HOTĂRÂRE nr. 1.434 din 29 noiembrie 2022pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 8 decembrie 2022  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)“, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții menționat la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 noiembrie 2022.Nr. 1.434.  +  ANEXĂ
  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)“
  Titular: Ministerul Cercetării, Inovării și DigitalizăriiBeneficiar: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ - IFIN - HH BucureștiAmplasament: orașul Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
  Indicatori tehnico-economici
  Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja cu respectarea Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----