HOTĂRÂRE nr. 1.573 din 28 decembrie 2022privind aprobarea amânării închiderii unor capacități energetice cu funcționare pe lignit și a exploatărilor miniere aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1272 din 29 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă amânarea scoaterii din exploatare a 660 MW de capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, și a exploatărilor miniere aferente acestora, până la data de 1 octombrie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan-Eduard Simcea,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.573.-----