RAPORT nr. 11.377 din 2 septembrie 2022privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Forța Românească în anul 2022
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 7 decembrie 2022
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 21.07.2022-8.08.2022 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Forța Românească în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021-31.12.2021.I. Constatări:Partidul Forța Românească nu a transmis niciunul dintre documentele solicitate prin notificarea privind efectuarea controlului. Echipa de control nu a putut stabili dacă formațiunea politică a obținut sau nu a obținut venituri, conform art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă a efectuat sau nu a efectuat cheltuieli în perioada supusă controlului.II. Sancțiuni aplicate:Partidul Forța Românească a fost sancționat cu amendă în cuantum de 50.000 lei ca urmare a nerespectării art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (1) și (3) din același act normativ.București, 2 septembrie 2022.Nr. 11.377.----