ORDIN nr. 3.494 din 21 noiembrie 2022privind aprobarea Planului de acțiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei și de prevenire a infecției rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital și a Instrucțiunii privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenței medicale primare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 24 noiembrie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 20.948 din 21.11.2022, întocmit de Direcția generală sănătate publică și programe de sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 7 alin. (4) și ale art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 8 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (2), art. 16 alin. (1) lit. b) și ale art. 77 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Planul de acțiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei și de prevenire a infecției rubeolice congenitale/sindromului rubeolic congenital, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(2) Se aprobă Instrucțiunea privind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenței medicale primare, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(3) Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1133 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, unitățile sanitare publice și private, precum și personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitățile implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 21 noiembrie 2022.Nr. 3.494.  +  Anexa nr. 1PLANde acțiune pentru eliminarea rujeolei, rubeolei și de prevenire a infecției rubeolicecongenitale/sindromului rubeolic congenital și a Instrucțiunii privind vaccinarea cu RORîn cadrul asistenței medicale primare  +  Anexa nr. 2INSTRUCȚIUNIprivind vaccinarea cu ROR în cadrul asistenței medicale primare