HOTĂRÂRE nr. 1.555 din 28 decembrie 2022privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1267 din 29 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 139 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 se stabilesc ca zile libere.(2) Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 28 februarie, 30 iunie, respectiv 31 august 2023, potrivit planificărilor stabilite.(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.  +  Articolul 2Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în ziua de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 și nici participanților în aceste procese.  +  Articolul 4(1) În zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023, prin centrala Ministerului Finanțelor se efectuează operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul datoriei publice, precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.(2) Operațiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăți unităților Trezoreriei Statului în datele de 20 ianuarie și 11 august 2023 se înregistrează în contabilitatea acestor unități cu data de 23 ianuarie, respectiv 14 august 2023.(3) Operațiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăți unităților Trezoreriei Statului în data de 31 mai 2023 se înregistrează în contabilitatea acestor unități cu aceeași dată.(4) Operațiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăți unităților Trezoreriei Statului în datele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 se înregistrează în contabilitatea structurilor cu atribuții în domeniul decontării din centrala Ministerului Finanțelor în datele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023, iar în contabilitatea unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului cu ziua lucrătoare următoare fiecărei zile prevăzute la art. 1 alin. (1).(5) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate la nivelul unităților Trezoreriei Statului în datele de 20 ianuarie, 31 mai și 11 august 2023 se întocmesc de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu datele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023.(6) Eventualele retururi la încasare aferente operațiunilor înregistrate la nivelul unităților Trezoreriei Statului cu datele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 se întocmesc de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu ziua lucrătoare următoare fiecărei zile prevăzute la art. 1 alin. (1).(7) Dobânzile calculate la disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligația acordării de dobânzi, aferente lunii mai 2023, se înregistrează de unitățile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare cu data de 2 iunie 2023.(8) Prin ordin al ministrului finanțelor poate fi stabilită și desfășurarea altor operațiuni prin Trezoreria Statului.  +  Articolul 5Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, care în data de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 au scadență la obligațiile de plată aferente convențiilor de împrumuturi din venituri din privatizare, potrivit scadențarelor de plată anexate acestora la convențiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente înaintea acestor date.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.555.-----