RAPORT nr. 14.809 din 9 noiembrie 2022privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Național pentru Patrie în anul 2022
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 7 decembrie 2022
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022-1.11.2022 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național pentru Patrie în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.I. Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control, s-a constatat că în anul 2021 veniturile Partidului Național pentru Patrie au totalizat 579 lei și au fost obținute din cotizații ale membrilor de partid. Cheltuielile au fost în sumă de 366 lei.II. Sancțiuni aplicate:Partidul Național pentru Patrie a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării prevederilor art. 5 alin. (4) și ale art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu amendă în cuantum de 15.000 lei ca urmare a nerespectării prevederilor art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 9 noiembrie 2022.Nr. 14.809.----