HOTĂRÂRE nr. 1.435 din 29 noiembrie 2022privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Dâmbovița, Prahova, Argeș, Tulcea, Constanța, Giurgiu, Brăila, Ilfov și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 8 decembrie 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a punerii în funcțiune a unor obiective de investiții cu caracter militar.  +  Articolul 3Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului 3491 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a comasării cu imobilul 3634 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 4Se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale a imobilului 3634, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a comasării cu imobilul 3491 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 5Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului 1280, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a constatării unei suprafețe de teren în minus, după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru și înscrierea acestuia în cartea funciară.  +  Articolul 6Se aprobă modificarea adreselor poștale ale imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările intervenite în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 noiembrie 2022.Nr. 1.435.-----