ORDIN nr. 194 din 28 decembrie 2022pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1262 din 28 decembrie 2022    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1173 din 10 decembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 articolul 18 alineatul (3) litera A, punctul 1.1 va avea următorul cuprins:1.1. ȘepcuțăSe poartă obligatoriu în afara clădirilor și facultativ în interiorul acestora.Se poziționează pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții.2. La anexa nr. 2 articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Pentru asigurarea noilor articole de echipament prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna aprilie 2023 până la data de 31 decembrie 2024, respectiv până la dotarea integrală cu articolele de echipament prevăzute în norma nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de atribuțiile specifice postului, polițiștii vor primi numai echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.3. La anexa nr. 2 articolul 11, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Până la data de 31 decembrie 2024 sau până la realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în norma nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima și în funcție de strategiile de echipare, polițiștii se alocă la drepturi de echipament la categoria «numai echipament».(2) După data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în norma nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, polițiștii, în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale, se alocă la drepturi de echipament și pot primi:a) numai echipament;b) echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani;c) numai bani.4. La anexa nr. 2 articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Până la data de 31 martie 2022 și în perioada 15-30 noiembrie a fiecărui an cuprins până la data de 31 decembrie 2024 sau până la realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în norma nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, polițiștii vor completa în Fișa de evidență a drepturilor de echipament doar taliile și mărimile proprii, certificând datele completate prin semnătură pe documentul în cauză.5. La anexa nr. 2 articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) După data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu echipamentul prevăzut în norma nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, anual, până la data de 15 octombrie, polițiștii vor completa în totalitate fișele de evidență a drepturilor de echipament, prin care vor solicita articolele de echipament pentru anul următor, care să le asigure o uniformă completă și regulamentară pentru perioadele de vară și iarnă, necesară îndeplinirii sarcinilor de serviciu.6. La anexa nr. 2 articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Până la data de 31 martie 2023 și după data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu articolele de echipament prevăzute în norma nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, drepturile de echipament în bani se acordă lunar în cuantum de 1/12 din valoarea acestora.7. La anexa nr. 2 articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Până la data de 31 martie 2023 și după data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu articolele de echipament prevăzute în norma nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, polițistului mutat în cursul anului dintr-o unitate în alta i se asigură drepturile de echipament în bani, aferente lunilor efectiv lucrate, de către unitatea din care a fost mutat. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unitatea în care a fost mutat polițistul.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 28 decembrie 2022.Nr. 194.-----