HOTĂRÂRE nr. 3.243 din 22 decembrie 2022pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1254 din 27 decembrie 2022    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) și art. 41 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii,având în vedere dispozițiile art. 152 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu majoritatea voturilor valabil exprimate (6 voturi Da, 2 voturi Nu, 1 vot NUL),Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1254 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 28 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Marian Budă
    București, 22 decembrie 2022.Nr. 3.243.  +  ANEXĂREGULAMENTde ordine interioară al instanțelor judecătorești