RAPORT nr. 13.298 din 12 octombrie 2022privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Popular din România în anul 2022
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 7 decembrie 2022
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022-7.10.2022 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Popular din România în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.I. Constatări:Partidul Popular din România nu a transmis niciunul dintre documentele solicitate prin notificarea privind efectuarea controlului pentru perioada 1.01.2021-31.12.2021, astfel echipa de control nu a putut stabili dacă acesta a obținut sau nu venituri. De asemenea, formațiunea politică nu a transmis către Autoritatea Electorală Permanentă, în termenul legal, Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate pentru anul 2021. Totodată, entitatea verificată nu a depus la Autoritatea Electorală Permanentă situațiile financiare anuale, în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent, pentru anul 2021.II. Sancțiuni aplicate:Partidul Popular din România a fost sancționat cu amendă în cuantum de 50.000 (cincizeci mii) lei pentru nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 12 octombrie 2022.Nr. 13.298.----