONSTANTIN; LAZAR NICOLAE; SAVA MITICA32217/3ExtravilanArabil32270 - Lot 1; 33949 - Lot 2--856--2.253,962.253,96
  112SmârdanMARCULESCU VASILE PETRICA; MARCULESCU PETRANA32217/4ExtravilanArabil32271 - Lot 1; 33947 - Lot 3--513--1.350,791.350,79
  113SmârdanCIREASA VASILE; RADULESCU TINCA; COMAN STEFAN32217/5ExtravilanArabil32272 - Lot 1; 33934 - Lot 3--1.532--4.033,954.033,95
  114SmârdanPANA ION; PUISOR MARIA; PUISOR ION; PANA ION; PANA GHERGHINA32217/6ExtravilanArabil32273 - Lot 1; 33945 - Lot 3--1.025--2.698,952.698,95
  115SmârdanPUISOR MARIA; PUISOR ION32217/7ExtravilanArabil32274 - Lot 1; 33946 - Lot 3--1.057--2.783,212.783,21
  116SmârdanGHEORGHE MARIA; GHEORGHE IOANA; GHEORGHE MINDRA; PREDA ILINCA32217/8ExtravilanArabil32275 - Lot 1; 33954 - Lot 3--1.112--2.928,032.928,03
  117SmârdanBORODATENCO NICULINA32217/9ExtravilanArabil32276 - Lot 1; 33935 - Lot 3--584--1.537,751.537,75
  118SmârdanCOMUNA SMÂRDAN32217/10ExtravilanArabil32277 - Lot 1; 33921 - Lot 3--606--1.595,681.595,68
  119SmârdanNECULAI RADITA32217/11ExtravilanArabil32278 - Lot 1; 33955 - Lot 3--1.300--3.423,063.423,06
  120SmârdanBALAN VERONICA; STANESCU MARLENA32217/12ExtravilanArabil32279 - Lot 1; 33936 - Lot 3--1.596--4.202,464.202,46
  121SmârdanCUZMIN ILIE32217/13ExtravilanArabil32280 - Lot 1; 33939 - Lot 3--1.516--3.991,813.991,81
  122SmârdanPRAJA TUDOREL; PRAJA MARIA32217/14ExtravilanArabil32281 - Lot 1; 33951 - Lot 3--3.125--8.228,508.228,50
  123SmârdanPOSTOLACHE AURELIA; POSTOLACHE MARIN; POSTOLACHE MARIA34224/24ExtravilanArabil32308 - Lot 1--101--265,94265,94
  124SmârdanGHEORGHITA IOAN; BRINZA AURELIA; GHEORGHITA IORDAN; BOJAN ECATERINA34224/25ExtravilanArabil32307 - Lot 1--200--526,62526,62
  125SmârdanGHEORGHE MARIA; GHEORGHE IOANA; GHEORGHE MINDRA; PREDA ILINCA34224/26ExtravilanArabil32306 - Lot 1--300--789,94789,94
  126SmârdanVOICU ANDREI34224/27ExtravilanArabil32305 - Lot 1; 33975 - Lot 3--583--1.535,111.535,11
  127SmârdanLAZAR ALEXANDRU; LAZAR STELICA; SCOBAI MARIA; NECULAI SOFIA34224/28ExtravilanArabil32304 - Lot 1; 33977 - Lot 3--402--1.058,511.058,51
  128SmârdanSTRAMANSOV GILDA; BUCURESTEANU EVELINA; STEFANESCU ELENA34224/29ExtravilanArabil32303 - Lot 1; 33976 - Lot 3--408--1.074,321.074,32
  129SmârdanGHEORGHE JENICA; ORLATEANU PETRICA; GHEORGHE ZOIA34224/30ExtravilanArabil32302 - Lot 1; 33981 - Lot 3--413--1.087,481.087,48
  130SmârdanDRAGOMIR VALENTIN34224/31ExtravilanArabil32301 - Lot 1; 33982 - Lot 3--419--1.103,281.103,28
  131SmârdanSTICLARU GHEORGHE; STICLARU ION; STICLARU ANGHEL; PATRASCU MARIA; BIRZU MIHAELA34224/32ExtravilanArabil32300 - Lot 1; 33971 - Lot 3--426--1.121,711.121,71
  132SmârdanSECU NECULAI34224/33ExtravilanArabil32299 - Lot 1; 33961 - Lot 3--433--1.140,151.140,15
  133SmârdanSTAN DUMITRA; CARLAN STEFANIA; IOAN PETRICA; BALANICA SOFIA; NICOLITA MARIA34224/34ExtravilanArabil32298 - Lot 1; 33972 - Lot 3--441--1.161,201.161,20
  134SmârdanMUNTEANU ILINCA34224/35ExtravilanArabil32297 - Lot 1; 33962 - Lot 3--452--1.190,171.190,17
  135SmârdanCHIRACU ION34224/36ExtravilanArabil32296 - Lot 1; 33973 - Lot 3--466--1.227,031.227,03
  136SmârdanDANILA DUMITREL GABRIEL; DANILA TINCA34224/37ExtravilanArabil32295 - Lot 1; 33967 - Lot 3--481--1.266,541.266,54
  137SmârdanBOGDAN STEFAN34224/38ExtravilanArabil32294 - Lot 1; 33968 - Lot 3--498--1.311,301.311,30
  138SmârdanDAN TUDORA; ARMASEL NICULAE; MIHALACHE IOANA34224/39ExtravilanArabil32293 - Lot 1; 33956 - Lot 3--516--1.358,691.358,69
  139SmârdanProdan SmarandaT 34 extravilanarabil224/40  514  508508
  140SmârdanSTAN DUMITRA; ARMASEL NICOLAE; NICA RADITA34224/41ExtravilanArabil32292 - Lot 1; 33969 - Lot 3--536--1.411,351.411,35
  141SmârdanMIHALACHE CHIRA34224/42ExtravilanArabil32291 - Lot 1; 33959 - Lot 3--1.148--3.022,823.022,82
  142SmârdanBOCANEALA STANA34224/43ExtravilanArabil32290 - Lot 1; 33960 - Lot 3--1.282--3.375,673.375,67
  143SmârdanBISCA PANTELIMON34224/44ExtravilanArabil32289 - Lot 1; 33970 - Lot 3--3.126--8.231,138.231,13
  144SmârdanALEXE CONSTANTIN; ALEXE DESPINA; TIRON ANGELA34224/45ExtravilanArabil32288 - Lot 1; 33953 - Lot 3--988--2.601,522.601,52
  145SmârdanS.C.A Macin - S.A. Ao 1.4  extravilanarabil   5.636  5.5745.574
  146SmârdanS.C.A Macin - S.A. Ao 70  extravilanarabil   7.461  7.3797.379
  147SmârdanS.C.A Macin - S.A. Ao 69  extravilanarabil   1.874  1.8531.853
  148SmârdanS.C.A Macin - S.A. Ao 68  extravilanarabil   13.691  13.54013.540
  149SmârdanS.C.A Macin - S.A. Ao 67  extravilanarabil   22.014  21.77221.772
  150SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26175/17ExtravilanArabil32165 - Lot 1--1.076--2.833,242.833,24
  151SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26175/21ExtravilanArabil32169 - Lot 1--7.231--19.040,1019.040,10
  152SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26175/18ExtravilanArabil32164--5.422--14.276,7814.276,78
  153SmârdanBURADATENCU VIOREL-CATALIN; BURADATENCU LAVINIA-GIANINA26175/20ExtravilanArabil32170 - Lot 1--1.288--3.391,463.391,46
  154SmârdanTEODORESCU SOFICA26175/20ExtravilanArabil32171 - Lot 1--811--2.135,462.135,46
  154^1SmârdanVACARESCU MARIANA26175/20ExtravilanArabil32172 - Lot 1--419--1.103,281.103,28
  154^2SmârdanTUDORACHE ELENA26175/20ExtravilanArabil32173 - Lot 1--61--160,62160,62
  154^3SmârdanUDREA MARIANA26175/20ExtravilanArabil32174 - Lot 1--52--136,92136,92
  154^4SmârdanDURBACA GETA26175/20ExtravilanArabil32175 - Lot 1--44--115,86115,86
  155SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26175/19ExtravilanArabil32163--5.434--14.308,3814.308,38
  156SmârdanBORTUN CONSTANTIN; BORTUN ION; COROI TINCUTA; BORTUN GHEORGHE; BORTUN STEFAN; BORTUN ELENA; VULPE MARIA26173/65ExtravilanArabil32161 - Lot 1; 33928 - Lot 3--7.281--19.171,7519.171,75
  157SmârdanGHERGHISAN CONSTANTIN26173/64ExtravilanArabil32160 - Lot 1; 33950 - Lot 3--2.688--7.077,837.077,83
  158SmârdanCHIRILA VALERICA26173/63ExtravilanArabil32159 - Lot 1; 33948 - Lot 3--1.075--2.830,602.830,60
  158^1SmârdanCHIRILA AURELIA26173/63ExtravilanArabil32230 - Lot 1; 33931 - Lot 3--1.075--2.830,602.830,60
  159SmârdanMititelu NicolaeT26 extravilanarabil30603  1.408  1.3931.393
  160SmârdanBortun StefanT26 extravilanarabil173/60  2.800  2.7692.769
  161SmârdanBURADATENCU VIOREL-CATALIN; BURADATENCU LAVINIA-GIANINA26173/59ExtravilanArabil32155 - Lot 1; 33930 - Lot 3--4.311--11.351,3811.351,38
  162SmârdanMANDRA DUMITRU; DIMA MARIN; DIMA LENUTA26173/58ExtravilanArabil32154 - Lot 2; Lot 3--1.949--5.131,955.131,95
  163SmârdanSTAN ION26173/57ExtravilanArabil32153 - Lot 1; 33933 - Lot 3--1.208--3.180,813.180,81
  164SmârdanNICOLAU IONICA26173/55ExtravilanArabil32151 - Lot 1--2.413--6.353,726.353,72
  165SmârdanS.C. AGRI TERENURI - S.A.26173/45ExtravilanArabil32129 - Lot 1--2.203--5.800,765.800,76
  166SmârdanBOSNEAG ROMEO; BOSNEAG TUDOR26173/54ExtravilanArabil32150 - Lot 1--435--1.145,411.145,41
  167SmârdanRadu VasileT26 extravilanarabil30534  1.746  1.7271.727
  168SmârdanGIDIUTA MARIOARA26173/47ExtravilanArabil32133 - Lot 1; 33925 - Lot 4--868--2.285,562.285,56
  169SmârdanIonita George, Djighit Viorica MariaT26 extravilanarabil30165  3.294  3.2583.258
  170SmârdanAVRIGEANU STELIAN26173/49ExtravilanArabil32135 - Lot 1; 33926 - Lot 2--6.623--17.439,1717.439,17
  171SmârdanVADINEANU ANASTASIA26173/50ExtravilanArabil32136 - Lot 1; 33944 - Lot 3--9.724--25.604,4725.604,47
  172SmârdanS.C. EUROPA CAPITAL - S.A.; S.C. AGRI TERENURI - S.A.26173/1ExtravilanArabil32138 - Lot 1--1.348--3.549,453.549,45
  173SmârdanVALCU DOINA-MIOARA23145/10ExtravilanArabil32358 - Lot 1; 33980 - Lot 3--6.063--15.964,6215.964,62
  174SmârdanEFTIMIE STANA23145/2ExtravilanArabil32354 - Lot 1--461--1.213,871.213,87
  175SmârdanVadineanu Victoria, Suleiman Mirela, Vadineanu Ion, Filip Nicolae  extravilanarabil30260  4.211  4.1654.165
  176SmârdanTOADER DUMITRU23145/7ExtravilanArabil32362 - Lot 1; 33979 - Lot 3--3.149--8.291,708.291,70
  177SmârdanANTON NECULINA23145/8ExtravilanArabil32361 - Lot 1; 33983 - Lot 3--2.040--5.371,565.371,56
  178SmârdanArmanschi Jusepe (decedat), Aurica  extravilanarabil30111  2.033  2.0112.011
  179SmârdanGheolmez CristacheT24/1 extravilanarabil31497  1.003  992992
  180SmârdanParja CosticaT24/1 extravilanarabil31496  1.597  1.5791.579
  181SmârdanSima MariaT24/1 extravilanarabil31495  4.871  4.8184.818
  182SmârdanIon V. VasilicaT24/1 extravilanarabil31494  6.390  6.3206.320
  183SmârdanNeacsu StroeT24/1 extravilanarabil31493  2.884  2.8522.852
  184SmârdanENACHE STEFANA; NEACSU PETRE; NEACSU ION; PARASCHIV ILIE24/13530ExtravilanArabil32372 - Lot 1; 33790 - Lot 3--5.541--14.590,1314.590,13
  185SmârdanSERBAN MARIN45372/9ExtravilanArabil33055 - Lot 1--932--2.454,072.454,07
  185^1SmârdanGHEORGHE CONSTANTINA33121ExtravilanArabil31860 - Lot 3--873--2.415,352.415,35
  185^2SmârdanMOISE STELIAN; MOISE SILVIU; MOISE ION33222ExtravilanArabil31971 - Lot 1--2.679--7.412,057.412,05
  185^3SmârdanS.C. LIDAS COMPANY - S.R.L.30208/4ExtravilanCurți construcții30169--41--170,16170,16
  185^4SmârdanONOFREI TIBERIU; ONOFREI LORELAY-GRATIELA32219ExtravilanArabil32042--1.484--4.105,824.105,82
  185^5SmârdanBADESCU PETRE; BADESCU TEODOR; SAVA STEFANA; PAMFIL MARIA; LAZAR ALEXANDRA; CROITOR AUREL; CROITOR NICOLETA32217/2ExtravilanArabil32269 - Lot 1--48--132,80132,80
  185^6SmârdanARDELEANU NICOLAE34224/23ExtravilanArabil32309 - Lot 1--14--38,7438,74
  185^7SmârdanTRIFANESCU DUMITRU34224/46ExtravilanArabil32287 - Lot 1; 33952 - Lot 3--2.413--6.676,116.676,11
  185^8SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT30205/3ExtravilanArabil31330- 1.292--3.574,613.574,61
  185^9SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT32217ExtravilanArabil31331--12.846--35.541,3435.541,34
  185^10SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/46/1ExtravilanArabil32132--762--2.108,252.108,25
  185^11SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/50/1ExtravilanArabil32137--757--2.094,412.094,41
  185^12SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/56ExtravilanArabil32152--964--2.667,132.667,13
  185^13SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/62ExtravilanArabil32158--692--1.914,571.914,57
  185^14SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/65/1ExtravilanArabil32162--1.106--3.059,993.059,99
  185^15SmârdanORAȘUL MĂCIN - DOMENIUL PRIVAT26175/22ExtravilanArabil32168 - Lot 1--2.072--5.732,655.732,65
  185^16SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT32219ExtravilanArabil32232--960--2.656,052.656,05
  185^17SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT32217ExtravilanArabil32282--2.089--5.779,695.779,69
  185^18SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT34224ExtravilanArabil32286--5.439--15.048,2115.048,21
  185^19SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT34224ExtravilanArabil32338--6.514--18.022,4418.022,44
  185^20SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT23145/6ExtravilanArabil32363--1.413--3.909,373.909,37
  185^21SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT35389ExtravilanArabil32417--31.920--88.313,83382.220,61
  35389/2/1ExtravilanCurți- construcții32417--431--1.788,68 
  35389/3ExtravilanApe stătătoare32417--398--1.651,73 
  35389/2ExtravilanCurți- construcții32417--463--1.921,49 
  35389/4ExtravilanArabil32417--37.228- 102.999,60 
  35389/2/1Extravilan-32417---construcție industrial edilitară - 58 ml96.951,58  
  35389/2Extravilan-32417---construcție industrial edilitară - 53 ml88.593,70- 
  185^22SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT35389/10ExtravilanArabil32436--15.646--43.288,17645.869,60
  35389/2/3ExtravilanCurți- construcții32436--4.607--19.119,45 
  35389/3/1ExtravilanApe stătătoare32436--1.957--8.121,72 
  35389/11ExtravilanArabil32436--26.353--72.911,48 
  35389/2/3Extravilan-32436---construcție industrial edilitară - 526 ml502.428,78  
  185^23SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT45372/10ExtravilanArabil33057--805--2227,222.227,22
  185^24SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT38384ExtravilanNeproductiv33590--398--614,80614,80
  186JijilaGeru Nastase, Dumitru, Neculai, Tudora, Sima Ghergina, Ion Stefana, Petre Fanica, Molacu IordanaT24 extravilanarabil3370, TP 89016  587  581581
  187JijilaGeru NicolaeT24 extravilanarabil3369, TP 52834  4.223  4.1774.177
  188JijilaTaranu GheorgheT24 extravilanarabil3367/1, TP 55831  1.000  989989
  189JijilaCaramarin Pavel, Stefan, Elena, Niculita MaritaT24 extravilanarabil3367/3, TP 58823  4.000  3.9563.956
  190JijilaBaranga GherghinaT24 extravilanarabil3367, TP 81932  2.309  2.2842.284
  191JijilaBaranga Dumitru, Marin, Sterea, Neculai, Vasile, Aurel, Gheoreghe, Tudorel, IonT24 extravilanarabil3366, TP 52874  1.612  1.5941.594
  192JijilaChiriac D. MincuT22 extravilanarabil31019  327  323323
  193JijilaMihai IonT22 extravilanarabil31020  309  306306
  194JijilaCatruna Elena, Mihai Mihai, Badescu VictoriaT22 extravilanarabil31042  355  351351
  195JijilaVasile NeculaiT22 extravilanarabil31023  178  176176
  196JijilaMihai MihaiT22 extravilanarabil31024  311  308308
  197JijilaGreceanu IoanaT22 extravilanarabil31006  313  310310
  198JijilaMihai TudorT22 extravilanarabil31007  314  311311
  199JijilaIamandii IleanaT22 extravilanarabil31009  666  659659
  200JijilaIon Anisoara, Mangir Constantin, Toader Florica, Mangir Gh., Rica Ilinca, Banea Magdalena, Mangir Mihai, Mangir Petrica, Duduta VictoriaT22 extravilanarabil31043  668  661661
  201JijilaMocanu VasileT22 extravilanarabil31013  340  336336
  202JijilaBurtea Constantina, Tacea Dumitra, Milea Maria, Haralambie Marita, Stoica MiticaT22 extravilanarabil31044  347  343343
  203JijilaMalacu IlincaT22 extravilanarabil31014  356  352352
  204JijilaMalacu Craciun, Zlate Ioana, Stoica Niculina, Ghiolmez PetranaT22 extravilanarabil31045  364  360360
  205JijilaTandara Ion, Tandara MituT22 extravilanarabil31017  371  367367
  206JijilaMalacu ElenaT22 extravilanarabil31018  315  312312
  207JijilaTaranu StaviritaT22 extravilanarabil31021  383  379379
  208JijilaTaranu IlieT22 extravilanarabil31022  396  392392
  209JijilaIamandi GheorgheT22 extravilanarabil31025  812  803803
  210JijilaMocanu MarinT22 extravilanarabil31026  671  664664
  211JijilaDeacu PetreaT22 extravilanarabil31027  234  231231
  212JijilaBrezeanu Anicuta, Cornel, Ion, Irina, Lenuta, Stoiana, VasilicaT22 extravilanarabil31046  246  243243
  213JijilaSima MariaT22 extravilanarabil31028  13  1313
  214JijilaCraciun Ionel, Lenuta, NicolaeT22 extravilanarabil31040  24  2424
  215JijilaMOȘTENITORI TARANU STAVIRITA223571ExtravilanArabil31041 - Lot 1; 35605 - Lot 3--4.355--11.467,2511.467,25
  216JijilaToader IonT22 extravilanarabil31008  1.236  1.2231.223
  217JijilaMalacu TanaseT22 extravilanarabil31011  1.518  1.5011.501
  218JijilaAdamita DumitruT22 extravilanarabil31012  125  124124
  219JijilaPOPA A. RADU213038ExtravilanArabil30933 - Lot 1; 35795 - Lot 3--174--458,16458,16
  220JijilaCaramarin Tinca, Dictor VictoriaT21 extravilanarabil30932  182  180180
  221JijilaPopa IoanaT21 extravilanarabil32976  204  202202
  222JijilaPopa Dinu, Marghioala, Pavel, Vasile, Rilea MitaT21 extravilanarabil30987  223  221221
  223JijilaObancea Dumitra, Popa VasileT21 extravilanarabil30924  224  222222
  224JijilaStaicu Constantin, Dumitru, IoanaT21 extravilanarabil30986  454  449449
  225JijilaStaicu DumitruT21 extravilanarabil30915  457  452452
  226JijilaRadu TudoraT21 extravilanarabil30914  296  293293
  227JijilaIonita Neculina, Radu Rada, Radu Radu, Radu Tanasache, Radu VasilicaT21 extravilanarabil30985  183  181181
  228JijilaRadu Aurel, Ileana, Ion, NicuT21 extravilanarabil30984  340  336336
  229JijilaRadu MirceaT21 extravilanarabil30905  297  294294
  230JijilaRadu ZizuT21 extravilanarabil30904  294  291291
  231JijilaMOȘTENITORI RADU NECULAI213046ExtravilanArabil30895 - Lot 1; 35760 - Lot 3--294--774,14774,14
  232JijilaCaramarin IonT21 extravilanarabil30894  353  349349
  233JijilaPetrea Floarea, Frunza, Gheorghe, Ileana, Ioana, IvanT21 extravilanarabil30983  398  394394
  234JijilaTandara Carol, Florea, Georgeta, Gheorghe, Ileana, Marita, Paraschiv, Radita, VasileT21 extravilanarabil30982  177  175175
  235JijilaS.C. OVINE TRIM - S.R.L.213050ExtravilanArabil30885 - Lot 1; 35737 - Lot 3--222--584,56584,56
  236JijilaPopescu Enache, Ghergina, NeculaiT21 extravilanarabil30981  221  219219
  237JijilaConstantin Dumitra, Enache, Ilinca, Ion, MariaT21 extravilanarabil30980  221  219219
  238JijilaSima IoanaT21 extravilanarabil30884  220  218218
  239JijilaPetre GheorgheT21 extravilanarabil30876  219  217217
  240JijilaDorobantu VasilicaT21 extravilanarabil33841  218  216216
  241JijilaDorobantu VasilicaT21 extravilanarabil33842  240  237237
  242JijilaManolache FloareaT21 extravilanarabil30868  888  878878
  243JijilaRacheleanu VasileT21 extravilanarabil30867  442  437437
  244JijilaRacheleanu IonT21 extravilanarabil30860  220  218218
  245JijilaGeru IonT21 extravilanarabil30859  219  217217
  246JijilaGeru IvanT21 extravilanarabil30852  185  183183
  247JijilaGeru IoanaT21 extravilanarabil30851  131  130130
  248JijilaRadu GheorgheT21 extravilanarabil30844  867  857857
  249JijilaIamandi AdamitaT21 extravilanarabil30843  216  214214
  250JijilaStoica FloreaT21 extravilanarabil30836  220  218218
  251JijilaStoica IonT21 extravilanarabil30835  509  503503
  252JijilaBanea StelutaT21 extravilanarabil30828  280  277277
  253JijilaDuduta StanT21 extravilanarabil30827  330  326326
  254JijilaChirnoaga Dumitru, Ion, Stavar, Steliana, TudoracheT21 extravilanarabil30979  673  666666
  255JijilaChirnoaga Dumitru, Ion, Banea Iordana, Dorobantu Nita, Chirnoaga VasileT21 extravilanarabil30978  339  335335
  256JijilaChirnoaga MitaT21 extravilanarabil30820  341  337337
  257JijilaNadoleanu Elena, Andrei Gheorghe, Ioana Gheorghe, Andrei IonT21 extravilanarabil30977  343  339339
  258JijilaAndrei GherghinaT21 extravilanarabil30819  344  340340
  259JijilaToader Gheorghe, Manea, Spiru, Chirnoaga VasilicaT21 extravilanarabil30976  345  341341
  260JijilaCatruna Elena, Mihai Mihai, Badescu VictoriaT21 extravilanarabil30975  694  686686
  261JijilaPerianu Luiza, Sandu Marioara, Tilea Paula-Victoria, Bazacliu VictoriaT21 extravilanarabil30998  1.057  1.0451.045
  262JijilaDauceanu NicolaeT21 extravilanarabil30812  717  709709
  263JijilaBanea Ana, Dauceanu IonT21 extravilanarabil30811  728  720720
  264JijilaBrezeanu VasileT21 extravilanarabil30941  741  733733
  265JijilaDauceanu DumitruT21 extravilanarabil30940  361  357357
  266JijilaDauceanu Gheorghe, Pavel, Daiceanu VasileT21 extravilanarabil30997  345  341341
  267JijilaTandara MitaT21 extravilanarabil30931  639  632632
  268JijilaParaschiv IonT21 extravilanarabil30930  568  562562
  269JijilaCaramarin IonT21 extravilanarabil30923  499  494494
  270JijilaParaschiv Gheorge, Costica, Pricop MitaT21 extravilanarabil30996  432  427427
  271JijilaAndrei GherghinaT21 extravilanarabil30922  189  187187
  272JijilaTandara Constantin, Mita, Neculai, Mocanu Mita, Manole VasileT21 extravilanarabil30995  473  468468
  273JijilaNeacsu Dumitru, Ion, Neculai, Paraschiv, Bica MitaT21 extravilanarabil30994  150  148148
  274JijilaGherghisan DumitruT21 extravilanarabil30913  132  131131
  275JijilaDascalu V. DumitruT21 extravilanarabil30912  112  111111
  276JijilaDorobantu FloareaT21 extravilanarabil30903  87  8686
  277JijilaGaleteanu IonT21 extravilanarabil30902  59  5858
  278JijilaStoica Gheorghe, Ion, Tudora, StefanaT21 extravilanarabil30993  45  4545
  279JijilaDuduta Dumitra, Dumitru, Gheorge, Ileana, Ion, Trandafir, Racheleanu Lenuta, Pirja VasileT21 extravilanarabil30992  91  9090
  280JijilaGheolmez MarcuT21 extravilanarabil30893  85  8484
  281JijilaSima IonT21 extravilanarabil30892  4  44
  282JijilaSima PetranaT21 extravilanarabil30883  4  44
  283JijilaSima AnicutaT21 extravilanarabil30882  1  11
  284JijilaDeacu GheorgheT20 extravilanarabil3044, TP 52825  4.120  4.0754.075
  285JijilaANDREI ION203384/1ExtravilanArabil32862 - Lot 1; 35705 - Lot 3--3.337--8.786,728.786,72
  286JijilaCARAMARIN GHEORGHE203060/8ExtravilanArabil32861 - Lot 1; 35714 - Lot 3--2.802--7.378,007.378,00
  287JijilaChiriac ConstantinT20 extravilanarabil3385/1  1.300  1.2861.286
  288JijilaGERU TRANDAFIR; GERU STROE; STEREA GHERGHINA; ȚANDARĂ ILINCA203385ExtravilanArabil32859 - Lot 1; 35698 - Lot 3--1.219--3.209,783.209,78
  289JijilaBaranga DumitruT20 extravilanarabil3384, TP 53637  2.816  2.7852.785
  290JijilaStoica CalinaT20 extravilanarabil3383, TP 55772  1.858  1.8381.838
  291JijilaVasile CosticaT20 extravilanarabil3382, TP 55808  671  664664
  292JijilaSima IonT20 extravilanarabil3060/1, TP 84601  1.426  1.4101.410
  293JijilaMalacu CraciunT20 extravilanarabil3060, TP 81959  1.943  1.9221.922
  294JijilaPOPA DUMITRU20460/4ExtravilanArabil32853 - Lot 1; 35718 - Lot 3--2.896--7.625,527.625,52
  295JijilaNadoleanu GhitaT20 extravilanarabil3059/2, TP 84716  867  857857
  296JijilaTopoleanu MariaT20 extravilanarabil3059/1, TP 81701  787  778778
  297JijilaVasile MariaT20 extravilanarabil3059, TP 53600  4.537  4.4874.487
  298JijilaBaranga GheorgheT20 extravilanarabil3057/5, TP 58184  820  811811
  299JijilaSima MariaT20 extravilanarabil3058/1, TP 55782  209  207207
  300JijilaIordache VasileT20 extravilanarabil3057, TP 53587  994  983983
  301JijilaMOȘTENITORI BANU STOICA203057ExtravilanArabil32846 - Lot 1; 35709 - Lot 3--1.498--3.944,423.944,42
  302JijilaBanea Constantin, Dumitru, EugeniaT20 extravilanarabil3056, TP 95660  1.206  1.1931.193
  303JijilaSima StefanT20 extravilanarabil3055, TP 55787  1.519  1.5021.502
  304JijilaGalateanu IordanaT20 extravilanarabil3054, TP 53818  1.869  1.8481.848
  305JijilaIon StefanT20 extravilanarabil3053, TP 52844  778  770770
  306JijilaGeru Ileana, Geru Nicolae, Eiub NinetaT20 extravilanarabil3050/1, TP 55817  1.385  1.3701.370
  307JijilaDorobantu VasileT20 extravilanarabil3051/1, TP 58210  2.366  2.3402.340
  308JijilaNadoleanu AlexandruT20 extravilanarabil3052, TP 52858  1.762  1.7431.743
  309JijilaNeidentificat*)T20 extravilanarabil   1.064  1.0521.052
  310JijilaNeidentificat*)T20 extravilanarabil   3.010  2.9772.977
  311JijilaNeidentificat*)T20 extravilanarabil   152  150150
  312JijilaGeru Neculai, Dorobantu PetcuT20 extravilanarabil3050, TP 58868  902  892892
  313JijilaParaschiv NeculaiT20 extravilanarabil3049, TP 90525  2.739  2.7092.709
  314JijilaChiriac Elena, Chirnoaga Ioana, Nadoleanu AfruziaT20 extravilanarabil3048, TP 81990  1.393  1.3781.378
  315JijilaMOȘTENITORI BURDUF MARIN203047/1ExtravilanArabil32834 - Lot 1; 35683 - Lot 3--1.428--3.760,093.760,09
  316JijilaNadoleanu IordanT20 extravilanarabil3047, TP 52856  3.640  3.6003.600
  317JijilaDragoi IonT20 extravilanarabil3389, TP 52882  4.063  4.0184.018
  318JijilaNadoleanu Alexandru, Murghoci Constantina, Nadoleanu Gheorghe, Gheorghe Ioana, Sava Maria, Nadoleanu Nita, Foraru RuxandraT20 extravilanarabil3389, TP 84671  437  432432
  319JijilaMARIN FLORICA; MARIN FANICA; CARAMARIN MARIA; CARAMARIN VASILICA203390ExtravilanArabil32830 - Lot 1; 35686 - Lot 3--1.331--3.504,693.504,69
  320JijilaMarin FloareaT20 extravilanarabil3390/1, TP 58202  1.069  1.0571.057
  321JijilaCaramarin FanicaT20 extravilanarabil3391, TP 54449  2.811  2.7802.780
  322JijilaDeacu DumitruT20 extravilanarabil3043, TP 89014  1.869  1.8481.848
  323JijilaStoian VasileT20 extravilanarabil3043/1, TP 58240  603  596596
  324JijilaParaschiv Ivana, Deacu PetreT20 extravilanarabil3042, TP 52886  621  614614
  325JijilaMOȘTENITORI PARASCHIV STEFAN203041ExtravilanArabil32824 - Lot 1; 35421 - Lot 3--1.969--5.184,625.184,62
  326JijilaPetcu GherghinaT20 extravilanarabil3040, TP 58239  1.905  1.8841.884
  327JijilaSandu Pavel, Sandu VasileT20 extravilanarabil3039, TP 85721  531  525525
  328JijilaNeacsu ConstantinT20 extravilanarabil3038, TP 93948  513  507507
  329JijilaGeru MihalacheT20 extravilanarabil489, TP 52837  514  508508
  330JijilaDulgheru Maria, Stoica RaduT20 extravilanarabil491, TP 53569  511  505505
  331JijilaEne TudoracheT20 extravilanarabil492, TP 55744  504  498498
  332JijilaBanea GheorgheT20 extravilanarabil493, TP 32379  455  450450
  333JijilaRadu DumitruT20 extravilanarabil494, TP 94570  380  376376
  334JijilaEne NicuT20 extravilanarabil495, TP 53779  1.691  1.6721.672
  335JijilaBanea Dumitru, Constantina, EugeniaT20 extravilanarabil495/1, TP 84662  750  742742
  336JijilaZamfir StelianT20 extravilanarabil496, TP 55811  760  752752
  337JijilaChiriac PetreT20 extravilanarabil498/5, TP 93279  168  166166
  338JijilaEnache DomnicaT20 extravilanarabil498/6, TP 58211  921  911911
  339JijilaBreazu MarinT20 extravilanarabil498/3, TP 98688  1.322  1.3071.307
  340JijilaChiriac AlexandruT20 extravilanarabil498/2, TP 53617  1.044  1.0331.033
  341JijilaBilea IonT20 extravilanarabil498/3, TP 56513  239  236236
  342JijilaPruteanu RaduT20 extravilanarabil408/1, TP 55752  1.081  1.0691.069
  343JijilaBrezeanu VasileT20 extravilanarabil408/1, TP 56515  697  689689
  344JijilaAndrei IspasT20 extravilanarabil497/9, TP 53631  92  9191
  345JijilaMarin GheorgheT20 extravilanarabil497/8, TP 53628  1.397  1.3821.382
  346JijilaPetcu CristeaT20 extravilanarabil497/7, TP 55761  706  698698
  347JijilaPetcu ConstantinT20 extravilanarabil497/6, TP 84699  181  179179
  348JijilaPopa AlexandruT20 extravilanarabil497/4, TP 55770  694  686686
  349JijilaDeacu IonT20 extravilanarabil497/3, TP 53608  990  979979
  350JijilaComanici StefanaT20 extravilanarabil497, TP 53823  397  393393
  351JijilaMihai St. IonT20 extravilanarabil497/1, TP 84706  659  652652
  352JijilaEnache Gh. IonT20 extravilanarabil487, TP 58213  795  786786
  353JijilaChiru CosticaT20 extravilanarabil485, TP 84714  1.103  1.0911.091
  354JijilaParaschiv GheorgheT20 extravilanarabil484/1, TP 78710  401  397397
  355JijilaParaschiv GeorgetaT20 extravilanarabil484, TP 81728  401  397397
  356JijilaDascalu GheorgheT20 extravilanarabil483, TP 28489  402  398398
  357JijilaDascalu IonT20 extravilanarabil483/1, TP 81943  807  798798
  358JijilaEnache ValeriaT20 extravilanarabil497/5, TP 102400  406  402402
  359JijilaSandu Alexandru, Tandara Florica, Burduf Gena, Sandu Gheorghe, Radu Lenuta, Sandu Mincu, Cazacu VetaT20 extravilanarabil482, TP 81706  818  809809
  360JijilaGeru Ileana, Geru Nicolae, Eiub NinetaT20 extravilanarabil481, TP 55817  1.647  1.6291.629
  361JijilaCaramarin Tinca, Dictor VictoriaT20 extravilanarabil479, TP 52884  1.157  1.1441.144
  362JijilaSilvestru IonelT20 extravilanarabil480, TP 32356  416  412412
  363JijilaMihai MiticaT20 extravilanarabil478/1, TP 32359  417  412412
  364JijilaRadu TeofilT20 extravilanarabil478, TP 82014  405  401401
  365JijilaSandu Dumitra, Baranga Dumitru, Manole, MarinacheT20 extravilanarabil476/1, TP 56544  610  603603
  366JijilaDulgheru Gheorge, Mica, Neculai, PredaT20 extravilanarabil475, TP 81713  1.190  1.1771.177
  367JijilaToader GherghinaT20 extravilanarabil474, TP 53559  1.648  1.6301.630
  368JijilaDorobantu PetcuT20 extravilanarabil464, TP 52821  1.673  1.6551.655
  369JijilaRadu Anica, Radu CraciunT20 extravilanarabil463/9, TP 56483