HOTĂRÂRE nr. 1.457 din 8 decembrie 2022privind aprobarea Programului statistic național multianual 2022-2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1213 din 19 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (4) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Programul statistic național multianual 2022-2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 decembrie 2022.Nr. 1.457.  +  ANEXĂPROGRAM STATISTIC NAȚIONAL MULTIANUAL2022-2024