HOTĂRÂRE nr. 1.448 din 8 decembrie 2022privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 9 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICPentru anul 2023 se stabilește un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  București, 8 decembrie 2022.Nr. 1.448.-----