ORDIN nr. 1.305 din 10 august 2012privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 27 august 2012  În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Valentin Răducu Preda,
  secretar de stat
  București, 10 august 2012.Nr. 1.305.  +  Anexă
  TARIFE
  percepute de Regia Autonomă "Autoritatea
  Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților
  pentru care i-au fost delegate competențe de către
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
   +  Capitolul 1 Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieniA. Tarife
  Nr. crt. Denumirea prestației Tariful Modul de plată/ Observații
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  1.1 Certificarea operatorilor de transport aerian public (AOC)
  1.1.1 Certificarea inițială
  1.1.1.1 Tarif fix (stabilit în funcție de tipul de aeronavă cu cea mai mare masă maximă la decolare): euro/certificat la depunerea cererii
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) 2.000
  b) Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv) 3.000
  c) Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv) 5.000
  d) Avioane peste 40 tone 6.000
  e) Elicoptere monomotor 1.200
  f) Elicoptere multimotor 1.800
  g) Elicoptere multimotor operațiunimaritime 2.000
  1.1.1.2 Tarife adiționale
  1.1.1.2.1 Tarif adițional în funcție de structura flotei de aeronave: euro/tip aeronavă la emiterea AOC
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) 800
  b) Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv) 1.600
  c) Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv) 2.400
  d) Avioane peste 40 tone 4.000
  e) Elicoptere monomotor 960
  f) Elicoptere multimotor 1.440
  g) Elicoptere multimotor operațiunimaritime 1.600
  1.1.1.2.2 Tarif adițional în funcție de specificațiile de operare la emiterea AOC
  1.1.1.2.2.1Tipuri de operațiuni euro/tip de operațiune și tip aeronavă
  A1 - Transport pasageri
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) 50
  b) Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv) 100
  c) Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv) 200
  d) Avioane peste 40 tone 300
  e) Elicoptere monomotor 50
  f) Elicoptere multimotor 50
  g) Elicoptere multimotor operațiunimaritime 75
  A2 - Cargo
  h) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) 50
  i) Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv) 100
  j) Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv) 200
  k) Avioane peste 40 tone 300
  l) Elicoptere monomotor 50
  m) Elicoptere multimotor 50
  n) Elicoptere multimotor operațiunimaritime 75
  o) A3- Servicii medicale de urgență300
  1.1.1.2.2.2Zone de operare euro/zonă de operare 100
  1.1.1.2.2.3Autorizări speciale: €/tip de aeronavă
  a) Operațiuni cu vizibilitate redusă (LVO) 500
  b) Operațiuni în condiții cu specificații minime de perfor- manțe de navigație (MNPS) 350
  c) Operațiuni pe rază extinsă cu avioane cu două motoare (ETOPS) 750
  d) Operațiuni de navigație aeriană Basic/Precision (BRNAV/PRNAV) 350
  e) Operațiuni în spațiu aerian delimitat cu minimă de separare verticală redusă (RVSM) 350
  f) Operațiuni în zone cu altimetriemetrică 50
  g) Transportul aerian al bunurilor periculoase 750
  h)Operațiuni cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS)880la emiterea AOC
  i)Operațiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiții meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC)1.100la emiterea AOC
  j)Operațiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO)880la emiterea AOC
  k)Operațiuni de servicii medicale de urgență cu elicopterul (HEMS)1.100la emiterea AOC
  l)Operațiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO)880la emiterea AOC
  m)Operațiuni de apropiere rapidă (Steep approach)440la emiterea AOC
  n)Utilizarea documentației de zbor în format electronic (EFB)880la emiterea AOC
  o)Operațiuni cu elicopterul în mediul ostil (HHE)880la emiterea AOC
  p)Operațiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forțată în condiții de siguranță pe parcursul fazelor de decolare și aterizare (HSFL)880la emiterea AOC
  q)Operațiuni cu avioane către un aerodrom izolat880la emiterea AOC
  r)Aprobarea de a desfășura cursul de pregătire și examenele care trebuie susținute de solicitanții unui atestat de membru al echipajului de cabină, în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei3.850la emiterea AOC
  1.1.2 Modificarea certificatului de operator aerian la emiterea AOC
  1.1.2.1 Introducerea de noi tipuri de aeronave: euro/tip de aeronavă
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) 900
  b) Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv) 1.800
  c) Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv) 2.700
  d) Avioane peste 40 tone 4.500
  e) Elicoptere monomotor 1.080
  f) Elicoptere multimotor 1.620
  g) Elicoptere multimotor operațiunimaritime 1.800
  1.1.2.2 Introducerea de noi aeronave de același tip cu cele deja înscrise în AOC: euro/aeronavă
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) 100
  b) Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv) 160
  c) Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv) 230
  d) Avioane peste 40 tone 300
  e) Elicoptere monomotor 100
  f) Elicoptere multimotor 160
  g) Elicoptere multimotor operațiunimaritime 230
  1.1.2.3Modificarea autorizărilor speciale€/tip de aeronavă
  a)Operațiuni cu vizibilitate redusă (LVO)500la emiterea AOC
  b)Operațiuni în condiții cu specificații minime de performanțe de navigație (MNPS)350la emiterea AOC
  c)Operațiuni pe rază extinsă cu avioane cu două motoare (ETOPS)750la emiterea AOC
  d)Operațiuni de navigație aeriană Basic/Precision (BRNAV/PRNAV)350la emiterea AOC
  e)Operațiuni în spațiu aerian delimitat cu minimă de separare verticală redusă (RVSM)350la emiterea AOC
  f)Operațiuni în zone cu altimetrie metrică50la emiterea AOC
  g)Transportul aerian al bunurilor periculoase750la emiterea AOC
  h)Operațiuni cu ajutorul sistemelor de redare a imaginii pe timp de noapte (NVIS)880la emiterea AOC
  i)Operațiuni cu avioane monomotor cu turbină pe timp de noapte sau în condiții meteorologice de zbor instrumental (SET-IMC)1.100la emiterea AOC
  j)Operațiuni cu încărcături speciale efectuate cu elicopterul (HHO)880la emiterea AOC
  k)Operațiuni de servicii medicale de urgență cu elicopterul (HEMS)1.100la emiterea AOC
  l)Operațiuni deasupra mării cu elicoptere (HOFO)880la emiterea AOC
  m)Operațiuni de apropiere rapidă (Steep approach)440la emiterea AOC
  n)Utilizarea documentației de zbor în format electronic (EFB)880la emiterea AOC
  o)Operațiuni cu elicopterul în mediul ostil (HHE)880la emiterea AOC
  p)Operațiuni cu elicopterul fără capacitatea de a asigura o aterizare forțată în condiții de siguranță pe parcursul fazelor de decolare și aterizare (HSFL)880la emiterea AOC
  q)Operațiuni cu avioane către un aerodrom izolat880la emiterea AOC
  r)Aprobarea de a desfășura cursul de pregătire și examenele care trebuie susținute de solicitanții unui atestat de membru al echipajului de cabină, în conformitate cu anexa V (partea CC) la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei3.850la emiterea AOC
  1.1.2.4 Modificarea datelor de identifi-care a operatorului aerian (nume, sediu social,adresă etc.)euro/modificare 100 la depunerea cererii
  1.1.2.5 Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi managerialeobligatorii euro/persoană 200 la emiterea AOC
  1.1.3 Supravegherea menținerii condițiilor de certificare:
  1.1.3.1 Tarif în funcție de structura flotei operate: euro/an și aeronavă până la sfârșitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracțiune de an pentru care se solicită menținerea valabilității certificatului de autori-zare ori, după caz, până la data expirării autori-zării, care este scadentăprima
  a) Avioane sub 5,7 tone (inclusiv) 300
  b) Avioane între 5,7 tone și 15 tone (inclusiv) 500
  c) Avioane între 15 tone și 40 tone(inclusiv) 800
  d) Avioane peste 40 tone 1.000
  e) Elicoptere monomotor 350
  f) Elicoptere multimotor 450
  g) Elicoptere multimotor operațiunimaritime 500
  1.1.3.2 Tarif în funcție de autorizărilespeciale deținute pentru: euro/an și tip de aeronavă
  a) Operațiuni în condiții de vizibilitate redusă (LVO) 500 până la sfârșitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracțiune de an pentru care se solicită menținerea valabilității certificatului de autori-zare ori, după caz, până la data expirării autori-zării, care este scadentăprima
  b) Operațiuni în condiții MNPS 350
  c) Operațiuni în condiții ETOPS 750
  d) Operațiuni BRNAV/PRNAV 350
  e) Operațiuni în spațiu RVSM 350
  f) Operațiuni în zone cu altimetriemetrică 50
  g) Transportul aerian al bunurilor periculoase 750
  1.1.4 Supravegherea asigurării de către operator a siguranței operării aeronavelor lunar, până la sfârșitul lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea
  1.1.4.1 Pentru operatori aerieni de transport public cu aeronave având masa de decolare sub 15.000 kg: *)Tariful minim aplicabilpe an/aeronavă se plătește până la sfârși- tul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de autorizare.
  a) Până la 10 locuri pentru pasa- geri sau până la 1,2 t marfă euro/ora de zbor1,00 (dar nu mai puțin de 300 euro/an aeronavă)
  b) Între 11 și 20 de locuri pentru pasageri sau între 1,2 și 2,4 t marfă euro/ora de zbor1,25 (dar nu mai puțin de 400 euro/an aeronavă)
  c) Peste 20 de locuri pentru pasa- geri sau peste 2,4 t marfă euro/ora de zbor1,85 (dar nu maipuțin de 600 euro/an aeronavă)
  1.1.4.2 Pentru operatori aerieni de transport public cu aeronave având masa de decolare peste 15.000 kg, care execută:
  a) Transport de pasageri euro/1.000 pasageri per km - zburat 0,1
  b) Transport de marfă euro/1.000 tone per km - zburat 0,25
  1.1.5 Aprobarea închirierii de aeronave în sistem "wet" euro/aeronavă șilună sau frac- țiune de lună 100 la depunerea cererii
  1.1.6 Eliberarea unui duplicat după certificatul de operator aerian euro/certificat 50 la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 "Condiții generale de aplicare a tarifelor" pct. 1
  1.2 Autorizarea operatorilor aerieni(AOA)
  1.2.1 Autorizarea inițială
  1.2.1.1 Tarif fix (Include maximum 3 tipuri de operațiuni de lucru aerian) euro/autorizare 1.000 la depunerea cererii
  1.2.1.2 Tarife adiționale: la emiterea AOA
  a) Tarif adițional în funcție de structura parcului de aeronave euro/tip de aeronavă 800
  b) Tarif adițional în funcție tipurile de operațiuni suplimentare euro/operațiune 50
  1.2.2 Modificarea autorizației de operator aerian:
  a) Modificarea prin introducerea denoi tipuri de aeronave euro/tip de aeronavă 800 la emiterea AOA
  b) Modificarea prin introducerea deaeronave de același tip cu cele înscrise deja în AOA euro/aeronavă 50 la emiterea AOA
  c) Modificarea prin adăugarea de noi operațiuni autorizate euro/operațiune 50 la emiterea AOA
  d) Modificarea datelor de identifi-care a operatorului aerian (nume, sediu social,adresă etc.)euro 100 la depunerea cererii
  1.2.3 Supravegherea menținerii condi- țiilor de autorizare: euro/an și aeronavă 150 până la sfârșitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracțiune de an pentru care este valabilă autorizația
  1.2.4 Supravegherea asigurării sigu- ranței operării aeronavelor de către operatorul deținător de AOA următoare euro/ora de zborlunar, până la sfârșitul lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea
  1.2.4.1 Pentru operatori cu:
  a) Aeronave cu masa maximă la decolare până la 2.730 kg 0,25 (dar nu maipuțin de 40 euro/an și tip de aeronavă)
  b) Aeronave cu masa maximă la decolare între 2.731 kg și 15.000 kg
  c) Aeronave cu masa maximă la decolare peste 15.001 kg 0,35 (dar nu maipuțin de 195 euro/an și tip de aeronavă)
  1.2.5 Alte tarife aplicabile operato- rilor aerieni deținători de AOA euro/aeronavă închiriată și lună sau frac- țiune de lună
  1.2.5.1 Aprobarea închirierii de aeronave în sistem "wet" 100 la emiterea scrisorii
  1.2.6 Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi managerialeeuro/persoană 150 la eliberarea scrisorii de acceptare
  1.2.7 Eliberarea unui duplicat după autorizația de operator aerian euro/autorizație50 la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 pct. 1)
  1.3 Certificarea operatorilor aerieni de baloane/dirijabile (AOC-B)
  1.3.1 Certificarea inițială
  1.3.1.1 Tarif fix (stabilit în funcție de tipul deaeronavă cu capacitatea cea mai mare): euro/certificat la depunerea cererii
  a) Până la 10 pasageri (inclusiv) 900
  b) Între 11 și 20 de pasageri (inclusiv) 1.100
  c) Peste 21 de pasageri (inclusiv) 1.300
  1.3.1.2 Tarife adiționale:
  1.3.1.2.1 Tarif adițional în funcție de structura flotei de baloane/ dirijabile operate: euro/tip aeronavă la emiterea AOC
  a) Până la 10 pasageri (inclusiv) 450
  b) Între 11 și 20 de pasageri (inclusiv) 550
  c) Peste 21 de pasageri (inclusiv) 650
  1.3.2 Modificarea certificatului de operator aerian - baloane
  1.3.2.1 Introducerea de noi tipuri de baloane/dirijabile: euro/tip de aeronavă la emiterea AOC
  a) Până la 10 pasageri (inclusiv) 450
  b) Între 11 și 20 de pasageri (inclusiv) 550
  c) Peste 21 de pasageri (inclusiv) 650
  1.3.2.2 Introducerea de noi baloane/ dirijabile de același tip cu cele deja înscrise în AOC-B: euro/aeronavă la depunerea cererii
  a) Până la 10 pasageri (inclusiv) 50
  b) Între 11 și 20 de pasageri (inclusiv) 60
  c) Peste 21 de pasageri (inclusiv) 75
  1.3.3 Supravegherea menținerii condi- țiilor de autorizare euro/an și tip de aeronavă 450 până la sfârșitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracțiune de an pentru care se solicită menținerea valabilității certificatului de autori-zare ori, după caz, până la data expirării autori-zării, care este scadentăprima
  1.3.4 Eliberarea unui duplicat după AOC-B euro/certificat 50 la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 pct. 1)
  1.4Operațiuni de aviație generală efectuate cu aeronave complexe motorizate/operațiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate
  1.4.1Operațiuni de aviație generală cu aeronave care nu dețin certificat de tip EASA
  1.4.1.1Aprobare inițială€/tip aeronavă500la depunerea cererii
  1.4.1.2Modificare aprobare constând în persoana responsabilă€/schimbare150la depunerea cererii
  1.4.1.3Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de același tip€/aeronavă50la depunerea cererii
  1.4.1.4Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de alt tip€/tip aeronavă250la depunerea cererii
  1.4.1.5Acordare/modificare aprobări specifice(se aplică tariful prevăzut la poziția A.1.1.1.2.2.3)
  1.4.1.6Supravegherea continuă a siguranței operării€/an/tip aeronavă300 €/an/tip aeronavăLunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea. Tariful minim aplicabil se plătește până la sfârșitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de certificare.
  1.4.2Operațiuni necomerciale cu aeronave complexe motorizate care dețin certificat de tip EASA (NCC)
  1.4.2.1Confirmarea declarației și includerea în programul de supraveghere€/aeronavă550la depunerea declarației
  1.4.2.2Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de același tip€/aeronavă275la depunerea declarației
  1.4.2.3Modificare aprobare prin includerea unei aeronave de alt tip€/aeronavă495la depunerea declarației
  1.4.2.4Acordare/modificare aprobări specifice(se aplică tariful prevăzut la poziția A.1.1.1.2.2.3)
  1.4.2.5Supravegherea continuă a siguranței operării€/an/tip aeronavă300 €/an/tip aeronavă)Lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea. Tariful minim aplicabil se plătește până la sfârșitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul.
  1.5Operațiuni aeriene specializate comerciale€/aeronavă
  1.5.1Confirmarea declarației și includere în programul de supraveghere550la depunerea declarației
  1.5.2Confirmare modificare declarație prin includerea unei aeronave de același tip275la depunerea declarației
  1.5.3Confirmare modificare declarație prin includerea unei aeronave de alt tip495la depunerea declarației
  1.5.4Confirmare modificare declarație prin introducerea de noi tipuri de operațiuni aeriene specializate comerciale110la depunerea declarației
  1.5.5Emitere autorizație inițială pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat550la depunerea declarației
  1.5.6Modificare autorizație pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin includerea unei aeronave de același tip275la depunerea declarației
  1.5.7Modificare autorizație pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin includerea unei aeronave de alt tip550la depunerea declarației
  1.5.8Modificare autorizație pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat prin introducerea de noi tipuri de operațiuni aeriene550la depunerea declarației
  1.5.9Evaluarea documentației aferente operațiunilor specializate comerciale transfrontaliere în vederea emiterii autorizației pentru operațiuni specializate comerciale cu risc ridicat385la depunerea declarației
  1.5.10Supravegherea continuă a siguranței operării€/an/tip aeronavă300 €/an/tip aeronavăLunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea. Tariful minim aplicabil se plătește până la sfârșitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de certificare.
  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 1 , Anexă a fost modificată de Punctele 1-4 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  B. Condiții de aplicare1. Prin tip de aeronavă se înțelege tipul de aeronavă care se solicită a fi inclus în autorizare, în cadrul fiecărei categorii prevăzute la cap. 1, conform certificatului de tip.2. Tariful pentru evaluarea în vederea acordării sau completării autorizării se stabilește, după caz, prin cumulul tarifelor fixe cu tarifele stabilite pentru fiecare tip de aeronavă din cadrul fiecărei categorii de masă prevăzute.3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condițiile și finanțarea necesare pentru respectarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în «dry lease» și pentru pregătirea personalului de supraveghere al Autorității Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor. De asemenea, pe cheltuiala sa, solicitantul va furniza AACR un set complet al documentației tehnice privind descrierea, exploatarea, întreținerea și asigurarea continuității navigabilității aeronavei respective. (la 27-11-2021, Punctul 3. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 4. Condițiile prevăzute la pct. 3 se aplică și aeronavelor care fac obiectul completării autorizării conform pct. A.1.1.2.1.5. Eliberarea certificatului de operator aerian sau a documentelor aferente completării acestuia se face în contul tarifelor plătite pentru evaluarea în vederea autorizării inițiale, respectiv pentru completarea autorizării și în condițiile prevăzute la pct. 3.6. Pentru operatorii care au o structură mixtă a parcului de aeronave și/sau execută în aceeași perioadă zboruri de categorie diferită, sumele datorate pentru supravegherea asigurării de către operator a siguranței operării aeronavelor se calculează în baza tarifelor corespunzătoare tipurilor de aeronave utilizate și categoriilor de zboruri efectuate în perioada de referință.7. Tarifele stabilite pentru supraveghere la pozițiile A.1.1.3, A.1.1.4, A.1.2.4, A.1.3, A.1.4 și A.1.5 vor fi aplicate tuturor tipurilor de aeronave pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este abilitat să efectueze mai multe tipuri de activități (transport aerian public, lucru aerian etc.), tariful pentru supraveghere se va obține prin cumularea tarifelor corespunzătoare fiecărei activități. (la 27-11-2021, Punctul 7. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 8. Prelungirea valabilității autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii continue efectuate de către AACR și în condițiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate. (la 27-11-2021, Punctul 8. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 9. Pentru reautorizare în urma unei revocări se percep tarifele stabilite pentru autorizarea inițială.10. În tarifele percepute conform poziției A.1.1.4.2, «un pasager per kilometru zburat» se consideră efectuat când un pasager este transportat de operatorul aerian român un kilometru. Calcularea «pasagerilor per kilometri zburați» se efectuează prin însumarea produselor obținute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportați în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurși de toți pasagerii transportați. (la 27-11-2021, Punctul 10. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 11. Tarifele achitate în avans pentru operațiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, se rețin în cotă-parte cu prestația executată. Partea de tarif reținută la AACR se determină în funcție de orele de manoperă consumate și tariful pe ora de consultanță. (la 27-11-2021, Punctul 11. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 12. Tarifele privind operațiunile LVO, prevăzute la pct. A.1.1.1.2.2.3 lit. a) și la pct. A.1.1.3.2 lit. a), se aplică și la modificarea categoriei de apropiere.13. Tarifele privind operațiunile RNAV, prevăzute la pct. A. 1.1.1.2.2.3 lit. d) și la pct. A.1.1.3.2 lit. d), se aplică și la modificarea preciziei de navigație. De exemplu, un operator care deține specificația RNAV (BRNAV) și dorește obținerea specificației PRNAV va achita acest tarif.14. Tarifele indicate la poziția A.1.4 nu se aplică operatorilor aerieni aflați sub incidența prevederilor art. ORO. AOC.125 din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-11-2021, Punctul 14. din Litera B. , Capitolul 1 , Anexă a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 15. Tariful prevăzut la poziția A.1.2.6 se aplică pentru persoanele manageriale care necesită acceptare în conformitate cu prevederile legislației aplicabile. În cazul în care procesul de acceptare se desfășoară pentru două sau mai multe persoane simultan, tariful se percepe o singură dată. (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 1 , Anexă a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 16. Tarifele minime anuale prevăzute la pozițiile A.1.1.4.1, A.1.2.4.1, A.1.4.1.6, A.1.4.2.5, A.1.5.10 se plătesc chiar dacă operatorul aerian nu a efectuat cu aeronava în cauză nicio oră de zbor sau cuantumul orelor de zbor nu depășește valoarea minimă anuală.NOTĂ:Pentru tarifele prevăzute la pozițiile 1.1.1.2.2.3 [literele h)-q)], 1.5.1-1.5.9 se aplică o reducere de 50% din valoarea tarifului în cazul cererilor depuse până la data de 31.12.2021. (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 1 , Anexă a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
   +  Capitolul 2 Certificarea de navigabilitate a aeronavelorA. Tarife
  Nr. crt. Denumirea prestației Tariful Modul de plată/ Observații
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  2.1Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilității (CEN)la depunerea cererii
  2.1.1Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilității EASA Form 15a pe baza evaluării AACR
  2.1.1.1Baloane euro/aeronavă 400
  2.1.1.2Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg€/aeronavă600
  2.1.1.3Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg€/aeronavă1.100
  2.1.1.4Aeronave manageriate de organizații CAMO/CAO cu sediul în țări terțe€/aeronavă4.000
  2.1.1.5Abrogat
  2.1.1.6Abrogat
  2.1.2Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilității EASA Form 15 pe baza recomandării unei organizații autorizate€/aeronavă250
  2.2Evaluarea aeronavelor în vedereaeliberării certificatului de navigabilitate la depunerea cererii
  2.2.1Certificat de navigabilitate EASA Form 25
  2.2.1.1Baloane euro/aeronavă 250
  2.2.1.2Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg€/aeronavă300
  2.2.1.3Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg€/aeronavă450
  2.2.1.4Abrogat
  2.2.1.5Abrogat
  2.2.1.6Abrogat
  2.2.2Certificat de navigabilitate restrictiv EASA Form 24
  2.2.2.1Baloane euro/aeronavă 450
  2.2.2.2Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg€/aeronavă700
  2.2.2.3Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg€/aeronavă1.400
  2.2.2.4Abrogat
  2.2.2.5Abrogat
  2.2.2.6Abrogat
  2.2.3Certificat de navigabilitate pentru export pentru aeronave deserie, noi sau utilizate
  2.2.3.1Baloane euro/aeronavă 200
  2.2.3.2Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg€/aeronavă250
  2.2.3.3Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg€/aeronavă350
  2.2.3.4Abrogat
  2.2.3.5Abrogat
  2.2.3.6Abrogat
  2.3Eliberarea autorizației de zbor pentru aeronave noi sau utilizate la depunerea cererii
  2.3.1Baloane euro/aeronavă 250
  2.3.2Aeronave cu masa de decolare egală sau mai mică de 2.730 kg€/aeronavă300
  2.3.3Aeronave cu masa de decolare peste 2.730 kg€/aeronavă450
  2.3.4Abrogat
  2.3.5Abrogat
  2.3.6Abrogat
  2.4Eliberarea certificatului de autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavăeuro/aeronavă 100la depunerea cererii
  2.5Eliberarea certificatului de zgomot euro/aeronavă 100la depunerea cererii
  2.6Modificarea datelor din certificatele de navigabilitate,de zgomot, de autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavă etc. euro/certificat50la depunerea cererii
  2.7Eliberarea de duplicate după certificatele de navigabilitate,zgomot, autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavăetc. euro/certificat50la depunerea cererii
  2.8Evaluarea aeronavelor în vederea acordării permisului de zbor național inițial
  2.8.1Aeronave istorice euro/aeronavă 500la depunerea cererii
  2.8.2Aeronave destinate cercetării, experimentării și scopurilor științifice euro/aeronavă 630
  2.8.3Aeronave construite de amatori euro/aeronavă 630
  2.8.4Aeronave ex-militare euro/aeronavă 720
  2.8.5Abrogat
  2.9Evaluarea aeronavelor în vederea menținerii valabilității permisului de zbor național
  2.9.1Aeronave istorice euro/aeronavă 250la depunerea cererii
  2.10Evaluarea aeronavelor în vederea reînnoirii/prelungirii valabilității permisului de zbor național
  2.10.1Aeronave destinate cercetării, experimentării și scopurilor științifice euro/aeronavă 250la depunerea cererii
  2.10.2Aeronave construite de amatori euro/aeronavă 100
  2.10.3Aeronave ex-militare euro/aeronavă 300
  2.10.4Abrogat
  2.11Verificarea în vederea aprobăriiunei modificări a proiectului unei aeronave euro/om/oră de investigație 45minimum 90 euro la depunerea cererii, restulla data eliberării aprobării, în baza postcalculului
  2.12Analiza unui program de întreținere pentru un tip de aeronavă în vederea aprobării euro/program 200la depunerea programului
  2.13Alocare coduri ELT (emițător de localizare în caz de urgență)/transponder€/cod30la depunerea cererii
  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 2 , Anexă a fost modificat de Punctele 7 și 8 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  B. Condiții de aplicare1. Tarifele prevăzute pentru reînnoirea permisului de zbor național al aeronavei nu se percep de la operatorii autorizați, fiind incluse în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.2. În condițiile în care, ca urmare a investigațiilor efectuate, se constată că evaluarea sau verificarea conduce la un rezultat negativ și, în concluzie, permisul de zbor ori aprobarea nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.3. Tariful pentru analiza unui program de întreținere pentru o aeronavă prevăzut la poziția A.2.12 nu se percepe în cazul organizațiilor de management al continuității navigabilității autorizate de către AACR, fiind inclus în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere. (la 27-11-2021, Punctul 3. din Litera B. , Capitolul 2 , Anexă a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 4. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilității și evaluarea de navigabilitate este efectuată de AACR, tarifele prevăzute la pct. A.2.2 nu se percep.5. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilității și evaluarea de navigabilitate este efectuată de către o organizație autorizată, tariful prevăzut la pct. A.2.1.2 nu se percepe.6. În aplicarea prezentului document, prin alte tipuri de aeronave se înțelege orice aeronavă care nu face parte din categoriile avion, elicopter sau balon (de exemplu, planor, motoplanor etc.).
   +  Capitolul 3 Înmatricularea aeronavelor și înscrierea mențiunilor în registrul foilor de sarciniA. Tarife
  Nr. crt. Denumirea prestației Tariful Modul de plată/ Observații
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  3.1Rezervarea înmatriculării/ identificării aeronavelor euro/aeronavă 45la depunerea cererii
  3.2Certificarea înmatriculării/ identificării aeronavelor a) aeronave cu MTOW ≤ 5.700 kg b) aeronave cu MTOW > 5.700 kg euro/aeronavă euro/aeronavă 90180
  3.3Certificarea radierii sau neînmatriculării aeronavelor euro/aeronavă 90
  3.4Efectuarea modificărilor în Registrul unic de înmatriculare/identificare a aeronavelor civile euro/aeronavă 45
  3.5Înscrierea unor mențiuni în Registrul foilor de sarcini (înscriere primară) euro/aeronavă 180
  3.6Modificarea stării sarcinilor înRegistrul foilor de sarcini euro/modificare135
  3.7Furnizarea de informații din Registrul unic de înmatriculare/identificare a aeronavelor civile sau din Registrul foilor de sarcini euro/aeronavă 45
  3.8Eliberarea de duplicate după certificatele de identificare, înmatriculare, neînmatriculare, radiere și după cele care atestăînscrierea/mutația sarcinii constituite asupra aeronavelor euro/aeronavă 45
  3.9Emitere documente în regim de urgență€/solicitare200% față de tariful normalla depunerea cererii
  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 3 , Anexă a fost modificată de Punctul 10 al Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  B. Condiții de aplicare1. Prin eliberarea în regim de urgență a unuia din documentele menționate în prezentul capitol se înțelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum două zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine întemeiate, AACR își rezervă dreptul de a refuza emiterea în regim de urgență a documentelor menționate în prezentul capitol. (la 27-11-2021, Punctul 1. din Litera B. , Capitolul 3 , Anexă a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 2. În cazul în care procedura administrativă de emitere a unuia din documentele menționate în prezentul capitol nu poate fi finalizată din vina exclusivă a solicitantului, contravaloarea achitată pentru serviciul ce urma să fie prestat de AACR nu se va returna solicitantului.
   +  Capitolul 4 Autorizări pentru procese specialeA. Tarife
  Nr. crt. Denumirea prestației Tariful Modul de plată/ Observații
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  4.1Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă
  4.1.1Evaluare în vederea autorizării inițiale/prelungirii/extinderii/procedeu de sudare/grupă de materiale euro/procedeu de sudare/grupăde materiale/ persoană 200la depunerea cererii
  4.1.2Menținerea valabilității condițiilor de autorizare euro/procedeu de sudare/grupăde materiale/ persoană 100anual
  4.1.3Evaluarea dosarului de acceptarea sudorului coordonator/ organizației euro/persoană 50la depunerea cererii
  4.1.4Reexaminarea sudorilor de aviație euro/procedeu de sudare/grupăde materiale/ persoană 100la depunerea cererii
  4.1.5Emitere duplicat după documentele de autorizare20la depunerea cererii
  4.2Abrogat
  4.2.1Abrogat
  4.2.1.1Abrogat
  4.2.1.2Abrogat
  4.2.1.3Abrogat
  4.2.2Abrogat
  4.2.2.1Abrogat
  4.2.2.2Abrogat
  4.2.2.3Abrogat
  4.2.3Abrogat
  4.2.4Abrogat
  4.3Abrogat
  4.3.1Abrogat
  4.3.2Abrogat
  4.3.3Abrogat
  4.3.4Abrogat
  4.3.5Abrogat
  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 4 , Anexă a fost modificată de Punctele 12 și 13 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  B. Condiții de aplicare1. Cheltuielile privind efectuarea examinării teoretice și practice se suportă de către solicitant.2. În condițiile în care, ca urmare a examinării/evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, tarifele încasate nu se returnează.3. Abrogat. (la 27-11-2021, Punctul 3. din Litera B. , Capitolul 4 , Anexă a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
   +  Capitolul 5 Autorizarea organizațiilor de producție pentru aeronautica civilăA. Tarife
  Nr. crt. Denumirea prestației Tariful Modul de plată/ Observații
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  5.1Investigații în cadrul proceselor de autorizare inițială în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G€ - ora de investigație/ auditor45 (minimum 1.500 €)la depunerea cererii și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.1
  5.1.1Abrogat
  5.1.2Abrogat
  5.1.2.1Abrogat
  5.1.2.2Abrogat
  5.2Investigații în cadrul proceselor de aprobare a modificărilor semnificative apărute în cadrul organizației în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G
  5.2.1Aprobarea modificărilor semnificative (definite prin 21A.153) referitoare la termenii autorizării, respectiv modificarea amplasamentului (definită prin 21A.148)€/ora de investigație/ auditor45 (minimum 1.000 €)conform pct. B.2.1
  5.2.2Aprobarea modificărilor semnificative definite prin 21A.147€/ora de investigație/ auditor45 €conform pct. B.2.1
  5.3Investigații în cadrul proceselor de supraveghere continuă pentru menținerea condițiilor de autorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G€ - ora de investigație/ auditor45 (minimum 1.500 €/an)la începutul anului calendaristic și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.2
  5.3.1Abrogat
  5.3.2Abrogat
  5.3.2.1Abrogat
  5.3.2.2Abrogat
  5.4Investigații în cadrul proceselor de aprobare a condițiilor desfășurării activității de producție fără autorizare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea F€/ora de investigație/ auditor45 (minimum 1.000 €/anual)la depunerea cererii și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.1 și B.3
  5.5Investigații în cadrul proceselor de aprobare a modificării termenilor conținuți în scrisoarea de aprobare, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, subpartea F€/ora de investigație/ auditor45 (minimum 500 €)la depunerea cererii și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.1 și B.3
  5.6.Investigații în cadrul proceselor de menținere a valabilității unei scrisori de aprobare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea F€/ora de investigație/ auditor45 (minimum 1.000 €)la începutul perioadei de valabilitate (maximum 1 an de la data emiterii) și regularizare pe parcursul desfășurării investigației, conform pct. B.2.2 și B.3
  5.7Inspecții de conformitate efectuate de către AACR în baza unui acord cu o altă autoritate aeronautică civilă și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea B, subpartea F€/ora de inspecție/ inspector45la încheierea inspecției, dar anterior emiterii raportului AACR de inspecție
  5.8Restabilirea valabilității autorizării unei organizații după ce aceasta a fost limitată,suspendată euro 200 anterior notificării de restabilire a valabilității
  5.9Emiterea duplicatelor după certificate de autorizare/ scrisori de agrement euro 50 la cerere
  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 5 din anexă a fost modificată de Punctele 15 și 16 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  B. Condiții de aplicare1. Pentru fiecare serviciu furnizat de către AACR care presupune investigații [auditurile planificate și cele neplanificate efectuate la amplasamentul(ele) organizației) și/sau inspecții de conformitate asupra produselor, pieselor și echipamentelor fabricate, tariful este calculat prin formula: Tarif = Valoare x N x n, unde: Valoare reprezintă tariful orar de 45 euro/auditor, inspector; N reprezintă numărul total de ore de investigație consumate de către auditorii/inspectorii AACR în pregătirea (analiza documentelor- suport) și furnizarea serviciului respectiv (investigații și/sau inspecții) la amplasamentul(ele) organizației; n reprezintă numărul de auditori/inspectori AACR desemnați pentru furnizarea serviciului respectiv.2. Numărul orelor de investigație necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pozițiile A.5.1, A.5.2, A.5.3, A.5.4, A.5.5 și A.5.6 se stabilesc pe baza aranjamentelor documentate între AACR și organizația de producție (contracte de supraveghere continuă, scrisori oficiale ale AACR și ale organizației, programe/planuri/rapoarte de investigație ale AACR, orice alte documente cu caracter juridic), în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A și B, subpartea G, art. 21.A.129(a) și 21.B.120, respectiv 21.A.157 și 21.A.220, precum și procedurile AACR dezvoltătoare. Principiile de determinare a numărului orelor de investigație necesare sunt:2.1. Pentru activitățile prevăzute la pozițiile A.5.1, A.5.2, A.5.4 și A.5.5, numărul orelor de investigație tarifate se calculează luând în considerare numărul efectiv de ore afectate analizei AACR a tuturor informațiilor (de exemplu: număr de angajați din organizație ce desfășoară activități în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activități necesar a fi investigate, performanțe ale sistemului de management al calității, complexitate procese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziție de către organizația solicitantă prin scrisoarea de intenție, cererea de autorizare/modificare, precum și prin celelalte documente-suport atașate cererii. Analiza acestor informații este efectuată de către AACR, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, convenite și documentate, cu fiecare organizație în parte, anterior finalizării activităților respective.2.2. Pentru activitățile prevăzute la pozițiile A.5.3 și A.5.6, numărul orelor de investigație necesare se determină pe baza volumului informațiilor specifice menționate la pct. B.2.1 și pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizații în parte cu cerințele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, convenite și documentate, cu fiecare organizație în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării).NOTE: a) Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigații aferent fiecărei activități, menționate la pozițiile A.5.1-A.5.6, este o metodă calitativă și se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcție de numărul de angajați din cadrul organizației și care ulterior poate varia (scădea sau crește), în funcție de un număr de variabile, printre care: performanțele sistemului de management al calității, tipurile de activități investigate, complexitatea și numărul proceselor/programelor de fabricație, numărul de neconformități constatate anterior, investigații suplimentare, rata de fabricație etc.b) Performanțele ridicate ale sistemului de management al calității în conformarea cu cerințele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigație și, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru activitatea respectivă. (la 27-11-2021, Punctul 2. din Litera B. , Capitolul 5 , Anexă a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 3. Pentru organizațiile de producție aprobate să desfășoare activități de producție fără autorizare, tarifele percepute cumulează serviciile menționate la pct. A.5.5 și A.5.7.4. Numărul orelor de investigație se stabilește și se agreează cu organizația de producție anterior prestării activității respective și/sau pe parcursul desfășurării investigațiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigației efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigații aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizație în parte, respectiv modificării acesteia, precum și investigații specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului în cel mult 15 zile calendaristice de la data finalizării fiecărei etape de investigație. Achitarea tarifelor condiționează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum și menținerea valabilității autorizării/aprobării. (la 27-11-2021, Punctul 4. din Litera B. , Capitolul 5 , Anexă a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 5. Tarifele achitate în avans pentru investigațiile care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizației sau, la cererea organizației, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se rețin în cotă-parte cu activitățile prestate și se determină în funcție de numărul de ore de investigație prestate și de tariful pe ora de consultanță prevăzut la poziția A.11.6. (la 27-11-2021, Punctul 5. din Litera B. , Capitolul 5 , Anexă a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 6. Pentru restabilirea valabilității autorizării unei organizații după ce aceasta a fost limitată sau suspendată se percepe tariful prevăzut la pct. A.5.8.7. Pentru reautorizarea/reevaluarea organizațiilor după o renunțare sau revocare a autorizării/expirare a aprobării se percep tarifele prevăzute la pct. A.5.1, respectiv pct. A.5.4.8. Pentru pct. A.5.7, la cerere, se aplică o taxă de urgență de 50% din tariful aferent numărului ore de inspecție/inspector determinate la încheierea inspecției și facturată ulterior emiterii raportului de inspecție.
   +  Capitolul 6 Autorizarea organizațiilor de întreținere tehnică a aeronavelor, motoarelor și componentelor acestora, a organizațiilor de pregătire pentru întreținere, a organizațiilor de management al continuității navigabilității și a managementului sistemului de întreținere al operatoruluiA. Tarife
  Nr. crt. Denumirea prestației Tariful Modul de plată/ Observații
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  6.1Autorizarea organizațiilor de întreținere 50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2 50% la depunerea cererii și 50% înainte de RACR-AZAC emiterea certificatului de autorizare
  6.1.1Autorizare inițială
  6.1.1.1Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145
  a.1)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A1, lucrări de bază euro 3.200
  a.2)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A1, lucrări de linie euro 3.000
  b.1)Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile A2, A3, lucrări de bază euro 2.800
  b.2)Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile A2, A3, lucrări de linie euro 2.600
  c.1)Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A4, lucrări de bază euro 2.200
  c.2)Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A4, lucrări de linie euro 2.000
  d)Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria B1 euro 2.200
  e)Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile B2, B3 euro 2.000
  f)Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria C euro 1.600
  g)Autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria D euro 1.600
  6.1.1.2Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F
  a)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile A2, A32.200
  a.2)Abrogat.
  b)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria A41.900
  b.2)Abrogat.
  c)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoriile B2, B3 euro 1.700
  d)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria C euro 1.300
  e)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F, categoria D euro 1.300
  6.1.1.3Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea RACR-AZAC
  a)Autorizare în conformitate cu RACR-AZAC aeronave peste 2.700 kg euro 1.600
  b)Autorizare în conformitate cu RACR-AZAC aeronave sub 2.700 kg/componente/procese speciale euro 1.500
  6.1.1.4Tarif fix de autorizare a unităților de întreținere și reparații parașute conform RACR-CP50050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
  6.1.1.5Tarife adiționale50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2
  a)Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere la linie€/locație500
  b)Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere de bază€/locație800
  c)Tarif adițional pentru tip de aeronavă, de motor, categorie de componente sau metodă NDT (testare nedistructivă) suplimentare:
  c.1)pentru tip de aeronavă în categoria A1€/tip150
  c.2)pentru tip de aeronavă în categoriile A2, A3, A4, tip motor în categoria B, categorie de componente în clasa C (C1-22), metodă NDT (testare nedistructivă) în cadrul categoriei D1€/tip și/sau categorie componentă/ metodă100
  d)Tarif adițional pentru autorizare pentru activități de pregătire a personalului tehnic de întreținere și reparații parașute350
  e)Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere parașute€/locație250
  f)Tarif adițional pentru organizațiile care solicită autorizare FAA [Federal Aviation Administration, Administrația Federală pentru Aviație (SUA)]20% din tarifele prevăzute la pozițiile A.6.1.1.1 și A.6.1.1.5 lit. a)-c)
  g)Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)750
  6.1.2Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare a organizațiilor de întreținere euro/an 50% din tarifeleprevăzute la pct. A.6.1.1 trimestrial, reprezentândtranșe de câte 25% din valoarea anuală
  6.1.3Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locații suplimentare
  6.1.3.1Modificare domeniu de autorizareîn conformitate cu reglementareaPART 145, prin adăugare categoria A1 sau B1 euro/categorie 1.60050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
  6.1.3.2Modificare domeniu de autorizareîn conformitate cu reglementareaPART 145, prin adăugare categoria A2, A3, A4, B2, B3 sau D euro/categorie 1.000
  6.1.3.3Modificare domeniu de autorizareîn conformitate cu reglementareaPART M/F sau RACR-AZAC, prin a dăugare categoria A2, A3, A4, B2, B3, B3 sau D euro/categorie 900la depunerea cererii
  6.1.3.4Modificare domeniu de autorizareprin adăugare de clasă de autorizare în cadrul categoriei C (C1-C20) euro 100 + 100/clasă
  6.1.3.5Modificare domeniu de autorizare în cadrul aceleiași categorii
  a)Modificare în cadrul aceleiași categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de bază €/locație500
  b)Modificare în cadrul aceleiași categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de linie€/locație350
  c)Modificare în cadrul aceleiași categorii A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 prin adăugare de lucrări la domeniul de autorizare existent sau tip aeronavă/motor ori D prin adăugare de metodă NDT euro/tip, respectiv metodă 200
  d)Modificare în cadrul aceleiași categorii de componente (modificarea listei de capabilități pentru o categorie deja autorizată) euro/componentă50
  6.1.3.6Modificare prin adăugare de locație suplimentară de întreținere la linie euro/locație 60050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
  6.1.3.7Modificare prin adăugare de locație suplimentară de întreținere de bază euro/locație 1.000
  6.1.3.8Modificare prin adăugare de locație suplimentară de întreținere parașute€/locație40050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
  6.1.3.9Evaluare suplimentară modificare pentru organizațiile care dețin și autorizare FAA [Federal Aviation Administration, Administrația Federală pentru Aviație (SUA)]20% din tarifele prevăzute la pozițiile A.6.1.3.1-A.6.1.3.7, cu excepția poziției 6.1.3.3
  6.1.3.10Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)750
  6.1.4Abrogat
  6.2Autorizarea organizațiilor de pregătire pentru întreținere
  6.2.1Autorizare inițială
  6.2.1.1Tarif fix autorizare în conformitate cu reglementarea PART 147 euro 3.20050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9
  6.2.1.2Tarif fix autorizare în conformitate cu reglementarea PIAC-ASI euro 1.600
  6.2.1.3Tarife adiționale 50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.7
  a)Tarif adițional aprobare modul pregătire de bază pentru o categorie de licență euro/modul 500
  b)Tarif adițional aprobare curs tip aeronavă pentru o categorie de licență euro/curs 350
  c)Tarif adițional aprobare curs dediferențe euro/curs 200
  d)Tarif adițional pentru locație suplimentară euro/locație 500
  e)Tarif adițional pentru examinare/evaluare pe tip de aeronavă€/tip aeronavă200
  6.2.2Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare euro/an 50% din tariful prevăzut la pct.A.6.2.1.1, respectiv pct. A6.2.1.2 15% din tariful prevăzut la pct. 6.2.1.3 trimestrial, reprezentândtranșe de câte 25% din valoarea anuală
  6.2.3Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locații suplimentare
  6.2.3.1Modificare domeniu de autorizareprin introducere curs tip aeronavă sau categorie euro/curs tip aeronavă sau modul 500la depunerea cererii
  6.2.3.2Modificare prin introducere examinare/evaluare pe tip aeronavă€/tip aeronavă200
  6.2.3.3Modificare prin adăugare de locație suplimentară€/locație600
  6.3Abrogat
  6.4Abrogat
  6.5Abrogat
  6.6Autorizarea organizațiilor de managementul continuității navigabilității
  6.6.1Autorizare inițială
  6.6.1.1Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART M(G)/PART CAMO3.65050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9
  6.6.1.2Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea RACR-AZAC1.00050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9
  6.6.1.3Tarife adiționale50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9
  a)Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART M (G și I)/PART CAMO750
  b)Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART M(G)/PART CAMO750
  c)Tip de aeronavă suplimentar150
  d)Evaluare inițială program întreținere
  d.1)Pentru aeronave complexe€/program400
  d.2)Pentru aeronave noncomplexe€/program250
  d.3)Pentru aeronave din anexa I la Regulamentul (UE) 2018/1139€/program120
  e)Evaluare inițială sistem jurnal de bord pentru organizații PART M(G)/PART CAMO100
  6.6.2Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare euro/an 50% din tariful prevăzut la pct. A.6.6.1 trimestrial, reprezentândtranșe de câte 25% din valoarea anuală
  6.6.3Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locații suplimentare
  6.6.3.1Introducerea unui nou tip de aeronavă€/tip50050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
  6.6.3.2Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART M(G și I)/PART CAMO750
  6.6.3.3Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART M(G)/PART CAMO750
  6.6.3.4Modificare prin adăugare de locație suplimentară€/locație750
  6.6.3.5Evaluare modificare program întreținerela depunerea cererii
  a)Pentru organizații PART M(G)/PART CAMO€/program100
  b)Pentru organizații RACR-AZAC €/program50
  6.6.3.6Evaluare modificare sistem jurnal de bord pentru organizații PART M(G)/PART CAMO50
  6.6.4 Abrogat
  6.6.4.1Abrogat
  6.6.4.2Abrogat
  6.4.4.3Abrogat
  6.6.5Abrogat
  6.6.5.1Abrogat
  6.6.5.2Abrogat
  6.6.5.3Abrogat
  6.6.5.4Abrogat
  6.6.5.5Abrogat
  6.6.5.6Abrogat
  6.7Autorizarea organizațiilor cu privilegii combinate în domeniul navigabilității
  6.7.1Organizații cu privilegii de întreținere (CAO-M)
  6.7.1.1Autorizarea inițială
  a)Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART CAO50% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2
  a.1)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru avioane sau elicoptere2.700
  a.2)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru dirijabile, baloane sau planoare2.300
  a.3)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru motoare complete2.000
  a.4)Autorizare în conformitate cu reglementarea PART CAO pentru componente, altele decât motoare complete, sau NDT (testare nedistructivă)1.600
  b)Tarife adiționale
  b.1)Tarif adițional pentru locație suplimentară de întreținere€/locație600
  b.2)Tarif adițional pentru tip de aeronavă, tip motor, categorie de componente, metodă NDT (testare nedistructivă) suplimentare120
  b.3)Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)750
  b.4)Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor750
  6.7.1.2Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare€/an50% din tarifele prevăzute la poziția A.6.7.1.1trimestrial, reprezentând tranșe de câte 25% din valoarea anuală
  6.7.1.3Evaluarea de către AACR pentru modificarea domeniului de autorizare a locației sau adăugarea unei locații suplimentare
  a)Modificare domeniu de autorizare prin adăugare clasa aeronave, categoriile avioane, elicoptere, clasa componente, categoriile motoare complete și clasa servicii specializate, categoria NDT (testare nedistructivă)1.100la depunerea cererii
  b)Modificare domeniu de autorizare prin adăugare clasa aeronave, categoriile dirijabile, baloane, planoare și clasa componente, categoria componente, altele decât motoare complete700la depunerea cererii
  c)Modificare domeniu de autorizare prin adăugare tip aeronavă sau tip motor€/tip250
  d)Modificare prin adăugare de locație suplimentară de întreținere€/locație900
  e)Modificare pentru acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN)750
  f)Modificare pentru acordare privilegiu emitere autorizație de zbor750
  6.7.2Organizații cu privilegii de managementul continuității navigabilității (CAO-CAM)
  6.7.2.1Autorizarea inițială
  a)Tarif fix de autorizare inițială în conformitate cu reglementarea PART CAO3.65050% la depunerea cererii și 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9
  b)Tarife adiționale
  b.1)Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART CAO750
  b.2)Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART CAO750
  b.3)Categorie sau tip de aeronavă suplimentar180
  b.4)Evaluare inițială program întreținere250
  b.5)Evaluare inițială sistem jurnal de bord pentru organizații PART CAO120
  6.7.2.2Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare€/an50% din tariful prevăzut la poziția A.6.7.2.1trimestrial, reprezentând tranșe de câte 25% din valoarea anuală
  6.7.2.3Evaluarea de către AACR pentru modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locații suplimentare
  a)Introducerea unei categorii sau unui nou tip de aeronavă€/categorie sau tip aeronavă600la depunerea cererii
  b)Acordare privilegiu emitere Certificat de evaluare a navigabilității (CEN), PART CAO750
  c)Acordare privilegiu emitere autorizație de zbor, PART CAO750
  d)Modificare prin adăugare de locație suplimentară€/locație750
  e)Evaluare modificare program întreținere în vederea aprobării de către AACR120
  f)Evaluare modificare sistem jurnal de bord pentru organizații PART CAO60
  6.8Schimbare/adăugare persoane acceptate conform reglementărilor PART M/PART CAMO/PART 145/PART 147/RACR-AZAC, prin intermediul EASA Form 4/AACR-DN-507€/persoană180la depunerea cererii
  6.9Modificare date autorizație/certificat (restrângere domeniu la solicitarea deținătorului sau altele decât cele menționate la pozițiile A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3, A.6.7.1.3, A.6.7.2.3€/modificare120la depunerea cererii
  6.10Evaluare sistem jurnal de bord pentru organizații ATO sau pentru operațiuni speciale comerciale
  6.10.1În vederea aprobării inițiale120la depunerea cererii
  6.10.2În vederea aprobării modificărilor60
  6.11Autorizarea unui curs efectuat în afara organizațiilor de pregătire autorizate (în baza PIAC-AW-NON147)
  6.11.1Curs pe tip de aeronavă - nivel 3€/curs800la depunerea cererii
  6.11.2Curs pe tip de aeronavă - nivel 2€/curs600
  6.11.3Curs pe tip de aeronavă - nivel 1€/curs400
  6.11.4Curs pentru componente€/curs400
  6.12Tarif de autorizare pentru personal de evaluare navigabilitate independent
  6.12.1Tarif inițial de autorizare pentru personal de evaluare navigabilitate independent 500la depunerea cererii
  6.12.2Tarif de prelungire autorizare300
  6.13Emiterea duplicatelor după certificate de autorizare20la depunerea cererii
  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 6 din anexă a fost modificată de Punctele 18-33 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  B. Condiții de aplicare1. Tarifele pentru autorizarea inițială a unei organizații de întreținere, prevăzute la pozițiile A.6.1.1 și A.6.7.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal și unui tip de aeronavă sau motor sau clasă componente sau metodă NDT (testare nedistructivă). (la 27-11-2021, Punctul 1. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 2. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de întreținere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie și bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiționale pentru fiecare tip de aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special și locație suplimentară.Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare inițială pentru organizație de întreținere Part 145, conform listei de mai jos:
  Domeniul de autorizare solicitatTariful (€)
  Cat. A1Boeing B737-100/200 (PW JT8D)(A.6.1.1.1 a.1) 3.200
  Locație suplimentară linie x 3 (A.6.1.1.5.a) 500 x 3
  Locație suplimentară baza(A.6.1.1.5.b) 800
  Cessna 550/560 (PWC PW530/535)(A.6.1.1.5.c.1) 150
  Cat. A2Cessna 500 (PWC JT15D)(A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. A3Bell 230 (RR Corp 250)(A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. CC5 Electrical Power conform listei de capabilități(A.6.1.1.5.c.2) 100
  C8 Flight Controls conform listei de capabilități(A.6.1.1.5.c.2) 100
  C9 Fuel Airframe conform listei de capabilități(A.6.1.1.5.c.2) 100
  Cat. DUltrasonic(A.6.1.1.5.c.2.) 100
  Eddy Current(A.6.1.1.5.c.2) 100
  TOTAL: 6.350
  (la 27-11-2021, Punctul 2. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  3. Tarifele de supraveghere prevăzute la pozițiile A.6.1.2, A.6.2.2, A.6.6.2, A.6.7.1.2 și A.6.7.2.2 se calculează având ca referință domeniul de autorizare inițial și se recalculează la fiecare modificare a acestuia. (la 27-11-2021, Punctul 3. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 4. Tarifele prevăzute la subpozițiile aferente pozițiilor A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3, A.6.7.1.3 și A.6.7.2.3 sunt cumulative.Exemplu pentru poziția A.6.1.3: în cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locații de întreținere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A. 6.1.3.2/A.6.1.3.3/A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la pozițiile A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/ A.6.1.3.8/A.6.1.3.9/A.6.1.3.10. (la 27-11-2021, Punctul 4. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 5. Tariful prevăzut la poziția A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreținere și un model de jurnal de bord. (la 27-11-2021, Punctul 5. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 6. Abrogat. (la 27-11-2021, Punctul 6. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost abrogat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 7. Pentru reluarea procesului de autorizare a organizațiilor după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleași tarife ca pentru autorizarea inițială. (la 27-11-2021, Punctul 7. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 8. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de pregătire pentru întreținere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix prevăzut la poziția A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la poziția A.6.2.1.3 pentru fiecare modul, curs pe tip aeronavă, curs de diferențe, examinare/evaluare de tip, locație suplimentară. (la 27-11-2021, Punctul 8. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 9. Tarifele prevăzute la poziția A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locații, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locații numai cele declarate ca locații permanente în manualul de prezentare.Exemplu de calcul:
  Domeniul de autorizare solicitatTariful (€)
  Pregătire de bazăCat. B2(A.6.2.1.1) 3.200 + nr. module aplicabile 12* (A.6.2.1.3 lit. a) 500
  Cat. A1nr. module aplicabile 13* (A.6.2.1.3 lit. a) 500
  Pregătire pe tip aeronavăBoeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1(A.6.2.1.3 lit. b) 350
  Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2(A.6.2.1.3 lit. b) 350
  Locație suplimentarăBacău(A.6.2.1.3 lit. d) 500
  TOTAL: 16.900
  (la 27-11-2021, Punctul 9. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  10. Abrogat. (la 27-11-2021, Punctul 10. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost abrogat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 11. Pentru autorizarea inițială a unei organizații de management al continuității navigabilității PART M(G)/PART CAMO sau PART CAO-CAM, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la poziția A.6.6.1.1 sau 6.7.2.1 lit. a), la care se adaugă tarifele adiționale prevăzute la poziția A.6.6.1.3 sau 6.7.2.1 lit. b), după caz.Exemplu de calcul:Autorizare inițială:
  Domeniul de autorizare solicitatTariful (€)
  „Part M (G)/PART CAMO Part M (i)Boeing B737-100/200 (PW JT8D)(A.6.6.1.1) 3.650 + (A.6.6.1.3 lit. a) 750
  Cessna 550/560 (PWC PW530/535)(A.6.6.1.3 lit. c) 150 + (A.6.6.1.3 lit. d.1) 400
  Cessna 500 (PWC JT15D)(A.6.6.1.3 lit. c) 150 + (A.6.6.1.3 lit. d.1) 400
  TOTAL:5.500
  (la 27-11-2021, Punctul 11. din Litera B. , Capitolul 6 , Anexă a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  12. La aplicarea tarifelor prevăzute în cap. 6, diferitele variante ale unei componente vor fi considerate ca fiind o singură componentă (de exemplu, P/N xxx-yyy-zz-1, P/N xxx-yyy-zz-2, P/N xxx-yyy-zz-3 sunt identice).13. Schimbarea unei locații autorizate este tarifată identic cu adăugarea unei locații autorizate. (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 6 , Anexă a fost completată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 14. La tariful de supraveghere, din tariful de autorizare inițială se iau în calcul maximum 5 tipuri de aeronave/motoare în cadrul unei categorii. (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 6 , Anexă a fost completată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 15. Tarifele achitate în avans pentru evaluările care sunt întrerupte de către organizație sau finalizate prin neacordarea autorizării/modificării autorizării solicitate se rețin în cotă-parte cu prestația executată și se determină în funcție de orele de activitate desfășurate de AACR și de tariful pe oră de consultanță prevăzut la poziția A.11.6. (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 6 , Anexă a fost completată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 16. Pentru organizațiile cu privilegii combinate în domeniul navigabilității care dețin simultan privilegii de întreținere și privilegii de continuitatea navigabilității, tarifele în cauză se reduc cu 30% pentru acele tipuri de aeronave pentru care organizația deține privilegii combinate. (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 6 , Anexă a fost completată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 17. În cazul în care este necesară modificarea referinței certificatului de autorizare datorită modificărilor referințelor regulamentelor care au stat la baza acordării acesteia, nu se va percepe tariful de autorizare inițială (de exemplu, tranziția de la organizații autorizate conform partea-M, subpartea G la organizații autorizate conform partea-CAMO sau tranziția de la organizații autorizate conform partea-M, subpartea F la organizații autorizate conform partea-CAO). (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 6 , Anexă a fost completată de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
   +  Capitolul 7 Certificarea personalului aeronauticA. Tarife
  Nr. crt. Denumirea prestației Tariful Modul de plată/ Observații
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  7.1Personal aeronautic navigant
  7.1.1Acordare/Reînnoire licență
  7.1.1.1Examinare teoretică
  7.1.1.1.1Pilot linie (ATPL) euro/persoană 300
  7.1.1.1.2Pilot comercial (CPL)
  7.1.1.1.2.1● Calificare instrumentală (I.R.) euro/persoană 165
  7.1.1.1.2.2● Fără I.R. euro/persoană 55
  7.1.1.1.3Pilot particular (PPL)
  7.1.1.1.3.1● I.R. euro/persoană 55
  7.1.1.1.3.2● Fără I.R. euro/persoană 45
  7.1.1.1.4Navigator aerian euro/persoană 200
  7.1.1.1.5Mecanic navigant euro/persoană 150
  7.1.1.1.6Operator radionavigant euro/persoană 150
  7.1.1.1.7Însoțitor de bord euro/persoană 100
  7.1.1.1.8Inginer recepție și control euro/persoană 265
  7.1.1.1.9Inginer recepție și control mijloace de protecție navigație aeriene (PNA-Tc) euro/persoană 265
  7.1.1.1.10Pilot planor sau balon euro/persoană 8
  7.1.1.1.11Pilot comercial MPL euro/persoană 250
  7.1.1.2Examinare practică
  7.1.1.2.1Pilot linie (ATPL) euro/persoană 235
  7.1.1.2.2Pilot comercial (CPL)
  7.1.1.2.2.1● I.R. euro/persoană 155
  7.1.1.2.2.2● Fără I.R. euro/persoană 45
  7.1.1.2.3Pilot particular (PPL)
  7.1.1.2.3.1● I.R. euro/persoană 45
  7.1.1.2.3.2● Fără I.R. euro/persoană 40
  7.1.1.2.4Navigator aerian euro/persoană 145
  7.1.1.2.5Mecanic navigant euro/persoană 145
  7.1.1.2.6Operator radionavigant euro/persoană 145
  7.1.1.2.7Însoțitor de bord euro/persoană 85
  7.1.1.2.8Inginer recepție și control euro/persoană 225
  7.1.1.2.9Inginer recepție și control mijloace PNA-Tc euro/persoană 225
  7.1.1.2.10Licență pilot planor sau balon euro/persoană 10
  7.1.1.2.11Pilot comercial MPL euro/persoană 200
  7.1.1.2.12Tip suplimentar a/c€/persoană70
  7.1.2.Revalidare licență
  7.1.2.1.Piloți avioane și elicoptere
  7.1.2.1.1Pilot linie (ATPL) euro/persoană 250
  7.1.2.1.2Pilot comercial MPL euro/persoană 220
  7.1.2.1.3Pilot comercial (CPL)
  7.1.2.1.3.1● I.R. euro/persoană 185
  7.1.2.1.3.2● Fără I.R. euro/persoană 90
  7.1.2.1.4Pilot particular (PPL)
  7.1.2.1.4.1● I.R. euro/persoană 95
  7.1.2.1.4.2● Fără I.R. euro/persoană 75
  7.1.2.1.5Tip suplimentar a/c euro/persoană 70
  7.1.2.1.6IR (SEP) euro/persoană 45
  7.1.2.2Alte categorii de personal navigant
  7.1.2.2.1Examinare teoretică
  7.1.2.2.1.1Navigator aerian euro/persoană 90
  7.1.2.2.1.2Mecanic navigant euro/persoană 90
  7.1.2.2.1.3Operator radionavigant euro/persoană 90
  7.1.2.2.1.4Însoțitor de bord euro/persoană 65
  7.1.2.2.1.5Inginer recepție și control euro/persoană 90
  7.1.2.2.1.6Inginer recepție și control mijloace PNA-Tc euro/persoană 90
  7.1.2.2.1.7Abrogat.
  7.1.2.2.1.8Tip suplimentar a/c euro/persoană 25
  7.1.2.2.2Examinare practică
  7.1.2.2.2.1Navigator aerian euro/persoană 145
  7.1.2.2.2.2Mecanic navigant euro/persoană 145
  7.1.2.2.2.3Operator radionavigant euro/persoană 145
  7.1.2.2.2.4Însoțitor de bord euro/persoană 80
  7.1.2.2.2.5Inginer recepție și control euro/persoană 200
  7.1.2.2.2.6Inginer recepție și control mijloace PNA-Tc euro/persoană 200
  7.1.2.2.2.7Abrogat.
  7.1.2.2.2.8Tip suplimentar a/c euro/persoană 45
  7.1.3Abrogat
  7.1.3.1Abrogat
  7.1.3.1.1Abrogat
  7.1.3.1.2Abrogat
  7.1.3.1.3Abrogat
  7.1.3.1.4Abrogat.
  7.1.3.1.5Abrogat
  7.1.3.1.6Abrogat
  7.1.3.1.7Abrogat
  7.1.3.2Abrogat
  7.1.3.2.1Abrogat
  7.1.3.2.2Abrogat
  7.1.3.2.3Abrogat
  7.1.3.2.4Abrogat.
  7.1.3.2.5Abrogat
  7.1.3.2.6Abrogat
  7.1.3.2.7Abrogat
  7.1.4Calificare instructor
  7.1.4.1Acordarea
  7.1.4.1.1Instructor de zbor (FI), calificare clasă (CRI), calificare de tip (TRI), calificare instrumentală (IRI) euro/persoană 150
  7.1.4.1.2Instructor simulator (SFI), pregătire sintetică (STI) sau cooperare în echipaj multiplu (MCC) euro/persoană 120
  7.1.4.1.3Instructor însoțitori de bord - I.B. (teoretic și practic) euro/persoană 100
  7.1.4.1.4Instructor alte categorii de personal navigant euro/persoană 100
  7.1.4.1.5Tip suplimentar/clasă euro/persoană 50
  7.1.4.1.6Certificat de instructor planor/baloneuro/persoană25
  7.1.4.2Revalidare
  7.1.4.2.1Instructor FI, CRI, TRI, IRI euro/persoană 150
  7.1.4.2.2Instructor simulator (SFI, STI) sau MCC euro/persoană 1203 ani
  7.1.4.2.3Instructor I.B. euro/persoană 100
  7.1.4.2.4Instructor alte categorii de personal navigant euro/persoană 100
  7.1.4.2.5Certificat de instructor planor/balon (revalidare/reînnoire)euro/persoană25
  7.1.5Autorizații speciale
  7.1.5.1Acordare inițială și reînnoire euro/persoană 100
  7.1.5.2Revalidare euro/persoană 80
  7.1.6Examinatori delegați
  7.1.6.1Autorizare inițială, reemitere și revalidare examinatori ATPL, CPL/IR euro/persoană 500
  7.1.6.2Autorizare inițială, reemitere și revalidare examinatori PPL, CPL și alte categorii de personal navigant euro/persoană 1503 ani
  7.1.6.3Împuternicire temporară de examinare euro/persoană 100În cazul efectuării decătre examinatori AACR
  7.1.6.4Certificat de examinator planor/balon obținere/revalidareeuro/perso45
  7.1.7Autorizarea, reînnoirea și revalidarea utilizării serviciilor civile de navigație aeriană (RACM-1)
  7.1.7.1Examinare teoretică euro/persoană 50
  7.1.7.2Examinare practică euro/persoană 100
  7.1.7.3Împuternicire inspectori delegați conform RACM-1 euro/persoană 50
  7.1.8Acordarea calificărilor suplimentare sau privilegiilor asociate licențelor de piloți planor/balon
  7.1.8.1Cu examinare practicăeuro/persoană10
  7.1.8.2Fără examinare practicăeuro/persoană5
  7.2Personal tehnic aeronautic (examinare teoretică) 2 ani
  7.2.1Acordarea/Reînnoirea licenței/ Calificare suplimentară
  7.2.1.1Licență tip RACR - LPTA euro/categorie/clasă sau tip 225
  7.2.1.2Tip suplimentar/clasă suplimentară de aeronavă RACR - LPTA euro/categorie/clasă sau tip 173
  7.2.1.3Licență Part-66 prin examinare teoretică euro/modul 455 ani
  7.2.1.4Examinare teoretică submodul euro/submodul 20A se vedea pct. B.8.b)
  7.2.1.5Licență Part-66 prin conversie euro/persoană 2505 ani 2 ani 2 ani 5 ani 5 ani 5 ani 3 ani 3 ani
  7.2.1.6Calificare tip suplimentar aeronavă sau subcategorie Part-66 euro/categorie sau subcategorie 150
  7.2.1.7Evaluare dosar individual euro/persoană 45
  7.2.1.8Licență Part-66 prin recunoaștere examinare teoreticăeuro/persoană 160
  7.2.2Revalidarea licenței
  7.2.2.1Licență RACR - LPTA euro/persoană 173
  7.2.2.2Tip/Clasă suplimentar/ suplimentară de aeronavă RACR - LPTA euro/categorie/clasă sau tip 100
  7.2.2.3Licență Part-66 euro/persoană 200
  7.2.2.4Abrogat
  7.2.3Modificare licență Part-66 prin excluderea limitărilor sau modificarea datelor personale șirevizie licență euro/persoană 80
  7.3Controlori trafic aerian
  7.3.1Acordare/Reînnoire licență și sau calificare și autorizare asociată calificării
  7.3.1.1Controlor trafic aerian stagiar euro/persoană 100
  7.3.1.2Control de aerodrom la vedere (ADV) euro/persoană 48
  7.3.1.3Control de aerodrom instrumental(ADI) euro/persoană 400
  7.3.1.4Control de apropiere procedural (APP) euro/persoană 400
  7.3.1.5Control de apropiere, supraveghere (APS) euro/persoană 400
  7.3.1.6Control regional procedural (ACP) euro/persoană 400
  7.3.1.7Control regional, supraveghere (ACS) euro/persoană 400
  7.3.1.8Autorizări asociate calificărilor deținute, solicitate suplimentar euro/persoană 100
  7.3.1.9Autorizare instructor OJT (OJTI)asociată licenței euro/persoană 125
  7.3.1.10Autorizare examinator ATC euro/persoană 500
  7.3.2Revalidare calificare sau autorizare asociată licenței
  7.3.2.1Controlor trafic aerian stagiar euro/persoană 100
  7.3.2.2Control de aerodrom la vedere (ADV) euro/persoană 28
  7.3.2.3Control de aerodrom instrumental (ADI) euro/persoană 386
  7.3.2.4Control de apropiere procedural (APP) euro/persoană 386
  7.3.2.5Control de apropiere, supraveghere (APS) euro/persoană 386
  7.3.2.6Control regional procedural (ACP) euro/persoană 386
  7.3.2.7Control regional, supraveghere (ACS) euro/persoană 386
  7.3.2.8Calificări suplimentare euro/persoană 50% din tariful pentru revalidarea primei calificări
  7.3.2.9Autorizare instructor OJT (OJTI) asociată licenței euro/persoană 1253 ani
  7.3.2.10Autorizare examinator ATC euro/persoană 5003 ani
  7.3.3Mutare la o nouă unitate de trafic euro/persoană 50% din tariful pentru acordare calificare 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani
  7.4Controlori informare trafic aerian (CITA)
  7.4.1Acordare/Reînnoire licență sau calificare
  7.4.1.1CITA stagiar euro/persoană 100
  7.4.1.2CITA TWR euro/persoană 190
  7.4.1.3CITA APP euro/persoană 207
  7.4.1.4CITA ACC euro/persoană 235
  7.4.1.5CITA NOTAM euro/persoană 190
  7.4.1.6CITA Briefing euro/persoană 190
  7.4.1.7Instructor euro/persoană 125
  7.4.2Revalidare
  7.4.2.1CITA stagiar euro/persoană 100
  7.4.2.2CITA TWR euro/persoană 138
  7.4.2.3CITA APP euro/persoană 155
  7.4.2.4CITA ACC euro/persoană 185
  7.4.2.5CITA NOTAM euro/persoană 138
  7.4.2.6CITA Briefing euro/persoană 138
  7.4.2.7Instructor euro/persoană 125
  7.4.3Mutare la o nouă unitate de trafic euro/persoană 100
  7.5Abrogat
  7.5.1Abrogat
  7.5.1.1Abrogat
  7.5.1.2Abrogat
  7.5.1.3Abrogat
  7.5.2Abrogat
  7.5.2.1Abrogat
  7.5.2.2Abrogat
  7.5.2.3Abrogat
  7.5.3Mutare la o nouă unitate euro/persoană 25
  7.6Meteorolog aeronautic 2 ani (licențe noi conform RACR - LMET)
  7.6.1Acordare/Reînnoire licență sau calificări
  7.6.1.1Stagiar euro/persoană 75
  7.6.1.2Tehnician
  7.6.1.2.1● Gr. III euro/persoană 150
  7.6.1.2.2● Gr. II euro/persoană 175
  7.6.1.2.3● Gr. I euro/persoană 200
  7.6.1.3Prognozist
  7.6.1.3.1● Gr. III euro/persoană 200
  7.6.1.3.2● Gr. II euro/persoană 225
  7.6.1.3.3● Gr. I euro/persoană 250
  7.6.1.4Instructor OJT euro/persoană 125
  7.6.1.5Autorizare activitate de clima- tologie aeronautică euro/persoană 200
  7.6.2Revalidare
  7.6.2.1Tehnician
  7.6.2.1.1● Gr. III euro/persoană 100
  7.6.2.1.2● Gr. II euro/persoană 125
  7.6.2.1.3● Gr. I euro/persoană 150
  7.6.2.2Prognozist
  7.6.2.2.1● Gr. III euro/persoană 150
  7.6.2.2.2● Gr. II euro/persoană 175
  7.6.2.2.3● Gr. I euro/persoană 200
  7.6.2.3Instructor OJT euro/persoană 100
  7.6.2.4Autorizare activitate de clima- tologie aeronautică euro/persoană 150
  7.6.3Mutare la o unitate meteorologică aeronautică de același tip euro/persoană 50% din tariful pt. acordare calific./gr.
  7.6.4Mutare la o unitate meteorologică aeronautică de alt tip euro/persoană tariful pt. acordare calific./gr.
  7.7Personal ATSEP
  7.7.1Acordare/revalidare licență€/persoană175
  7.7.2Acordare specializări/autorizări suplimentare€/persoană45
  7.7.3Acordare/revalidare autorizare instructor€/persoană100
  7.7.4Acordare/revalidare autorizare evaluator€/persoană100
  7.8Dispecer operațiuni zbor
  7.8.1Acordare licență euro/persoană 225
  7.8.2Reînnoire licență euro/persoană 113
  7.8.3Revalidare licență euro/persoană 90
  7.9Validări și prelungire validare licențe personal aeronautic, emise de alte state (examinare teoretică și practică)
  7.9.1Pilot de aeronavă PPL, CPL (A;H)euro/persoană 345
  7.9.2Pilot de aeronavă ATPL (A;H) CPL/IR (A;H) euro/persoană 368
  7.9.3Personal navigant (alte categorii inclusiv IB) euro/persoană 304
  7.9.4Personal aeronautic nenavigant euro/persoană 100Comasare categorii
  7.10Situații speciale
  7.10.1Duplicate documente (distrugere, pierdere, furt, modificare date personale) euro/persoană 50Durata examinării prac tice este conform Reglementării aplicabile pentru fiecare categorie de personal aeronautic.
  7.11Reexaminarea suplimentară
  7.11.1Teoretică euro/disciplină45
  7.11.2Practică euro/oră/ persoană 45
  7.12Abrogat
  7.13Autorizarea persoanelor care deservesc laboratoarele de control al calității combustibililor, lubrifianților și lichidelor speciale de aviație euro/persoană 90
  7.14Acordare/Revalidare/Reînnoire calificare limba utilizată în radiocomunicații euro/persoană 100
  7.15Certificarea inițială și recurentă a personalului implicat în transportul aerian de bunuri periculoase euro/persoană 50
  7.16Abrogat
  7.17Eliberarea unui duplicat al certificatului medical (pierdere, distrugere, furt) euro/persoană 50la depunerea cererii
  7.18Analiza secundară a contestației la refuzul eliberării certificatului medical euro/persoană 50la depunerea cererii. Suplimentar față de acesttarif, plata specialiș- tilor (medici și/sau psihologi) solicitați în analiza secundară va fi suportată de contestatar la tariful practicat de aceștia.
  7.19Validarea certificatelor medicale pentru personalul navigant, emise de alte state euro/persoană 50la depunerea cererii
  7.20 Examinare competență limba engleză piloți euro/persoană 113
  7.21Eliberare adeverință (referitor la rezultatele examinărilor teoretice, experienței deținute sau valabilității licenței ori calificării) euro/persoană 53
  7.22Comunicare/Solicitare date referitoare la valabilitatea licenței și calificării unui solicitant euro/persoană 23
  7.23Recunoaștere certificat competență limba engleză€/persoană20
  7.24Transfer licență între state membre UE€/persoană20
  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 7 din anexă a fost modificată de Punctele 37-44 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  B. Condiții de aplicare1. Tarifele se aplică la licențele individuale. Tariful de bază pentru examinarea teoretică include și o reexaminare. Pentru reexaminările ulterioare se percepe tarif/disciplină.2. Modalitatea de plată de la întreg cap. 7 se efectuează «la eliberarea documentelor sau conform contractului cu beneficiarul (la 27-11-2021, Punctul 2. din Litera B. , Capitolul 7 , Anexă a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 3. Tariful prevăzut la pct. A.7.12 se aplică numai în situația în care, în perioada solicitată, deținătorul își exercită nemijlocit privilegiile conferite de licență cu calificările și autorizările asociate.4. Pentru examinarea mecanicilor naviganți pe aeronave având MTOW < 5.700 kg se aplică 50% din tariful de bază.5. La acordarea licenței RACR - LPTA, în tariful prevăzut sunt incluse 1 categorie 1 clasă 1 tip de aeronavă (clasă de componente).6. Atunci când pentru licența Part-66 la o categorie/ subcategorie sau tip de aeronavă este solicitată categoria C simultan cu categoria B1 sau B2, aceasta se va acorda fără plata unui tarif.7. Conversia licenței RACR - LPTA în Part-66 poate fi făcută pe baza "drepturilor protejate" și include toate tipurile de aeronave pentru care solicitantul deține drept de certificare.8.a) Dacă o licență Part - 66 este transmisă la AACR pentru extindere sau orice altă modificare în perioada de valabilitate de 5 ani, valabilitatea licenței nou-emise va fi tot de 5 ani. În acest caz, pentru prelungirea valabilității licenței va fi perceput un tarif proporțional cu perioada dintre emiterea licenței transmise la AACR și emiterea noii licențe, rotunjită în jos la un număr întreg de ani.(Exemplu: Dacă se solicită modificarea unei licențe după o perioadă de 2 ani și 3 luni de la emiterea ei, tariful aplicabil va fi:– perioada de la emiterea inițială: 2 ani și 3 luni - se iau în calcul 2 ani;– tarif prelungire/an: 200 euro: 5 ani = 40 euro;– tarif aplicabil: 40 euro x 2 ani = 80 euro.b) Când examinarea teoretică conține mai multe submodule, tariful aplicabil se calculează prin însumarea tarifelor submodulelor.9. Pentru efectuarea în regim de urgență a examinărilor teoretice în afara sesiunilor de examinare aprobate, se aplică un tarif de urgență majorat cu 100% din tariful aplicabil.10. Pentru eliberarea în termen de maximum 24 ore a documentelor de calificare, în cazul îndeplinirii condițiilor specifice, se aplică un tarif de urgență majorat cu 100% din tariful aplicabil.11. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.1.2.1 se va aplica la susținerea examinărilor teoretice pentru obținerea calificării zbor instrumental (IR, EIR sau BIR). (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 12. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.1.2.2 se va aplica la susținerea examinărilor teoretice pentru obținerea licenței pilot comercial (CPL). (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 13. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.2.3.1 se va aplica la susținerea examinărilor practice pentru obținerea calificării zbor instrumental (IR, EIR sau BIR). (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 14. Tariful prevăzut la poziția A.7.1.1.2.2.2 se va aplica la susținerea examinărilor practice pentru obținerea licenței pilot comercial (CPL). (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 15. Prin revalidare licență pilot linie (ATPL) se înțelege revalidarea calificării de tip, inclusiv a celei de zbor după instrumente. (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 16. Prin revalidare licență CPL se înțelege revalidarea unei calificări de tip sau clasă deținute, precum și a celei de zbor după instrumente, după caz. (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 17. Prin revalidare licență pilot particular (PPL) se înțelege revalidarea unei calificări de tip sau clasă deținute, precum și a celei de zbor după instrumente, după caz. (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 18. Tariful pentru examinarea practică în vederea obținerii licenței PPL se aplică și pentru obținerea licenței aeronave ușoare (LAPL). (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 19. Categoria de personal aeronautic navigant însoțitor de bord se echivalează cu denumirea membru echipaj cabină conform Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 ) 20. Tarifele aplicabile pentru obținerea, revalidarea calificării instructor OJTI se aplică și în cazul instructorilor echipamente sintetice de pregătire (STDI). (la 27-11-2021, Litera B. din Capitolul 7 , Anexă a fost completată de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
   +  Capitolul 8 Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR BucureștiA. Tarife
  Nr. crt.Denumirea prestațieiTarifulModul de plată/ Observații
  U.M.Valoarea
  12345
  8.1Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană de rută, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR București*)lei7.012.767Lunar, conform condițiilor de aplicare
  8.2Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană terminală, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR București în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013*)lei490.287Lunar, conform condițiilor de aplicare
  *) Include certificările, autorizările, aprobările și supravegherea continuă a menținerii condițiilor asociate certificării/autorizării furnizorului de servicii de navigație aeriană, supervizarea respectării cerințelor privind interoperabilitatea sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană, a componentelor și procedurilor aferente acestora, coordonarea la nivel național a proceselor aferente gestionării resurselor limitate în aviația civilă, a indicativelor pentru rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (indicative AFTN), îndeplinirea altor funcții și sarcini specifice de supraveghere a siguranței în aviația civilă, ce revin unei autorități competente și care rezultă din reglementările europene aplicabile, în condițiile desemnării și delegării de competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, elaborarea planurilor de performanță și supervizarea performanței serviciilor de navigație aeriană, avizarea bazelor de cost ale României, verificarea încheierii și menținerii de către furnizorii de servicii de navigație aeriană a contractelor de asigurare care să le acopere răspunderea pentru prejudiciile pe care le pot produce și aprobarea conținutului Publicației de Informare Aeronautică din România - AIP România. (la 09-01-2023, Litera A. din Capitolul 8 , Anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4 din 5 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 09 ianuarie 2023 )
  B. Condiții de aplicare 1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se achită de Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranșe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se achită de Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranșe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR. (la 09-01-2023, Litera B. din Capitolul 8 , Anexă a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4 din 5 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 09 ianuarie 2023 ) ----------Cap. 8 al anexei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 361 din 5 mai 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016.
   +  Capitolul 9 Autorizarea activităților aeroportuare, de aerodrom și a mijloacelor de asigurare a siguranței zborurilorA. Tarife  + 
  9.1 Autorizarea aerodromurilor
  9.1.1.a) Autorizarea inițială a aerodromurilor euro/aerodromT1 + T2regulari- zare postaudit
  unde: T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în funcție de categoria operațiuni-lor aeriene de pe aerodrom:
  600 eurocifra de cod 1 și baze de operare 400 euro la vedere sau nepre- cizie HJ
  1.200 euro H24
  400 euroheliporturi 400 euro HJ
  800 euro H24
  2.500 euro coduri 2A - 3B inclusiv 1.500 euro la vedere sau neprecizie
  4.000 euro coduri 3C - 4D inclusiv 2.000 euro precizie cat. I
  6.000 euro coduri 4E - 4F 5.000 euro precizie cat. II, cat. III
  9.1.1.b) Analiza documentației de autori- zare inițială a aerodromurilor euro/ documentație aerodrom 400 eurola depu- nerea do-cumenta- ției
  9.1.2.a) Prelungirea autorizării aerodromurilor euro/aerodromT1 + T2regulari-zare postaudit
  unde: T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în func- ție de categoria operațiunilor aeriene de pe aerodrom:
  400 eurocifra de cod 1 și baze de operare 300 euro la ve- dere sau nepre- cizie HJ
  1.000 euro H24
  300 euroheliporturi 300 euro HJ
  700 euro H24
  1.500 euro coduri 2A - 3B inclusiv 1.000 euro la vedere sau neprecizie
  2.500 euro coduri 3C - 4D inclusiv 1.500 euro precizie cat. I
  4.000 euro coduri 4E - 4F 4.000 euro precizie cat. II, cat. III
  9.1.2.b) Analiza documentației de prelun- gire a autorizării euro/ documentație aerodrom 300 eurola depu- nerea do-cumenta- ției
  9.2 Înregistrarea aerodromurilor
  9.2.1.a) Înregistrarea inițială a aerodromurilor euro/aerodromT1 + T2 regulari-zare postaudit
  unde: T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în funcție de categoria operațiuni-lor aeriene de pe aerodrom:
  400 eurocifra de cod 1 și baze de operare 300 euro la ve- dere sau ne-preci- zie HJ
  1.000 euro H24
  300 euroheliporturi 300 euro HJ
  700 euro H24
  1.500 euro coduri 2A - 3B inclusiv 1.000 euro la vedere sau ne- precizie
  2.500 euro coduri 3C - 4D inclusiv 1.500 euro precizie cat. I
  4.000 euro coduri 4E - 4F 4.000 euro precizie cat. II, cat. III
  9.2.1.b) Analiza documentației de înregis-trare inițială a aerodromurilor euro/documen-tație aerodrom 200 eurola depu- nerea do-cumenta- ției
  9.2.2.a) Prelungirea înregistrării aero- dromurilor euro/aerodromT1 + T2 regulari-zare postaudit
  unde: T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în func- ție de categoria operațiunilor aeriene de pe aerodrom:
  300 eurocifra de cod 1 și baze de operare 200 euro la ve- dere sau ne-preci- zie HJ
  800 euro H24
  200 euroheliporturi 200 euro HJ
  500 euro H24
  1.200 euro coduri 2A - 3B inclusiv 800 euro la vedere sau ne- precizie
  2.000 euro coduri 3C - 4D inclusiv 1.200 euro precizie cat. I
  3.000 euro coduri 4E - 4F 3.000 euro precizie cat. II,cat. III
  9.2.2.b) Analiza documentației de prelun- gire a înregistrării aerodromurilor euro/documen-tație aerodrom 100 eurola depu- nerea do-cumenta- ției
  9.2.3 Inspecție pentru verificarea menținerii condițiilor de înregistrare euro/inspec- ție 500 eurodupă efectua- rea in- specției
  9.3 Supravegherea continuă a aerodromurilor certificate
  9.3.1 Supravegherea menținerii condițiilorde autorizare și a siguranței operaționale(audituri programate sau neprogramate)euro/oră evaluare/om 45 la finalizarea raportului de audit
  9.3.2 Supravegherea menținerii obiectivelor necesaresiguranței pasagerilor pe aerodromuri certificateeuro/pasager îmbarcat pasageri îmbarcați începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an
  a) pentru primii 500.000 de pasageri îmbarcați0,05 Lunar, conform Notei de la lit. B, poz. 6 (2)-6 (5)
  b) pentru pasagerii îmbarcați 500.001-750.0000,325
  c) pentru fiecare pasager îmbarcat începând cu 750.0010,625
  9.4 Evaluarea modificărilor/amenda- mentelor la documentele de autorizare euro/oră eva-luare/om 45 la fina- lizarea evaluării
  9.5 Activități de autorizare la un aerodrom autorizat sau înregis- trat, după lucrări de modernizaresau investiții noi euro/oră evaluare/om 45 la fina- lizarea evaluării
  9.6 Evaluarea elementelor relevante ale unui aerodrom după efectuareareparațiilor capitale euro/oră evaluare/om 45 la fina- lizarea evaluării
  9.7 Autorizarea echipamentelor de alimentare a aeronavelor cu combustibil euro/oră evaluare/om 45 la fina- lizarea evaluării
  9.8Inspecția și verificarea din zbor a funcționării mijloacelor PNA-Tc; validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental€/ora zbor3.434la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul
  9.9 Activități de expertiză/investi- gație tehnico-operațională în vederea autorizării mijloacelor PNA-Tc pentru exploatare sau pentru certificarea de tip a tehnicii de aviație din ATM (la solicitarea beneficiarului sau încazul autorizării pentru exploa- tare a unor mijloace complexe saucare necesită expertizare suplimentară) euro/oră/ expert 45 la fina- lizarea evaluării
  9.10 Administrarea spectrului de frec-vențe radioaeronautice euro/frecven-ță adminis- trată 190 la depu- nerea cererii
  9.11 Supravegherea utilizării frecven-țelor radioaeronautice euro/an frecvență 20 în luna ianuarie pentru anul în curs
  9.12 Autorizarea și alocarea de indi- cative AFTN euro/ indicativ 100 la depu- nerea cererii
  9.13 Autorizarea și prelungirea auto- rizării mijloacelor tehnice pentru deservirea aeronavelor la sol la depu nerea cererii sau con- form con-tractuluicu bene- ficiarul
  9.13.1 Autorizare inițială mijloace tehnice aeroportuare, altele decât echipamentele de alimentarea aeronavelor cu combustibil euro/mijloc tehnic 200
  9.13.2 Prelungirea autorizării euro/mijloc tehnic 75
  9.14 Autorizarea constructorilor de echipamente specifice activități-lor aeroportuare și de control șidirijare a zborurilor euro/oră investigație/om 45 la fina- lizarea evaluării
  9.15 Emiterea de avize la documenta- țiile tehnice pentru realizarea sau modernizarea/ dezvoltarea de terenuri de aeronautică civilă șialte construcții destinate aviației civile euro/oră investigație/om 45
  9.16 Emiterea de avize la documentații pentru construcții și amenajări de orice fel în interiorul/exteriorul zonelor cu servituți aeronautice
  9.16.1 Aviz simplu (unul sau două obiec-tive inclusiv) euro 100 cererii; regulari-zare la finaliza-rea lucrării
  9.16.2 Aviz complex (în funcție de numărul de obiective - între 3 și 10 obiective, inclusiv) de la 500
  9.16.3 Avize de mare complexitate (în funcție de numărul de obiective - începând de la 11 obiective - și/sau de amplasamentul în peri- metrul aerodromului/aeroportului)de la 770
  9.16.4 Suplimentare pentru avizarea construcțiilor situate în zone deaerodrom euro 100
  9.16.5 Emitere duplicat aviz euro 50 la depu- nerea cererii
  9.16.6 Aviz de principiu pentru studii de urbanism (PUG, PUZ, PUD), studii de oportunitate (DALI)/ fezabilitate/aeronautice ș.a. euro 100 la depu- nerea cererii
  9.17 Avizarea specificațiilor tehnice anterior procurării sau construi-rii unui mijloc tehnic de aviațieutilizat de serviciile de naviga-ție aeriană euro/oră investigație/om 45 se regu- larizeazădupă procurare
  9.18 Avizarea specificațiilor tehnice anterior procurării sau construi-rii unui mijloc tehnic specific de aerodrom ori de deservire aeroportuară a aeronavelor euro/oră investigație/om 45 la fina- lizarea evaluării
  9.19 Avizarea studiilor, procedurilor și proiectelor de investiții pentru aviația civilă (inclusiv de construcții-montaj) euro/oră investigație/om 45 la fina- lizarea evaluării
  9.20 Autorizarea rezervoarelor/depozi-telor de combustibili de aviație euro/oră evaluare/om 45 la fina- lizarea evaluării
  9.21 Emiterea duplicatelor documente- lor de autorizare/certificare euro/exemplar50 la depu- nerea cererii
  9.22 Supravegherea aplicării prevede- rilor Hotărârii Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport
  a) Aeroporturi categoria A (cu mai mult de 10 milioane de pasageri pe an euro/an 1.200 în luna ianuarie pentru anul în curs
  b) Aeroporturi categoria B (cu un volum anual de pasageri cuprins între 5 și 10 milioane) 900
  c) Aeroporturi categoria C (cu un volum anual de pasageri cuprins între 1 și 5 milioane) 600
  d) Aeroporturi categoria D (cu un volum anual de pasageri mai mic de 1 milion) 300
  9.23 Investigație în scopul analizăriijustificărilor pentru modificareasistemului sau a nivelului tari- felor de aeroport (Hotărârea Guvernului nr. 455/2011) euro/oră de investigație 45 La depu- nerea cererii se plă- tește un avans de 300 euro,iar restul lafinaliza-rea in- vestiga- ției. Tariful se plă- tește de solici- tant.
  Nr. crt. Denumirea prestației Tarif Mod de plată/ Observații
  U.M. Valoarea
  9.24 Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură, precum și a furnizorilor de administrare a platformei, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 Tariful se compune din suma elementelor tarifare cuprinse la pct. 9.24.1 și 9.24.3 (după caz)
  9.24.1 Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014
  9.24.1.1 Certificarea/Conversia aerodromurilor - Analiza documentației la depunerea documentației
  Categoria de operare conform cererii (proceduri de apropiere) euro/aerodrom
  Apropiere de neprecizie 500
  Apropiere de precizie cat. I 1.000
  Apropiere de precizie cat. II 2.000
  Apropiere de precizie cat. III A,cat. III B sau cat. III C 2.500
  9.24.1.2 Certificarea pistei decolare-aterizare T1+T2 (pentru fiecare PDA, la condițiile de operare cele mai restrictive) la momentul stabilirii bazei de certificare
  unde: T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în funcție de categoria balizajuluiinstalat de pe pista de decolareaterizare:
  2.000 euroCoduri 2A-3B inclusiv1.000 euroBalizaj marginal + PAPI
  4.000 euroCoduri 3C-4D inclusiv2.000 euroBalizaj de apropieresimplificat
  6.000 euroCoduri 4E-4F 4.000 euroBalizaj de apropierecat. I
  6.000 euroBalizaj de apropierecat. II/III
  9.24.1.3 Certificarea căilor de rulare - TWY, T1+T2 (pentru fiecare cale derulare) la momentul stabilirii bazei de certificare
  unde: T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în funcție de PDA deservită:
  100 euroPentru aeronave cu literele de cod A, B și C 100 euroDeservește PDA de neprecizie
  200 euroPentru aeronave cu litera de cod D 150 euroDeservește PDA de precizie cat. I
  300 euroPentru aeronave cu literele de cod E și F 200 euroDeservește PDA de precizie cat. II
  250 euroDeservește PDA de precizie cat. III A, cat. III B, cat. III C
  9.24.1.4 Certificarea platformelor pentru aeronave - APRON T1+T2 (defalcat după numărul de poziții și echipare) la momentul stabilirii bazei de certificare
  unde: T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura de aerodrom și aeronavele care pot opera: T2 - componentă tarif, în funcție de categoria balizajului instalat de pe caleade rulare:
  100 euro ≤ 10 Poziții de parcare 100 euroBalizaj marginal
  200 euro10-20 Poziții de parcare 200 euroBalizaj axial TWY și balizaj marginal
  400 Ro>20 Poziții de parcare 300 euroBalizaj axial TWY, balizaj axial poziții de parcare și balizaj marginal
  400 euroCu sistem vizual de andocare
  9.24.1.5 Certificare heliporturi existente pe un aerodrom T1+T2
  unde: T1 - componentă tarif, în funcțiede infrastructura heliportului: T2 - componentă tarif, în funcție de categoria operațiunilor aeriene de pe heliport:
  500 euroPentru heliporturi cuD < 15 m 300 euroZboruri în regim VFR de zi la momentul stabilirii bazei de certificare
  700 euroPentru heliporturi cuD cuprinsă între 15 mși 25 m inclusiv 500 euroZboruri în regim VFR de zi și de noapte
  900 euroPentru heliporturi cuD > 25 m 700 euroZboruri în regim IFRde zi și de noapte
  9.24.2 Modificări pentru care este nevoie de aprobarea/acceptarea de către AACR la momentul depunerii cererii
  Modificări ale specificațiilor decertificare CS Pentru modificările elementelor de infrastructură se aplică tarifele prevăzute la pct. 9.24.1.1, 9.24.1.2, 9.24.1.3, 9.24.1.4 și 9.24.1.5
  Modificări la nivelul organizației - OR 300 euro/aerodrom
  Modificări de natură operațională- OPS - altele decât categoria deintervenție - Servicii de salvareși stingerea incendiilor - RFF 500 euro/aerodrom
  Modificări de natură operațională- OPS - nivelul categoriei de intervenție - Servicii de salvareși stingerea incendiilor - RFF 100 euro/aerodrom
  9.24.3 Certificarea furnizorilor de administrare a platformei (dacă sunt diferiți de operatorul de aerodrom) la momentul depunerii cererii
  1.000 euro ≤ 10 Poziții de parcare
  2.000 euro 10-20 Poziții de parcare
  4.000 euro > 20 Poziții de parcare
  9.25Evaluarea persoanelor desemnate conform Regulamentului (UE) nr. 139/2014, ADR.OR.D.015€/persoană100
  (la 27-11-2021, Litera A, Capitolul 9 din anexă a fost modificată de Punctele 47 si 48 ale Articolului I din ORDINUL nr. 1.280 din 30 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 28 octombrie 2021 )
  B. Condiții de aplicare1. În cazul autorizării mijloacelor semnificative pentru siguranța zborurilor, a unor noi tipuri de echipamente, în vederea emiterii certificatului respectiv, solicitantul trebuie să îndeplinească pe speze proprii condițiile și prevederile regulamentare și procedurale privind autorizarea și, după caz, pentru pregătirea personalului de supraveghere al AACR, în baza unui program aprobat de AACR.2. Tarifele prevăzute la pct. A.9.9, A.9.10, A.9.11, A.9.12, A.9.16 și A.9.17 aplicabile în relația cu ROMATSA sunt incluse în tariful prevăzut la cap. 8.3. Tariful prevăzut la pct. A.9.8 se va aplica pentru prestațiile efectuate pe teritoriul României.4. La poziția tarifară A 9.16, la cerere, se aplică o taxă de urgență de 100% pentru emiterea avizului în 5 zile lucrătoare. Definirea tipurilor de avize se va face în funcție de suprafața construită, regimul de înălțime, numărul de obiective, alte situații etc. Tarifele se aplică în funcție de numărul de obiective pentru fiecare certificat de urbanism. (la 27-10-2014, Pct. 4 din cap. 9, lit. B din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014. ) 4^1. Prin obiectiv în interiorul zonelor cu servituți aeronautice se înțelege fiecare construcție, fiecare hectar de parc cu panouri fotovoltaice, fiecare kilometru pentru liniile electrice aeriene și căi de comunicație rutieră, fiecare stație GSM compusă din 3 suporți antene mai mici de 10,0 m amplasată pe terasa unui singur imobil, fiecare turbină eoliană etc.Prin obiectiv în exteriorul zonelor cu servituți aeronautice se înțelege fiecare construcție care depășește înălțimea de referință de 45 m inclusiv față de cota terenului sau care nu depășește această înălțime, dar constituie obstacol local semnificativ, așa cum reiese din reglementările aeronautice aplicabile. (la 27-10-2014, Pct. 4^1 din cap. 9, lit. B din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014. ) 4^2. Avizul complex în interiorul servituților aeronautice pentru 3 obiective se tarifează cu 500 euro, la care se adaugă câte 45 euro pentru fiecare obiectiv suplimentar până la 10.Avizul complex în exteriorul servituților pentru un număr de minimum 3 și maximum 10 obiective se tarifează cu 500 euro. (la 27-10-2014, Pct. 4^2 din cap. 9, lit. B din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014. ) 4^3. Avizul de mare complexitate în interiorul servituților aeronautice pentru 11 obiective se tarifează cu 770 euro, la care se adaugă câte 90 euro pentru fiecare obiectiv suplimentar.Avizul de mare complexitate în exteriorul servituților pentru un număr minim de 11 obiective și un maxim indiferent de numărul de obiective se tarifează cu 770 euro. (la 27-10-2014, Pct. 4^3 din cap. 9, lit. B din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.444 din 16 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 27 octombrie 2014. ) 5. La pct. A.9.16.5, evaluarea/reevaluarea suprafețelor de obstacolare se face cu acordul prealabil al solicitantului. Tariful corespunzător se aplică înainte de eliminarea avizului în cauză.6. (1) Tariful prevăzut la pct. 9.3.1 se aplică doar aerodromurilor autorizate conform Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, cu modificările și completările ulterioare.(2) Tariful prevăzut la pct. A.9.3.2 reprezintă diferența din valoarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor, aplicat fiecărui aeroport civil din România deschis utilizării publice, care revine AACR. Restul tarifului, în valoare de 0,275 euro/pasager îmbarcat, indiferent de numărul pasagerilor înregistrați pe un aeroport, se achită de către administratorul fiecărui aeroport civil direct Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor.(3) Administratorul fiecărui aerodrom certificat pe care se desfășoară operațiuni de transport aerian comercial, așa cum sunt definite aceste operațiuni în Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului, are obligația de a comunica Autorității Aeronautice Civile Române traficul lunar de pasageri îmbarcați, până la data de 15 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcați în luna precedentă. Pasagerii în tranzit/transfer și cei cu vârsta mai mică de 2 ani nu fac obiectul comunicării.(4) În baza datelor comunicate de administratorul aerodromului, Autoritatea Aeronautică Civilă Română calculează sumele datorate lunar și emite o factură fiscală pe care o comunică fiecărui administrator de aerodrom în parte, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării traficului lunar de către administratorul aerodromului, prin poștă, fax sau e-mail.(5) În situația în care administratorul aerodromului nu comunică traficul lunar de pasageri până la data prevăzută la alin. (3), AACR va emite factura fiscală la valoarea facturii emise în luna precedentă, urmând ca regularizarea, în funcție de traficul real înregistrat, să se efectueze cu ocazia primei raportări de trafic.(6) Obligațiile de plată prevăzute în factura fiscală emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română trebuie achitate obligatoriu de către administratorul fiecărui aerodrom în parte. (la 29-07-2019, Punctul 6. din Litera B. , Capitolul 9 din Anexă a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.044 din 16 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 29 iulie 2019 ) 7. În condițiile în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea, prelungirea autorizării sau avizul nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.8. Pentru reautorizare în urma expirării sau anulării certificatului de autorizare se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea inițială.9. Anularea înregistrării, precum și neacordarea sau neprelungirea valabilității acesteia ca urmare a neconformităților constatate cu ocazia inspecțiilor/auditurilor de specialitate nu presupun rambursarea tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.10. Inspecția pentru verificarea menținerii condițiilor de înregistrare se efectuează după fiecare incident/accident de aviație ori notificare de disfuncționalități și/sau neconformități din partea utilizatorilor aerodromului sau din partea unor instituții abilitate ale statului.11. Prin documentație aerodrom înregistrat se înțelege totalitatea documentelor necesare în procesul de înregistrare a aerodromului.12. În cazul poziției 9.22, la stabilirea numărului total de pasageri se vor lua în calcul numărul total de pasageri de terminal din categoria Transport aerian comercial, precum și numărul total de pasageri aflați în Tranzit direct. (la 24-07-2017, Lit. B a Cap. 9 din Anexă a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 770 din 13 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 24 iulie 2017 )
   +  Capitolul 10 Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilăA. Tarife
  Nr. crt. Denumirea prestației Tariful Modul de plată/ Observații
  U.M. Valoarea
  1 2 3 4 5
  10.1Evaluare în vederea autorizării laboratoarelor care efectuează testări specializate pentru aeronautică civilă (încercări mecanice, analize fizico-chimice, controale nedistructive etc.)
  10.1.1Autorizare inițială euro 1.500 la depunerea cererii
  10.1.2Modificarea domeniului de autorizare euro/metodă/ analiză/ examinare/ încercări tehnologice 200
  10.1.3Supravegherea menținerii condi- țiilor de autorizare euro/an 1.200 în primul trimestru pentru fiecare an pentru care este valabil certi- ficatul de autorizare
  10.2Autorizarea agenților distribuitori de produse, articole și componente aeronautice și de materiale necesare fabricației, întreținerii sau operării acestora, procurate de la furnizori
  10.2.1Autorizare inițială euro 1.500 la depunerea cererii
  10.2.2Modificarea domeniului de autorizare prin:
  a)adăugare clasă de aeronavă (A1-A4)1.000la depunerea cererii
  b)adăugare tip de aeronavă în clasa de aeronavă (A1-A4)500
  c)adăugare clasă de motoare (B1-B2)800
  d)adăugare tip de motor în clasa de motoare (B1-B2)250
  e)adăugare clasă de componente (C1-C20)150
  f)adăugare tip de component în clasa de componente (C1-C20)100
  g)adăugare produse chimice destinate fabricației/întreținerii aeronavelor€/domeniu de autorizare100
  h)adăugare articole normalizate/standardizate€/domeniu de autorizare100
  i)adăugare produse destinate pentru control nedistructiv (NDT)€/domeniu de autorizare100
  j)adăugare uleiuri și fluide hidraulice€/domeniu de autorizare250
  10.2.3Supravegherea continuă a agenților distribuitori de produse aeronautice€/an1.200în primul trimestru pentru fiecare an pentru care este valabil certificatul de autorizare
  10.2.4Acceptare personal de management nominalizat100la depunerea cererii
  10.3Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea de activități în domeniul aeroportuar
  10.3.1Autorizare inițială și prelungirea autorizăriieuro/oră evaluare/om 45 avans 540 euro pentru fiecare cod (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  10.3.2Modificarea certificatului de autorizare prin:
  a)modificarea domeniului de autorizareeuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  b)modificarea datelor de identificareeuro180la depunerea cererii
  10.3.3.Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare euro/oră evaluare/om 45 la finalizarea auditului de supraveghere
  10.4.Autorizarea inițială și supra- vegherea menținerii condițiilor de autorizare a constructorilor de echipamente și produse spe- cifice activităților aeroportu- are, de control și dirijare a zborurilor euro/an 800 la depunerea cererii
  10.5Autorizarea agenților de handling
  10.5.1Autorizarea agenților de handling (exceptând handling combustibili)
  10.5.1.1Autorizarea inițială și prelungirea autorizăriieuro/oră evaluare/om 45 avans 540 euro pentru fiecare categorie de activități (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  10.5.1.2Supravegherea menținerii condițiilor de autorizareeuro/oră evaluare/om 45 avans 540 euro pentru fiecare punct de lucru supravegheat (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  10.5.1.3Modificarea certificatului de autorizare prin:
  a)includerea de noi activitățieuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  b)includerea de puncte de lucrueuro/oră evaluare/om45avans 540 euro pentru fiecare punct de lucru (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  c)modificarea datelor de identificareeuro180la depunerea cererii
  d)modificarea prin introducerea de echipamente--Se consideră taxa percepută pentru autorizarea echipamentelor.
  10.5.2Autorizarea agenților de handling combustibili
  10.5.2.1Autorizare inițială euro/oră evaluare/om 45 avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  10.5.2.2Modificarea certificatului de autorizare prin:
  a)modificarea domeniului de autorizareeuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  b)includerea de puncte de lucrueuro/oră evaluare/om45avans 540 euro pentru fiecare punct de lucru (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  c)modificarea datelor de identificareeuro180la depunerea cererii
  d)modificarea prin introducerea de echipamente--Se consideră taxa percepută pentru autorizarea echipamentelor.
  10.5.2.3Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare euro/tonă de combustibil livrată 0,40 (minimum 540 euro anual)lunar, până la sfârșitul lunii următoare celei pentru care s-a transmis notificarea
  10.6Acceptarea operatorilor economici pentru desfășurarea de activități în domeniul aeroportuar
  10.6.1Acceptarea inițială și prelungirea acceptăriieuro/oră evaluare/om 45 avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  10.6.2Modificarea documentului de acceptare prin:
  a)modificarea domeniului acceptateuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
  b)modificarea datelor de identificareeuro180la depunerea cererii
  10.6.3Supravegherea menținerii condițiilor la acordarea acceptăriieuro/oră evaluare/om45la finalizarea auditului de supraveghere
  10.7Autorizarea organizațiilor de pregătire
  10.7.1Autorizarea organizațiilor de pregătire pentru zbor(FTO/TRTO-ATO)
  10.7.1.1*)Autorizare inițială/Reînnoire euro 5.985
  10.7.1.2Modificarea autorizației prin introducerea unui curs suplimentar euro 1.035
  10.7.1.3**)Supraveghere în vederea menți- nerii condițiilor de autorizare euro 2.205 anual
  10.7.1.4Acceptabilitate postholder euro 90
  10.7.1.5Modificarea autorizației prin schimbarea datelor administra- tive de funcționare euro 225
  10.7.1.6Modificarea autorizației prin schimbarea unor condiții de funcționare (aeronavă nouă, punct nou de lucru) euro 945
  10.7.2Autorizarea organizațiilor de pregătire pentru personalul CTA (controlori trafic aerian)
  10.7.2.1*)Autorizare inițială/Reînnoire euro 5.295
  10.7.2.2Modificarea autorizației prin introducerea unui curs suplimentar euro 1.148
  10.7.2.3**)Supraveghere în vederea menținerii condițiilor de autorizare euro 2.453 anual
  10.7.2.4Acceptabilitate postholder euro 90
  10.7.2.5Modificarea autorizației prin schimbarea datelor administra- tive de funcționare euro 214
  10.7.3Alte tipuri de organizații de pregătire pentru personalul de cabină
  10.7.3.1*)Autorizare inițială/Reînnoire euro 3.349
  10.7.3.2Modificarea autorizației prin introducerea unui curs suplimentar euro 1.035
  10.7.3.3**)Supraveghere în vederea menținerii condițiilor de autorizare euro 1.537 anual
  10.7.3.4Acceptabilitate postholder euro 90
  10.7.3.5Modificare autorizației prin schimbarea datelor administra- tive de funcționare euro 214
  10.7.3.6Modificarea autorizației prin schimbarea unor condiții de funcționare (de exemplu, punct nou de lucru) euro 945
  10.7.4Autorizarea organizațiilor de pregătire pentru parașutiști, meteorologici aeronautici, dispeceri operațiuni zbor
  10.7.4.1*)Autorizare inițială/Reînnoire euro 945 1 an
  10.7.4.2**)Supravegherea menținerii condițiilor de autorizare euro 810 anual
  10.7.4.3Modificarea autorizației prin introducerea unui nou curs euro 720
  10.7.4.4Acceptabilitate postholder euro 90
  10.7.4.5Modificarea autorizației prin schimbarea datelor administra- tive de funcționare euro 135
  10.7.4.6Modificarea autorizației prin schimbarea datelor de funcțio- nare (de exemplu, aeronavă nouă,punct de lucru suplimentar etc.)euro 500
  10.8Certificarea/Reînnoirea certificatului de calificare a operatorilor de echipamente de instruire sintetică (STD)
  10.8.1Simulator de zbor real (FFS) de nivel C sau D euro/simulator