HOTĂRÂRE nr. 1.484 din 14 decembrie 2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1232 din 21 decembrie 2022  Având în vedere Sentința civilă nr. 68 din 12.03.2021, pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 3.644/263/2019, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 189 din 8.07.2021, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, Sentința civilă nr. 112 din 13.05.2021, pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 737/95/2020, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 292 din 11.11.2021, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, Sentința civilă nr. 250 din 16.10.2017, pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 4.437/95/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1.746 din 14.06.2018, pronunțată de Curtea de Apel Craiova,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 și 922 bis din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Numerele curente 146, 147, 148, 152, 153, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 596, 597, 812, 813, 855, 856, 857, 858, 906, 909, 930, 1305 se modifică în sensul actualizării elementelor de identificare și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 2. După numărul curent 317 se introduce un nou număr curent, numărul curent 317^1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2015, cu suma totală de 225.607,70 lei, conform hotărârilor definitive pronunțate de instanțele de judecată, pentru imobilele proprietate privată prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul III(1) Suma prevăzută la art. II se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat în anul 2022 prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, de la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Energiei în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Societății Complexul Energetic Oltenia - S.A.  +  Articolul IVMinisterul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul VAnexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 14 decembrie 2022.Nr. 1.484.  +  ANEXĂ
  MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA
  anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului
  și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată
  situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
  „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“
  Nr. crt.JudețulUATNumele și prenumeleTarlauaParcelaCategoria de folosințăSuprafața totală [mp]Suprafața din coridor [mp]Valoarea unitară [lei/mp]Suprafața [mp]Valoare [lei]Construcții de expropriat (suprafață desfășurată) [mp]Construcții de expropriat (lungime) [m]Valoare despăgubiri construcții [lei]Valoare totală expropriere [lei]
  TerenReînființare plantație/ producție/ uzufruct/masă lemnoasă + dif. de creștereTOTAL
  01234567891011121314151617
  146GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria19666A460,00460,0021,10460,003.910,005.796,009.706,000,000,000,009.706,00
  147GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria19671/1A2.046,002.046,0018,172.046,0017.391,0019.784,0037.175,000,000,000,0037.175,00
  148GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria19665A2.964,002.964,0018,042.964,0025.194,0028.279,0053.473,000,000,000,0053.473,00
  152GorjMătăsariSperlea Marian19656/3P644,00644,0013,34644,007.300,001.288,008.588,000,000,000,008.588,00
  153GorjMătăsariSperlea Marian19653/3A812,00812,0013,33812,009.200,001.624,0010.824,000,000,000,0010.824,00
  317^1GorjMătăsariValsan V. Dumitru4781A532,00532,004,00532,002.128,000,002.128,000,000,000,002.128,00
  571GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria14/262P754,00754,005,30754,003.996,000,003.996,000,000,000,003.996,00
  572GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria14/274A1.508,001.508,005,301.508,007.992,000,007.992,000,000,000,007.992,00
  573GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria14/261P1.612,001.612,005,301.612,008.544,000,008.544,000,000,000,008.544,00
  574GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria14/259A4.056,004.056,0014,754.056,0021.497,0038.329,0059.826,000,000,000,0059.826,00
  575GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria14/275P4.690,004.690,005,304.690,0024.857,000,0024.857,000,000,000,0024.857,00
  576GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria14/260P7.592,007.592,005,307.592,0040.238,000,0040.238,000,000,000,0040.238,00
  01234567891011121314151617
  596GorjMătăsariSperlea Marian14/237A1.568,001.568,009,211.568,0011.300,003.136,0014.436,000,000,000,0014.436,00
  597GorjMătăsariSperlea Marian14/238P532,00532,009,14532,003.800,001.064,004.864,000,000,000,004.864,00
  812GorjMătăsariSperlea Marian16491CC970,00970,0016,86970,0012.100,004.252,0016.352,000,000,000,0016.352,00
  813GorjMătăsariSperlea Marian16492A4.882,004.882,0010,504.882,0050.400,00882,0051.282,000,000,000,0051.282,00
  855GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria19668/2CC175,00175,008,50175,001.488,000,001.488,000,000,000,001.488,00
  856GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria19667CC918,00918,0014,81918,007.803,005.796,0013.599,000,000,000,0013.599,00
  857GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria19669/1A495,00495,008,50495,004.208,000,004.208,000,000,000,004.208,00
  858GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria19669/2V241,00241,0017,10241,002.049,002.071,104.120,100,000,000,004.120,10
  906GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria22764/1NP744,00744,008,50744,006.324,000,006.324,000,000,000,006.324,00
  909GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria23767/1PT202,00202,008,50202,001.717,000,001.717,000,000,000,001.717,00
  930GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria24781/1A1.105,001.105,008,501.105,009.393,000,009.393,000,000,000,009.393,00
  1.305GorjMătăsariDrăgotoiu I. Ion, Drăgotoiu Constantina, Drăghici Gheorghița, Cioclei Elena, Rămescu Maria14/2103-1PD1.784,001.784,005,301.784,009.455,000,009.455,000,000,000,009.455,00
  TOTAL41.286,0041.286,00 41.286,00292.284,00112.301,10404.585,100,000,000,00404.585,10
  ----