DECRET nr. 1.632 din 8 decembrie 2022privind eliberarea din funcție a unui judecător
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 9 decembrie 2022    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.977/2022,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICLa data de 15 decembrie 2022, doamna Claudia-Carmen Măriuță, judecător la Judecătoria Craiova, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 8 decembrie 2022.Nr. 1.632.----