ORDIN nr. 4.636 din 29 decembrie 2022privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1275 din 30 decembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele prevăzute în următoarele subgrupe și clase din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului:a) clasa 1.1.1. „Clădiri industriale“;b) clasa 1.1.2. „Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.)“;c) clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni“;d) clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice și nuclearo-electrice“;e) clasa 1.2.1. „Clădiri agrozootehnice“;f) clasa 1.2.2. „Construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane)“;g) clasa 1.2.3. „Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare)“;h) clasa 1.2.4. „Silozuri pentru furaje“;i) clasa 1.2.5. „Silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor“;j) clasa 1.2.7. „Construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri“;k) clasa 1.2.8. „Heleșteie, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură“;l) clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole“;m) clasa 1.2.10 „Sere, solarii, răsadnițe și ciupercării“;n) subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare“;o) subgrupa 2.4. „Animale și plantații“.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.  +  Articolul 3Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 29 decembrie 2022.Nr. 4.636.----