HOTĂRÂRE nr. 1.411 din 22 noiembrie 2022pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1152 din 29 noiembrie 2022  Având în vedere Sentința civilă nr. 146 din 23.06.2021, pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 1.090/95/2020, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 253 din 14.10.2021, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, Sentința civilă nr. 319 din 2.12.2021, pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 1.293/95/2020, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 239 din 29.06.2022, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, precum și Sentința civilă nr. 53 din 8.03.2022, pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 3.091/95/2019, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 262 din 6.09.2022, pronunțată de Curtea de Apel Craiova,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1105 din 27 decembrie 2018, se modifică după cum urmează:1. Numărul curent 286 se modifică, în sensul actualizării sumei individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. Numerele curente 301, 302, 307, 308, 309, 310, 365, 366, 367, 368, 369, 766 și 777 se modifică în sensul actualizării elementelor de identificare și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2018 cu suma totală de 886.049,29 lei, conform hotărârilor definitive pronunțate de instanțele de judecată, pentru imobilele proprietate privată prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul III(1) Suma prevăzută la art. II se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, aprobat pe anul 2022 prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, de la capitolul 81.01 „Combustibili și energie, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Societății Complexul Energetic Oltenia - S.A.  +  Articolul IVMinisterul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în anexa la prezenta hotărâre, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul VAnexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  George-Sergiu Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 22 noiembrie 2022.Nr. 1.411.  +  ANEXĂ
  LISTA
  modificărilor anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2018
  privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere
  a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
  situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național
  „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“
  Nr. crt.JudețulUATNumărul parcelei pe planul de situațieNumele și prenumele proprietarului/deținătorului terenuluiNumărul topograficNumărul cadastral/Nr. cărții funciareExtravilan/IntravilanCategoria de folosințăSuprafața de expropriat (mp)Valoarea de despăgubire aferentă terenurilor expropriate (lei)Construcții expropriate (suprafață desfășurată) (mp)Valoarea de despăgubire aferentă construcțiilor expropriate (lei)Valoarea totală a despăgubirilor (lei)
  TarlauaParcela
  01234567891011121314
  286GorjMătăsari198Popescu Dumitru; Popescu Păuna10314IntravilanA366,002.1960,000,002.196,00
  301GorjMătăsari210Popescu Dumitru; Popescu Păuna11346IntravilanCC1.020,006.120384,00422.784428.904,00
  302GorjMătăsari210Popescu Dumitru; Popescu Păuna11347, 34836773IntravilanA3.248,0019.4880,000,0019.488,00
  307GorjMătăsari215Udriște Nicolae Cătălin; Udriște Olimpia1135337377IntravilanCC971,0016.444,00380,40259.352,00275.796,00
  308GorjMătăsari215Udriște Nicolae Cătălin; Udriște Olimpia1135437377IntravilanF400,004.900,000,000,004.900,00
  309GorjMătăsari215Udriște Nicolae Cătălin; Udriște Olimpia1135537377IntravilanA3.376,0049.771,000,000,0049.771,00
  310GorjMătăsari215Udriște Nicolae Cătălin; Udriște Olimpia1135637377IntravilanP677,008.459,000,000,008.459,00
  365GorjMătăsari262Stăniloiu Maria1441836523IntravilanA1.421,0023.553,000,000,0023.553,00
  366GorjMătăsari262Stăniloiu Maria1442436523IntravilanCC864,0013.622,000,000,0013.622,00
  367GorjMătăsari262Stăniloiu Maria1442536523IntravilanV490,008.834,000,000,008.834,00
  368GorjMătăsari262Stăniloiu Maria1442636523IntravilanP1.099,0018.219,000,000,0018.219,00
  369GorjMătăsari262Stăniloiu Maria1442736523IntravilanA710,0011.767,000,000,0011.767,00
  766GorjMătăsari606Popescu Dumitru; Popescu Păuna1185, 87, 88, 89, 89/136793ExtravilanP + A + V29.055,00199.483,000,000,00199.483,00
  777GorjMătăsari617Popescu Dumitru; Popescu Păuna1199/1ExtravilanP7.673,0031.459,000,000,0031.459,00
  TOTAL51.370,00414.315,00764,40682.136,001.096.451,00
  -----