RAPORT nr. 13.928 din 26 octombrie 2022privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Dreaptă în anul 2022
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 7 decembrie 2022
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022-14.10.2022 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Noua Dreaptă în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.I. Constatări:Echipa de control a constatat faptul că Partidul Noua Dreaptă nu a pus la dispoziția Autorității Electorale Permanente niciunul dintre documentele solicitate prin notificarea misiunii de control, în cel mult 15 zile de la data solicitării.II. Sancțiuni aplicate:Partidul Noua Dreaptă a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării prevederilor art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu amendă în cuantum de 50.000 lei ca urmare a nerespectării art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 26 octombrie 2022.Nr. 13.928.----