HOTĂRÂRE nr. 1.549 din 28 decembrie 2022pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1263 din 28 decembrie 2022  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.549.  +  ANEXĂ*)MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEIOperatorul economic: Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.Sediul/Adresa: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureștiCodul unic de înregistrare: RO14273221
  BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  ----