RAPORT nr. 13.550 din 19 octombrie 2022privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Progresul Poporului în anul 2022
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 7 decembrie 2022
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022-14.10.2022 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Progresul Poporului în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.I. Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control, s-a constatat că în anul 2021 Partidul Progresul Poporului nu a înregistrat venituri și cheltuieli.II. Sancțiuni aplicate:Partidul Progresul Poporului a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării prevederilor art. 3 alin. (8), art. 43 alin. (4) și ale art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru fapta contravențională prevăzută de art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.București, 19 octombrie 2022.Nr. 13.550.----