DECRET nr. 1.615 din 7 decembrie 2022privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 651 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1177 din 8 decembrie 2022    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 651 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 7 decembrie 2022.Nr. 1.615.----