RAPORT nr. 13.297 din 12 octombrie 2022privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Realitatea în anul 2022
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 7 decembrie 2022
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022-10.10.2022 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Realitatea în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.I. Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control, s-a constatat că în anul 2021 Partidul Realitatea nu a înregistrat venituri. Totodată, entitatea verificată nu a înregistrat în evidențele financiar-contabile cheltuielile de folosință pentru imobilul folosit ca sediu de partid și a utilizat alte surse de venit decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru plata cheltuielilor necesare folosinței imobilului, precum și neefectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2021.II. Sancțiuni aplicate:Partidul Realitatea a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, și cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 12 octombrie 2022.Nr. 13.297.----