HOTĂRÂRE nr. 1.456 din 8 decembrie 2022privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului statistic național 2022-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1208 din 16 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (6) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de dezvoltare a Sistemului statistic național 2022-2027, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1208 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Finanțarea implementării măsurilor cuprinse în Strategia de dezvoltare a Sistemului statistic național 2022-2027 se realizează cu respectarea prevederilor Strategiei fiscal-bugetare în vigoare, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 decembrie 2022.Nr. 1.456.  +  ANEXĂSTRATEGIEde dezvoltare a Sistemului statistic național2022-2027