DECRET nr. 1.638 din 8 decembrie 2022privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 9 decembrie 2022  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe retrage titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 persoanei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 8 decembrie 2022.Nr. 1.638.  +  ANEXĂ
  TABEL
  cu persoana căreia i se retrage titlul de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989
  Nr. crt.NumelePrenumeleDenumirea titlului a cărui retragere se solicităNumărul și data decretului de conferire a titluluiNumărul și data Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat decretul de conferire a titlului/anexa la decret
  1CiutăGheorgheLuptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător rănitnr. 110 din 13 decembrie 1991nr. 40 din 24 februarie 1993
  ----