ANEXE din 31 august 2010privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 bis din 26 ianuarie 2011  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 4.800 din 31 august 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 26 ianuarie 2011.
   +  Anexa nr. 1
  LISTA DISCIPLINELOR
  la care se susține examenul de bacalaureat 2011
  1. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale
  Filiera, profilul, specializareaProba
  A: probă oralăB: probă oralăC: (probă orală, scrisă și practică)D: probă scrisă/practică
  ToateProbă de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba românăProbă de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba maternă - pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționaleProbă de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată în liceuProbă de evaluare a competențelor digitale
  2. Probele scrise2.1. Probele comune:
  Filiera, profilul, specializareaProba E
  a) probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializărileb) probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale
  ToateLimba și literatura românăLimba și literatura maternă
  2.2. Probele diferențiate:A. Filiera teoretică:
  ProfilulSpecializareaProba E
  c) probă diferențiată în funcție de filieră, profil, specializared) probă scrisă la alegere, în funcție de filieră, profil, specializare
  UmanistFilologieIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie
  Științe socialeIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie
  RealMatematică-informaticăMatematicăFizică, Chimie, Biologie, Informatică
  Științe ale naturiiMatematicăFizică, Chimie, Biologie, Informatică
  B. Filiera tehnologică
  ProfilulSpecializareaProba E
  c) probă diferențiată în funcție de filieră, profil, specializared) probă scrisă la alegere, în funcție de filieră, profil, specializare
  ServiciiTehnician în turismMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
  Tehnician în administrațieMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
  Tehnician în activități economiceMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
  Tehnician în activități de poștăMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
  Tehnician în achiziții și contractăriMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
  Tehnician în hotelărieMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
  Tehnician în activități de comerțMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
  Tehnician în gastronomieMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
  Organizator banquetingMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
  Coafor stilistMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie
  Resurse naturale și protecția mediuluiTehnician ecolog și protecția calității mediuluiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician hidro-meteorologMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician chimist de laboratorMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician analize produse alimentareMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician veterinar pentru animale de companieMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în prelucrarea lemnuluiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în agriculturăMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician agro-montanMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician veterinarMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în silvicultură și exploatări forestiereMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în industria alimentarăMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în agroturismMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician agronomMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician horticultorMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician zootehnistMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în agricultură ecologicăMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în prelucrarea produselor de origine animalăMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în morărit, panificație și produse făinoaseMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în industria alimentară fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelorMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în industria alimentară extractivăMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician pentru animale de companieMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician proiectant produse finite din lemnMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician designer mobilă și amenajări interioareMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  TehnicTehnician de telecomunicațiiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician electronistMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician electrotehnistMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician operator tehnică de calculMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în automatizăriMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în instalații electriceMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician electromecanicMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician operator telematicăMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician operatori roboți industrialiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician mecatronistMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician proiectant CADMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician mecanic pentru întreținere și reparațiiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician prelucrări mecaniceMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician transporturiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician prelucrări la caldMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician metrologMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician aviațieMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician instalații de bord (avion)MatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician desenator pentru construcții și instalațiiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în industria materialelor de construcțiiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în industria sticlei și ceramiciiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician instalator pentru construcțiiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în construcții și lucrări publiceMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician audio-videoMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician producție film și televiziuneMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician multimediaMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician operator procesare text imagineMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician poligrafMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician producție poligraficăMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în chimie industrialăMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician designer vestimentarMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în industria textilăMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician în industria pielărieiMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician electrician electronist autoMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician energeticianMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numericăMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  Tehnician construcții navaleMatematicăFizică, Chimie, Biologie
  NOTĂ: Candidații pot alege pentru probele scrise E) d), din lista de mai sus, una dintre disciplinele studiate în liceu. Această prevedere se aplică și candidaților proveniți din învățământul liceal - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională, care pot opta, din lista de mai sus, pentru una din disciplinele care au fost studiate în școala de arte și meserii, în anul de completare sau în ciclul superior al liceului.
  C. Filiera vocațională
  ProfilulSpecializareaProba E
  c) probă diferențiată în funcție de filieră, profil, specializared) probă scrisă la alegere, în funcție de filieră, profil, specializare
  ArtisticArhitectură, arte ambientale și designIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Arte plastice și decorativeIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  CoregrafieIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  MuzicăIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Arta actoruluiIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  PedagogicÎnvățător - educatoareMatematicăGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Bibliotecar-documentaristIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Instructor-animatorIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Instructor pentru activități extrașcolareIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Pedagog școlarIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Educație fizică și sportLiceu cu program sportivIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  MilitarMatematică-informaticăMatematicăFizică, Chimie, Biologie, Informatică
  TeologicTeologie OrtodoxăIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Patrimoniu culturalIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Teologie Romano - CatolicăIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Teologie Greco - CatolicăIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Teologie BaptistăIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Teologie PenticostalăIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Teologie AdventistăIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Teologie UnitarianăIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Teologie ReformatăIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
  Teologie MusulmanăIstorieGeografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie
   +  Anexa nr. 2  +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ1. O usmenoj i pisanoj knjizevnosti (uopce). Knjizevni rodovi; Lirika (pojam opcenito). Petar Preradovic - Rodu o jeziku (oda - opci prikaz); S.S. Kranjcevic - Iseljenik (elegija - opci prikaz); Hasanaginica (narodna balada - knjizevni komentar). Epika (pojam opcenito). Smrt Senjanina Ive (epska pjesma- knjizevni komentar); Ivana Brlic Mazuranic - Regoc (bajka opci prikaz); Slavko Kolar - Breza (pripovijest - opci prikaz). Drama (pojam opcenito). Marin Drzic - Novela od Stanca (komedija - opci prikaz).2. Diskurzivni knjizevni oblici (pojam opcenito). Antun Gustav Matos (zivot i knjizevni rad). Oko lobora (putopis - opci prikaz).3. Srednjovekovna knjizevnost (najstariji hrvatski pisani spomenici). Bascanska ploca (opci prikaz).4. Renesansa (Hrvatska renesansa i njezina sredista: Dubrovnik, Split, Hvar, Zadar - glavni pisci i djela). Marko Marulic (zivot i rad). Judita (knjizevni komentar). Hanibal Lucic, Robinja (opci prikaz). Marin Drzic (zivot i knjizevni rad). Dundo Maroje (opci prikaz).5. Barok (Hrvatski barok - katolicka obnova, knjizevni oblici i znacajke). Ivan Gundulic (zivot i knjizevni rad). Osman (opci prikaz).6. Klasicizam i prosvetiteljstvo (Pojam, trajanje i znacenje). Matija Antun Reljkovic,Satir (opci prikaz). Andrija Kacic Miocic, Razgovor ugodni (opci prikaz).7. Romantizam i ilirizam (Hrvatski romantizam, hrvatski narodni preporod, ilirski pokret, ilirizam, glavni osnivaci ilirskog pokreta). Stanko Vraz, Otkud modre oci (opci prikaz). Petar Preradovic (zivot i knjizevni rad). Smrt smail - age Cengica (knjizevni komentar).8. Protorealizam (Senoino doba). August Senoa (zivot i knjizevni rad). Zlatarovo zlato(opci prikaz).9. Realizam (pojam opcenito). Ante Kovacic (zivot i knjizevni rad), U registraturi (knjizevni komentar). Josip Kozarac (zivot i knjizevni rad), Mrtvi kapitali (knjizevni komentar).10. Moderna (opcenito). A.G. Matos, 1909, Utjeha kose (opci prikaz). Vladimir Nazor (zivot i knjizevni rad), Suma spava (opci prikaz).11. Ekspresionizam (opcenito). Miroslav Krleza (zivot i knjizevni rad), Bitka kod Bistrice Lesne (knjizevni komentar), Ceznja (opci prikaz), Ivo Andric, Ex ponto (opci prikaz). Tin Ujevic (zivot i knjizevni rad), Svakidasnja jadikovka (opci prikaz). Ivan Goran Kovacic (zivot i knjizevni rad.) Jama (knjizevni komentar). Dobrisa Cesaric (zivot i knjizevni rad). Oblak; Vocka poslije kise (opci prikaz). Ranko Marinkovic (zivot i knjizevni rad). Ruke; U znaku vage (pripovijetka - opci prikaz). Literatura: udzbenici koji se koriste u skolama s nastavnim hrvatskim jezikom. Opaske: nastavni program je namjenjen apsolventima gimnazije s nastavnim hrvatskim. jezikom Ispit je pismeni i usmeni, u skladu s programom. Pismeni radovi se ocenjuju od 10 do 100 bodova a ispit traje 3 sata.  +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂI. STATUTUL DISCIPLINEI Limba și literatura română ocupă un statut important în structura examenului de bacalaureat, prin ponderea sa reflectată în prezența celor două forme obligatorii de evaluare a performanțelor: în competențele lingvistice de comunicare orală în limba română și în competențele generale și specifice formate pe durata învățământului secundar superior, liceal (proba scrisă), probă comună pentru toate filierele, profilurile și specializările. Curriculumul liceal, care stabilește principiul studierii limbii și literaturii române din perspectivă comunicativ-funcțională, pune accent pe latura formativă a învățării, fiind centrat pe achiziționarea de competențe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competențelor de evaluat și a conținuturilor din domeniile: A. literatura română, B. limbă și comunicare. Proba scrisă vizează competențele de receptare și de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii și reguli de exprimare orală). Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore de examen și este în conformitate cu prezenta programă de bacalaureat 2010 - 2011. Evaluarea performanței în competențele lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale și scrise și în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ) exersate în cadrul învățământului liceal. Subiectele cuprind texte literare și nonliterare, la prima vedere, precum și itemii corespunzători evaluării competențelor specifice și a conținuturilor asociate din prezenta programă. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 - 15 minute.II. COMPETENȚE DE EVALUAT Prin susținerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competențe dobândite în ciclul inferior și în cel superior de liceu (clasele a IX-a - a XII-a), corelate cu anumite conținuturi parcurse în cele două cicluri liceale:1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare
  Competențe specificeConținuturi asociate
  1.1. Utilizarea adecvată a strategiilor și a regulilor de exprimare orală în monolog și în dialog, în vederea realizării unei comunicări corecte, eficiente și personalizate, adaptate unor situații de comunicare diverse- reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reacțiile auditoriului (și) în condiții de examinare), tehnici de construire a monologului; tipuri de monolog: povestire/relatare orală, descriere orală, monolog informativ, monolog argumentativ, exprimarea orală a reacțiilor și a opiniilor privind texte literare și nonliterare, filme artistice și documentare, spectacole de teatru, expoziții de pictură etc.; adecvarea la situația de comunicare (auditoriu, context) și la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.)- reguli și tehnici de construire a dialogului (atenția acordată partenerului, preluarea/cedarea cuvântului la momentul oportun, dozarea participării la dialog etc.); tipuri: conversația, discuția argumentativă, interviul (interviul publicistic, interviul de angajare); adecvarea la situația de comunicare (partener, context etc.) și la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.); argumentare și contraargumentare în dialog - stilurile funcționale adecvate situației de comunicare - rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală: privire, gestică, mimică, spațiul dintre persoanele care comunică, tonalitate, ritmul vorbirii etc.
  1.2. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare și a formelor exprimării scrise compatibile cu situația de comunicare în elaborarea unor texte diverse- reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvarea la cerința de redactare, adecvare stilistică, așezare în pagină, lizibilitate) - relatarea unei experiențe personale, descriere, povestire, argumentare, știri, anunțuri publicitare, corespondență privată și oficială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de intenție, scrisoarea în format electronic (e-mail) - exprimarea reacțiilor și a opiniilor față de texte literare (studiate sau la prima vedere) și nonliterare, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat, eseu liber/nestructurat - modalități de indicare a bibliografiei, normele citării - normele limbii literare la nivelurile: ortografic și de punctuație, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual
  1.3. Identificarea particularităților și a funcțiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte- limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon - expresivitatea în limbajul comun și în limbajul poetic
  1.4. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje orale sau scrise- texte literare (proză, poezie, dramaturgie); texte nonliterare, memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, științifice, argumentative, mesaje din domeniul audiovizualului - sens denotativ și sensuri conotative - elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul, codul, contextul - ficțiune, imaginație, invenție; realitate, adevăr - scopul comunicării: informare, delectare, divertisment etc. - reacțiile receptorului: cititor, ascultător
  1.5. Utilizarea adecvată a achizițiilor lingvistice în producerea și în receptarea diverselor texte orale și scrise, cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului- componentele și funcțiile actului de comunicare - niveluri ale receptării și producerii textelor orale și scrise: fonetic, ortografic și de punctuație, morfosintactic, lexicosemantic, stilistico-textual, nonverbal și paraverbal - normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic, ortografic și de punctuație, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual - tipuri textuale și structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ - discursul politic, discursul publicistic - rolul verbelor în narațiune; rolul adjectivelor în descriere - rolul formulelor de adresare, de inițiere, de menținere și de închidere a contactului verbal în monolog și în dialog
  2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune și de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea textelor literare și nonliterare
  Competențe specificeConținuturi asociate
  2.1. Identificarea temei și a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere- temă, motiv/motive identificat(e) în texte, viziune despre lume a autorului/a personajelor operei literare - modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare, aparținând unor genuri sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite
  2.2. Identificarea și analiza principalelor componente de structură, de compoziție și de limbaj specifice textului narativ- particularități ale construcției subiectului în textele narative; particularități ale compoziției în textele narative: incipit, final, episoade/secvențe narative, tehnici narative; construcția personajelor; modalități de caracterizare a personajului; tipuri de personaje; instanțele comunicării în textul narativ; tipuri de perspectivă narativă; literalitatea; specii epice: basm cult, nuvelă, povestire, roman; registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului; stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber
  2.3. Identificarea și analiza principalelor componente de structură și de limbaj specifice textului dramatic- particularități ale construcției subiectului în textul dramatic - particularități ale compoziției textului dramatic - modalități de caracterizare a personajelor; registre stilistice, limbajul personajelor, notațiile autorului - specii dramatice - comedia; o operă dramatică postbelică - creație dramatică și spectacol - cronica de spectacol, discutată în relație cu textul dramatic și punerea în scenă a acestuia (pentru proba orală)
  2.4. Identificarea și analiza elementelor de compoziție și de limbaj în textul poetic- titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, elemente de recurență: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetică - sugestie și ambiguitate - imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie - poezie epică, poezie lirică - instanțele comunicării în textul poetic
  2.5. Compararea unor viziuni despre lume, despre condiția umană sau despre artă reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte- viziune despre lume, teme și motive, concepții despre artă, sensuri multiple ale textelor literare - limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii; limbajul muzicii (pentru proba orală)
  2.6. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori și a propriei experiențe de lectură- lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit; lectură creativă: elevii extrapolează, caută interpretări personale, prin raportări la propria sensibilitate, experiență de viață și de lectură
  3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare
  Competențe specificeConținuturi asociate
  3.1. Identificarea și explicarea relațiilor dintre opere literare și contextul cultural în care au apărut acestea- trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere
  3.2. Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea și relaționarea cunoștințelor asimilate- fundamente ale culturii române (originile și evoluția limbii române) - perioada veche (formarea conștiinței istorice) - curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul și iluminismul - perioada modernă: a. secolul al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea (perioada pașoptistă; România, între Occident și Orient; criticismul junimist); b. curente culturale/literare în secolul XIX - începutul secolului XX (romantismul, realismul, simbolismul, prelungiri ale romantismului și clasicismului); c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman: psihologic și al experienței; poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică și de viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism, tradiționalism, orientări avangardiste; identitate culturală în context european); perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, poezia în perioada postbelică, teatrul în perioada postbelică; - curente culturale/literare: postmodernismul)
  4. Argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare
  Competențe specificeConținuturi asociate
  4.1. Identificarea structurilor argumentative în texte literare și nonliterare studiate sau la prima vedere- construcția textului argumentativ; rolul conectorilor în argumentare, structuri și tehnici argumentative în texte literare și nonliterare, scrise sau orale - logica și coerența mesajului argumentativ
  4.2. Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare și nonliterare studiate sau la prima vedere- verbe evaluative, adverbe de mod/predicative ca mărci ale subiectivității evaluative, cuvinte cu rol argumentativ, structuri sintactice în argumentare - construcția discursului argumentativ: structuri specifice, conectori, tehnici argumentative - eseul argumentativ
  4.3. Compararea și evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judecăți proprii- textul critic (recenzia, cronica literară, eseul, studiul critic) în raport cu textul discutat - interpretări și judecăți de valoare exprimate în critica și în istoria literară - eseul structurat, eseul liber
  III. PRECIZĂRI PRIVIND CONȚINUTURILE PROGRAMEIa. LITERATURĂ Autori canonici: ● Mihai Eminescu ● Ion Creangă ● I.L. Caragiale ● Titu Maiorescu ● Ioan Slavici ● G. Bacovia ● Lucian Blaga ● Tudor Arghezi ● Ion Barbu ● Mihail Sadoveanu ● Liviu Rebreanu ● Camil Petrescu ● G. Călinescu ● E. Lovinescu ● Marin Preda ● Nichita Stănescu ● Marin Sorescu. Notă. Conform programei școlare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puțin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparține atât autorilor canonici, cât și altor autori studiați. Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puțin numărul minim de texte prevăzute în programa școlară, aparținând autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei românești despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie și teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică, structurală și stilistică) menționate în tabelul de mai sus și în lista ce urmează: ● proză scurtă: basm cult, nuvelă; texte reprezentative pentru aspectele esențiale ale speciei narative pe care o ilustrează; ● roman: texte reprezentative pentru aspectele esențiale ale genului și ale evoluției acestuia; ● poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esențiale ale genului și ale evoluției acestuia; ● dramaturgie: comedia; texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice și diferite ale genului și ale evoluției acestuia.Tematica studiilor de caz și dezbaterile menționate în tabel pot fi valorificate în cadrul probelor orale și scrise, prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăți de valoare (reproduse) pe marginea acestora.b. LIMBĂ ȘI COMUNICARE  +  Niveluri de constituire a mesajului Notă. Conținuturile de mai jos vizează:– aplicarea, în diverse situații de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuație, morfosintactice și folosirea adecvată a unităților lexico-semantice;– aplicarea cunoștințelor de limbă, inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial, în exprimarea corectă și în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. Nivelul fonetic– pronunții corecte/incorecte ale neologismelor; hiat, diftong, triftong; accentul;– cacofonia; hipercorectitudinea;– pronunțare/lectura nuanțată a enunțurilor (ton, pauză, intonație). Nivelul lexico-semantic– variante lexicale; câmpuri semantice;– erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică;– derivate și compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide), schimbarea categoriei gramaticale;– relații semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie);– sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor);– unități frazeologice (locuțiuni și expresii);– interpretarea sensului cuvintelor în context;– câmpuri semantice și rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise și orale;– etimologia populară, hipercorectitudinea;– sensul cuvintelor în context; sens denotativ și sens conotativ. Nivelul morfosintactic– forme flexionare ale părților de vorbire (pluralul substantivelor, articularea substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului; adjective fără grade de comparație; numerale etc.); valori expresive ale părților de vorbire; mijloace lingvistice de realizare a subiectivității vorbitorului;– elemente de acord gramatical; (între predicat și subiect - acordul logic, acordul prin atracție; acordul atributului cu partea de vorbire determinată);– elemente de relație (prepoziții, conjuncții, pronume/adjective pronominale relative, adverbe relative);– valori stilistice ale coordonării și subordonării în frază;– anacolutul. Nivelul ortografic și de punctuație– norme ortografice și de punctuație în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor, scrierea cu majusculă, despărțirea cuvintelor în silabe, folosirea corectă a semnelor de ortografie și de punctuație);– rolul semnelor ortografice și de punctuație în înțelegerea mesajelor scrise. Nivelul stilistico-textual– registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situației de comunicare;– coerență și coeziune în exprimarea orală și scrisă;– tipuri de texte și structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ;– stiluri funcționale adecvate situației de comunicare;– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon;– stil direct, stil indirect, stil indirect liber;– rolul figurilor de stil și al procedeelor artistice în constituirea sensului;– rolul elementelor arhaice și regionale în receptarea mesajelor. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. Conform Adreselor M.Ed.C. nr. 48.871/23 noiembrie 2005 și nr. 31.641/3 mai 2006, începând cu anul școlar 2006-2007, "respectarea normelor prevăzute în ediția a II-a a Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM^2) este obligatorie [...] la examenele de bacalaureat, în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoașterii acestora, fiind evaluați ca atare".
   +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA PORTUGHEZĂI. STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții de liceu, toate profilurile și specializările, au dreptul să susțină examenul de bacalaureat la limba portugheză în cadrul Probei C, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Această probă se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, după cum urmează:a. proba de înțelegere a unui text audiat;b. proba scrisă;c. proba orală. Limba modernă 2, Limba modernă 3 cu regim bilingv de studiu:– Filiera teoretică, toate profilurile și specializările– Filiera vocațională, toate profilurile și specializărileII. COMPETENȚE DE EVALUAT  +  COMPETENȚELE GENERALE: Competențele generale sunt aceleași pentru toate filierele/profilurile/specializările:– Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare.– Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare/sarcini de lucru variate.– Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă.– Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare.  +  COMPETENȚE SPECIFICE: Competențele specifice (și conținuturile) se diferențiază pe cele două nivele: L2 și L3, astfel:  +  LIMBA MODERNĂ 21. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Desprinderea sensului global/ideilor esențiale dintr-un text dat.1.2. Identificarea și selectarea, din mesaje variate, de informații și opinii relevante/de informații punctuale/de informații specifice.1.3. Deducerea înțelesului unor elemente lexicale necunoscute, cu ajutorul contextului.1.4. * Identificarea, prin citire rapidă de informații/detalii specifice dintr-un text, mai lung în vederea rezolvării unei sarcini de lucru.1.5. * Corelarea de informații din diverse părți ale unui text/din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcină de lucru.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.1. Prezentarea/Relatarea unui fapt divers/film/întâmplări/eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative.2.2. Completarea de documente (formulare, chestionare etc.) de uz curent și specifice domeniului de specializare.2.3. Redactarea de texte funcționale variate (instrucțiuni, anunțuri de mică publicitate, pagini de jurnal etc.), aducând argumente și exemple în sprijinul opiniilor exprimate.2.4. Elaborarea de descrieri pe subiecte legate de domenii de interes personal (evenimente, experiențe personale)/profesional.2.5. Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, cu folosirea unui limbaj adecvat.2.6. Emiterea de ipoteze și susținerea lor cu câteva argumente.3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Solicitarea opiniilor interlocutorului și comentarea succintă a părerilor exprimate de parteneri/exprimarea poziției (acord/dezacord); solicitarea și oferirea de clarificări, explicații.3.2. Oferirea de răspunsuri concrete și de ordin personal la un chestionar/sondaj/interviu.3.3. Exprimarea unor sentimente și reacții (surpriză, bucurie, neplăcere, interes, indiferență, regret, uimire) referitoare la evenimente/situații/experiențe trăite sau aflate.3.4. Realizarea unui interviu structurat pe baza unui chestionar elaborat.3.5. Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt exprimate mulțumiri sau scuze.3.6. Redactarea de texte funcționale pe diferite teme, adresate anumitor destinatari în diferite scopuri de comunicare (pentru a exprima intenții, a obține ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.).3.7. Adecvarea formatului/limbajului la subiect/interlocutor/cititorul intenționat, cu utilizarea convențiilor/normelor sociale și culturale folosite în comunicarea formală și informală.4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Luarea de notițe dintr-o lectură, în vederea realizării unui raport/unei informări.4.2. Redarea, prin cuvinte proprii, a unor mesaje/texte simple din domenii cunoscute.4.3. Traducerea din limba portugheză în limba maternă/din limba maternă în limba portugheză, a unui mesaj/text de mică dificultate.4.4. Reducerea unui paragraf la o idee esențială/rezumarea conținutului unui mesaj/text.4.5. Transferul informațiilor factuale din texte de informare generală în diverse forme de prezentare.4.6. * Transferul și adaptarea semnificației unui text literar la contexte neliterare. * Competențele specifice marcate prin corp de literă cursiv și asterisc sunt obligatorii numai pentru specializarea filologie (filiera teoretică, profil umanist) care are prevăzută 1 oră/săpt. de limba modernă 2 în curriculumul diferențiat (CD).  +  LIMBA MODERNĂ 31. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Desprinderea semnificației globale; identificarea și selectarea informației relevante/ideilor principale și a unor detalii din mesaje/documente simple/fragmente/texte autentice simple pentru îndeplinirea unor sarcini de lucru.1.2. Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un text scurt și simplu.1.3. Recunoașterea argumentelor și identificarea concluziilor dintr-un text argumentativ, pe teme cunoscute.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.1. Povestirea/Relatarea unei activități, unui fapt divers/eveniment/film, unor experiențe/întâmplări personale.2.2. Formularea de întrebări și răspunsuri/de opinii argumentate despre ceea ce îi place/nu îi place, pe o temă dată.2.3. Redactarea unei scrisori personale simple.2.4. Explicarea folosirii unui produs/aplicării unei proceduri și răspunsul la întrebări de clarificare.2.5. Completarea de formulare de uz curent (CV, vize).3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Redactarea de mesaje scurte pe teme familiare.3.2. Formularea de opinii/sugestii, solicitarea și formularea de instrucțiuni.3.3. Oferirea de răspunsuri și informații la întrebări simple (interviu/chestionar).3.4. Redactarea unei scurte scrisori de răspuns la o scrisoare personală/oficială sau la anunțuri din mass-media.4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Redactarea unui text simplu, explicativ, prin transferarea informațiilor dintr-o schemă/diagramă/tabel/desen.4.2. Transformarea din vorbire directă în vorbire indirectă a unor mesaje simple pe teme de viață cotidiană.4.3. Rezumarea unui text simplu.4.4. Traducerea unor mesaje simple, din limba portugheză în limba maternă/din limba maternă în limba portugheză.III. CONȚINUTURI  +  Limba modernă 2 și Limba modernă 3 cu regim bilingv de studiu1.1. ELEMENTE DE LEXIC ȘI DE SEMANTICĂ Elementele de lexic și de semantică se învață, se dezvoltă și se folosesc pe măsură ce se achiziționează și celelalte competențe lingvistice. Din perspectiva examenului de bacalaureat, evaluarea acestor elemente vizează varietatea, adecvarea și gradul de stăpânire a vocabularului (inclusiv pronunția și ortografierea corectă).1.2. FUNCȚII COMUNICATIVE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elemente și structuri lexicale corespunzătoare funcțiilor comunicative prevăzute de Programa de limba portugheză pentru ciclul liceal:– a se prezenta, a prezenta pe cineva– a se prezenta într-un interviu de angajare/C.V.– a vorbi despre sine– a vorbi despre starea fizică– a face o expunere pe o temă dată– a exprima un raționament/o judecată– a exprima o opinie personală/stări/sentimente– a argumenta o opinie personală– a relata evenimente– a descrie locuri, persoane, obiecte– a da, a cere informații practice cuiva– a exprima gusturi și preferințe– a sfătui pe cineva/a cere cuiva să facă ceva/a interzice– a situa în spațiu și timp– a exprima cantitatea/calitatea; a compara– a propune/a invita, a accepta/a refuza– a-și exprima acordul/dezacordul– a face o urare a felicita– a rezuma un text (idei esențiale)– a participa la o conversație/interacțiune orală (în situație de examen)1.3. CONȚINUTURI LINGVISTICE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elementele și structurile gramaticale studiate, conform Programei de limba portugheză pentru ciclul liceal. Lexic: relații semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime, familii de cuvinte), câmp lexical/semantic, conotație/denotație. Articolul: hotărât, nehotărât; contragerea. Substantivul: gen, număr; exprimarea cazurilor; nominalizarea (formarea substantivelor pornind de la un verb). Adjectivul: adjectivul calificativ, acord; gradele de comparație; adjectivul posesiv; demonstrativ. Numeralul: cardinal și ordinal. Pronumele: personal, forme, pronumele personal cu funcție de subiect, complement direct, complement indirect; Formas de tratamento; pronumele posesiv, demonstrativ, relativ și nehotărât. Verbul: modul indicativ (timpuri simple și compuse), condițional (prezent, perfect), conjunctiv (prezent, imperfect, perfect, mai mult ca perfect, viitor), imperativ (afirmativ și negativ); forme nominale (infinitivul impersonal și personal, gerunziu simplu și compus, participiu); perifraze verbale uzuale: estar a, ter de, ter que, haver de + inf., ir + inf., ir a + inf., vir a + inf., acabar de, precisar de. verbe auxiliare: ter, haver, ser, estar. folosirea verbelor ser și estar. diateza pasivă; conjugarea pronominală, cu pronume personale (o, a, os, as), conjugarea pronominală reflexivă. Adverbul: de afirmație, negație; adverbe de timp, de loc, de mod; locuțiuni adverbiale; gradele de comparație; adverbele ca și la - utilizare emfatică. Prepoziția: folosirea prepozițiilor: a, de, em, com, por, para, ate, desde; contragerea cu articol sau pronume; locuțiuni prepoziționale. Sintaxa propoziției: subiectul, predicatul, atributul, complementul (direct, indirect), complementele circumstanțiale. Sintaxa frazei: concordanța la indicativ; concordanța la conjunctiv; folosirea conjunctivului: după verbe de voință, îndoială, sentimente, verbe de opinie, după conjuncții, locuțiuni conjuncționale, expresii impersonale, în propoziții relative; exprimarea cauzei, scopului, ipotezei, consecinței, concesiei, condiției, comparației. Tipuri și forme de fraze: activă, pasivă, negativă, impersonală; imperativă, exclamativă, interogativă, emfaza1.4. DOMENII TEMATICE, TEXTE ȘI TEME pentru comunicarea orală și scrisă  +  DOMENII TEMATICE DOMENIUL PERSONAL ● Viața personală (educație, stil de viață, comportament social, strategii de studiu, opțiuni pentru carieră, hobby-uri); ● Relații interpersonale/inter-umane/profesionale, viața de echipă; ● Universul adolescenței (cultură, sport, timp liber). DOMENIUL PUBLIC ● Aspecte din viața contemporană (socio-economice, științifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor); ● Tinerii și viața comunitară; ● Democrație, civism și drepturile omului; ● Mass-media. DOMENIUL OCUPAȚIONAL ● Aspecte legate de profesiuni și de viitorul profesional; ● Aspecte teoretice și practice ale specialității; ● Locuri de muncă, echipamente, activități, operațiuni, comportament profesional, deontologie profesională; ● Produse și servicii, calitatea serviciilor/produselor. DOMENIUL EDUCAȚIONAL ● Descoperiri științifice și tehnice; ● Viața culturală și lumea artelor; ● Patrimoniul socio-cultural european; ● Obiceiuri și tradiții (lusofone și românești) ● Repere culturale ale spațiului lingvistic european și lusofon - trecut și prezent. Textele și temele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune precum:a) Sursa: pasaje din cărți, articole de presă (din ziare, reviste) în limba portugheză;b) Tipul de text: text autentic literar/neliterar;c) Dimensiune (număr de cuvinte): în funcție de profil (150-350 de cuvinte);d) Dificultate: în funcție de profil. Textele de examen nu vor depăși gradul de dificultate al textelor din manualele de limba portugheză, dar vor diferi ca grad de dificultate, în funcție de profil.– TEXTE Tipuri de texte: informativ, narativ, incitativ, descriptiv, poetic, argumentativ (pliant turistic, ghid, expunere, eseu).– TEME Temele pentru monologuri sau redactări sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viața de fiecare zi, experiența personală și experiența umană în general: ● Viața personală și socială: identitate (C.V.); relații între tineri, idealuri și proiecte, tinerii și comunitatea, tinerii și idolii lor; familia: membrii, ocupații; sănătate (droguri/SIDA/tabagismul/alcoolul ...) etc.; ● Viața cotidiană: convorbiri telefonice; magazine; mijloace de transport; restaurant, hotel, camping, aeroport, gară, poștă, bancă, meteo etc.; ● Timp liber: fim-de-semana/vacanță; călătorii, activități (lectură, sport, muzică, dans) etc.; ● Societate: educație; cultură (cinema, teatru, muzee, festivaluri ...); mass-media; modă; conflicte între generații; muncă/șomaj; violență/non-violență etc.; ● Mediul înconjurător: oraș/sat; poluarea și ocrotirea mediului înconjurător etc.; ● Spațiul lusofon: Portugalia contemporană (evenimente marcante); orașe și provincii; obiceiuri, tradiții, sărbători; personalități culturale și științifice; lusofonia și țările lusofone; ● Comunitatea europeană: locuri și monumente europene (inclusiv din România); patrimoniul cultural, științific și tehnic european (inclusiv contribuiții și personalități românești); ecouri ale culturii românești în plan european; instituții europene. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe și nu vizează conținutul unui manual anume.  +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA JAPONEZĂI. STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții de liceu, toate profilurile și specializările, au dreptul să susțină examenul de bacalaureat la limba japoneză în cadrul Probei C, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Această probă se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, după cum urmează:a. proba de înțelegere a unui text audiat;b. proba scrisă;c. proba orală.II. COMPETENȚE DE EVALUAT Pentru a se evalua competența de comunicare orală sau scrisă, candidaților li se va cere rezolvarea unor sarcini specifice de lucru.1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Desprinderea semnificației globale dintr-o discuție intre vorbitori nativi pe subiecte cunoscute1.2. Recunoașterea argumentelor și identificarea concluziilor dintr-un text argumentativ pe teme cunoscute, auzit sau citit1.3. Selectarea informațiilor relevante din diferite texte citite în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru1.4. * Desprinderea semnificației globale și a unor informații de detaliu din înregistrări radio pe subiecte de interes, când mesajul este clar articulat1.5. * Extragerea ideilor esențiale dintr-un text de informare generală, articol de presă sau text specializat2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte2.1. Prezentarea orală/în scris a unei activități desfășurate în grup pe baza unui plan de idei2.2. Relatarea oral/în scris a unui eveniment/unei experiențe, pe baza unui plan simplu de idei2.3. Elaborarea unor texte funcționale simple după model2.4. * Redactarea unei pagini de jurnal în fraze scurte care redau esența întâmplărilor2.5. * Emiterea de ipoteze în cadrul unei discuții/dezbateri2.6. * Prezentarea oral/în scris a unui film/a unei cărți prin raportare la experiența personală3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală și scrisă3.1. Preluarea și transmiterea unui mesaj audiat când este permisa cererea pentru repetarea unor cuvinte în scopul clarificării3.2. Comentarea pe scurt a unei informații vehiculate de interlocutori3.3. Redactarea unei scrisori de răspuns la anunțuri din mass-media3.4. * Formularea de răspunsuri coerente la un chestionar simplu cu întrebări deschise3.5. * Susținerea unui punct de vedere în cadrul unei dezbateri folosind câteva argumente4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. * Reformularea unui text scurt cunoscut prin contragere/reducere4.2. * Traducerea unor texte funcționale din limba japoneză în limba română (și invers)4.3. * Schimbarea punctului de vedere într-o relatare scurtă * Competența generală 4 și toate competențele specifice de sub ea, precum și toate celelalte competențe specifice scrise cu italice și marcate cu asterisc (*) se recomandă numai pentru studiul limbii japoneze în regim intensiv (patru ore pe săptămână).III. CONȚINUTURI1. LEXIC și SEMANTICĂ Elementele de lexic și semantică se învață și se însușesc în paralel cu celelalte competențe lingvistice, fiind în interdependență permanentă cu ele. Din perspectiva bacalaureatului, evaluarea acestor elemente vizează controlul vocabularului: varietatea, adecvarea, ortografia în raport cu textul sau retroversiunea dată, și se regăsesc în schemele de notare. NOTĂ: Elementele de vocabular care vor fi evaluate nu vor depăși nivelul 4 al Atestatului Internațional de Limbă Japoneză și se regăsesc în manualele studiate la clasă. Clasa a IX-a E de masta Nigongo (Bunkei 85) (L1 - 25) Clasa a X-a Minna no Nihongo, vol. 1, (L1 - L14) Clasa a XI-a Minna no Nihongo, vol. 2, (L15 - L25) Clasa a XII-a Minna no Nihongo, vol. 2, (L26 -L40) Pentru evaluarea kanji-lor însușiți se va ține seama de:– lista cerută pentru Noryoku Shiken/Atestatul Internațional de Limbă Japoneză (nivelul 5, 4)– manualul studiat la clasă: Basic Kanji Book 500, vol. 1, Bojinsha, Japan (L1 - L25)2. ACTE DE VORBIRE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elemente și structuri lexicale corespunzătoare actelor de vorbire din programa de limbă japoneză pentru ciclul liceal:– a se prezenta, a prezenta pe cineva;– a vorbi despre sine;– a descrie locuri, persoane, obiecte pe baza unor imagini date;– a relata evenimente;– a da și a cere informații practice cuiva;– a propune/a invita/a refuza;– a-și exprima acordul/dezacordul;– a vorbi despre sine;– a participa la o conversație orală;– a exprima o opinie personală;– a relata spusele unei alte persoane folosind vorbirea indirectă;– a cere permisiunea/a interzice.3. GRAMATICĂ Elementele de gramatică cuprinse în Programa de limbă japoneză pentru ciclul liceal (MEC CNC 2002) organizate pe:– clase: substantiv, adjectiv, pronume, numeral, verb, adverb, conjuncții, particule;– categorii: timp, aspect;– structuri: propoziții și fraze, subordonate;– procese și relații: topica, transformare etc.. Pentru structurile gramaticale ce vor fi evaluate în cadrul examenului de bacalaureat se va ține cont de programa de Noryoku Shiken (nivelul 5 și 4).3. TEXTE SCRISE ȘI AUDIATEa) Tipul de text: autentic (literar);b) Sursa: manualele studiate, cărți din spațiul nipon;c) Lungimea: 50-125 de cuvinte;d) Dificultate: nu vor depăși gradul de dificultate al textelor din manual. NOTĂ: În cazul textelor studiate la clasă candidatul va trebui să demonstreze cunoașterea integrală atât a lexicului, cât și a structurilor gramaticale studiate. În cazul textelor nestudiate, acestea vor fi selectate pe teme familiare, fără să depășească ca dificultate gramaticala nivelul 4 (Noryoku Shiken/Atestatul de Limbă Japoneză) și se vor explica elementele de vocabular necunoscute. În cazul textelor audiate, vor fi dialoguri, conversații, interviuri, texte/fragmente de informare generală cu exerciții de confirmare a înțelegerii (de tipul "bifează", "încercuiește", "subliniază" etc.); exerciții cu alegere multiplă, răspunsuri la întrebări de tipul "adevărat"/"fals"; exerciții de ordonare a propozițiilor dintr-un set, conform textului audiat. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe.  +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ITALIANĂI. STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții de liceu, toate profilurile și specializările, au dreptul să susțină examenul de bacalaureat la limba italiană în cadrul Probei C, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Această probă se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, după cum urmează:a. proba de înțelegere a unui text audiat;b. proba scrisă;c. proba orală.II. COMPETENȚE DE EVALUAT  +  COMPETENȚE GENERALE L1, L2, L3– FILIERA TEORETICĂ, TOATE PROFILURILE ȘI SPECIALIZĂRILE– FILIERA VOCAȚIONALĂ, TOATE PROFILURILE ȘI SPECIALIZĂRILE Competențele generale sunt aceleași pentru toate filierele/profilurile/specializările (cu excepția filierei tehnologice):– Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare.– Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare/sarcini de lucru variate.– Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă.– Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare.  +  COMPETENȚE SPECIFICE Competențele specifice (și conținuturile) se diferențiază pe cele trei nivele: L1, L2 și L3, astfel:  +  LIMBA MODERNĂ 1 (normal, intensiv, bilingv)1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Identificarea sensului global al unui mesaj.1.2. Identificarea ideilor principale/de informații cheie/de detalii specifice/extragerea esențialului din texte autentice.1.3. Selectarea și corelarea de informații din diverse părți ale unui text/din texte diferite în scopul îndeplinirii unei sarcini de lucru.1.4. Identificarea, în mesaje diverse, a atitudinilor, sentimentelor, punctelor de vedere exprimate (pentru a le compara cu punctul de vedere personal).1.5. Analizarea unor situații descrise în texte în scopul unui studiu aprofundat/al luării unor decizii.1.6. *Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, cadrul acțiunii).1.7. *Identificarea elementelor structurale ale textului literar (vocea auctorială, narațiune la pers. I și a III-a, personaj), a simbolurilor, a metaforelor, a altor mijloace de expresie artistică.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.1. Descrierea unor activități cotidiene, obiceiuri; prezentarea de descrieri clare și detaliate, pe subiecte legate de domenii de interes propriu și de domeniul de specializare.2.2. Relatarea conținutului unui film/prezentarea de cărți, evenimente, experiențe, cu exprimarea sentimentelor/reacțiilor personale în legătură cu acestea.2.3. Redactarea de paragrafe/texte pe o temă de interes.2.4. Expunerea unor idei, opinii și puncte de vedere proprii și susținerea lor cu argumente și exemple.2.5. Elaborarea unui raport (a desfășurării unei activități de grup/proiect individual/activități cotidiene etc.)/referat/eseu*/prezentare, argumentate logic și susținute de exemple pertinente din experiența personală sau din alte surse.2.6. Completarea de formulare și redactarea de texte funcționale variate, cu respectarea convențiilor specifice și cu folosirea de conectori.2.7. Utilizarea convențiilor folosite în comunicarea orală și în scris, formală și informală, adecvând formatul și limbajul la context și la tipul de text.2.8. *Argumentarea, oral/în scris, a modului personal de interpretare a unui text literar.3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Solicitarea adecvată a ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului și răspunsuri/comentarii adecvate la acestea; solicitarea/oferirea de clarificări/explicații.3.2. Oferirea de răspunsuri la un chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate opțiunile.3.3. Formularea de idei/păreri pe teme de interes în cadrul unei discuții/în mesaje de răspuns.3.4. Susținerea unui punct de vedere în cadrul unei conversații, unui schimb de mesaje scrise, pe teme de interes.3.5. Avansarea unor ipoteze și formularea de răspunsuri adecvate la ipotezele emise de ceilalți.3.6. Redactarea de scrisori/alte texte funcționale pe diferite teme, către diverși destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obține ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea formatului și a limbajului la subiect și la cititorul intenționat.3.7. Adaptarea formei mesajului la context/la situația de comunicare în funcție de stil (formal/informal), respectând normele socio-culturale uzuale.3.8. *Susținerea cu argumente relevante a unui punct de vedere în cadrul unei discuții/al unui schimb de mesaje scrise, pe teme culturale/literare.  +  Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă.4.2. Sintetizarea sub formă de schemă/notițe a conținutului unui text; rezumarea în scris a unui text citit.4.3. Transferul informațiilor din texte referitoare la domeniul de specializare în diverse forme de prezentare.4.4. Traducerea din limba italiană în limba maternă/din limba maternă în limba italiană a unor texte/mesaje de dificultate medie, din domenii de interes/din domeniul de specializare.4.5. *Rezumarea orală și/sau în scris a esențialului dintr-un text literar.4.6. *Parafrazarea unui citat folosind exemple personale/prin raportare la experiență personală.4.7. *Raportarea mesajului literar la experiențe personale. * Competențele specifice marcate prin corp de literă cursiv și asterisc sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) și științe sociale (filiera vocațională, profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/săpt. de limba modernă 1 în curriculumul diferențiat (CD).  +  LIMBA MODERNĂ 21. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Desprinderea sensului global/ideilor esențiale dintr-un text dat.1.2. Identificarea și selectarea, din mesaje variate, de informații și opinii relevante/de informații punctuale/de informații specifice.1.3. Deducerea înțelesului unor elemente lexicale necunoscute, cu ajutorul contextului.1.4. *Identificarea, prin citire rapidă de informații/detalii specifice dintr-un text mai lung, în vederea rezolvării unei sarcini de lucru.1.5. *Corelarea de informații din diverse părți ale unui text/din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcină de lucru.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.1. Prezentarea/Relatarea unui fapt divers/film/întâmplări/eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative.2.2. Completarea de documente (formulare, chestionare etc.) de uz curent și specifice domeniului de specializare.2.3. Redactarea de texte funcționale variate (instrucțiuni, anunțuri de mică publicitate, pagini de jurnal etc.), aducând argumente și exemple în sprijinul opiniilor exprimate.2.4. Elaborarea de descrieri pe subiecte legate de domenii de interes personal (evenimente, experiențe personale)/profesional.2.5. Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, cu folosirea unui limbaj adecvat.2.6. Emiterea de ipoteze și susținerea lor cu câteva argumente.3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Solicitarea opiniilor interlocutorului și comentarea succintă a părerilor exprimate de parteneri/exprimarea poziției (acord/dezacord); solicitarea și oferirea de clarificări, explicații.3.2. Oferirea de răspunsuri concrete și de ordin personal la un chestionar/sondaj/interviu.3.3. Exprimarea unor sentimente și reacții (surpriză, bucurie, neplăcere, interes, indiferență, regret, uimire) referitoare la evenimente/situații/experiențe trăite sau aflate.3.4. Realizarea unui interviu structurat pe baza unui chestionar elaborat.3.5. Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt exprimate mulțumiri sau scuze.3.6. Redactarea de texte funcționale pe diferite teme, adresate anumitor destinatari în diferite scopuri de comunicare (pentru a exprima intenții, a obține ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.).3.7. Adecvarea formatului/limbajului la subiect/interlocutor/cititorul intenționat, cu utilizarea convențiilor/normelor sociale și culturale folosite în comunicarea formală și informală.4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Luarea de notițe dintr-o lectură, în vederea realizării unui raport/unei informări.4.2. Redarea, prin cuvinte proprii, a unor mesaje/texte simple din domenii cunoscute.4.3. Traducerea din limba italiană în limba maternă/din limba maternă în limba italiană, a unui mesaj/text de mică dificultate.4.4. Reducerea unui paragraf la o idee esențială/rezumarea conținutului unui mesaj/text.4.5. Transferul informațiilor factuale din texte de informare generală în diverse forme de prezentare.4.6. *Transferul și adaptarea semnificației unui text literar la contexte neliterare. * Competențele specifice marcate prin corp de literă cursiv și asterisc sunt obligatorii numai pentru specializarea filologie (filiera teoretică, profil umanist) care are prevăzută 1 oră/săpt. de limba modernă 2 în curriculumul diferențiat (CD).  +  LIMBA MODERNĂ 31. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Desprinderea semnificației globale; identificarea și selectarea informației relevante/ideilor principale și a unor detalii din mesaje/documente simple/fragmente/texte autentice simple pentru îndeplinirea unor sarcini de lucru.1.2. Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un text scurt și simplu.1.3. Recunoașterea argumentelor și identificarea concluziilor dintr-un text argumentativ, pe teme cunoscute.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.1. Povestirea/Relatarea unei activități, unui fapt divers/eveniment/film, a unor experiențe/întâmplări personale.2.2. Formularea de întrebări și răspunsuri/de opinii argumentate despre ceea ce îi place/nu îi place, pe o temă dată.2.3. Redactarea unei scrisori personale simple.2.4. Explicarea folosirii unui produs/aplicării unei proceduri și răspunsul la întrebări de clarificare.2.5. Completarea de formulare de uz curent (CV, vize).3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Redactarea de mesaje scurte pe teme familiare.3.2. Formularea de opinii/sugestii, solicitarea și formularea de instrucțiuni.3.3. Oferirea de răspunsuri și informații la întrebări simple (interviu/chestionar).3.4. Redactarea unei scurte scrisori de răspuns la o scrisoare personală/oficială sau la anunțuri din mass-media.4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Redactarea unui text simplu, explicativ, prin transferarea informațiilor dintr-o schemă/diagramă/tabel/desen.4.2. Transformarea din vorbire directă în vorbire indirectă a unor mesaje simple pe teme de viață cotidiană.4.3. Rezumarea unui text simplu.4.4. Traducerea unor mesaje simple, din limba italiană în limba maternă/din limba maternă în limba italiană.  +  FILIERA TEHNOLOGICĂ Clasa a XI-a si a XII-a, filiera tehnologică - ruta directă și ruta progresivă de calificare profesională (toate calificările profesionale)  +  COMPETENȚE GENERALE– Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris, identificarea și selectarea de informații în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.– Producerea de mesaje orale sau scrise în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.– Realizarea de interacțiuni, în comunicarea orală (în situație de examen) sau scrisă, pe teme cotidiene și pe teme profesionale.  +  COMPETENȚE SPECIFICE1. Obține informații prin receptarea de mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru1.1. Identificarea punctelor de vedere/a opiniilor, atitudinilor exprimate de interlocutor (în situație de examen).1.2. Identificarea de informații-cheie, necesare și suficiente pentru a rezolva o sarcină de lucru.2. Obține informații prin receptarea de mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru2.1. Identificarea de informații, idei și opinii relevante - necesare pentru a îndeplini o sarcină de lucru - în texte de informare generală/în texte referitoare la domeniul de activitate.2.2. Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informații/detalii specifice pentru rezolvarea unei sarcini de lucru.2.3. Corelarea în mod coerent a mai multor informații din diverse părți ale unui text/din texte diferite pentru rezolvarea unei sarcini de lucru.2.4. Transferul informațiilor din texte referitoare la domeniul ocupațional în diverse forme de prezentare.2.5. Identificarea sensului cu ajutorul contextului, în texte pe teme legate de specialitate.3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variat3.1. Solicitarea opiniilor interlocutorului și răspunsul adecvat la acestea; solicitarea și oferirea de informații, clarificări și explicații.3.2. Formularea clară, precisă și în mod politicos a informațiilor/instrucțiunilor și a întrebărilor/solicitărilor, folosind un limbaj adecvat la context și respectând convențiile uzuale.3.3. Prezentarea de descrieri: ● pe subiecte legate de domenii de interes propriu și/sau profesional. ● *de activități, stări și experiențe personale legate de viața cotidiană și de domeniul de activitate. ● *de produse și servicii specifice domeniului ocupațional. * Competențele specifice marcate prin corp de literă cursiv și asterisc sunt obligatorii numai pentru Limba 2.4. Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate4.1. Transmiterea de informații corecte vizând aspecte din domeniul de activitate.4.2. Completarea de documente și formulare profesionale, specifice domeniului ocupațional.4.3. Redactarea unor texte funcționale variate, structurate, și cu folosirea de conectori.4.4. Adecvarea formatului și limbajului la context, la tipul de text, la subiect și la cititorul intenționat; utilizarea convențiilor folosite în comunicarea scrisă, formală și informală.III. CONȚINUTURI  +  LIMBA MODERNĂ 1 (normal, intensiv, bilingv)1. DOMENII TEMATICE Temele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele școlare de limba italiană pentru ciclul liceal (L1) și sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viața de fiecare zi, experiența personală și experiența umană în general.  +  DOMENIUL PERSONAL ● Viața personală (stil de viață, alimentație, sănătate, educație; activități în timpul liber, călătorii, etc.); ● Relații interpersonale în familie și în societate, bunele maniere, relații între tineri (munca în echipă/participarea la proiecte de cooperare educativă etc.); ● Pregătirea tinerilor pentru viața activă (civism, proiecte de dezvoltare personală și de inserție socială); ● Universul adolescenței (viața cotidiană, cultură, sport, probleme ale vieții cotidiene: droguri/alcool/fumat/SIDA etc.); universul afectiv al tinerilor.  +  DOMENIUL PUBLIC ● Țări, orașe, călătorii - obiective/situri culturale și turistice; ● Aspecte semnificative din viața contemporană (sociale/economice/tehnice/culturale/ecologice); ● Serviciile în societatea contemporană (servicii medicale/hoteliere/instituții de spectacole etc.); ● Locuri și instituții publice (administrative/culturale); relația cu instituțiile și serviciile publice; ● Mijloace moderne de comunicare în masă; ● Mediu urban/mediu rural; ● Mediul înconjurător; ocrotirea mediului și dezvoltarea durabilă.  +  DOMENIUL OCUPAȚIONAL ● Universul profesiilor și al meseriilor - aspecte relevante; cunoașterea unor aspecte semnificative din viața profesională (activități și profesiuni); ● Preocupări, proiecte de formare individuală/profesională.  +  DOMENIUL EDUCAȚIONAL, CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ● Aspecte de cultură și civilizație în societatea italiană; ● Repere de cultură și civilizație ale spațiului cultural italian; viața culturală (muzee/festivaluri/evenimente culturale etc.); obiceiuri, tradiții, sărbători tradiționale; personalități din sfera culturală/științifică/sportivă/religiei/muzicii/literaturii; ● Condiția și rolul femeii în societatea contemporană; ● Progresul tehnologic în societatea avansată universul mass-media; ● Instituții europene și procesul de integrare europeană; *construcția europeană, aportul Italiei la acest proces; ● Generația tânără și comunicarea în mediul electronic.2. FUNCȚII COMUNICATIVE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat, oral și în scris, în contexte relevante (registru formal/informal) elemente și structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcții comunicative, prevăzute de Programele școlare de limba italiană pentru ciclul liceal (L1):
  • a exprima acordul/dezacordul;• a realiza descrieri/prezentări de orașe, personalități/aspecte culturale și sociale;
  • a da/a cere informații practice;• a relata o întâmplare/eveniment/o suită de acțiuni/o discuție;
  • a exprima posibilitatea sau imposibilitatea;• a explica un fenomen, o stare;
  • a a-și exprima admirația, interesul;• a argumenta un punct de vedere personal;
  • a exprima gusturi, preferințe;• a face o expunere pe o temă dată;
  • a exprima îndoiala/regretul;• a exprima interese, intenții și preferințe legate de dezvoltarea profesională;
  • a solicita repetarea/reformularea unui mesaj;• a situa un eveniment în timp;
  • a confirma/infirma o informație;• a da instrucțiuni, indicații;
  • a solicita confirmare/infirmarea unei informații;• *a exprima aprecieri asupra unei acțiuni/a unui produs concret sau abstract.
  • a formula un raționament relaționând cauze, efecte, ipoteze;
  • a exprima sentimente, stări emoționale și fizice;
  • a solicita/a oferi informații despre obiecte, locuri, acțiuni, persoane (identitate, pregătire, preocupări, profesie, proiecte, realizări);
  • a descrie persoane, fapte, atitudini;
  • a descrie obiecte, locuri, fenomene.
  3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elementele și structurile gramaticale studiate, conform Programelor școlare de limba italiană pentru ciclul liceal (L1).
  Elemente de fonetică, lexic și semantică
  • cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice și funcțiilor comunicative specificate mai sus;
  • relații semantice (sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte);
  • câmp lexical • limbaje specializate • figuri de stil, *registre ale limbii;
  • denotație/conotație.
  Elemente de morfologie
  Articolul• hotărât, nehotărât, partitiv;
  • folosirea și omiterea articolului;
  • prepoziția articulată.
  Substantivul• gen, număr (inclusiv cazuri particulare: substantive cu plural neregulat și substantive "sovrabbondanti") • exprimarea cazurilor.
  Adjectivul (calificativ și pronominal)• acordul adj. calificativ, gradele de comparație (forme regulate și forme sintetice), sensul și comportamentul unor adjective în funcție de poziția față de substantiv (buono, grande, alto, santo, semplice, vecchio, certo);
  • adjective pronominale (posesive, demonstrative, interogative și nehotărâte).
  Numeralul• cardinal și ordinal, exprimarea secolelor, procentelor; numerale distributive, colective și colective cu valoare substantivală (paio, coppia, decina, dozzina, centinaio, migliaio).
  Pronumele• pronumele personale cu funcție de subiect/de politețe;
  • pronumele personale complemente (locul lor în fraza afirmativă, interogativă, negativă și imperativă);
  • pronumele personale complemente combinate (locul lor în fraza afirmativă, negativă și imperativă);
  • pronumele reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât • pronumele ne și ci/vi.
  Verbul• modul indicativ (timpuri simple și compuse);
  • modul condițional (prezent, trecut);
  • modul conjunctiv (prezent, trecut, imperfect, mai mult ca perfect);
  • modul imperativ (forma afirmativă și negativă);
  • moduri nepersonale (infinitiv, gerunziu, participiu): prezent și trecut;
  • acordul participiului trecut;
  • diateză activă, reflexivă și pasivă .
  Adverbul• adverbul de mod, de timp, de loc, de afirmație și de negație;
  • grade de comparație; adverbe cu grade de comparație neregulată.
  Prepoziția, conjuncția• prepozițiilor și locuțiuni prepoziționale;
  • conjuncții și locuțiuni conjuncționale, coordonatoare și subordonatoare.
  Elemente de sintaxă
  Sintaxa propoziției• subiectul și predicatul, acordul subiectului cu predicatul;
  • atributul;
  • complementul (direct, indirect), complementele circumstanțiale.
  Sintaxa frazei• concordanța timpurilor la indicativ;
  • cazurile de folosire a conjunctivului și concordanța la conjunctiv;
  • exprimarea: cauzei, concesiei, scopului, condiției (periodo ipotetico), necesității/posibilității, consecinței;
  • subordonata implicită și explicită.
  Elemente de organizare a discursului, tipuri de texte
  • fraza activă, fraza pasivă;
  • fraza afirmativă și negativă;
  • fraza interogativă (directă și indirectă);
  • fraza impersonală, imperativă, exclamativă.
  • indicatori temporali și spațiali, articulatori logici; discurs direct și indirect;
  • textul descriptiv, narativ, poetic, argumentativ (structura și orientarea argumentativă, idei, argumente, exemple; analiză, producere și ordonare de paragrafe; diverse tipuri de articulatori); rezumatul de text; scrisoare;
  • documentul iconic: lectura imaginii - imaginea publicitară, interpretarea imaginii fixe.
  4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ȘI SCRISĂ Textele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune precum:a) Sursa: pasaje din cărți, articole de presă, broșuri, pliante etc. în limba italiană;b) Tipul de text: text autentic literar/neliterar;c) Dimensiune (număr de cuvinte): în funcție de profil și tipul de probă (oral/scris);d) Dificultate: în funcție de nivel și forma de studiu. L1: Tipuri de texte: ● texte autentice de informare generală, pagini Internet; ● articole de presă, texte publicitare; ● articole de enciclopedie/lucrări de popularizare; ● opinii, comentarii/dialoguri/interviuri/rapoarte/referate/eseuri/povestiri etc.; ● texte funcționale (proces-verbal, reclame, anunțuri, cereri, chestionare, fișe, prospecte, diagrame, grafice, tabele, formulare, C.V.); corespondență personală (scrisoare, felicitări, invitații etc.) și oficială/administrativă; ● texte literare autentice; texte de tip reflexiv/eseul reflectiv; fragmente de critică literară. Notă: În plus, pentru clasele de bilingv, se vor include:1. Dante Alighieri: La Divina Commedia (l'Inferno, il Purgatorio, il Paradiso; presentazione generale, il titolo, la struttura, le fonti di ispirazione, l'argomento,la topografia, i numeri e la simmetria, il rapporto pena-peccato, il mondo antico ed il mondo contemporaneo al poeta, la lingua, i quattro sensi del poema); l'Inferno - canti V, XXVI (il tema, le fonti di ispirazione, i protagonisti, il rapporto pena-peccato, la modernita dei due protagonisti nei relativi canti; Dante, giudice ed uomo durante l'incontro con Francesca ed Ulisse);2. Francesco Petrarca: Il Canzoniere (il titolo, la struttura, i temi, la lingua e lo stile, la novita dell'opera); i sonetti Solo e pensoso, Erano i capei d'oro a l'aura sparsi;3. Giovanni Boccaccio: Il Decamerone (il titolo, le fonti di ispirazione, la struttura, la cornice, i temi, il realismo dell'opera, la lingua e lo stile, la fortuna); Frate Cipolla (il tema, i personaggi, la caratterizzazione di fra' Cipolla, la costruzione del suo discorso, la societa contadina del Trecento, il realismo boccaccesco);4. Carlo Goldoni: La riforma teatrale (il rifiuto dell'improvvisazione e del canovaccio e la stesura scritta dell'opera, la scelta dei caratteri, l'abbandono della maschera, la ricerca della verita e della semplicita nell'azione e nei dialoghi, la lingua, la critica garbata di cose e persone); La locandiera (il contesto storico, i personaggi, la caratterizzazione di Mirandolina, la modernita della protagonista, i personaggi, la critica sociale);5. Giacomo Leopardi: L'Infinito (il tema ed i precursori, la struttura della poesia, la lingua e lo stile);6. Alessandro Manzoni: I promessi sposi: il primo grande romanzo della letteratura italiana (il genere e la corrente letterari, le fonti di ispirazione ed i modelli, la composizione del romanzo, il vero storico e la Provvidenza, la struttura del romanzo, l'epoca storica, i personaggi, i fini del romanzo, la lingua e lo stile, l'importanza dell'opera);7. Giovanni Verga: La roba (il genere letterario, il contesto storico-sociale, il carattere veristico dell'opera, il tema, la caratterizzazione del protagonista, la critica sociale, il tipo di narrazione, la lingua e lo stile);8. Italo Svevo: La coscienza di Zeno (il contesto culturale, la struttura, i temi, i personaggi, le tecniche narrative, la lingua e lo stile, l'originalita del romanzo);9. Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato (il tema, la caratterizzazione del protagonista, i personaggi e le situazioni, il contrasto vita/forma, il tipo di narratore);10. Giovanni Pascoli: La mia sera (il titolo, la struttura della poesia, i temi pascoliani, elementi del decadentismo in Pascoli la lingua, lo stile e le innovazioni);11. Giuseppe Ungaretti: San Martino del Carso, Fratelli (l'ermetismo e la poetica ungarettiana, il tema, la novita del linguaggio poetico);12. Eugenio Montale: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il mal di vivere ho incontrato, Felicita raggiunta (il tema esistenziale, i motivi ricorrenti ed i simboli, la struttura delle poesie, la lingua e lo stile);13. Dino Buzzati: Il mostro colombre (Sessanta racconti).14. Gabriele D'Annunzio: La pioggia nel pineto;15. Italo Calvino: Il barone rampante. * Temele, funcțiile comunicative, elementele de construcție a comunicării și tipurile de texte marcate prin asterisc (*) și corp de literă cursiv, sunt obligatorii numai la specializările filologie (din cadrul filierei teoretice, profil umanist) și științe sociale (din cadrul filierei vocaționale, profil militar M.A.I.), au prevăzută în curriculumul diferențiat 1 oră/săpt. la limba modernă 1.
   +  LIMBA MODERNĂ 21. DOMENII TEMATICE Temele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele școlare de limba italiană pentru ciclul liceal (L2) și sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viața de fiecare zi, experiența personală și experiența umană în general.  +  DOMENIUL PERSONAL ● Viața personală:– familia (membrii familiei; relații interpersonale în familie);– alimentație, sănătate etc.;– relații între tineri (viața școlară, comportamentul în societate, munca în echipă, activități de timp liber: sport, turism, hobby). ● Universul adolescenței:– viața cotidiană, stiluri de viață;– universul afectiv al tinerilor; raportul între generații;– tinerii și provocări ale societății contemporane.  +  DOMENIUL PUBLIC ● Țări, regiuni, orașe - obiective turistice și culturale; ● Lumea contemporană (aspecte sociale, economice, politice, istorice, tehnice); ● Mediul înconjurător; aspecte semnificative din mediul urban/rural; ● Telecomunicații, transporturi moderne, mijloacele moderne de comunicare în masă.  +  DOMENIUL OCUPAȚIONAL ● Universul profesiilor și al meseriilor:– meserii, profesii, ocupații, activități, meserii de viitor;– cunoașterea unor aspecte semnificative din viața profesională;– preocupări, proiecte legate de viitorul profesional.  +  DOMENIUL EDUCAȚIONAL. CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ● Tipuri de habitat și stiluri de viață; ● Universul cultural italian/trecut și prezent; ● Tradiții, obiceiuri, sărbători; ● Personalități din sfera artistică, științifică, sportivă; ● *Italia în procesul de integrare europeană; ● *Relațiile italo-române/integrare europeană.2. FUNCȚII COMUNICATIVE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat, oral și în scris, în contexte relevante (registru formal/informal) elemente și structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcții comunicative, prevăzute de Programele școlare de limba italiană pentru ciclul liceal (L2):
  • a solicita și a oferi informații generale despre obiecte, locuri, acțiuni persoane;• a cere și a exprima o părere/o dorință/o preferință;
  • a solicita și a da informații de ordin personal/general;• a exprima acordul/dezacordul, satisfacția sau regretul;
  • a solicita și a oferi informații despre locuri de interes cultural/turistic;• a da/cere lămuriri, sfaturi;
  • a cere confirmare/infirmare unor informații despre produse, servicii/ experiențe și/sau activități profesionale;• a formula o interdicție;
  • a solicita repetarea și reformularea unui mesaj;• a situa un eveniment în timp;
  • a cere și a da clarificări pentru înțelegerea unui mesaj;• a face o expunere pe o temă dată;
  • a descrie obiecte, locuri, fenomene;• a exprima obligația, necesitatea și posibilitatea de a face ceva;
  • a caracteriza persoane, fapte, atitudini;• *a susține cu argumente o opinie personală.
  • a povesti o întâmplare, un eveniment;
  • a explica un fenomen, o stare;
  • a exprima sentimente și stări sufletești;
  • a exprima certitudinea, îndoiala.
  3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elementele și structurile gramaticale studiate, conform Programelor școlare de limba italiană pentru ciclul liceal (L2).
  Elemente fonetice și lexicale
  • cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice și funcțiilor comunicative specificate mai sus; • câmpuri lexicale; registre ale limbii italiene; • relații semantice: antonimie, sinonimie, omonimie; familii de cuvinte.
  Elemente de morfologie și sintaxă
  Articolul și substantivul• articolul hotărât și nehotărât, folosirea și omiterea articolului; • articolul partitiv; • prepoziții articulate; • substantivul - gen, număr (formarea pluralului regulat și neregulat).
  Adjectivul• adjectivul calificativ: acordul și gradele de comparație (formele regulate și sintetice); • adjective pronominale (posesive, demonstrative și nehotărâte).
  Numeralul• numeralul cardinal și ordinal, exprimarea secolelor și a procentelor, numeralul distributiv
  Pronumele• pronumele personal subiect (forme accentuate și neaccentuate); • pronumele personal complement direct și indirect (locul lor în fraza afirmativă, negativă și imperativă); formele combinate; • pronumele posesiv; • pronumele demonstrativ; • pronumele relativ; • pronumele nehotărât (forme frecvente); • pronumele adverbiale ne și ci/vi.
  Verbul• modul indicativ; • modul imperativ, cu folosirea pronumelui personal; • modul condițional (prezent și trecut); • modul conjunctiv; • modurile nepersonale: infinitiv, participiu, gerunziu (prezent, perfect).
  Adverbul adverbul, gradele de comparație.
  Prepoziția, conjuncția• prepoziții și conjuncții cu mare frecvență în comunicare.
  Elemente de sintaxă
  Sintaxa propoziției• subiectul, predicatul, acordul subiectului cu predicatul; atributul; complementul (direct, indirect), complementele circumstanțiale
  Sintaxa frazei• concordanța timpurilor la modul indicativ; • concordanța timpurilor la modul conjunctiv; • folosirea conjunctivului; • exprimarea cauzei, scopului, condiției (periodo ipotetico), consecinței, concesiei.
  Tipuri și forme de fraze• asertivă (afirmativă și negativă), interogativă, imperativă.
  Elemente de organizare a discursului, tipuri de texte
  (recunoaștere, caracteristici/elemente structurale de bază); • textul narativ, descriptiv, publicitar, poetic, *argumentativ.
  4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ȘI SCRISĂ Textele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune precum:e) Sursa: pasaje din cărți, articole de presă, broșuri, pliante etc., în limba italiană;f) Tipul de text: text autentic literar/neliterar;g) Dimensiune (număr de cuvinte): în funcție de profil și tipul de probă (oral/scris);h) Dificultate: în funcție de nivel și forma de studiu. L2: Tipuri de texte: ● texte/fragmente autentice de informare generală, pagini Internet; ● texte de popularizare/texte din mass-media (presă scrisă, anunțuri, publicitate); ● texte/paragrafe descriptive și narative; interviu, sondaj de opinii; ● eseuri și texte funcționale (corespondență - scrisoare, mesaj email, telegramă, felicitare, invitație; cereri, formulare, procese verbale, rapoarte, prospecte, cereri, reclamații); ● *scurte povestiri, comentarii, texte literare autentice; critică literară; eseu de opinie, eseu argumentativ etc.. * Temele, funcțiile comunicative, elementele de construcție a comunicării și tipurile de texte, marcate prin asterisc (*) și corp de literă cursiv, sunt obligatorii numai la specializarea filologie (din cadrul filierei teoretice, profil umanist) care are prevăzută în curriculumul diferențiat 1 oră/săpt. La limba modernă 2.
   +  LIMBA MODERNĂ 31. DOMENII TEMATICE Temele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele școlare de limba italiană pentru ciclul liceal (L3) și sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viața de fiecare zi, experiența personală și experiența umană în general.  +  DOMENIUL PERSONAL ● Persoane (însușiri fizice, naționalitate, starea sănătății); ● Familia: membrii familiei, relații interpersonale; ● Petrecerea timpului liber: aniversări, activități sportive/artistice, emisiuni de radio/televiziune/excursii/vacanțe etc.; ● Universul adolescenței (viață cotidiană, preocupări, idoli, vestimentație, modă etc.); relații între tineri (în activitatea școlară, în timpul liber, corespondență); universul afectiv al tinerilor.  +  DOMENIUL PUBLIC ● Orientarea în spațiu, situarea geografică, călătorii, mijloace de transport; ● Mediul urban/mediul rural; ● Lumea înconjurătoare: plante și animale; ● Aspecte din viața contemporană (socio-economice, tehnologice, ecologice/educație etc.); ● Alimentație, cumpărături, magazine, prețuri.  +  DOMENIUL OCUPAȚIONAL ● Universul profesiilor și al meseriilor: aspecte relevante; proiecte de continuare a studiilor și/sau de formare profesională.  +  DOMENIUL EDUCAȚIONAL ● Școala (relații cu colegii, orar, materii); ● Mass-media pentru tineret; ● Cultură și civilizație italiană: regiuni, orașe, obiective turistice, culturale; ● Obiceiuri, tradiții: sărbători tradiționale, bucătăria italiană; ● Personalități din sfera culturală, științifică, sportivă; ● *Italia în procesul de integrare europeană.2. FUNCȚII COMUNICATIVE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat, oral și în scris, în contexte relevante (registru formal/informal) elemente și structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcții comunicative, prevăzute de Programele școlare de limba italiană pentru ciclul liceal (L3):
  • a prezenta/a se prezenta/a răspunde la prezentare; a vorbi despre sine;• a exprima gusturi, preferințe;
  • a iniția, a continua, a încheia un schimb verbal;• a exprima o apreciere/o judecată;
  • a solicita și a oferi informații de ordin personal;• a caracteriza acțiuni sau persoane;
  • a solicita/a da informații diverse (despre persoane/obiecte/activități/timp/oră, program de lucru);• a exprima o opinie personală;
  • a descrie un obiect, o persoană;• a exprima acordul, dezacordul;
  • a relata o acțiune, o suită de acțiuni;• a exprima stări emoționale (mulțumire/ satisfacție, teamă), sentimente;
  • a invita, a accepta, a refuza o invitație/ceva;• a invita, a sfătui, a recomanda;
  • a cere repetarea, explicitarea mesajului;• a exprima regretul;
  • a se scuza/a răspunde la scuze.• a exprima motivul, cauza;
  • a formula o sugestie, o recomandare;
  • *a exprima certitudine, îndoială.
  3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elementele și structurile gramaticale studiate, conform Programelor școlare de limba italiană pentru ciclul liceal (L3).
  Elemente fonetice și lexicale
  • cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematic și actelor de vorbire specificate mai sus; • relații semantice: sinonime, antonime, familii de cuvinte; • câmpuri lexicale.
  Elemente de morfologie și sintaxă
  Articolul• folosirea articolului hotărât și nehotărât, prepoziții articulate; • articolul partitiv.
  Substantivul• gen, număr, pluralul substantivelor, substantive cu plural neregulat.
  Adjectivul• adjectivul calificativ: gradele de comparație; • adjectivul demonstrativ, posesiv.
  Numeralul• cardinal și ordinal, exprimarea secolelor, cele patru operații aritmetice.
  Pronumele• pronumele personale subiect, complement direct și indirect, pronumele de politețe; • pronumele combinate; • pronumele demonstrativ și posesiv; • pronumele relative și interogative; • pronumele nehotărâte.
  Verbul• modul indicativ (prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitorul simplu și viitorul anterior); • modul condițional (prezent și trecut); • modul conjunctiv și cazurile de folosire a acestuia; • modul imperativ; • moduri nepersonale; • modul participiu, acordul participiului trecut cu subiectul.
  Adverbul• adverbul de mod, de timp, de loc, de cantitate, de afirmație și de negație.
  Prepoziția și conjuncția• prepoziții și conjuncții frecvente în comunicare.
  4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ȘI SCRISĂ Textele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune precum:i) Sursa: pasaje din cărți, articole de presă, broșuri, pliante etc., în limba italiană;j) Tipul de text: text autentic literar/neliterar;k) Dimensiune (număr de cuvinte): în funcție de profil și tipul de probă (oral/scris);l) Dificultate: în funcție de nivel și forma de studiu. L3: Tipuri de texte: ● fragmente/texte de informare generală (descriptive, narative); ● articole de presă, publicitate.
   +  FILIERA TEHNOLOGICĂ  +  LIMBA MODERNĂ 1, LIMBA MODERNĂ 2 Clasele a XI-a și a XII-a, ruta directă de calificare profesională Clasele a XII-a și a XIII-a, ruta progresivă de calificare profesională1. DOMENII TEMATICE Se recomandă următoarele teme: DOMENIUL PERSONAL ● Viața personală: educație, stil de viață, comportament social, strategii de studiu, opțiuni pentru carieră, hobby-uri; ● Relații interpersonale/profesionale, viața de echipă; ● Universul adolescenței (cultură, sport, timp liber). DOMENIUL PUBLIC ● Aspecte din viața contemporană (socio-economice/științifice/tehnice/ecologice/strategii de utilizare a resurselor); ● Tinerii și viața comunitară; ● Democrație, civism și drepturile omului; ● Mass-media. DOMENIUL OCUPAȚIONAL ● Aspecte legate de profesiuni și de viitorul profesional; ● Aspecte teoretice și practice ale specialității; ● Organizarea locului de muncă (instituției, companiei), comportament profesional, deontologie profesională; ● Echipamente, activități, operații și procese de producție (în funcție de specializare); ● Produse și servicii, calitatea serviciilor/produselor. DOMENIUL EDUCAȚIONAL ● Descoperiri științifice și tehnice; ● Viața culturală și lumea artelor; ● Patrimoniul socio-cultural european; ● Repere culturale ale spațiului italian - trecut și prezent.2. FUNCȚII COMUNICATIVE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat, oral și în scris, în contexte relevante (registru formal/informal) elemente și structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcții comunicative, prevăzute de Programele școlare de limba italiană pentru filiera tehnologică.
  • a solicita și a oferi informații generale și de ordin personal;• a solicita și a da instrucțiuni/indicații;
  • a solicita și a oferi informații legate de completare a unui formular;• a solicita și a da sfaturi;
  • a solicita și a oferi informații cu caracter de orientare;• a solicita și a formula propuneri, sugestii;
  • a solicita și a oferi informații despre produse și servicii (inclusiv despre costuri, prețuri etc.);• a solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul;
  • a solicita și a oferi informații despre fenomene, evenimente, experiențe, acțiuni și activități profesionale;• a corecta/încuraja/avertiza pe cineva;
  • a solicita și a oferi informații despre programul zilnic/săptămânal;• a exprima obligația/necesitatea/interdicția de a face ceva;
  • a descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activități, evenimente, procese;• a exprima diverse grade de certitudine;
  • a formula comparații între persoane, obiecte, locuri, fenomene, evenimente, procese, stări, acțiuni și fapte prezente cu cele trecute;• a exprima presupuneri;
  • a formula oferte/invitații;• a exprima probabilitatea;
  • a accepta și a refuza o ofertă/invitație;• a exprima acțiuni/stări posibile;
  • a exprima și a argumenta refuzul de a face o acțiune;• a exprima condiții;
  • a solicita și acorda/refuza permisiunea de face ceva;• a exprima cauze și consecințe;
  • a oferi un obiect în mod politicos;• a exprima intenții, dorințe, preferințe;
  • a exprima mulțumiri;• a exprima atitudini emoționale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere;
  • a cere scuze;• a exprima o hotărâre sau o promisiune;
  • a utiliza formule adecvate contextual de inițiere, întreținere și încheiere a unei conversații (inclusiv telefonice);• a formula concluzii;
  • a cere permisiunea de a întrerupe o conversație (față în față, la telefon).• a formula decizii;
  • a solicita/a exprima opinii, puncte de vedere personale;
  • a argumenta/justifica opinii/puncte de vedere personale;
  • a exprima satisfacția/insatisfacția față de un punct de vedere;
  • a exprima și a motiva acordul/dezacordul;
  • a contrazice opiniile altora;
  • a cere și a da clarificări pentru înțelegerea unui mesaj;
  • a cere și a da detalii și explicații;
  • a solicita repetarea și reformularea.
  3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elementele și structurile gramaticale studiate, conform programelor școlare pentru filiera tehnologică (O.M. Nr. 3488/23.03.2006) Articolul: cazuri de folosire a articolului cu nume proprii, cu nume de rudenie, precedate de adjectivul posesiv; alte situații de folosire și omitere; Substantivul: substantive cu forma speciale de plural, pluralul substantivelor compuse; Adjectivul: calificativ, cu formele speciale de comparativ și superlativ, cu superlative neregulate; adjective determinative; Pronumele: pronumele personal, poziția formelor neaccentuate, pronumele combinate, pronumele ne,ci/vi, pronumele quanto, pronumele nehotărâte, pronumele relative, pronumele interogative; Numeralul: numerale cardinale și ordinale (fracționare); procente; Verbul: diateza activă, pasivă și reflexivă; verbe neregulate, folosirea modurilor și timpurilor: moduri personale și nepersonale; Adverbul: grade de comparație ale adverbelor, locul adverbelor în propoziție; Cuvinte de legătură: conjuncții și prepoziții; Sintaxă: fraza condițională; concordanța timpurilor la indicativ și conjunctiv; vorbirea directă și indirectă.4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ȘI SCRISĂ Filiera tehnologică: Tipuri de texte: ● Text informativ, explicativ, descriptiv, incitativ (rețete, instrucțiuni de folosire), publicitar, argumentativ NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe și nu vizează conținutul unui manual anume.
   +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA GREACĂ MODERNĂI. STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții de liceu, toate profilurile și specializările, au dreptul să susțină examenul de bacalaureat la limba greacă modernă în cadrul Probei C, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Această probă se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, după cum urmează:a. proba de înțelegere a unui text audiat;b. proba scrisă;c. proba orală. Limba greacă modernă este studiată în învățământul liceal după cum urmează:a) 2 ore/săptămânal - pentru liceele teoretice, profil filologie clasele IX-XII, ca limba a treiab) 4 ore/săptămânal la clasele a IX-a și 5 ore/săptămânal la clasele X-XII, pentru profilul filologie, ca limba a treia Competențele de evaluat, conținuturile și tipurile de itemi (subiecte) vor respecta programele de limba greacă modernă clasa a IX-a - a XII-a, aprobate prin OM nr. 5201/24 decembrie 2003.II. COMPETENȚE DE EVALUAT Competențele generale: ● Receptarea mesajelor transmise în scris în diferite situații de comunicare. ● Producerea de mesaje scrise, adecvate unor anumite contexte. ● Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală. ● Transferul și medierea mesajelor scrise în situații variate de comunicare. ● Receptarea informațiilor dintr-un text audiat. Competențele specifice, corelate cu tipuri de conținuturi. Candidații la examenul de bacalaureat pentru limba greacă ca limbă modernă trebuie să cunoască sistemul fonologic, lexical și gramatical al limbii grecești precum și elemente de cultură și civilizație greacă, pentru a fi capabili să recepteze, să producă mesaje scrise, să interacționeze în limba greacă și să înțeleagă un text audiat, în situații date de comunicare. Examenul de Bacalaureat la limba greacă modernă 2010-2011 își propune crearea unui tip de evaluare, după modelul Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, document al Consiliului Europei, care să cuprindă: ● nivelul competențelor generale ale candidatului; ● însușirea conținuturilor; ● valorile și atitudinile formate prin însușirea limbii grecești; ● competențele funcționale esențiale pentru reușita socială a candidaților într-un nou context european: prelucrarea și utilizarea contextuală de informații complexe și comunicarea în contexte specifice. Totodată, programa de bacalaureat pentru limba greacă modernă dorește să ofere o orientare sistemică atât pentru cadrele didactice cât și pentru candidați.  +  EVALUAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A LIMBII În cadrul probelor orale, scrise și de înțelegere a unui text audiat se evaluează nivelul de cunoaștere a limbii grecești ca limbă modernă, modul în care candidatul folosește limba în comunicare. Acest lucru presupune evaluarea competențelor lingvistice și a conținuturilor pe care candidatul și le-a însușit pe parcursul anilor de studiu, în conformitate cu programa școlară.II.1. Competența de comunicare orală Pentru a evalua competența de comunicare orală, candidații vor fi solicitați: să demonstreze capacitatea de exprimare orală prin: ● folosirea corectă și adecvată a structurilor gramaticale și lexicale studiate, pe tot parcursul comunicării orale; ● rezolvarea unor itemi care au drept scop acest lucru; ● realizarea unui discurs oral convingător, logic și coerent pe o temă dată:– relatarea unui eveniment/a unui fapt divers/a unei întâmplări/a unei experiențe personale;– prezentarea unui film/a unei cărți;– descrierea unui obiect, a unei persoane/a unui personaj, a unei activități, a unor locuri cunoscute/imaginare;– exprimarea și/sau argumentarea unei păreri personale/a unui punct de vedere, pornind de la un text/o temă dată, susținut/ă de exemple relevante, capacitatea de a face asociații și comparații cu texte cunoscute, situații și experiențe personale sau cu experiențele altor persoane;– capacitatea de a participa activ la o conversație (interacțiune orală) în situația de examen, utilizând limba greacă modernă potrivit contextului comunicațional.II.2. Competența de comunicare scrisă Pentru a evalua competența de comunicare scrisă, candidaților li se va cere rezolvarea unor sarcini specifice de lucru. Candidații vor demonstra următoarele competențe: ● înțelegerea sensului global al unui text; ● identificarea informațiilor semnificative din text; ● alcătuirea unui rezumat al textului; ● comentarea unui aspect din text; ● exprimarea propriilor păreri în legătură cu ideile/conținutul textului respectiv; ● recunoașterea utilizarea elementelor și structurilor gramaticale studiate; ● analizarea și interpretarea unui aspect/a unei idei din textul dat; ● folosirea corectă a structurilor lexicale studiate; ● descrierea locurilor cunoscute/imaginare, a unor activități; ● descrierea/caracterizarea unei persoane; ● relatarea unui eveniment/a unui fapt divers/a unei întâmplări/a unei experiențe personale; ● continuarea unui text, a unei idei; ● construirea unui text pe baza unei teme date; ● redactarea unui eseu; ● comentarea unui subiect; ● exprimarea și/sau argumentarea unei păreri personale/a unui punct de vedere, pornind de la un text/o temă dată, susținut/ă de exemple relevante, capacitatea de a face asociații și comparații cu texte cunoscute, situații și experiențe personale sau experiențele altor persoane.II.3. Competența de înțelegere a unui text audiat Pentru a evalua competența de înțelegere a unui text audiat, candidaților li se va cere rezolvarea unor sarcini specifice de lucru. Candidații vor demonstra următoarele competențe: ● înțelegerea sensului global al unui text; ● identificarea informațiilor semnificative dintr-un text; ● rezolvarea de itemi care au drept scop acest lucru.III. CONȚINUTURI Conținuturile evaluate pentru toate profilurile, corespund trunchiului comun din programele școlare în vigoare.III.1. Conținuturi lexicale și tematice Se vor evalua cunoștințele de vocabular specific temelor cuprinse în Programa școlară de limba greacă modernă, teme inspirate din realitatea înconjurătoare, din viața de zi cu zi, din experiența elevilor și din experiența umană în general. Temele de examen se vor regăsi în texte autentice de diverse tipuri.a) Tip de text - autentic: literar, non-literar;b) Sursa: articole din ziare și reviste, cărți din spațiul de limbă greacă modernă, internet;c) Lungimea: 125 - 350 cuvinte, în funcție de nivelul A1-B2;d) Dificultate: în conformitate cu programele școlare și cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi - CECRL (nivelurile A1-B2), dar fără să depășească gradul de dificultate al textelor din manuale.III.2. FoneticăIII.3. MorfologieIII.4. Sintaxa propoziției (integral)III.5. Sintaxa frazei: propoziții principale, subordonate: completivă directă și indirectă, interogativă indirectă, atributivă, condițională, finală, concesivă, consecutivă, cauzală, temporală.III.6. Vocabular– lexicul specific temelor propuse;– familii de cuvinte;– sinonime, antonime, omonime și paronime.III.7. Teme propuse: ● Viața cotidiană (aniversări, prietenie, familie, locuință, lumea satului și a orașului, alimentația mediteraneeană, mediu înconjurător); ● Hobby-uri (muzică, turism și călătorii, orașe, sport, reviste); ● Viața profesională (alegerea unei profesii, completarea unui CV). NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe se și nu vizează conținutul unui manual anume.  +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA GERMANĂ MODERNĂI. STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții de liceu, toate profilurile și specializările, au dreptul să susțină examenul de bacalaureat la limba germană modernă în cadrul Probei C, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Această probă se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, după cum urmează:a. proba de înțelegere a unui text audiat.b. proba scrisă.c. proba orală.I.1. Filiera teoretică si vocațională (toate profilurile și specializările) LIMBA MODERNĂ 1 LIMBA MODERNĂ 2 LIMBA MODERNĂ 3I.2. Filiera tehnologică LIMBA MODERNĂ 1 Ruta directă și ruta progresivă (ambele rute de calificare, toate calificările profesionale). LIMBA MODERNĂ 2 Ruta directă de calificare (toate calificările profesionale) și ruta progresivă (calificările profesionale: tehnician în activități de comerț, tehnician în gastronomie, organizator banqueting, tehnician în hotelărie) Categoriile menționate corespund nivelurilor de competență A2, B1 si B2 prevăzute de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine. Respectând tipologia generală a structurii planului de învățământ privind studiul limbilor moderne în liceu, examenul de bacalaureat la limba germană ca limbă modernă este alcătuit pornind de la programele școlare în vigoare. Programa școlară pentru clasa a-IX-a, Ciclul inferior al liceului, aprobată prin Ordin al Ministrului Educației și Tineretului nr. 3458/09.03.2004; Programa școlară pentru clasa a-X-a, Ciclul inferior al liceului, aprobată prin Ordin al Ministrului Educației și Cercetării nr. 4598/31.08.2004; Programa școlară cls. a XII-a, filiera teoretică, toate profilurile și specializările, Filiera vocațională, toate profilurile și specializările, aprobată prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării nr. 5959/22.12.06; Programa școlară pentru ciclul superior al liceului, Filiera tehnologică, Clasele a XI-a și a XII-a, ruta directă de calificare profesională, Clasele a XII-a și a XIII-a, ruta progresivă de calificare profesională, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3488/23.03.2006.II. COMPETENȚE DE EVALUAT Competențele generale: ● Receptarea mesajelor transmise în scris în diferite situații de comunicare. ● Producerea de mesaje scrise, adecvate unor anumite contexte. ● Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală. ● Transferul și medierea mesajelor scrise în situații variate de comunicare. ● Receptarea informațiilor dintr-un text audiat. Competențele specifice, corelate cu tipuri de conținuturi. Candidații la examenul de bacalaureat pentru limba germană ca limbă modernă trebuie să cunoască sistemul fonologic, lexical, gramatical și stilistic al limbii germane, precum și elemente de cultură și civilizație germană, pentru a fi capabili să recepteze, să producă mesaje scrise, să interacționeze în limba germană și să înțeleagă un text audiat, în situații date de comunicare. Examenul de bacalaureat la limba germană modernă 2011 își propune crearea unui tip de evaluare după modelul Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, document al Consiliului Europei, care să cuprindă:– nivelul competențelor generale ale candidatului;– însușirea conținuturilor;– valorile și atitudinile formate prin însușirea limbii germane;– competențele funcționale esențiale pentru reușita socială a candidaților într-un nou context european: prelucrarea și utilizarea contextuală de informații complexe, gândirea critică, luarea deciziilor și comunicarea în contexte specifice. Totodată, programa de bacalaureat pentru limba germană modernă dorește să ofere o orientare sistemică atât pentru cadrele didactice cât și pentru candidați. În cadrul probelor orale, scrise și de înțelegere a unui text audiat se evaluează nivelul de cunoaștere a limbii germane ca limbă modernă, modul de utilizare a acesteia în comunicare. Acest lucru presupune evaluarea competențelor lingvistice și a conținuturilor pe care candidatul și le-a însușit pe parcursul anilor de studiu, în conformitate cu programa școlară.II.1. Competența de comunicare orală Pentru a evalua competența de comunicare orală, candidații vor fi solicitați să demonstreze capacitatea de exprimare orală prin: ● folosirea corectă și adecvată a structurilor gramaticale și lexicale studiate, pe tot parcursul comunicării orale; ● rezolvarea unor itemi care au drept scop acest lucru; ● realizarea unui discurs convingător, logic și coerent pe o temă dată:– relatarea unui eveniment/a unui fapt divers/a unei întâmplări/a unei experiențe personale;– prezentarea unui film/a unei cărți;– descrierea unui obiect, a unei persoane/a unui personaj, a unei activități, a unor locuri cunoscute/imaginare;– exprimarea și/sau argumentarea unei păreri personale/a unui punct de vedere, pornind de la un text/o temă dată, susținut/ă de exemple relevante, capacitatea de a face asociații și comparații cu texte cunoscute, situații și experiențe personale sau experiențele altor persoane.– participarea activă la o conversație (interacțiune orală) în situația de examen, utilizând limba germană potrivit contextului comunicațional.II.2. Competența de comunicare scrisă Pentru a evalua competența de comunicare scrisă, candidaților li se va cere rezolvarea unor sarcini specifice de lucru. Candidații vor demonstra următoarele competențe: ● înțelegerea sensului global al unui text; ● identificarea informațiilor semnificative din text; ● redarea informațiilor unui text sub formă de rezumat; ● comentarea unor aspecte din text; ● exprimarea propriilor păreri în legătură cu ideile/conținutul textului respectiv; ● recunoașterea și utilizarea elementelor și structurilor gramaticale studiate; ● analizarea și interpretarea unui aspect/a unei idei din textul dat; ● folosirea corectă a structurilor lexicale studiate; ● descrierea unor locuri cunoscute/imaginare, activități; ● descrierea/caracterizarea unei persoane; ● relatarea unui eveniment/a unui fapt divers/a unei întâmplări/a unei experiențe personale; ● continuarea unui text, a unei idei; ● alcătuirea un text pe baza unei teme date; ● redactarea unui eseu; ● comentarea unui subiect; ● exprimarea și/sau argumentarea unei păreri personale/a unui punct de vedere, pornind de la un text/o temă dată, susținut/ă de exemple relevante, capacitatea de a face asociații și comparații cu texte cunoscute, situații și experiențe personale sau cu experiențele altor persoane.II.3. Competența de înțelegere a unui text audiat Pentru a evalua competența de înțelegere a unui text audiat, candidaților li se va cere rezolvarea unor sarcini specifice de lucru. Candidații vor demonstra următoarele competențe: ● înțelegerea sensului global al unui text; ● identificarea informațiilor semnificative dintr-un text; ● rezolvarea de itemi care au drept scop acest lucru;III. CONȚINUTURI Conținuturile evaluate pentru toate profilurile, corespund trunchiului comun din programele școlare în vigoare.III.1. Conținuturi lexicale și tematice Se vor evalua cunoștințele de vocabular specific temelor cuprinse în Programa școlară de limba germană modernă, teme inspirate din realitatea înconjurătoare, din viața de zi cu zi, din experiența elevilor și experiența umană în general. (vezi Anexa 2) Temele de examen se vor regăsi în texte autentice de diverse tipuri.a) Tip de text - autentic: literar, non-literar (vezi Anexa 1);b) Sursa: articole din ziare și reviste, cărți din spațiul germanofon, literatură cultă și populară, broșuri, internet.c) Lungimea: 125 - 350 cuvinte, în funcție de nivelul A1-B2. Dificultate: în conformitate cu programele școlare și cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi - CECRL (nivelurile A1-B2), dar fără să depășească gradul de dificultate al textelor din manuale;d) Domenii: domenii tematice cuprinse în programa școlară (Anexa 2):1. DOMENIUL PERSONAL– Viața personală (educație, stil de viață, comportament social, strategii de studiu, opțiuni pentru carieră, hobby-uri);– Relații interpersonale/inter-umane/profesionale, lucrul în echipă;– Universul adolescenței (cultură, sport, timp liber).2. DOMENIUL PUBLIC– Aspecte din viața contemporană (socio-economice, științifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor);– Tinerii și viața comunitară;– Democrație, civism și drepturile omului. Egalitatea în drepturi.– Mass-media, comunicare.3. DOMENIUL OCUPAȚIONAL– Aspecte legate de profesiuni și de viitorul profesional; Organizarea locului de muncă (a instituției, a companiei), comportament profesional, deontologie profesională;– Produse și servicii, calitatea serviciilor/produselor.4. DOMENIUL EDUCAȚIONAL– Descoperiri științifice și tehnice;– Viața culturală și lumea artelor;– Patrimoniul socio-cultural european - trecut și prezent;– Repere culturale ale spațiului lingvistic germanofon.III.2. FUNCȚII COMUNICATIVE ALE LIMBII:III.2.1. Actele de vorbire Candidații vor fi capabili să folosească actele de vorbire în diverse situații de comunicare prevăzute de Programa de limba germană pentru ciclul liceal.III.2.2. Forme de comunicare în scris Candidații vor demonstra următoarele competențe:– completarea unui formular, tabel, schemă cu ajutorul unor indicații orale/scrise;– redactarea unui text funcțional: bilet, telegramă, felicitare, CV, scrisoare personală sau oficială, anunț, text publicitar, reclamație;– redactarea unei povestiri, descrieri, caracterizări;– redactarea unui eseu structurat/nestructurat, aducând argumente în sprijinul opiniei formulate.III.3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRIIIII.3.1. Vocabular - Lexicul specific temelor propuse (Anexa 2);III.3.2. Elemente de gramatică cuprinse în Programa de limba germană modernă pentru ciclul liceal. clase: articol, substantiv, adjectiv, numeral, pronume, verb, adverb, prepoziții, conjuncții categorii: număr, caz, timp, aspect, diateză structuri: propoziții, fraze procese și relații: acord, topică, transformare, etc. noua ortografie a limbii germane, formarea cuvintelor (substantive, adjective, verbe) Structura și dificultatea subiectelor (itemilor) vor fi în raport cu programele școlare în vigoare și cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi - CECRL (nivelurile A1-B2) Textele necunoscute/nestudiate la clasă nu exclud studierea textelor din manuale, deoarece acestea sunt surse pentru ca elevii să dovedească următoarele competențe:– capacitatea de a aborda un text necunoscut;– capacitatea de a se familiariza cu diferite genuri, stiluri și registre ale limbii;– însușirea unor cuvinte și expresii noi, a unor sensuri variate ale cuvintelor în diferite contexte;– însușirea unor structuri gramaticale noi și consolidarea celor vechi;– analizarea și comentarea unui text, exprimând opinii și judecăți de valoare personale;– identificarea anumitor detalii sau exemple pentru susținerea opiniilor personale;  +  ANEXA nr. 1 Textsorten
  RezepteTeletext
  BriefeAnleitungen
  DurchsagenLiterarische Texte (Auszuge)
  GraffitiHandzettel
  FuhrungenFahrscheine
  VideotextComputerbildschirmtext
  PlakateZeitungsartikel
  VorschriftenAnschlage
  LiederSpeisekarten
  BerichtGeschaftsbrief
  BedienungsanleitungenMitteilung
  Etiketten und AufschriftenWerbeschriften
  VisitenkartenSchilder
  ArtikelPrasentation
  Zusammenfassungen
  Resourcen:
  LehrbucherReader
  LiteraturbucherProspekte
  WorterbucherZeitungen
  ZeitschriftenPlakate
  AlbenFahrplne
  LandkartenStadtplane
   +  ANEXA nr. 2
  Beschreibungskategorien zum Wortschatz
  BereichOrteInstitutitutionenPersonenObjekteEreignisseHandlungen
  PrivatHaus, Zimmer Garten (eigenes/r, der Familie, von Freunden, von Bekannten) -eigener Platz im Heim, Hotel usw. -auf dem Land am See, Meer -im Gebirge-Familie Freundesund Bekanntennetzwerke-Verwandte -Freunde -Bekannte- Einrichtungen und Mobel; -Kleidung -Hausgerate -Spiel -und Werkzeug -Korper pflege -Freizeit-, Reise- und Sportausrustung-Familienfeiern -Krankheit -Zwischenfalle -Unfalle -naturliche Phanomene -Feste -BesucheLebensroutinen z.B.: anziehen, ausziehen, essen, waschen, basteln, u.s.w. Gartenarbeit -Hobbys Unterhaltung
  Sozial-offentliche Raume: Strasse, Platz, Park usw. offentliche Verkehrsmittel -Geschafte -Markte -Krankenhauser -Arztpraxen -Stadien -Sportplatze -Sporthallen -Restaurant, Kneipe, Hotel-Behorden -Vereine -Gesellschaf- ten -politische Parteien -Kirchen-Mitglieder der Offentlichkeit -Beamte -Verkaufer -Lehrer -Arzt -Polizisten -Sicherheitskrafte -Fahrer -Schaffner -Passagiere -Kellner -Kunden -Empfangspersonal -Priester, Pfarrer-Geld, Formulare -Programme -Mahlzeiten -Getranke -Snacks -Personalausweis, Passe, Fuhrerscheine-Zwischenfalle -Unfalle -Versammlungen -Geldstrafen -Spiele, Wettbewerbe-Einkaufen und offentliche Dienste (in Anspruch nehmen) -medizinische Dienste (in Anspruch nehmen) - fahren, wandern, reisen -offentliche Unterhaltung und Freizeitaktivitaten -Sport, Spiele
  Schule Und Beruf-Schulen, Aula, Klassenraum, Schulhof, Hochschule, Universitat, Seminarraume, Schulvertretung -Wohnheime Laboratorien -Mensa -Buros Werkstatten -Bauernhofe -Laden, -Geschafte -Hotels usw.-Schule, Berufsschule, Universitat -Wissenschafts- und Forschungs- Institute -Firmen -Staats- und multinationale Unternehmen -Gewerkschaften-Lehrende, Lehrkorper -Eltern -Klassenkameraden, Sudierende -Arbeitgeber, Arbeitnehmer Kollegen -verschiedene Berufsbenenungen-Schuluniform -Schreib-, Mal- und Bastelmaterial Schulausrustung und -kleidung -audiovisuelle Gerate -Tafel und Kreide -Computer -Buroausstattungen -Tiere, Pflanzen-erster und letzter Schultag, Schuleraustausch -Spiele, Pause -Seminare und Ubungen -Diskussionen -Beratungsgesprache Ausverkaufe -MessenRoutinen in: -Schulversammlungen, Lehrerkonferenzen, Unterricht, Spielen, Pausen, Laborarbeit, Hausaufgaben, Teamarbeit Verwaltung, Management, Produktionvorgangen, Burovorgangen, Transport, Verkaufen -Computerarbeit -Reinigung
  Bildung-Museen Theatersale -Kinosale Konzertsale Bibliotheken -Ausstellungsraume -VeranstaltungsraumeWissenschafts- und KulturinstitutionenBeamten, Schauspieler, Kunstler, Publikum, KritikerKunstgegenstande -Alben Musikinstrumente Eintrittskarte Prospekte, Plane, Programme, Mal-, Spiel- und Bastelmaterial-Veranstaltungen -Auf- und Vorfuhrungen -Festivale -Besprechungen -Empfange -Konferen zenRoutinen in -Veranstaltungen -Auf- und Vorfuh-rungen -Festivale Besprechungen -Empfangen -Konferenzen usw.
  NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe și nu vizează conținutul unui manual anume.
   +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA FRANCEZĂI. STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții de liceu, toate profilurile și specializările, au dreptul să susțină examenul de bacalaureat la limba franceză în cadrul Probei C, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Această probă se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, după cum urmează:a. proba de înțelegere a unui text audiat;b. proba scrisă;c. proba orală.II. COMPETENȚE DE EVALUAT  +  COMPETENȚE GENERALE L1, L2, L3– Filiera teoretică, toate profilurile și specializările– Filiera vocațională, toate profilurile și specializările Competențele generale sunt aceleași pentru toate filierele/profilurile/specializările (cu excepția filierei tehnologice), în funcție de probă (oral/scris):– Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare;– Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare/sarcini de lucru variate;– Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă;– Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare.  +  COMPETENȚE SPECIFICE Competențele specifice (și conținuturile) se diferențiază pe cele trei nivele: L1, L2 si L3, astfel:  +  LIMBA MODERNĂ 11. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Identificarea sensului global al unui mesaj.1.2. Identificarea ideilor principale/informațiilor cheie/detaliilor specifice/extragerea esențialului din texte autentice.1.3. Selectarea și corelarea de informații din diverse părți ale unui text/din texte diferite în scopul îndeplinirii unei sarcini de lucru.1.4. Identificarea, în mesaje diverse, a atitudinilor, sentimentelor, punctelor de vedere exprimate (pentru a le compara cu punctul de vedere personal).1.5. Analizarea unor situații descrise în texte în scopul unui studiu aprofundat/al luării unor decizii.1.6. *Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, cadrul acțiunii).1.7. *Identificarea elementelor structurale ale textului literar (vocea auctorială, narațiune la pers I și a III-a, personaj), a simbolurilor, a metaforelor, a altor mijloace de expresie artistică.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.1. Descrierea unor activități cotidiene, obiceiuri; prezentarea de descrieri clare și detaliate, pe subiecte legate de domenii de interes personal și de domeniul de specializare.2.2. Relatarea conținutului unui film/prezentarea de cărți, evenimente, experiențe, cu exprimarea sentimentelor/reacțiilor personale în legătură cu acestea.2.3. Redactarea de paragrafe/texte pe o temă de interes.2.4. Expunerea unor idei, opinii și puncte de vedere proprii și susținerea lor cu argumente și exemple.2.5. Elaborarea unui raport (a desfășurării unei activități de grup/proiect individual/activități cotidiene etc.)/referat/eseu/prezentare, argumentate logic și susținute de exemple pertinente din experiența personală sau din alte surse.2.6. Completarea de formulare și redactarea de texte funcționale variate, complexe, cu respectarea convențiilor specifice și cu folosirea de conectori.2.7. Utilizarea convențiilor folosite în comunicarea formală și informală, adecvând formatul și limbajul la context și la tipul de text.2.8. *Argumentarea, oral/în scris, a modului personal de interpretare a unui text literar.3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Solicitarea adecvată a ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului și răspunsuri/comentarii adecvate la acestea; solicitarea/oferirea de clarificări/explicații.3.2. Oferirea de răspunsuri la un chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate opțiunile.3.3. Formularea de idei/păreri pe teme de interes în cadrul unei discuții/în mesaje de răspuns.3.4. Susținerea unui punct de vedere în cadrul unui schimb de mesaje scrise, pe teme de interes.3.5. Avansarea unor ipoteze și formularea de răspunsuri adecvate la ipotezele emise de ceilalți.3.6. Redactarea de scrisori/alte texte funcționale pe diferite teme, către diverși destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obține ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea formatului și a limbajului la subiect și la cititorul intenționat.3.7. Adaptarea formei mesajului la context/la situația de comunicare în funcție de stil (formal/informal), respectând normele socio-culturale uzuale.3.8. *Susținerea cu argumente relevante a unui punct de vedere în cadrul unei discuții/al unui schimb de mesaje scrise, pe teme culturale/literare.4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă.4.2. Sintetizarea sub formă de schemă/notițe a conținutului unui text; rezumarea în scris, întrun număr de cuvinte dat, a unui text citit.4.3. Transferul informațiilor din texte în diverse forme de prezentare.4.4. Traducerea din limba franceză în limba maternă/din limba maternă în limba franceză a unor texte/mesaje de dificultate medie, din domenii de interes/din domeniul de specializare.4.5. *Rezumarea orală și/sau în scris a esențialului dintr-un text literar într-un număr determinat de cuvinte.4.6. *Parafrazarea unui citat folosind exemple personale/prin raportare la experiența personală.4.7. *Raportarea mesajului literar la experiențe personale. * Competențele specifice marcate prin corp de literă cursiv și asterisc sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) și științe sociale (filiera vocațională, profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/săpt. de limba modernă 1 în curriculumul diferențiat (CD).  +  LIMBA MODERNĂ 21. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Desprinderea sensului global/ideilor esențiale dintr-un text dat.1.2. Identificarea și selectarea, din mesaje variate, de informații și opinii relevante/de informații punctuale/de informații specifice.1.3. Discriminarea între informații factuale și opinii, în mesaje diverse.1.4. Deducerea înțelesului unor elemente lexicale necunoscute, cu ajutorul contextului.1.5. *Identificarea, prin citire rapidă, de informații/detalii specifice dintr-un text mai lung, în vederea rezolvării unei sarcini de lucru.1.6. *Identificarea avantajelor și a dezavantajelor unor situații descrise în texte, în scopul luării unor decizii/formulării unor soluții.1.7. *Corelarea de informații din diverse părți ale unui text/din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcină de lucru.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.1. Prezentarea unui monolog pe o temă dată, structurat, susținut de exemple din viața personală/din alte surse.2.2. Prezentarea/Relatarea unui fapt divers/film/întâmplări/eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative.2.3. Completarea de documente (formulare, chestionare etc.) de uz curent și specifice domeniului de specializare.2.4. Redactarea de texte funcționale variate (instrucțiuni, anunțuri de mică publicitate, pagini de jurnal etc.), aducând argumente și exemple în sprijinul opiniilor exprimate.2.5. Elaborarea de descrieri pe subiecte legate de domenii de interes personal (evenimente, experiențe personale)/profesional.2.6. Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, cu folosirea unui limbaj adecvat.2.7. Emiterea de ipoteze și susținerea lor cu câteva argumente.2.8. *Prezentarea și comentarea unui film/a unei cărți prin raportare la experiența personală, cu exprimarea gândurilor și/sau sentimentelor despre acestea.3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Solicitarea opiniilor interlocutorului și comentarea succintă a părerilor exprimate de parteneri/exprimarea poziției (acord/dezacord); solicitarea și oferirea de clarificări, explicații.3.2. Oferirea de răspunsuri concrete și de ordin personal la un chestionar/sondaj/interviu.3.3. Exprimarea unor sentimente și reacții (surpriză, bucurie, neplăcere, interes, indiferență, regret, uimire) referitoare la evenimente/situații/experiențe trăite sau aflate.3.4. Realizarea unui interviu structurat pe baza unui chestionar elaborat.3.5. Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt exprimate mulțumiri sau scuze.3.6. Redactarea de texte funcționale pe diferite teme, adresate anumitor destinatari în diferite scopuri de comunicare (pentru a exprima intenții, a obține ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.).3.7. Adecvarea formatului/limbajului la subiect/interlocutor/cititorul intenționat, cu utilizarea convențiilor/normelor sociale și culturale folosite in comunicarea formală și informală.4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Luarea de notițe dintr-o lectură, în vederea realizării unui raport/unei informări.4.2. Redarea, prin cuvinte proprii, a unor mesaje/texte simple din domenii cunoscute.4.3. Traducerea din limba franceză în limba maternă/din limba maternă în limba franceză, a unui mesaj/text de dificultate redusă.4.4. Reducerea unui paragraf la o idee esențială/rezumarea conținutului unui mesaj/text.4.5. Transferul informațiilor factuale din texte de informare generală în diverse forme de prezentare.4.6. *Transferul și adaptarea semnificației unui text literar la contexte neliterare. * Competențele specifice marcate prin corp de literă cursiv și asterisc sunt obligatorii numai pentru specializarea filologie (filiera teoretică, profil umanist) care are prevăzută 1 oră/săpt. de limba modernă 2 în curriculumul diferențiat (CD).  +  LIMBA MODERNĂ 31. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Desprinderea semnificației globale; identificarea și selectarea informației relevante/ideilor principale și a unor detalii din mesaje/documente simple/fragmente/texte autentice simple pentru îndeplinirea unor sarcini de lucru.1.2. Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un text scurt și simplu.1.3. Recunoașterea argumentelor și identificarea concluziilor dintr-un text argumentativ, pe teme cunoscute.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare2.1. Povestirea/Relatarea unei activități, unui fapt divers/eveniment/film, unor experiențe/întâmplări personale.2.2. Formularea de întrebări și răspunsuri/de opinii argumentate despre ceea ce îi place/nu îi place, pe o temă dată.2.3. Redactarea unei scrisori personale simple.2.4. Explicarea folosirii unui produs/aplicării unei proceduri și răspunsul la întrebări de clarificare.2.5. Completarea de formulare de uz curent (CV, vize).3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Redactarea de mesaje scurte pe teme familiare.3.2. Formularea de opinii/sugestii, solicitarea și formularea de instrucțiuni.3.3. Oferirea de răspunsuri și informații la întrebări simple (interviu/chestionar).3.4. Reformularea unui mesaj/unor instrucțiuni.3.5. Redactarea unei scurte scrisori de răspuns la o scrisoare personală/oficială sau la anunțuri din mass-media.4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Redactarea unui text simplu, explicativ, prin transferarea informațiilor dintr-o schemă/diagramă/tabel/desen.4.2. Transformarea din vorbire directă în vorbire indirectă a unor mesaje simple pe teme de viață cotidiană.4.3. Rezumarea unui text simplu.4.4. Traducerea unor mesaje simple, din limba franceză în limba maternă/din limba maternă în limba franceză.  +  FILIERA TEHNOLOGICĂ Clasa a XI-a si a XII-a, filiera tehnologică - ruta directă și ruta progresivă de calificare profesională (toate calificările profesionale)  +  COMPETENȚE GENERALE– Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris, identificarea și selectarea de informații în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.– Producerea de mesaje orale sau scrise în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.– Realizarea de interacțiuni, în comunicarea orală (în situație de examen) sau scrisă, pe teme cotidiene și pe teme profesionale. COMPETENȚE SPECIFICE1. Obține informații prin receptarea de mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru1.1. Identificarea punctelor de vedere/a opiniilor, atitudinilor exprimate de interlocutor (în situație de examen).1.2. Identificarea de informații-cheie, necesare și suficiente pentru a rezolva o sarcină de lucru.2. Obține informații prin receptarea de mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru2.1. Identificarea de informații, idei și opinii relevante - necesare pentru a îndeplini o sarcină de lucru - în texte de informare generală/în texte referitoare la domeniul de activitate.2.2. Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informații/detalii specifice pentru rezolvarea unei sarcini de lucru.2.3. Corelarea în mod coerent a mai multor informații din diverse părți ale unui text/din texte diferite pentru rezolvarea unei sarcini de lucru.2.4. Transferul informațiilor din texte referitoare la domeniul ocupațional în diverse forme de prezentare.2.5. Identificarea sensului cu ajutorul contextului, în texte pe teme legate de specialitate.3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate3.1. Solicitarea opiniilor interlocutorului și răspunsul adecvat la acestea; solicitarea și oferirea de informații, clarificări și explicații.3.2. Exprimarea propriilor opinii și puncte de vedere - și susținerea lor cu argumente - pe teme diverse de interes/din domeniul de activitate.3.3. Formularea clară, precisă și în mod politicos a informațiilor/instrucțiunilor și a întrebărilor/solicitărilor, folosind un limbaj adecvat la context și respectând convențiile uzuale.3.4. Prezentarea de descrieri:– pe subiecte legate de domenii de interes propriu și/sau profesional.– *de activități, stări și experiențe personale legate de viața cotidiană și de domeniul de activitate.– *de produse și servicii specifice domeniului ocupațional. * Competențele specifice marcate prin corp de literă cursiv și asterisc sunt obligatorii numai pentru Limba 2.4. Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate4.1. Transmiterea de informații corecte vizând aspecte din domeniul de activitate.4.2. Completarea de documente și formulare profesionale, specifice domeniului ocupațional.4.3. Redactarea unor texte funcționale variate, structurate, cu folosirea de conectori.4.4. Adecvarea formatului și limbajului la context, la tipul de text, la subiect și la cititorul intenționat; utilizarea convențiilor folosite în comunicarea scrisă, formală și informală.III. CONȚINUTURI  +  LIMBA MODERNĂ 11. DOMENII TEMATICE Temele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele școlare de limba franceză pentru ciclul liceal (L1) și sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viața de fiecare zi, experiența personală și experiența umană în general. DOMENIUL PERSONAL ● Viața personală (stil de viață, locuință, alimentație, sănătate; activități în timpul liber, călătorii; factori de risc etc.). ● Relații interpersonale în familie și în societate, bunele maniere; relații între tineri (munca în echipă/participarea la proiecte de cooperare educativă etc.). ● Pregătirea tinerilor pentru viața activă (civism, proiecte de dezvoltare personală și de inserție socială). ● Universul adolescenței (viața cotidiană, cultură, sport, probleme ale vieții cotidiene: droguri/alcool/fumat/SIDA etc.); universul afectiv al tinerilor. DOMENIUL PUBLIC ● Țări, regiuni, orașe - obiective/situri culturale și turistice (din Franța metropolitană/DOM - TOM/spațiul francofon). ● Aspecte semnificative din viața contemporană (sociale/economice/tehnice/culturale/ecologice). ● Serviciile în societatea contemporană (servicii medicale/hoteliere/instituții organizatoare de spectacole etc.). ● Locuri și instituții publice (administrative/culturale); relația cu instituțiile și serviciile publice. ● Mijloace moderne de comunicare în masă. ● Mediu urban/mediu rural. ● Mediul înconjurător; ocrotirea mediului și dezvoltarea durabilă. DOMENIUL OCUPAȚIONAL ● Universul profesiilor și al meseriilor - aspecte relevante; cunoașterea unor aspecte semnificative din viața profesională (activități și profesii). ● Preocupări, proiecte de formare individuală/profesională. DOMENIUL EDUCAȚIONAL, CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ● Aspecte/evoluții/tendințe marcante în societatea franceză contemporană (viața socială, educație etc.); date importante din viața contemporană a Franței; condiția și rolul femeii în societatea contemporană; *dezbateri importante în Franța contemporană. ● Repere de cultură și civilizație ale spațiului cultural francez; viața culturală (muzee/festivaluri/evenimente culturale etc.); obiceiuri, tradiții, sărbători tradiționale; personalități din sfera culturală/științifică/sportivă; *mari scriitori francezi din literatura modernă și contemporană. ● Progresul tehnologic în societatea avansată; realizări tehnologice marcante în spațiul francofon; universul mass-media. ● Instituții europene și procesul de integrare europeană; *construcția europeană, aportul Franței la acest proces.2. FUNCȚII COMUNICATIVE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat, oral și în scris, în contexte relevante (registru formal/informal) elemente și structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcții comunicative, prevăzute de Programele școlare de limba franceză pentru ciclul liceal (L1):
  • a se prezenta/a-și prezenta colegii/mediul și modul de lucru;• a încuraja pe cineva;
  • a vorbi despre sine/a se prezenta în cadrul unui interviu de angajare;• a cere/a da/a refuza permisiunea;
  • a exprima intenții și obiective legate de dezvoltarea personală;• a exprima o interdicție;
  • a angaja/a continua/a încheia un schimb verbal;• a da sfaturi;
  • a da/a cere informații practice despre persoane, obiecte, locuri, evenimente, experiențe personale;• a face o urare/a felicita;
  • a solicita/a oferi ceva (un obiect/un sprijin/ un serviciu etc.) în mod politicos;• a exprima acordul, dezacordul (față de o acțiune/un proiect/un punct de vedere etc.);
  • a solicita, a da explicații/lămuriri/ instrucțiuni, indicații; *a explica un fenomen/o stare/un proces;• a exprima necesitatea/obligația;
  • a solicita repetarea și reformularea unui mesaj;• a face o expunere pe o temă dată;
  • a reda în vorbire indirectă spusele cuiva;• a reda pe scurt (a rezuma) o narațiune, o conversație;
  • a identifica/a descrie persoane, obiecte, locuri, activități, experiențe personale;• a exprima stări și atitudini emoționale (nerăbdarea, regretul, neliniștea; *admirația, interesul, mulțumirea);
  • a compara stări/acțiuni/fapte;• a solicita și a exprima puncte de vedere, opinii personale;
  • a exprima cantitatea;• a susține cu argumente un punct de vedere;
  • a situa un eveniment în timp;• a formula un raționament relaționând cauze-efecte/ipoteze-concluzii;
  • a relata activități/evenimente/o suită de acțiuni/evenimente etc.;• *a exprima aprecieri asupra unei acțiuni/a unui produs concret sau abstract;
  • a face propuneri.• *a justifica o opțiune/o acțiune/o atitudine;
  • *a pune în valoare un element al mesajului.
  3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elementele și structurile gramaticale studiate, conform Programelor școlare de limba franceză pentru ciclul liceal (L1).
  Elemente de fonetică, lexic și semantică• cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice și funcțiilor comunicative specificate mai sus; • relații semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime, familii de cuvinte); • câmp lexical; • conotație/denotație; • particularități ortografice ale verbelor *registre ale limbii.
  Elemente de morfologie
  Articolul• hotărât, nehotărât, partitiv (forme, înlocuirea articolului partitiv cu prepoziția de);
  Substantivul• gen, număr (inclusiv cazuri particulare); • exprimarea cazurilor.
  Adjectivul (calificativ și pronominal)• acordul adj. calificativ; • gradele de comparație (regulate și neregulate); • adjective pronominale (posesive, demonstrative și nehotărâte).
  Numeralul• cardinal și ordinal; • exprimarea procentelor; numerale fracționare și multiplicative.
  Pronumele• pronumele personale cu funcție de subiect; • pronumele on; • pronumele personale complemente (locul lor în fraza asertivă, interogativă și imperativă), pronumele personale complemente combinate (locul lor în fraza asertivă și imperativă); • pronumele reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotărât; • pronumele neutru le; • pronumele en și y.
  Verbul• modul indicativ (timpuri simple și compuse); • modul condițional (prezent, trecut); • modul conjunctiv (prezent, trecut, imperfect, *mai mult ca perfect - recunoaștere în texte); • modul imperativ; • modul infinitiv (forme și contexte de utilizare: infinitivul prezent și trecut, forma afirmativă și negativă; V + Inf., V + a+ Inf., V + de+ Inf.); • modul gerunziu; • modul participiu (prezent, trecut); acordul participiului trecut; • diateză activă, reflexivă și pasivă; • folosirea formelor perifrastice (aller, venir de, ...); • construcții impersonale.
  Adverbul• adverbul de mod, de timp, de loc, de afirmație și de negație; • grade de comparație; adverbe cu grade de comparație neregulată.
  Prepoziția, conjuncția• folosirea prepozițiilor și a conjuncțiilor; • conjuncția si de interogație indirectă.
  Elemente de sintaxă• subiectul, inversiunea subiectului; • predicatul, acordul subiectului cu predicatul; • atributul; • complementul (direct, indirect), complementele circumstanțiale.
  • concordanța timpurilor la indicativ; • concordanța timpurilor la condițional (si condițional: I, II, III); • concordanța timpurilor la conjunctiv (limba vorbită); • folosirea conjunctivului: în propozițiile completivă și relativă; după verbe de dorință, voință, îndoială, sentimente, verbe de opinie la forma interogativă/negativă; după conjuncții, locuțiuni conjuncționale, expresii impersonale; • exprimarea: cauzei, scopului, condiției, consecinței, concesiei, necesității/posibilității; • *comparația progresivă; • *propoziția participială.
  Elemente de organizare a discursului, tipuri de texte• fraza activă, fraza pasivă; • fraza asertivă (afirmativă și negativă); • fraza interogativă (directă și indirectă); • fraza impersonală, imperativă, exclamativă; *fraza emfatică (detașarea unui constituent, reluarea unui constituent prin pronume, prezentative, alte procedee de punere punere în evidență)
  • indicatori temporali și spațiali, articulatori logici; discurs direct și indirect; • textul descriptiv, narativ, incitativ/injonctiv, poetic, *dramatic, argumentativ (structura și orientarea argumentativă, idei, argumente, exemple; analiză, producere și ordonare de paragrafe; diverse tipuri de articulatori); rezumatul de text; scrisoare; • documentul iconic: lectura imaginii - imaginea publicitară, interpretarea imaginii fixe.
  4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ȘI SCRISĂ Textele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune, precum:a) Sursa: pasaje din cărți, articole de presă, broșuri, pliante etc., în limba franceză;b) Tipul de text: text autentic literar/neliterar;c) Dimensiune (număr de cuvinte): în funcție de profil și tipul de probă (oral/scris);d) Dificultate: în funcție de nivel și forma de studiu. L1: Tipuri de texte: ● texte autentice de informare generală, pagini Internet; ● articole de presă, texte publicitare; ● articole de enciclopedie/lucrări de popularizare; ● opinii, comentarii/dialoguri/interviuri/rapoarte/referate/eseuri/povestiri etc.; ● texte funcționale (proces-verbal, reclame, anunțuri, cereri, chestionare, fișe, prospecte, diagrame, grafice, tabele, formulare, C.V.); corespondență personală (scrisoare, felicitări, invitații etc.) și oficială/administrativă; ● *texte literare autentice; texte de tip reflexiv/eseul reflectiv; fragmente de critică literară; dezbatere/proces literar. * Temele, funcțiile comunicative, elementele de construcție a comunicării și tipurile de texte marcate prin asterisc (*) și corp de literă cursiv, sunt obligatorii numai la specializările filologie (din cadrul filierei teoretice, profil umanist) și științe sociale (din cadrul filierei vocaționale, profil militar M.A.I.) care au prevăzută în curriculumul diferențiat 1 oră/săpt. la limba modernă 1.
   +  LIMBA MODERNĂ 21. DOMENII TEMATICE Temele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele școlare de limba franceză pentru ciclul liceal (L2) și sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viața de fiecare zi, experiența personală și experiența umană în general. DOMENIUL PERSONAL ● Viața personală:– familia (membrii familiei; relații interpersonale în familie);– locuință, alimentație, cumpărături, sănătate etc.;– relații între tineri (viața școlară, comportamentul in societate, munca în echipă, participarea la proiecte de cooperare educativă, activități de timp liber: sport, hobby etc.). ● Universul adolescenței:– viața cotidiană, stiluri de viață;– universul afectiv al tinerilor; raportul între generații;– pregătirea tinerilor pentru viața activă (civism, proiecte de dezvoltare personală și de inserție socială). ● Corespondență și proiecte școlare. DOMENIUL PUBLIC ● Țări, regiuni, orașe - obiective turistice și culturale (din Franța metropolitana/spațiul francofon); ● Aspecte din viața socială contemporană (locuri și servicii publice; relația cu instituțiile și serviciile publice); ● Mediul înconjurător; aspecte semnificative din mediul urban/rural; ● Telecomunicații, transporturi moderne, mijloacele moderne de comunicare în masă; generația tânără și tehnologia informației. DOMENIUL OCUPAȚIONAL ● Universul profesiilor și al meseriilor:– meserii, profesii, ocupații, activități, meserii de viitor;– cunoașterea unor aspecte semnificative din viața profesională;– preocupări, proiecte legate de viitorul profesional. ● Demersuri administrative (completare de formulare, C.V. etc.). DOMENIUL EDUCAȚIONAL, CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ● Orientarea către diverse trasee de formare (învățământ superior/meserii); ● Tipuri de habitat și stiluri de viață; ● Situri de interes turistic și cultural din Franța/festivaluri/evenimente culturale; ● Elemente importante din universul cultural francez (trecut și prezent) și francofon (datini, obiceiuri, sărbători tradiționale, mâncăruri specifice etc.); ● Personalități din sfera artistică, științifică sau sportivă, realizări tehnologice marcante în spațiul francofon. *Personalități din sfera literară; ● Relațiile franco-române/integrarea europeană; ● *Cooperare francofonă: programe/instituții/actori.2. FUNCȚII COMUNICATIVE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat, oral și în scris, în contexte relevante (registru formal/informal) elemente și structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcții comunicative, prevăzute de Programele școlare de limba franceză pentru ciclul liceal (L2):
  - a se prezenta/a-și prezenta colegii/mediul de lucru; - a vorbi despre sine/la se prezenta într-un interviu de angajare; - a solicita și a oferi informații de ordin personal; - a situa în spațiu persoane/obiecte/acțiuni; - a da informații cu caracter de orientare în spațiu; - a descrie persoane/obiecte/locuri/fenomene/procese; - a caracteriza persoane/fapte/atitudini; - a situa un eveniment în timp; - a relata o acțiune/o întâmplare/un eveniment, o suită de acțiuni; - a solicita și a oferi informații: • cu caracter general, informații practice despre persoane, obiecte, locuri, acțiuni/persoane (identitate, pregătire, preocupări, profesie, proiecte, realizări); • despre locuri de interes turistic; • despre evenimente, experiențe și activități. - a solicita, a da explicații/instrucțiuni/lămuriri.- a invita/a face o propunere; a accepta/a refuza o invitație/propunere; - a cere cuiva să facă ceva/a interzice cuiva să facă ceva; - a exprima cantitatea; - a exprima o dorință, gusturi, preferințe; - a exprima interese, intenții și preferințe legate de dezvoltarea personală; - a exprima acordul/dezacordul; - a exprima obligația, necesitatea, posibilitatea; - exprima certitudinea si îndoiala; - a exprima sentimente și stări emoționale; - a mulțumi, a răspunde la mulțumiri; - a se scuza; - a solicita și a exprima o opinie personală; - a susține cu argumente un punct de vedere; - a justifica o opțiune/o acțiune/o atitudine; - a reda în vorbire indirectă spusele cuiva; - *a pune în valoare un element al mesajului; - *a explica un fenomen/o acțiune/un proces, relaționând cauze și efecte; - *a exprima aprecieri asupra unei acțiuni/a unui produs concret sau abstract.
  3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elementele și structurile gramaticale studiate, conform Programelor școlare de limba franceză pentru ciclul liceal (L2).
  Elemente fonetice și lexicale
  - cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice și funcțiilor comunicative specificate mai sus;
  - *câmpuri lexicale; *conotație/denotație; *registre ale limbii franceze;
  - relații semantice: antonimie, sinonimie, omonimie; familii de cuvinte;
  - particularități ortografice ale verbelor.
  Elemente de morfologie și sintaxă
  Articolul și substantivul- articolul hotărât și nehotărât; - articolul partitiv; cazuri de substituire; - substantivul - gen, număr (inclusiv cazuri particulare).
  Adjectivul- adjectivul calificativ: acordul și gradele de comparație; - adjective pronominale (posesive, demonstrative și nehotărâte).
  Numeralul- numeralul cardinal și ordinal.
  Pronumele- pronumele personal subiect (forme accentuate și neaccentuate);
  - pronumele personal complement direct și indirect (locul lor în fraza asertivă și imperativă);
  - pronumele posesiv;
  - pronumele demonstrativ;
  - pronumele relativ simplu și compus;
  - pronumele nehotărât (forme frecvente);
  - pronumele adverbiale en și y.
  Verbul- modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, perfectul simplu (recunoaștere), mai mult ca perfect, viitor;
  - modul imperativ;
  - modul condițional (prezent și trecut);
  - modul subjonctiv: subjonctivul prezent: formare (verbe regulate și neregulate frecvente); subjonctivul trecut (recunoaștere); contexte de utilizare de mare frecvență;
  - modul participiu (prezent, trecut); acordul participiului trecut; cazuri de nonacord al participiului trecut la verbele conjugate cu auxiliarul etre;
  - modul infinitiv (prezent, trecut); construcțiile V + Inf., V + a+ Inf., V + de+ Inf;
  - modul gerunziu;
  - forme verbale perifrastice (aller,.... venir de,... etre en train de + infinitiv);
  - construcții impersonale;
  - discurs direct și indirect.
  Adverbul- adverbe de mod, de cantitate, de timp, de loc, de afirmație și de negație;
  - adverbe cu grade comparație neregulate (bien, mal).
  Prepoziția, conjuncția- prepoziții și conjuncții cu mare frecvență în comunicare.
  Sintaxa propoziției- subiectul, inversiunea subiectului; predicatul, acordul subiectului cu predicatul; atributul; complementul (direct, indirect), complementele circumstanțiale.
  Sintaxa frazei- concordanța timpurilor la modul indicativ;
  - concordanța timpurilor la modul subjonctiv (limba vorbită);
  - folosirea subjonctivului după verbe care exprimă voința, ordinul, îndoiala, sentimente și stări emoționale;
  - exprimarea cauzei, scopului, ipotezei (si condițional: I, II, III), consecinței, *concesiei (bien que...., quoique..., malgre..., en depit de...).
  Tipuri și forme de fraze- asertivă (afirmativă și negativă), interogativă, imperativă, emfatică (principalele procedee ale emfazei).
  Elemente de organizare a discursului, tipuri de texte (recunoaștere, caracteristici/elemente structurale de bază);-textul narativ, descriptive, injonctiv, *poetic, argumentativ.
  4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ȘI SCRISĂ (caracteristici comune cu cele de la punctul 4, pagina 10) L2: Tipuri de texte:– texte/fragmente autentice de informare generală, pagini Internet;– texte de popularizare/texte din mass-media (presă scrisă, anunțuri, publicitate);– texte/paragrafe descriptive și narative; interviu, chestionar, sondaj de opinii;– eseuri și texte funcționale (corespondență - scrisoare, mesaj email, telegramă, felicitare, invitație; cereri, formulare, CV, procese verbale, rapoarte, prospecte, cereri, reclamații);– scurte povestiri, comentarii, texte literare autentice; critică literară; eseu de opinie, eseu argumentativ etc.. * Temele, funcțiile comunicative, elementele de construcție a comunicării și tipurile de texte, marcate prin asterisc (*) și corp de literă cursiv, sunt obligatorii numai la specializarea filologie (din cadrul filierei teoretice, profil umanist) care are prevăzută în curriculumul diferențiat 1 oră/săpt. la limba modernă 2.
   +  LIMBA MODERNĂ 31. DOMENII TEMATICE Temele pentru expuneri/redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele școlare de limba franceză pentru ciclul liceal (L3) și sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea înconjurătoare, viața de fiecare zi, experiența personală și experiența umană în general. DOMENIUL PERSONAL ● Persoane (însușiri fizice, naționalitate, starea sănătății); ● Familia: membrii familiei, relații interpersonale; ● Petrecerea timpului liber: aniversări, activități sportive/artistice, emisiuni de radio/televiziune/excursii/vacanțe etc.; ● Universul adolescenței (viață cotidiană, preocupări, idoli, vestimentație, modă etc.); relații între tineri (în activitatea școlară, în timpul liber, corespondență); universul afectiv al tinerilor. DOMENIUL PUBLIC ● Orientarea în spațiu, situarea geografică, călătorii, mijloace de transport; ● Mediul urban/mediul rural; ● Lumea înconjurătoare: plante și animale; ● Aspecte din viața contemporană (socio-economice, tehnologice, ecologice/educație etc.); alimentație, cumpărături, magazine, prețuri. DOMENIUL OCUPAȚIONAL ● Universul profesiilor și al meseriilor: aspecte relevante; proiecte de continuare a studiilor și/sau de formare profesională; ● Demersuri administrative (completare de formulare, Curriculum Vitae). DOMENIUL EDUCAȚIONAL ● Școala (relații cu colegii, orar, materii); ● Mass-media pentru tineret; ● Universul francez:– orașe și situri de interes cultural din Franța;– date de referință din istoria Franței;– obiceiuri și tradiții, sărbători tradiționale. ● Francofonia și universul francofon: repere geografice și culturale (țări, regiuni, orașe, obiective turistice și culturale, instituții culturale); ● Personalități marcante din sfera culturală/științifică/sportivă.2. FUNCȚII COMUNICATIVE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat, oral și în scris, în contexte relevante (registru formal/informal) elemente și structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcții comunicative, prevăzute de Programele școlare de limba franceză pentru ciclul liceal (L3):
  • a prezenta/a se prezenta/a răspunde la prezentare; a vorbi despre sine;• a mulțumi/a răspunde la mulțumiri;
  • a iniția, a continua, a încheia un schimb verbal (față în față/convorbire telefonică);• a se scuza/a răspunde la scuze;
  • a solicita și a oferi informații de ordin personal;• a exprima gusturi, preferințe;
  • a solicita/a da informații diverse (despre persoane/obiecte/activități/timp/oră, program de lucru);• a exprima o apreciere/o judecată;
  • a solicita și a oferi informații cu caracter de orientare;• a exprima ipoteze;
  • a identifica/a localiza persoane și obiecte;• a face comparații;
  • a descrie un obiect, o persoană, sărbători/obiceiuri;• a exprima intenția, obligația;
  • a povesti o întâmplare/un eveniment;• a exprima o dorință, un sentiment;
  • a situa un eveniment în timp;• a exprima ceea ce îți place/nu îți place;
  • a invita; a accepta, a refuza o invitație/o ofertă.• a cere cuiva să facă ceva;
  • a solicita și a da permisiunea de a face ceva;
  • a exprima acordul, dezacordul;
  • a exprima stări emoționale (mulțumire/satisfacție, surpriză, mirare), sentimente;
  • a solicita și a oferi o părere personală.
  3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elementele și structurile gramaticale studiate, conform Programelor școlare de limba franceză pentru ciclul liceal (L3).
  Elemente fonetice și lexicale
  - cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice și actelor de vorbire specificate mai sus; - relații semantice: sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte
  Elemente de morfologie și sintaxă
  Articolul- articolul hotărât și nehotărât;
  - articolul partitiv (forme; înlocuirea articolului partitiv cu prepoziția de).
  Substantivul- gen, număr ; exprimarea cazurilor (construcții cu prepozițiile a și de); nume de țări (masculin, feminin).
  Adjectivul- adjectivul calificativ, acordul adjectivului, gradele de comparație regulată și neregulate (bon); - adjectivul posesiv; - adjective nehotărâte - forme frecvente.
  Numeralul- cardinal și ordinal.
  Pronumele- pronumele personale subiecte (forme neaccentuate și accentuate); - pronumele personal cu funcție de complement direct și indirect; locul lor în fraza asertivă și imperativă; - pronumele demonstrativ simplu și compus; - pronumele interogativ (qui, que, ou) și pronumele relative simple (qui, que, quoi, ou, dont); - pronume demonstrative neutre: ceci, cela, ca; - pronumele nehotărâte - forme frecvente; - pronumele adverbial en și y; - pronumele on.
  Verbul- modul indicativ (prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitorul simplu și viitorul apropiat); - modul condițional (prezent si trecut); - modul subjonctiv prezent: cazuri frecvente de utilizare; - modul imperativ prezent; - modul participiu, acordul participiului trecut cu subiectul; - infinitivul (prezent și trecut); - locuțiuni verbale cu verbul avoir (avoir faim, avoir soif, avoir mal) și etre (etre bien, etre mal, etre content); - diateza pasivă.
  Adverbul- adverbul de mod (formare); gradele de comparație.
  Prepoziția- prepoziții și conjuncții frecvente în comunicare.
  Sintaxa frazei
  - concordanța timpurilor la indicativ în subordonata completivă directă; - subordonata circumstanțială introdusă prin si condițional (I, II, III).
  Tipuri și forme de fraze
  - fraza asertivă (afirmativă și negativă); - fraza interogativă (intonația melodică, construcția perifrastică, inversiunea subiectului); - fraza exclamativă.
  4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ȘI SCRISĂ (caracteristici comune cu cele de la punctul 4, pagina 10) L3: Tipuri de texte:– fragmente/texte de informare generală (descriptive, narative) și de specialitate;– articole de presă, publicitate;– dialoguri, povestiri, descrieri, interviuri, rezumat, texte argumentative;– texte funcționale (cereri, reclame, anunțuri; chestionare, rapoarte, scheme, diagrame, desene, tabele; broșuri de informare, instrucțiuni; scrisori personale: carte poștală, felicitare, invitație, telegramă/scrisori oficiale de diverse tipuri).
   +  FILIERA TEHNOLOGICĂ  +  LIMBA MODERNĂ 1, LIMBA MODERNĂ 2 Clasele a XI-a și a XII-a, ruta directă de calificare profesională Clasele a XII-a și a XIII-a, ruta progresivă de calificare profesională1. DOMENII TEMATICE DOMENIUL PERSONAL ● Viața personală: educație, stil de viață, comportament social, strategii de studiu, opțiuni pentru carieră, hobby-uri; ● Relații interpersonale/profesionale, viața de echipă; ● Universul adolescenței (cultură, sport, timp liber). DOMENIUL PUBLIC ● Aspecte din viața contemporană (socio-economice/științifice/tehnice/ecologice/strategii de utilizare a resurselor); ● Tinerii și viața comunitară; ● Democrație, civism și drepturile omului; ● Mass-media. DOMENIUL OCUPAȚIONAL ● Aspecte legate de profesiuni și de viitorul profesional; ● Aspecte teoretice și practice ale specialității; ● Organizarea locului de muncă (instituției, companiei), comportament profesional, deontologie profesională; ● Echipamente, activități, operații și procese de producție (în funcție de specializare); ● Produse și servicii, calitatea serviciilor/produselor. DOMENIUL EDUCAȚIONAL ● Descoperiri științifice și tehnice; ● Viața culturală și lumea artelor; ● Patrimoniul socio-cultural european; ● Repere culturale ale spațiului lingvistic francofon - trecut și prezent.2. FUNCȚII COMUNICATIVE Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat, oral și în scris, în contexte relevante (registru formal/informal) elemente și structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcții comunicative, prevăzute de Programele școlare de limba franceză pentru filiera tehnologică.
  • a solicita și a oferi informații generale și de ordin personal;• a solicita și a da instrucțiuni/indicații;
  • a solicita și a oferi informații legate de completarea unui formular;• a solicita și a da sfaturi;
  • a solicita și a oferi informații cu caracter de orientare;• a solicita și a formula propuneri, sugestii;
  • a solicita și a oferi informații despre produse și servicii (inclusiv despre costuri, prețuri etc.);• a solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul;
  • a solicita și a oferi informații despre fenomene, evenimente, experiențe, acțiuni și activități profesionale;• a corecta/încuraja/avertiza pe cineva;
  • a solicita și a oferi informații despre programul zilnic/săptămânal;• a exprima obligația/necesitatea/interdicția de a face ceva;
  • a descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activități, evenimente, procese;• a exprima diverse grade de certitudine;
  • a formula comparații între persoane, obiecte, locuri, fenomene, evenimente, procese, stări, acțiuni și fapte prezente cu cele trecute;• a exprima presupuneri;
  • a formula oferte/invitații;• a exprima probabilitatea;
  • a accepta și a refuza o ofertă/invitație;• a exprima acțiuni/stări posibile;
  • a exprima și a argumenta refuzul de a face o acțiune;• a exprima condiții;
  • a solicita și acorda/refuza permisiunea de face ceva;• a exprima cauze și consecințe;
  • a oferi un obiect în mod politicos;• a exprima intenții, dorințe, preferințe;
  • a exprima mulțumiri;• a exprima atitudini emoționale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere;
  • a cere scuze;• a exprima o hotărâre sau o promisiune;
  • a utiliza formule adecvate contextual de inițiere, întreținere și încheiere a unei conversații (inclusiv telefonice);• a formula concluzii;
  • a cere permisiunea de a întrerupe o conversație (față în față, la telefon).• a formula decizii;
  • a solicita/a exprima opinii, puncte de vedere personale;
  • a argumenta/justifica opinii/puncte de vedere personale;
  • a exprima satisfacția/insatisfacția față de un punct de vedere;
  • a exprima și a motiva acordul/dezacordul;
  • a contrazice opiniile altora;
  • a cere și a da clarificări pentru înțelegerea unui mesaj;
  • a cere și a da detalii și explicații;
  • a solicita repetarea și reformularea.
  3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII Se va urmări capacitatea candidaților de a folosi în mod corect și adecvat elementele și structurile gramaticale studiate, conform programelor școlare pentru filiera tehnologică. Articolul: cazuri speciale de utilizare a articolului, omisiunea articolului; Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective; Adjectivul: comparația neregulată; Pronumele: neutru "le"; Numeralul: numerale ordinale (fracționare, multiplicative); procente; Verbul: diateza pasivă; construcții cu infinitivul și cu participiul, acordul participiului trecut; Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime și aproximare; grade de comparație; Cuvinte de legătură: prepoziții de loc, de timp, de mod; conjuncții; locuțiuni; Sintaxă: fraza condițională; corespondența timpurilor; vorbirea directă și indirectă.4. TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ȘI SCRISĂ Filiera tehnologică: Tipuri de texte: ● prezentări de produse/interviuri/eseuri; ● texte/fragmente autentice de informare generala, pagini Internet; texte de popularizare; articole de presă, texte publicitare; ● texte specifice domeniului ocupațional: texte de lege și reglementări, manuale, rapoarte, note, fișe tehnice, diagrame, grafice, tabele sinoptice; ● texte funcționale: (corespondență: scrisori, fax, note, circulare, mesaje e-mail, faxuri, cereri, reclamații; procese verbale, rapoarte, formulare, instrucțiuni, broșuri de informare, prospecte; C.V. etc.); ● formulare și alte documente specifice domeniului ocupațional (facturi, fișe tehnice, fișe de evidență, fișe de producție, comenzi etc.). NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe.
   +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂI. STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții de liceu, toate profilurile și specializările, au dreptul să susțină examenul de bacalaureat la limba engleză în cadrul Probei C, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Această probă se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, după cum urmează:a. proba de înțelegere a unui text audiat;b. proba scrisă;c. proba orală.  +  PRECIZĂRI METODOLOGICE Conform principiilor fundamentale ale Curriculum-ului Național, examenul de bacalaureat la Limba engleză se organizează pe baza unei programe de examen construită strict pe baza programelor școlare de trunchi comun aflate în uz*1. *1 Prezenta Programă de bacalaureat a fost elaborată în conformitate cu Programele școlare pentru ciclul superior al liceului, Limba engleză: filiera teoretică, toate profilurile și specializările; filiera vocațională, toate profilurile și specializările: clasele a XI-a și a XII-a: O.M. 3410/07.03.2006; filiera tehnologică clasele a XI-a și a XII-a, ruta directă de calificare profesională; clasele a XII-a și a XIII-a, ruta progresivă de calificare profesională: O.M. 3488/23.03.2006. Conform programelor școlare de trunchi comun aflate în uz, pentru finele claselor a XII-a licee teoretice și vocaționale, nivelurile țintă vor fi echivalente cu următoarele niveluri din Cadrul european comun de referință al limbilor: LIMBA MODERNĂ 1: nivelul B 2 pentru toate competențele. LIMBA MODERNĂ 2: nivelul B 2 pentru competențele de receptare; nivelul B 1 pentru competențele de producere. LIMBA MODERNĂ 3: nivelul A 2 pentru toate competențele. Pentru finele clasei a XII-a licee tehnologice, ruta directă de calificare, respectiv pentru finele clasei a XIII-a, ruta progresivă de calificare prin S.A.M. + anul de completare, nivelurile țintă specificate prin raportare la Cadrul european comun de referință al limbilor vor fi următoarele: LIMBA MODERNĂ 1 (ambele rute de calificare, toate calificările profesionale): nivelul B 2 pentru toate competențele. LIMBA MODERNĂ 2 (ruta directă de calificare, toate calificările profesionale și ruta progresivă de calificare, calificările profesionale Tehnician în activități de comerț, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting,Tehnician în hotelărie): nivelul B 2 pentru competențele de receptare; nivelul B 1 pentru competențele de producere. LIMBA MODERNĂ 2 (ruta progresivă de calificare, toate celelalte calificări profesionale) nivelul A 2 pentru toate competențele.II. COMPETENȚE DE EVALUAT  +  LICEE TEORETICE ȘI VOCAȚIONALE (toate profilurile și specializările)  +  LIMBA MODERNĂ 11. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Identificarea ideilor principale, a informațiilor/detaliilor specifice, extragerea esențialului din texte audiate/citite referitoare la probleme de actualitate, pentru a rezolva o sarcină de lucru.1.2. Selectarea și corelarea mai multor informații din diverse părți ale unui text/din texte diferite în scopul îndeplinirii unei sarcini de lucru.1.3. Identificarea, în mesaje orale/scrise diverse, a atitudinilor, sentimentelor, punctelor de vedere exprimate, pentru a le compara cu punctul de vedere personal.1.4. Analizarea unor situații descrise în texte audiate/citite în scopul unui studiu aprofundat/al luării unor decizii.1.5. * Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, fundalul acțiunii, vocea auctorială, narațiune la pers. I și a III-a), a simbolurilor, metaforelor, a altor mijloace de expresie artistică.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte2.1. Prezentarea, oral/în scris, de filme, cărți, evenimente, experiențe, cu exprimarea sentimentelor, reacțiilor personale legate de acestea.2.2. Prezentarea, oral/în scris, de descrieri clare și detaliate, pe subiecte legate de domenii de interes propriu și de domeniul de specializare.2.3. Expunerea, oral/în scris, a unor idei, opinii și puncte de vedere proprii și susținerea lor cu argumente și exemple.2.4. Elaborarea, oral/în scris, a unui raport/referat/eseu/prezentare, argumentate logic și susținute de exemple pertinente din experiența personală sau din alte surse.2.5. Completarea de formulare și redactarea de texte funcționale variate mai complexe, structurate și cu folosirea de conectori.2.6. Utilizarea convențiilor folosite în comunicarea formală și informală, adecvând formatul și limbajul la context și la tipul de text.*2.7. Redactarea de eseuri de opinie, eficiente/convingătoare.*2.8. Argumentarea, oral/în scris, a modului personal de interpretare a unui text literar.3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Solicitarea adecvată, oral/în scris, a ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului și oferirea de răspunsuri/comentarii adecvate la acestea; solicitarea/oferirea de clarificări/explicații.3.2. Susținerea unui punct de vedere în cadrul unei discuții/al unui schimb de mesaje scrise, pe teme de interes.3.3. Avansarea, oral/în scris, a unor ipoteze și formularea de răspunsuri adecvate la ipotezele emise de ceilalți.3.4. Oferirea de răspunsuri, oral/în scris, la un chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate opțiunile.3.5. Formularea de idei/păreri pe teme de interes în mesaje de răspuns.3.6. Redactarea de scrisori/alte texte funcționale pe diferite teme, către diverși destinatari, în diferite scopuri de comunicare (a obține ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea formatului și a limbajului la subiect și la cititorul intenționat.3.7. Adaptarea formei mesajului la situația de comunicare în funcție de stil (formal/informal).*3.8. Susținerea cu argumente și contra-argumente relevante a unui punct de vedere în cadrul unei discuții/unui schimb de mesaje scrise, pe teme culturale/literare.*3.9. Utilizarea limbajului adecvat în negocierea sensului într-o interacțiune orală/scrisă.4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Redarea, oral/în scris, cu cuvinte proprii, a spuselor altor persoane/a conținutului unui text.4.2. Rezumarea, oral/în scris, a unui text într-un număr de cuvinte dat.4.3. Transferul informațiilor din texte referitoare la domeniul de specializare în diverse forme de prezentare.4.4. Traducerea din limba engleză în limba maternă/din limba maternă în limba engleză a unor texte/mesaje de dificultate medie, din domenii de interes/din domeniul de specializare.*4.5. Raportarea mesajului literar la experiența personală.*4.6. Rezumarea, oral/în scris, a esențialului dintr-un text din mass-media/literar într-un număr determinat de cuvinte.*4.7. Parafrazarea, oral/în scris, a unui citat folosind exemple personale/prin raportare la experiența personală. * Competențele specifice marcate prin asterisc și corp de literă cursiv sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) și științe sociale (filiera vocațională, profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/săpt. de limba modernă 1 în curriculumul diferențiat (CD).  +  LIMBA MODERNĂ 21. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Identificarea ideilor principale în mesaje orale/scrise, referitoare la subiecte despre viața cotidiană și despre domeniul de specializare.1.2. Identificarea, în mesaje orale/scrise, de informații punctuale relevante pentru a rezolva o sarcină de lucru.1.3. Decodarea semnificației unor elemente de vocabular nefamiliare, din context, prin asocieri/conexiuni.1.4. Selectarea, din texte orale/scrise referitoare la domeniul de specializare, de informații și opinii relevante pentru a rezolva o sarcină de lucru.1.5. Discriminarea între informații factuale și opinii, în mesaje orale și/sau scrise.*1.6. Identificarea prin citire rapidă de informații/detalii specifice dintr-un text mai lung, în vederea rezolvării unei sarcini de lucru.*1.7. Corelarea de informații din diverse părți ale unui text/din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcină de lucru.*1.8. Identificarea avantajelor și a dezavantajelor unor situații descrise în texte, în scopul luării unor decizii, al formulării unor soluții.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte2.1. Elaborarea, oral/în scris, de descrieri clare și detaliate pe subiecte din domenii de interes personal și/sau profesional.2.2. Prezentarea orală/relatarea în scris a unui fapt divers/film/întâmplări/eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative.2.3. Completarea de documente (formular, chestionar etc.) de uz curent și specifice domeniului de specializare.2.4. Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat.2.5. Redactarea de texte funcționale variate, structurate, după model, aducând argumente și exemple în sprijinul opiniilor exprimate.2.6. Prezentarea unui monolog pe temă dată, structurat, susținut de exemple din viața personală sau din alte surse.2.7. Transmiterea, în limbaj clar și precis, oral/în scris, de informații corecte vizând aspecte din domeniul de specializare.2.8. Emiterea, oral/în scris, de ipoteze și susținerea lor cu câteva argumente.*2.9. Prezentarea și comentarea unui film/a unei cărți prin raportare la experiența personală, cu exprimarea gândurilor și/sau a sentimentelor despre acestea.3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului și comentarea succintă a părerilor exprimate de interlocutor/exprimarea poziției (acord/dezacord); solicitarea și oferirea de clarificări/explicații.3.2. Verificarea înțelegerii și solicitarea/oferirea de clarificări/explicații, atunci când informația nu este clar înțeleasă.3.3. Oferirea de răspunsuri concrete și de ordin personal la un chestionar/sondaj sau în cadrul unui interviu.3.4. Exprimarea unor sentimente și reacții (surpriză, bucurie, neplăcere, interes, indiferență, regret, uimire) referitoare la evenimente/situații/experiențe trăite sau aflate.3.5. Realizarea unui interviu structurat pe baza unui chestionar deja elaborat, adăugând câteva întrebări.3.6. Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt exprimate mulțumiri sau scuze.3.7. Redactarea de texte funcționale pe diferite teme, adresate anumitor destinatari în diferite scopuri de comunicare (pentru a exprima intenții, a obține ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.).3.8. Adecvarea formatului/limbajului la subiect/la interlocutor/cititorul intenționat, cu utilizarea convențiilor folosite în comunicarea formală și informală și a normelor sociale și culturale.4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Redarea, oral/în scris, prin cuvinte proprii, a unor mesaje/texte simple din domenii cunoscute.4.2. Luarea de notițe dintr-o lectură pe o temă de interes, în vederea realizării unui raport/unei informări.4.3. Traducerea din limba engleză în limba maternă/din limba maternă în limba engleză, oral/în scris, a unui mesaj funcțional/text simplu din domeniul de specializare.4.4. Rezumarea, oral/în scris, a unui paragraf la o idee esențială/rezumarea conținutului unui mesaj.4.5. Transferul informațiilor factuale din texte de informare generală în diverse forme de prezentare.*4.6. Reformularea unei idei emise în cadrul unui dialog pe teme culturale/literare, printr-un enunț explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului.*4.7. Transferul și adaptarea semnificației unui text literar la contexte neliterare. * Competențele specifice marcate prin asterisc și corp de literă cursiv sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) și științe sociale (filiera vocațională, profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/săpt. de limba modernă 2 în curriculumul diferențiat (CD).  +  LIMBA MODERNĂ 31. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare1.1. Identificarea și selectarea informației esențiale, relevante, a ideilor principale și a unor detalii din mesaje/documente simple/fragmente/texte pentru îndeplinirea unor sarcini de lucru.1.2. Desprinderea semnificației generale a unui mesaj rostit cu viteză normală în limba standard.1.3. Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un text scurt și simplu, audiat sau citit.1.4. Extragerea ideilor principale și a unor detalii din texte de informare, în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru.1.5. Recunoașterea argumentelor și identificarea concluziilor dintr-un text argumentativ pe teme cunoscute.2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte2.1. Relatarea, oral/în scris, a unei activități/unui fapt divers/eveniment/film/a unor experiențe/întâmplări personale pe baza unui plan dat.2.2. Formularea de întrebări și răspunsuri și de opinii argumentate despre ceea ce îi place/nu îi place, pe o temă dată.2.3. Redactarea unei scrisori personale simple.2.4. Explicarea folosirii unui produs/aplicării unei proceduri și răspunsul la întrebări de clarificare.2.5. Completarea de formulare de uz curent (CV, vize).3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă3.1. Formularea de opinii/sugestii, solicitarea și formularea de instrucțiuni.3.2. Oferirea de răspunsuri și informații la întrebări simple în cadrul unui interviu.3.3. Reformularea unui mesaj/unor instrucțiuni la cererea interlocutorului.3.4. Elaborarea unui răspuns oral/scris la o scrisoare personală.3.5. Redactarea unei scurte scrisori de răspuns la anunțuri din mass-media/la o scrisoare oficială.4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare4.1. Explicarea unei scheme/diagrame/a unui desen/tabel, folosind un limbaj comun.4.2. Redactarea unui text simplu explicativ prin transferarea informațiilor dintr-o schemă/diagramă/tabel/desen.4.3. Transferarea informațiilor dintr-un text în scheme, tabele, diagrame.4.4. Transformarea din vorbire directă în vorbire indirectă a unor mesaje foarte simple pe teme din viața cotidiană.III. CONȚINUTURI RECOMANDATE (pentru toate specializările)  +  TEXTE  +  Surse și tipuri de mesaje orale/scrise Texte de lungime variabilă care conțin și elemente de vocabular nefamiliare, la viteză normală, în diverse registre, de dificultate medie:  +  Limba modernă 1 ● texte autentice de informare generală, pagini Internet; ● articole de enciclopedie/lucrări de popularizare; ● articole de presă scrisă, știri, texte publicitare; ● texte specifice domeniilor de specializare; ● texte funcționale cu conținut operațional: formulare, corespondență, prospecte; ● formulare cu utilizare curentă; ● corespondență oficială/administrativă, anunțuri, reclame, cereri, chestionare, procese verbale, C.V.; ● corespondență personală, invitații, felicitări; ● diagrame, grafice, tabele; ● conferințe, prezentări, interviuri; ● transmisiuni radio și TV, talk-show-uri; ● *fragmente de critică literară; ● *texte literare autentice neadaptate de dimensiuni reduse/medii; ● *texte de tip reflexiv; ● *înregistrări preluate din mass-media; * Tipurile de texte marcate prin asterisc (*) și corp de literă cursiv se adaugă celor din trunchiul comun și sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) și științe sociale (profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/săpt. de limba modernă 1 în curriculumul diferențiat (CD).  +  Tipuri de texte care trebuie produse ● descrieri/comparări de obiecte, persoane, situații, activități, evenimente; ● povestire/prezentare orală/scrisă; ● raport/referat/eseu/expunere/povestire/prezentare; ● corespondență personală și oficială/administrativă; ● formulare, chestionare și alte documente specifice domeniului de specializare; ● paragrafe/texte scurte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate; ● plan de idei, schemă de prezentare; ● eseuri și texte funcționale structurate.– *eseul reflectiv;– *eseu cu structură dată * Tipurile de texte marcate prin asterisc (*) și corp de literă cursiv se adaugă celor din trunchiul comun și sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) și științe sociale (profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/săpt. de limba modernă 1 în curriculumul diferențiat (CD).  +  Limba modernă 2  +  Surse și tipuri de mesaje orale/scrise Texte de lungime variabilă care conțin și elemente de vocabular nefamiliare: ● texte/fragmente orale/scrise autentice de informare generală, pagini Internet; ● texte/paragrafe descriptive și narative; ● texte cu conținut operațional: cereri, corespondență, formulare, prospecte. ● texte din mass-media: presă scrisă/audio-vizuală, anunțuri, publicitate; ● povestiri/rapoarte/prezentări orale/scrise, interviuri, conversații; ● mesaje scrise, cereri, reclamații; ● fragmente/texte de specialitate; ● tabele, grafice; ● *articole de presă; ● *texte literare; ● *recenzii; ● * dialoguri pe teme cotidiene; ● *dialoguri pe teme culturale; ● *materiale de referință: antologii, istorii literare, Internet; ● *presă specializată; ● *critică literară; ● *eseu de opinie, eseu argumentativ. * Competențele specifice marcate prin corp de literă cursiv și asterisc sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) și științe sociale (filiera vocațională, profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/săpt. de limba modernă 2 în curriculumul diferențiat (CD).  +  Tipuri de texte care trebuie produse ● formulare, chestionare și alte documente specifice domeniului de specializare; ● paragrafe/texte scurte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate; ● descrieri/comparări de obiecte, persoane, situații, activități, evenimente; ● povestire/prezentare orală/scrisă; ● plan de idei, schemă de prezentare; ● eseuri și texte funcționale structurate (corespondență, procese verbale, rapoarte, C.V., documente specifice domeniului de specializare).  +  Limba modernă 3  +  Surse și tipuri de mesaje orale/scrise ● documente simple: instrucțiuni, formulare, carte poștală, broșuri de informare, scrisoare personală și texte scurte; ● texte funcționale: scrisori oficiale de diverse tipuri/reclamă/anunț/invitație; ● rapoarte/prezentări orale/scrise de dificultate medie; ● fragmente/texte de informare generală/de specialitate, descriptive, narative și argumentative; ● dialoguri, conversații, interviuri, chestionare; ● articole de presă, publicitate; ● povestire/descriere/comparare de obiecte, persoane; ● scheme, diagrame, desene, tabele.  +  Tipuri de texte care trebuie produse ● texte funcționale simple: scrisoare informală; ● dialoguri simple; ● povestire/prezentare orală/scrisă simplă; ● descrieri/comparări simple de obiecte, persoane; ● paragrafe/texte scurte pe diverse arii tematice.  +  DOMENII TEMATICE DOMENIUL PERSONAL Viața personală (educație, stil de viață, comportament social, strategii de studiu, opțiuni pentru carieră, hobby-uri); Relații interpersonale/inter-umane/profesionale, viața de echipă; Universul adolescenței (cultură, sport, timp liber). DOMENIUL PUBLIC Aspecte din viața contemporană (socio-economice, științifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor); Tinerii și viața comunitară; Democrație, civism și drepturile omului; Mass-media. DOMENIUL OCUPAȚIONAL Aspecte legate de profesiuni și de viitorul profesional; Aspecte teoretice și practice ale specialității; Locuri de muncă, echipamente, activități, operațiuni, comportament profesional, deontologie profesională; Produse și servicii, calitatea serviciilor/produselor. DOMENIUL EDUCAȚIONAL Descoperiri științifice și tehnice; Viața culturală și lumea artelor; Patrimoniul socio-cultural european; Repere culturale ale spațiului lingvistic respectiv - trecut și prezent.  +  FUNCȚII COMUNICATIVE ALE LIMBII– A solicita și a oferi informații legate de completarea unui formular– A solicita și a oferi informații despre produse și servicii (inclusiv despre costuri, prețuri, etc.)– A solicita și a oferi informații despre fenomene, evenimente, experiențe, acțiuni și activități profesionale– A formula comparații între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activități, evenimente, procese– A exprima și a argumenta refuzul de a face o acțiune– A solicita și acorda/refuza permisiunea de face ceva– A utiliza formule adecvate contextual de inițiere, întreținere și încheiere a unei conversații (inclusiv telefonice)– A întrerupe în mod politicos– A solicita și a da instrucțiuni– A solicita și a da sfaturi– A solicita și a formula propuneri, sugestii– A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul– A corecta/încuraja/avertiza pe cineva– A convinge, a determina cursul unei acțiuni– A exprima acordul/dezacordul cu un curs de acțiune– A caracteriza persoane, fapte, acțiuni– A compara stări, acțiuni și fapte prezente cu cele trecute– A formula concluzii– A exprima obligația/necesitatea/interdicția de a face ceva– A exprima diverse grade de certitudine/incertitudine– A exprima condiții– A exprima cauze și consecințe– A exprima intenții, dorințe, preferințe– A exprima atitudini emoționale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere– A exprima o hotărâre sau o promisiune– A exprima opinii/puncte de vedere personale– A argumenta/justifica opinii/puncte de vedere personale– A solicita opinii/puncte de vedere personale– A exprima satisfacția/insatisfacția față de un punct de vedere– A exprima și a motiva acordul/dezacordul față de opiniile altora– A contrazice opiniile altora– A cere și a da clarificări pentru înțelegerea unui mesaj– A cere și a da detalii și explicații– A solicita repetarea și reformularea  +  ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII: ● Limba modernă 1 și Limba modernă 2– Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective– Adjectivul: comparația intensivă, structuri care utilizează comparativul– Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului– Numeralul: numerale ordinale, numerale fracționare, numerale multiplicative– Verbul: timpuri verbale perfecte; diateza pasivă directă și indirectă; verbe modale; construcții cu infinitivul și cu participiul, funcții sintactice ale participiul trecut– Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime și aproximare; grade de comparație– Cuvinte de legătură: prepoziții de loc, de timp, de poziție, de mișcare; conjuncții; locuțiuni– Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condițională; corespondența timpurilor; vorbirea directă/indirectă ● Limba modernă 3– Substantivul: plurale neregulate, substantive defective de număr– Articolul: hotărât, nehotărât, posesiv, omiterea articolului– Adjectivul și adverbul: grade de comparație neregulate– Verbul: aspectul continuu, diateza activă/pasivă– Cuvinte de legătură: prepoziția– Sintaxă: fraza condițională; corespondența timpurilor  +  FILIERA TEHNOLOGICĂ  +  LIMBA MODERNĂ 1 și LIMBA MODERNĂ 2 CLASA A XII-A, ruta directă de calificare prin liceul tehnologic (toate calificările profesionale)1. Obține informații prin receptarea de mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru1.1. Identificarea informațiilor necesare și suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale.1.2. Identificarea punctelor de vedere și a sentimentelor exprimate.2. Obține informații prin receptarea de mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru2.1. Identificarea de informații și opinii relevante, în texte de informare generală/în texte referitoare la domeniul ocupațional, necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru.2.2. Scanarea unui text mai lung pentru identificarea de detalii specifice pentru rezolvarea unei sarcini.2.3. Corelarea în mod coerent a mai multor informații din diverse părți ale unui text/din texte diferite pentru rezolvarea unei sarcini de lucru.2.4. Transferul informațiilor din texte referitoare la domeniul ocupațional în diverse forme de prezentare.2.5. Analizarea avantajelor și dezavantajelor unor situații descrise în texte, în scopul luării unor decizii.2.6. Identificarea sensului cu ajutorul contextului, în texte pe teme legate de specialitate.3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate3.1. Solicitarea opiniilor interlocutorului și răspunsul adecvat la acestea; solicitarea și oferirea de informații, clarificări și explicații.3.2. Exprimarea propriilor opinii și puncte de vedere legate de domeniul de activitate.3.3. Formularea clară, precisă și în mod politicos a informațiilor/instrucțiunilor și a întrebărilor/solicitărilor.3.4. Descrierea de activități, stări și experiențe personale legate viața cotidiană și de domeniul de activitate3.5. Prezentarea de produse și servicii specifice domeniului ocupațional * de activități, stări și experiențe personale legate de viața cotidiană și de domeniul de activitate. * de produse și servicii specifice domeniului ocupațional. * Competențele specifice marcate prin asterisc și corp de literă cursiv sunt obligatorii numai pentru Limba modernă 24. Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate4.1. Transmiterea, în limbaj clar și precis, de informații corecte vizând aspecte din domeniul de activitate.4.2. Completarea de documente și formulare profesionale specifice domeniului ocupațional.4.3. Redactarea unor texte funcționale structurate variate, mai complexe și cu folosirea de conectori.4.4. Adecvarea formatului și limbajului la context și la tipul de text/la subiect și la cititorul intenționat.4.5. Utilizarea convențiilor folosite în comunicarea scrisă, formală și informală.  +  CONȚINUTURI RECOMANDATE (pentru toate specializările)  +  Limba modernă 1 și Limba modernă 2  +  TEXTE Texte, care conțin și elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă: ● texte specifice domeniului ocupațional: texte de lege și reglementări, manuale, rapoarte, note, fișe tehnice, diagrame, grafice, tabele sinoptice; ● texte cu conținut operațional: contracte, corespondență, faxuri, formulare, standarde, instrucțiuni, broșuri de informare, prospecte; ● texte/fragmente autentice de informare generală, pagini Internet; ● texte de popularizare: știri/articole de presă, texte publicitare scrise; ● texte funcționale: instrucțiuni, corespondență, formulare, prospecte.  +  DOMENII TEMATICE ● DOMENIUL PERSONAL Viața personală (educație, stil de viață, comportament social, strategii de studiu, opțiuni pentru carieră, hobby-uri); Relații interpersonale/inter-umane/profesionale, viața de echipă; Universul adolescenței (cultura, sport, timp liber). ● DOMENIUL PUBLIC Aspecte din viața contemporană (socio-economice, științifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor); Tinerii și viața comunitară; Democrație, civism și drepturile omului; Mass-media. ● DOMENIUL OCUPAȚIONAL Aspecte legate de profesiuni și de viitorul profesional; Aspecte teoretice și practice ale specialității; Organizarea locului de muncă (instituției, companiei), comportament profesional, deontologie profesională; Echipamente, activități, operații și procese de producție (în funcție de specializare); Produse și servicii, calitatea serviciilor/produselor. ● DOMENIUL EDUCAȚIONAL Descoperiri științifice și tehnice; Viața culturală și lumea artelor; Patrimoniul socio-cultural european; Repere culturale ale spațiului lingvistic anglo-saxon - trecut și prezent.  +  FUNCȚII COMUNICATIVE ALE LIMBII A solicita și a oferi informații generale și de ordin personal A solicita și a oferi informații legate de completarea unui formular A solicita și a oferi informații cu caracter de orientare A solicita și a oferi informații despre produse și servicii (inclusiv despre costuri, prețuri etc.) A solicita și a oferi informații despre fenomene, evenimente, experiențe, acțiuni și activități profesionale A solicita și a oferi informații despre programul zilnic/săptămânal A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activități, evenimente, procese A formula comparații între persoane, obiecte, locuri, fenomene, evenimente, procese, stări, acțiuni și fapte prezente cu cele trecute A formula oferte/invitații A accepta și a refuza o ofertă/invitație A exprima și a argumenta refuzul de a face o acțiune A solicita și acorda/refuza permisiunea de face ceva A oferi un obiect în mod politicos A exprima mulțumiri A cere scuze A utiliza formule adecvate contextual de inițiere, întreținere și încheiere a unei conversații (inclusiv telefonice) A cere permisiunea de a întrerupe o conversație (față în față, la telefon) A solicita și a da instrucțiuni/indicații A solicita și a da sfaturi A solicita și a formula propuneri, sugestii A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul A corecta/încuraja/avertiza pe cineva. A exprima obligația/necesitatea/interdicția de a face ceva A exprima diverse grade de certitudine A exprima presupuneri A exprima probabilitatea A exprima acțiuni/stări posibile A exprima condiții A exprima cauze și consecințe A exprima intenții, dorințe, preferințe A exprima atitudini emoționale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere A exprima o hotărâre sau o promisiune A formula concluzii A formula decizii A exprima opinii/puncte de vedere personale A argumenta/justifica opinii/puncte de vedere personale A solicita opinii/puncte de vedere personale A exprima satisfacția/insatisfacția față de un punct de vedere A exprima și a motiva acordul/dezacordul cu un curs de acțiune/față de opiniile altora A contrazice opiniile altora A cere și a da clarificări pentru înțelegerea unui mesaj A cere și a da detalii și explicații A solicita repetarea și reformularea  +  ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII Limba modernă 1 și Limba modernă 2: Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective Adjectivul: comparația intensivă, structuri care utilizează comparativul Articolul: articolul zero, omisiunea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului Numeralul: numerale ordinale, numerale fracționare, numerale multiplicative Verbul: diateza pasivă; verbe modale; construcții cu infinitivul și cu participiul, funcții sintactice ale participiul trecut Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime și aproximare; grade de comparație Cuvinte de legătură: prepoziții de loc, de timp, de poziție, de mișcare; conjuncții; locuțiuni Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condițională; corespondența timpurilor; vorbirea directă/indirectă Tipuri de texte: informativ, explicativ, descriptiv, incitativ (rețete, instrucțiuni de folosire), publicitar, argumentativ. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe și nu vizează conținutul unui manual anume.  +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ TIP PROGRAMĂ: PROFIL REAL ȘI PEDAGOGIC  +  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA EBRAICĂI. STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii Învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții de liceu, toate profilurile și specializările, au dreptul să susțină examenul de bacalaureat la limba ebraică în cadrul Probei C, de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. Această probă se susține în conformitate cu Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, după cum urmează:a. proba de înțelegere a unui text audiat;b. proba scrisă;c. proba orală.II. COMPETENȚE DE EVALUAT1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare
  Competențe specificeTexte sursă
  Anticiparea elementelor de conținut ale unui text pe baza titlului/unei imagini• Grafice și tabele
  Deducerea sensului unor elemente de vocabular necunoscute, din context• Texte orale/scrise de informare generală, descriptive și narative, autentice sau adaptate
  Identificarea ideilor principale în mesaje orale/ scrise pe teme cotidiene
  Identificarea sensului global al unui mesaj scurt oral/scris (autentic)
  Identificarea, în mesaje orale/scrise, de informații punctuale relevante pentru a rezolva o sarcină de lucru
  Selectarea, din mesaje orale/scrise, de informații generale și/sau punctuale relevante pentru a rezolva o sarcină de lucru
  2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare
  Competențe specificeTexte produse
  Elaborarea de texte orale/scrise de lungime medie cu caracter descriptiv, narativ, argumentativ, de opinie• Descrieri de obiecte, persoane, situații • Narațiune orală/scrisă • Texte argumentative • Texte de opinie • Texte funcționale scurte (scrisoare informală, mesaj e-mail)
  Prezentarea orală/relatarea în scris a unui fapt divers/ film/întâmplări/eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative
  Redactarea de texte funcționale simple și scurte
  3. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă
  Competențe specifice Texte produse
  Adecvarea limbajului la subiect și la interlocutor, cu utilizarea convențiilor folosite în comunicarea orală și scrisă• Dialog • Mesaje/scrisori personale
  Exprimarea, oral și/sau în scris, a unor sentimente și reacții în cadrul unor interacțiuni orale și/sau scrise referitoare la evenimente/situații/experiențe trăite sau aflate
  Formularea de idei/păreri în cadrul unei discuții/în mesaje de răspuns
  4. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare
  Competențe specificeTexte utilizate
  Redarea (oral și/sau în scris), prin cuvinte proprii, a unor mesaje/texte simple din domenii cunoscute• Prospecte, instrucțiuni, • Texte de informare generală • Texte de informare generală • Tabele, diagrame
  Reducerea unui paragraf la o idee esențială
  Sintetizarea sub formă de schemă/notițe a conținutului unui text scris/mesaj oral
  Traducerea din limba ebraică în limba română/din limba română în limba ebraică, oral și/sau în scris, a unui mesaj/text simplu cu ajutorul dicționarului
  Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă
  III. CONȚINUTURI  +  TEME Activități din viața cotidiană Aspecte din viața contemporană (sociale, ecologice) Aspecte legate de profesiuni și de viitorul profesional Cultura, sport, timp liber Descoperiri științifice și tehnice Educație, stil de viață, comportament social, opțiuni pentru carieră Hobby-uri Mass-media Obiceiuri evreiești Obiective turistice în Israel Relații interumane Tinerii și viața comunitară Universul adolescenței (cultura, sport) Viața contemporană Viața culturală și lumea artelor (film, muzică, expoziții) Viața personală (alimentație, sănătate, educație, activități de timp liber)  +  ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII Literele alfabetului și silabele– literele ebraice cu silabele corespunzătoare (litere de mână și litere de tipar) Substantivul– "ieshi", "ein" "im", "bli", "mutar", "asur"– acordul intre substantiv, gen și numerale– contracția de substantiv la masculin și feminin– contracția de substantive cu adjective– declinarea cu prepoziții– schimbarea de la singular la plural feminin– schimbarea de la singular la plural masculin– scrierea substantivului la singular si plural– structura "col " + substantiv la plural– substantivul cu prepoziție și adjectiv– utilizarea substantivului cu "kinur havur" (substituent de diminutiv)– structuri cu genitivul - "shel", "al"– structuri cu acuzativul - "et' Adjectivul– acordul între substantiv și adjectiv Pronumele– "ata", "at", "anahnu","atem", "aten", "hem" si "hen"– însemnarea pronumelor în propoziții Numeralul– numeralul cardinal de la 10-1000– numerale feminine și masculine Structuri homofonice, polisemantice etc Prepoziții:– "shel" și "al", "et", "bishvil", "el" și "etzell", "al iad", "be", "me", "al", "le", "shel", "aharei" și "iml", "lifnei she", "aharei she", "bli"– declinarea prepozițiilor: "me", "biglali", "bishvil", "kmo", "etzem", "ben", "el", "le", "shel" și "at", "le", "shel" si "at" Prepoziții și conjuncții: : "im", "le", "be", "al", "le iad", "aval", "im" Adverbul– "ahi", "el", "kidai le', "mutar", "asur", Expresii specifice si neregulate:– utilizarea cuvintelor stamim cu "shem hapoal": "efshar", "asur", "mutar", "lo tzarih"– "(lo) kedai", "naim", "kasha", "tov"– "kegon" Structuri specifice: " kidai le", " lifnei she" "aharei she" Verbul– "ieshi", "ein"– "be gizrat lamed iud zman avar"– "be binian" " nifal" "zman ove"(afirmativ, negativ, interogativ)– "be binian" "hitpael", "zman avar"(afirmativ, negativ, interogativ)– "be binian" "ifil" "zman ove"(afirmativ, negativ, interogativ)– "be binian" "piel" "zman atid": "siper", "diber" si "kibel"(afirmativ, negativ, interogativ)– "beinoni paul binian paal gizrat ashlemim"– "beinoni paul binian paal gizrat lamed iud"– "binian ifil gizrat ashlemim zman atid"– "binian ifil gizrat hashlemim zman avar"– "binian itpael gizrat ashlemim zman atid"– "binian itpael gizrat hashlemim zman avar"– "binian paal gizrat ain iud tzivui zman atid"– "binian paal gizrat ain vav zman atid"– "binian pall gizrat lamed hei zman atid"– "binian pall gizrat pei iud zman atid"– "binian piel gizrat ashlemim zman atid"– "binian piel gizrat hashlemim zman avar"– "diber", "binian piel" " zman avar" (afirmativ, negativ, interogativ)– "gur", lamad" "rutz", "catav" ,"cara", "ahal", "diber" ",sihek","binian paal", "zman hove" (negativ ,interogativ ,afirmativ)– "iahol" cu "shem hapoal"– "laasot"– "lihtov", la timpul trecut– "ratza" "binian paal", timpul prezent " tzarich", "iahol"– "binian paal", "gizrat", "haslemim", "zman hove", "rabim", "rabot"– "binjan paal", "gizrat haslemim", "shem hapoal"– "gizrat", "hashlemim", "zman", "hove"– biniam pie gizrat hashlemim si shem hapoal– binian hitpael gizrat hashlemim zman ove si sem hapoal– binian ifi gizrat hashlemim zman ove si sem hapoal– binian ifil gizrat ain vav zman avar– binian paal gizrat "ain vav" și "sem hapoal– binian paal gizrat pei iud zman ove si sem hapoal– binian paal, gizrat ashlemim zman avar– binian paal, gizrat lamed iud zman ove, shem hapoal– structurile "shem hapoal" "be binian" "paal" Sintaxa– propoziția afirmativă– propoziția completivă cu pronumele interogativ– propoziția concesiva– propoziția interogativa cu "maș" "im miș"– propoziția interogativă: De ceș Cândș Undeș– propoziția nominală în trecut– propoziții cu "leanș", "eifoș"– propoziții interogaticve cu : De undeș Undeș Cineș Ce felș– propozițiile cu ,,mishpatim stamiim" la timpul trecut, prezent și viitor– propozițiile cu cuvinte de legătură "siba": "mishum she", "mekevan she", "mipnei she"– propozițiile de tipul "mishpatei tahlit ve teur tahlit"